Print

Print


Programma spoort plagiaat op

LexisNexis, een grote zoekmachine voor persberichten en krantenartikelen,
heeft CopyGuard ge´ntroduceerd, een programma dat in staat is plagiaat op te
sporen. Zulke programma's bestonden al langer, maar deze waren vooral
bedoeld om plagiaat door studenten bij het schrijven van werkstukken op te
sporen. Na een reeks incidenten, waarbij journalisten hun stukken klakkeloos
van anderen bleken te hebben overgeschreven, kregen ook krantenredacties
behoefte aan iets dergelijks.

CopyGuard kan de LexisNexis-database van meer dan zes miljard documenten
doorzoeken op overeenkomsten met het te beproeven artikel. Ook boekuitgevers
kunnen het programma gebruiken om manuscripten te testen op originaliteit.
Het programma maakt voor elk artikel een rapport aan, waarin staat welk
percentage van de tekst vermoedelijk niet origineel is. Het geeft die
teksten aan, alsmede de bron, zodat de redacteur gemakkelijk kan controleren
of er ook echt van plagiaat sprake is. De makers hopen dat de mogelijkheid
om makkelijk op plagiaat te controleren de schrijvers er al op voorhand van
zal weerhouden het te plegen.

Bronnen: Tweakers.net / New York Times

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l
    lijstbeheerder: Henk Matthezing [log in to unmask]

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!