Print

Print


Beste collega's,

Bij de plannen voor de inrichting van de nieuwe mediatheek kunnen we wel wat ondersteuning gebruiken. Wie kan me helpen aan namen van deskundigen die in te schakelen zijn?

Hartelijke groet,
Gea de Groes
senior mediathecartis Politieacademie

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l
    lijstbeheerder: Henk Matthezing [log in to unmask]

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!