Print

Print


Ik meende dat de Staat een kort geding gaat aanspannen tegen de uitspraak van de Haagse rechtbank van 2 maart 2005 (publiceren artikelen uit kranten).
Ik dacht dat het een mededeling op de lijst was maar kan het bericht niet terug vinden. 

Is er inderdaad sprake van een kort geding?

Vriendelijke groet,

René Blekman


------------------------------------------------------
René E. Blekman
Anne Frank Stichting
Afdeling Onderzoek & Documentatie
Tel. (020) 5567100
Fax (020) 4272703
e-mail : [log in to unmask] 


____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l
    lijstbeheerder: Henk Matthezing [log in to unmask]

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!