Print

Print


Dit jaar viert Koningin Beatrix haar zilveren regeringsjubileum. Op 30
april 1980 deed Koningin Juliana afstand van de troon ten gunste van
haar dochter. Koningin Beatrix heeft in de vijfentwintig jaar die
volgden haar eigen stempel gedrukt op het functioneren van de monarchie.
De rol die Beatrix vervulde als staatshoofd zal centraal staan bij de
viering van haar jubileum. De Koninklijke Bibliotheek brengt in het
kader van het jubileum verschillende facetten van haar koningsschap
onder de aandacht in een uitgebreid dossier. Vanzelfsprekend wordt
hierbij geput uit, en verwezen naar, de honderden publicaties uit de
collectie van de KB.
U vindt het dossier op www.kb.nl/dossiers/beatrix. Voor meer informatie
over deze en andere collecties van de KB: [log in to unmask] of 070-3140310.Met
vriendelijke groet,
Elsbeth Kwant
Koninklijke Bibliotheek____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l
    lijstbeheerder: Henk Matthezing [log in to unmask]

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!