Print

Print


AMSTERDAM SCHOOL OF REAL ESTATE
Wibautstraat 129, 1091 GL Amsterdam

(Afstudeeropdracht ) Onderzoek naar gebruik en klanttevredenheid van de
website vastgoedkennis.nl (een subsite van www.asre.nl)
Gevraagd: Vierdejaars student IDM informatiekunde

Amsterdam School of Real Estate is het wetenschappelijke kenniscentrum op
het terrein van de vastgoedkunde in Nederland. Het vakgebied omvat
nationale en internationale kennis op het gebied van de ontwikkeling,
financiering, exploitatie en het gebruik van vastgoed.
Door de betrokkenheid van zowel universiteit als bedrijfsleven vervult
Amsterdam School of Real Estate, met als kernactiviteiten onderwijs,
onderzoek en informatie, een belangrijke brugfunctie tussen wetenschap en
praktijk.

Doel van dit onderzoek:
- Het maken van een verbeterd model van webstatistiek.
- Analyseren welke informatie/onderwerpen de specifieke bezoekers zoeken.
- Analyse van het zoekgedrag in de Digitale Catalogus
Aanvang: z.s.m. Duur: 3 of 4 maanden

Achtergrond
De website www.vastgoedkennis.nl is een digitale bibliotheek die
academische en praktijkkennis bevat voor de vastgoedwereld.
De waarde van de site kan worden bepaald door de tevredenheid van de
website- bezoeker te meten. Hiervoor wordt het gebruik dat van de website
gemaakt geregistreerd. Een voorbeeld daarvan is:

Bezoekers website www.vastgoedkennis.nl
Aantal bezoekers in 2003         11.500
Meest populaire bezoekerscategorie   professionals  55%
Waarvan:    Projectontwikkelaar   33%
    Belegger            29%
    Consultant       28%
Meest populaire onderwerp (rubriek)   Marktonderzoek 25%
            Beleggen & financiering 19%
            vastgoedmanagement   12%

Idealiter geeft de gebruikersstatistiek antwoord op vragen welke digitale
producten op de website door bezoekers het meest worden gewaardeerd. Dat
biedt een leidraad voor het collectiebeleid en het digitaal verzamelen van
informatie.
Sinds de nieuwe opzet van de website in augustus 2003 worden er meer
gebruikersdata vastgelegd en in een statistisch bestand opgeslagen.
Er wordt o.a. geteld: het bezoek aan de verschillende rubrieken van de
websites in unieke bezoekers (m.b.v. IP-nummers) en het aantal hits
(uitgedrukt in absolute getallen, in percentages binnen de websites en
percentages van het totaal van de drie websites).
Er is een gegevensmodel opgesteld van een beperkt aantal rubrieken met
weergave in getallen en grafieken. De Amsterdam School of Real Estate wil
weten hoe actief de websites bezocht worden en wat de surfer daar raadpleegt.

Opdracht
Doel van dit onderzoek:
- Het maken van een verbeterd model van webstatistiek
- Analyseren welke informatie/onderwerpen de specifieke bezoekers zoeken
- Analyse van het zoekgedrag in de Digitale Catalogus

Opzet onderzoek
Algemene opzet: registreer het gebruik van de website en breng dit in
verband met de kenmerken van de bezoeker van de website.
Theoretische verkenning van de vakliteratuur over website statistiek van
een digitale catalogus.
Praktische toepassing (activiteiten):
De bestaande opzet en verslaglegging (analyse) van de webstatistiek
 verbeteren ter ondersteuning van collectiebeleid
Uitwerken van de ca 1200 ingevulde Webformulieren
Uitwerken van de 125 formulieren Bezoek Studielandschap
Vergelijken /analyseren van de uitwerkingen van beide formulieren

Verwachte uitkomsten van het gebruikersonderzoek:
Verbeterd model van de webstatistiek.
Inzicht in gebruik en gebruikers van de website.
Aanbevelingen over collectiebeleid en digitale verzameling van informatie.

Uitvoering, capaciteit en tijdplanning
Uitvoering: onder leiding van hoofd informatiecentrum: mw. P.Hooghoff
Capaciteit: ca 16 uur per week (of in overleg)
Tijdplanning: in overleg met leidinggevende
Stagevergoeding: conform Amsterdam School of Real Estate stage
Eisen aan stagiair: beheersing van Excel, interesse in webstatistiek.

Voor nadere informatie over deze stage:
Mw. Pieke M.A.V. Hooghoff
Informatiemanager Vastgoedinformatiecentrum
Amsterdam School of Real Estate
www.vastgoedkennis.nl   www.asre.nl

E: <[log in to unmask]>

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l
    lijstbeheerder: Henk Matthezing [log in to unmask]

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!