Print

Print


Beste Marisol en anderen,

Digitaal archiveren is een breed begrip met vele aspecten:
- ga je digitaal ter bevordering van de beschikbaarheid?
- om het materiaal te sparen?
- als conserveringsactie?
- of een combinatie wellicht?
- Om welk materiaal gaat het?

Een digitaliseringstraject in een bibliotheek of museum ziet er geheel
anders uit dan in een dynamisch bedrijfsarchief. Dit onderscheid komt tot
uitdrukking in verschillende cursussen, gericht op specifieke doelgroepen
en leerwensen:

- Kennismaken met digitaal archiveren: archiveren van inkomende e-mail,
scannen van post e.d. (MBO-niveau)

- E-archiving (bedrijfsarchief): Technische mogelijkheden, gevolgen voor
workflow, projectmanagement (HBO-niveau)

- Digitaliseren van culturele collecties: Projectmanagement, resoluties en
opslag, budgetbeheer, toegankelijk maken, digital preservation etc. (HBO-
niveau).

Voor meer informatie over deze activiteiten kun je uiteraard terecht op
onze site:
www.stgo.nl
Persoonlijk contact opnemen mag natuurlijk ook.

Met vriendelijke groeten,
GO opleidingen

Peter Becker
cursusco÷rdinator
[log in to unmask]
www.stgo.nl


On Thu, 4 Mar 2004 09:51:24 +0100, Kemmel M.A. (Marisol)
<[log in to unmask]> wrote:

>Beste NEDBIB-ers,
>
>Ik ben erg benieuwd naar jullie ervaringen op het gebied van digitaal
>archiveren (of projecten met raakvlakken op dit gebied, zoals work flow
>management).
>Wie van jullie is hiermee bezig of heeft dit proces al afgerond?
>
>Ik ben met name ge´nteresseerd in het opzetten van het project en het
>projectteam (de fase van inventariseren van de mogelijkheden is dus al
>geweest), maar andere reacties en (boek en/of website) tips zijn natuurlijk
>ook welkom!
>Ik ben tot nu toe artikelen gevonden met mooie theorieŰn, maar tot nu toe
>nog geen praktijkvoorbeelden
>Enne...als iemand al een kant en klaar rapportje (ter inspiratie voor mij
en
>discretie gewaarborgd) heeft, dan hou ik mij ook aanbevolen.
>
>Met vriendelijke groet,
>
>Marisol Kemmel
>
>
>
>
>****************************DISCLAIMER***********************************
Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking
aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Fortis sluit iedere
aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit electronische verzending.
>
>This e-mail is intended exclusively for the addressee(s), and may not be
>passed on to, or made available for use by any person other than the
>addressee(s). Fortis rules out any and every liability resulting from
>any electronic transmission.
>***************************************************************************
****
>
>____________________________________________________________
>    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
>         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l
>
>    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
> Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
>               Houd hier s.v.p. rekening mee!

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!