Print

Print


Collega's,

Een collega van mij is op zoek naar een uitspraak van de rechtbank te 
Amsterdam.
Ik citeer uit een artikel:
"Als de brandweer niet goed functioneert, is de gemeente te verwijten 
toerekenbaar onzorgvuldig te zijn", aldus de rechtbank te Amsterdam.
Dit is in het kader van het feit dat de brandweer binnen acht minuten ter 
plaatse moet zijn. De uitspraak is naar aanleiding van een incident te 
Hilversum in 1997.

Weet iemand waar ik deze jurisprudentie kan vinden of kan iemand dit 
leveren? Wij beschikken niet over jurisprudentiebronnen.

Met vriendelijke groet,

Simone Schrijver
Hoofd Kenniscentrum

Goudappel Coffeng BV

PS.

Hilversum moet betalen voor brand 
HILVERSUM - De late komst van het Hilversumse brandweerkorps bij een brand 
in een woning aan de Hilversumse Mossenmeent, in januari 1997, heeft 
geleid tot een richtinggevende rechterlijke uitspraak. Als de brandweer 
niet goed functioneerde, is de gemeente te verwijten 'toerekenbaar 
onzorgvuldig' te zijn. Dit kan ertoe leiden dat de gemeente voor een deel 
van de schade moet opdraaien.
Onderbezetting op de uitrukpost in de Hilversumse Meent, een sportdag voor 
een deel van het Hilversumse korps en wegwerkzaamheden maakten dat de 
brandweer niet binnen de voorgeschreven acht minuten aanwezig was. Pas na 
achttien minuten konden de slangen worden uitgerold. De bovenverdieping en 
de zolder van het huis brandden volledig uit.
De verzekeraar vindt dat de gemeente moet opdraaien voor een deel van de 
schade. De Amsterdamse rechtbank is het daar in beginsel mee eens en heeft 
vastgesteld dat er sprake was van 'toerekenbare onzorgvuldigheid'. 
Brandweerwoordvoerder John van der Zwan: ,,De uitspraak is hard 
aangekomen. Als brandweer zijn we er echter blij mee. Ik geloof dat ik 
alle korpsen van het land inmiddels aan de telefoon heb gehad."
De rechter liet in de uitspraak weinig ruimte voor twijfel. ,,De gemeente 
heeft het risico waarmee bij een brand in normale omstandigheden rekening 
moet worden gehouden, vergroot", zo wordt de plaatselijke overheid de 
mantel uitgeveegd. Hilversum stelde zich op het standpunt dat er sprake 
was van overmacht. De rechter liet daar niets van heel. Het was een 
kwestie van slechte organisatie, te meer omdat geen beroep is gedaan op de 
brandweer van Bussum.
De brand zelf liep indertijd wonder boven wonder goed af. Weliswaar werden 
een hele verdieping en de zolder in de as gelegd, maar het bleef bij 
materiŽle schade. Niemand raakte gewond. De schade werd toen geraamd op 
400.000 gulden. De verzekeringsmaatschappij vindt dat de schade tot een 
derde van dat bedrag beperkt had kunnen worden, als de brandweer wel op 
tijd was geweest. De verzekeraar zal in een nadere procedure het bewijs 
daarvoor moeten leveren.
Voor de brandweer en de gemeente speelt de hele affaire van toen 
nauwelijks meer. Van der Zwan: ,,Het was een voorbeeld van 'Murphy's Law'. 
Alles wat mis kon gaan, ging toen verkeerd. Gelukkig is nu duidelijk dat 
de gemeenten medeverantwoordelijk zijn."
Dat is de reden dat gelijk na de brand allerlei procedures werden 
gewijzigd. Speciaal voor de Hilversumse Meent is er een overeenkomst met 
Bussum gesloten. Er kwam een piketdienst, waardoor bij elke brand een 
bevelvoerder aanwezig is.
Van der Zwan: ,,Wat een probleem blijft, is het bemannen van de uitrukpost 
in de Hilversumse Meent. Ondanks een intensieve wervingsactie komen we 
daar nog altijd zo'n drie ŗ vijf vrijwilligers te kort. Mensen hebben 
tegenwoordig ook zoveel hobby's. Ik moet zeggen dat de gemeenten hun 
verantwoordelijkheid genomen hebben. Ook daartoe aangezet natuurlijk door 
de gebeurtenissen in Enschede en Volendam."

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!