Print

Print


Het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer heeft een vacature.

De 150 leden van de Tweede Kamer controleren de regering en zijn samen met de Eerste Kamer en de regering verantwoordelijk voor de wetgeving in ons land. Ruim 560 ambtelijke medewerkers ondersteunen, onder leiding van de Griffier, de Kamerleden en hun fracties bij de uitvoering van hun werkzaamheden.

De Dienst Informatievoorziening ondersteunt en adviseert de Tweede Kamer op het gebied van informatievoorziening en ontwikkelt beleid terzake. De dienst verzorgt een geïntegreerde dienstverlening door informatiebemiddeling tussen alle mogelijke vormen van informatie enerzijds en individuele gebruikers en groepen van gebruikers anderzijds. De Dienst Informatievoorziening bestaat uit vier afdelingen t.w. Centraal Informatiepunt, Documentatie en Research, Bedrijfsbeheer en Archief alsmede Informatieontwikkeling en –beheer (i.o.).
Het Centraal Informatiepunt (CIP) is het front office van de dienst, bijna alle vragen komen hier binnen en worden er direct beantwoord of doorgeleid naar de afdeling Documentatie en Research.

Bij het CIP is ten gevolge van interne mutaties een vacature ontstaan voor de functie van

INFORMATIEBEMIDDELAAR CENTRAAL INFORMATIEPUNT (M/V)
36 uur per week

Functie-inhoud: 
- Het verrichten van baliediensten aan het CIP, het interpreteren, beoordelen en zelfstandig beantwoorden van vragen of het doorgeleiden van vragen naar de afdeling Documentatie en Research.
- Het verrichten van bibliotheektechnische taken in het kader van het beheer van de collecties bij het CIP. 
- Het geven van instructies, introducties en cursussen voor DIV-medewerkers, individuele gebruikers en gebruikersgroepen. 

Functie-eisen: 
- HBO Informatiedienstverlening Management (IDM) of IDV 2 van de opleiding GO
- Kennis van en aantoonbare belangstelling voor (staats)recht en parlementaire geschiedenis 
- Diepgaande kennis van en ervaring met (elektronische) informatiebronnen 
- Onder druk in een wisselend team van baliemedewerkers kunnen werken.
- Een dienstverlenende en klantgerichte instelling
- Goede contactuele en representatieve vaardigheden 
- Ervaring met het geven van instructies en introducties 

Functieprofiel:
Wij zijn op zoek naar een flexibele, stressbestendige en representatieve persoon voor wie een klantgerichte en dienstverlenende attitude vanzelfsprekend is.

Salaris:
Het salaris bedraagt minimaal € 2.011,31 en maximaal € 2.750,33 (schaal 8) bruto per maand bij een volledige werkweek. Het salaris wordt vermeerderd met een toelage voor het verrichten van avonddiensten.

Bijzonderheden:
Aanstelling vindt plaats in tijdelijke dienst. Daarna behoort een vaste aanstelling tot de mogelijkheden. 

Meer informatie over de vacature: 
dhr. W.R.K. Singh
Telefoonnummer: 070-3185691

Meer informatie over de sollicitatieprocedure: 
Mw. J.C.M. Couwenberg
Telefoonnummer: 070-3183203

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u, onder vermelding van vacaturenummer 04/05, vóór 20 maart 2004 richten aan: 
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Stafdienst Personeel en Organisatie
t.a.v.: mevr. J.C.M. Couwenberg 
Postbus 16243
2500 BE Den Haag
e-mail: Stafdienst.P&[log in to unmask] 

************************************************************************
Tweede Kamer der Staten-Generaal
www.tweedekamer.nl

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit elektronisch bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te
vernietigen en de afzender te informeren.
Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van
dit bericht contact op te nemen met afzender.

No rights can be derived from this message.
This electronic message is intended only for the addressee.
Should you have received this message in error, you are kindly
requested to delete it and inform the sender.
Should you question the accuracy or the completeness of this
message, you are advised to contact the sender.
************************************************************************

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!