Print

Print


Beste collega's,

Er is erg veel belangstelling voor het onderwerp 'de digitale knipselkrant'.
Er wordt op Nedbib regelmatig gediscussieerd over het onderwerp. Zoals reeds
aangekondigd gaat op korte termijn de NVB-Special Interest Group ‘Digitale
attendering en de knipselkrant’ van start. De SIG-commissie wordt op dit
moment samengesteld en buigt zich binnenkort over mogelijke activiteiten.
Jullie worden daarvan via Nedbib op de hoogte gesteld. Daarnaast wordt er in
de vakpers veel aandacht geschonken aan aspecten van (digitale) attendering.

Op 16 december en 18 februari is er door Reekx een miniseminar georganiseerd
over de digitale knipselkrant en (nieuws)attendering.

Voor 18 maart staat er weer eentje op de agenda. Deze miniseminars zijn zo
populair dat er besloten is om voor 18 maart een iets grotere zaal te
boeken. Dit betekent dat personen die alsnog naar dit miniseminar willen
komen, zich nog kunnen aanmelden via ons secretariaat. Dit kan per e-mail
[log in to unmask] of telefonisch op 050-3124618. Doet u dit svp zo snel
mogelijk en alleen als u definitief wilt aanmelden (opties reserveren is
niet mogelijk).

Voor informatie over het miniseminar verwijs ik u graag door naar:
http://www.reekx.nl/t_en_o/to_010.htm

Groet
Kees Westerkamp

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!