Print

Print


De International Ticer School, voorheen bekend als de International Summer
School on the Digital Library, biedt in 2004 de volgende bibliotheek
management cursussen aan:

·    The Digital Library and e-Publishing for Science, Technology, and Medicine
    (4,5 dagen)
    CERN, Geneve, Zwitserland, 13-18 juni 2004

·    Return on Investment for Libraries and Information Services (2 dagen)
    Universiteit van Tilburg, Nederland, 27-29 juni 2004

·    Electronic Resources and Electronic Publishing (3 dagen)
    Universiteit van Tilburg, Nederland, 10-13 augustus 2004

·    Library Strategy and Key Issues for the Future (2 dagen)
    Universiteit van Tilburg, Nederland, 15-17 augustus 2004

·    Change: Making it Happen in your Library (3 dagen)
    Universiteit van Tilburg, Nederland, 17-20 augustus 2004

De laatste drie cursussen kunnen gecombineerd worden. De programma’s hiervan
worden later in maart bekend gemaakt. Alle cursussen zijn Engelstalig en
richten zich op een internationaal publiek.

Registratie kan via http://www.ticer.nl/form/form04.htm, voor de
juni-cursussen bij voorkeur voor 1 april 2004.

1. The Digital Library and e-Publishing for Science, Technology, and
Medicine

Een ideale kans voor bibliothecarissen op gebied van wetenschap, techniek en
medicijnen om een beeld te krijgen van de toekomst van STM-bibliotheken;
gesitueerd op de aantrekkelijke CERN-locatie in Geneve, Zwitserland.

Waar en wanneer
CERN, Geneve, Zwitserland. Zondagmiddag 13 juni tot en met vrijdagmorgen 18
juni 2004, met optioneel programma op vrijdagmiddag.

Doelgroep
Bibliotheekmanagers, bibliothecarissen, documentalisten,
onderwerpsspecialisten, uitgevers en andere informatieprofessionals op
gebied van wetenschap, techniek en medicijnen (STM). Geschikt voor technisch
geavanceerde en minder geavanceerde bibliotheken.

Onderwerpen
Veranderingen in de informatieketen; nieuwe rol van uitgevers op het
internet; de bibliotheek als informatie gateway, de bibliotheek als
uitgever; licensing opties; bibliotheek consortia: succes, realisme en
mythe; elektronische preprints: document servers en institutional
repositories; reference linking; bibliotheek case studies.

Course director
Rick Luce, directeur van de Research Library, Los Alamos National Laboratory
(USA), staat bekend als pionier op gebied van informatietechnologie en als
innovator van organisaties. Rick heeft diverse advies- en consultancy
posities bekleed bij de ontwikkeling van digitale bibliotheken en digitaal
uitgeven, en is een gerenommeerd internationaal spreker.

Programma
Maandag 14 juni 2004
·    Introduction to e-publishing and the role of the library (Dr. Carol
Tenopir, Professor of Information Sciences, Interim Director, Center for
Information Studies, University of Tennessee, USA)
·    IT and electronic publishing (lecturer to be confirmed)
·    Current state of medical libraries (Ronald van Dieën, Consultant,
Ingressus B.V., NL)
·    Case study: Electronic journals and electronic publishing at CERN
(lecturer to be confirmed)
·    Workshop discussion: Digital library and e-publishing issues and topics
(Rick Luce, Library Director, Los Alamos National Laboratory, Research
Library, USA)

Dinsdag 15 juni 2004
·    The strategy of a commercial publisher (Jonathan Clark, Technology
Director, Elsevier Science, NL)
·    The strategy of an alternative approach to commercial publishing (Jan
Velterop, Publisher, BioMed Central, UK)
·    The strategy of an Open Access publisher (Dr.Ulrich Pöschl, Head of the
Aerosol Research Group, Technical University of Munich, Institute of
Hydrochemistry, GER)
·    The SPARC initiative (lecturer to be confirmed)
·    The Open Access debate (Rick Luce)
·    Workshop: Scenario planning for content in my organization (Rick Luce)

Woensdag 16 juni 2004
·    Licensing (Emanuella Giavarra, Copyright lawyer, Chambers of Mark
Watson-Gandy, UK)
·    Library consortia (Arnold Hirshon, Executive Director, NELINET, USA)
·    New digital library applications: what is on the horizon? (Rick Luce)
·    Leadership: the personal dimension (Eugenie Prime, former Manager
Hewlett-Packard, Corporate Libraries, USA)
·    Workshop: Marketing the digital library (Eugenie Prime)

Donderdag 17 juni 2004
·    Case study: Digital library and e-publishing developments in chemistry
(Engelbert Zass, Chemical Information Specialist, Swiss Federal Institute of
Technology Zürich, Chemistry Biology Information Center, CH)
·    Institutional Repository Model: The Max Planck eDoc system (Theresa
Velden, Executive Director, Heinz Nixdorf Center for Information Management
in the Max Planck Society (ZIM), Münich, Germany)
·    Interoperability standards to facilitate the efficient dissemination of
content (Herbert Van de Sompel, Research and Prototyping Team Leader, Los
Alamos National Laboratory, Research Library, USA)
·    Workshop: Institutional repositories (Herbert Van de Sompel)

Vrijdag 18 juni 2004
·    Workshop: Report on institutional repository approaches (Herbert Van de
Sompel)
·    Case study: Integrating digital content: the CERN solution (Jens Vigen,
Scientific Information Officer, CERN, Scientific Information Service, CH)
·    Connecting with customers and the future role of STM libraries (Rick Luce)
·    Optional tour of CERN

Website
http://www.ticer.nl/04stm/


2. Return on Investment for Libraries and Information Services

Het wordt steeds belangrijker om de economische waarde van een bibliotheek
of informatiedienst aan te tonen bij het management of de klantenkring. Voor
de allereerste keer worden deze belangrijke management issues in een
cursuscontext aangeboden, op maat gemaakt voor bibliotheekmanagers. Deze
cursus wordt georganiseerd in samenwerking met de NVB.

Waar en wanneer
Universiteit van Tilburg, Nederland. Van zondagavond 27 juni tot en met
dinsdagmiddag 29 juni 2004

Doelgroep
Diegenen die in bibliotheken en kenniscentra werkzaam zijn als directeur,
bibliothecaris, senior manager, adjunct-manager of afdelingshoofd, en
diegenen die deze functies ambiëren.

Onderwerpen
Organisatorische baten van bibliotheken en informatiediensten, uitgedrukt in
Return of
Investment, business case, fluctuerende budgetten, financiële en functionele
modellen, en de activiteiten en verantwoordelijkheden die aan deze
onderwerpen verbonden zijn.

Course director
Boyd Hendriks, General manager, Informationland (UK/NL), begeleidde reeds
vele bedrijven en overheidsinstellingen bij de professionalisering en
transformatie van de informatie- en kennisprocessen. Boyd ontwierp
kennis-meetinstrumenten en kennis-mapping tools en paste ze succesvol toe
bij diverse organisaties.

Programma
Maandag 28 juni 2004
·    Introduction (Boyd Hendriks, Directeur, Informationland, NL/UK)
·    ROI for knowledge management initiatives (Kevin Cookman, Head Knowledge
Solutions, Chalfont Project, UK)
·    Case study: the DSM corporate library in times of acquisition (Joost
Moonen, Manager Information Services, DSM, NL)
·    Economic Impact Assessment (Caroline Pung, Head of Strategy & Planning,
The British Library, UK)
·    Workshop

Dinsdag 29 juni 2004
·    Performance indicators of information management (Angela Abell, Director
and Senior Advisor, TFPL, UK)
·    Case study: the reorganisation and downsizing of the PCM Landelijke
Dagbladen library (Wil Roestenburg, Head Information & Documentation, PCM
Landelijke Dagbladen, NL)
·    Transforming and downsizing corporate libraries (Frank Lekanne Deprez,
Director, ZeroSpace Advies B.V., NL)
·    Workshop

Website
http://www.ticer.nl/04roi/


3. Electronic Resources and Electronic Publishing

De cursus richt zich op ondersteuning van universiteits- en
onderzoeksbibliotheken in de huidige overgangsfase en op bepaling van nieuwe
kansen en rollen voor hen.

Waar en wanneer
Universiteit van Tilburg, Nederland. Van dinsdagavond 10 augustus tot en met
vrijdagmiddag 13 augustus 2004.

Doelgroep
Bibliotheekmanagers/directeuren, IT-bibliothecarissen, licensing officers en
projectmanagers voor digitale academische en onderzoeksbibliotheken. De
cursus is ook relevant voor uitgevers.

Onderwerpen
Veranderingen in de informatieketen en trends in e-publishing; bibliotheek
consortia: succes, realiteit, mythe and overwegingen; IT trends en
ontwikkelingen; veranderde inzichten bij copyright kwesties; licensing
opties; nieuwe rollen van uitgevers op internet; de kunst van het
onderhandelen; electronic preprints: the Open Archives Initiative; document
servers ten dienste van educatie en onderzoek; open access in de praktijk.

Course director
Hans Geleijnse, CIO, directeur van IT Services en
universiteitsbibliothecaris, Universiteit van Tilburg (NL), is
verantwoordelijk voor strategisch beleidsontwikkeling en coördinatie op
gebied van informatisering en computerisering van de universiteit. Hans was
intensief betrokken bij library consortia, digital library en electronic
publishing initiatieven.

Programma en website
Komen beschikbaar in maart 2004 via http://www.ticer.nl/04elres/.


4. Library Strategy and Key Issues for the Future

In tijden van turbulente veranderingen is strategie het allerbelangrijkste
voor organisaties om te overleven. Bibliotheken in het (hoger) onderwijs
worden geconfronteerd met meerdere uitdagingen tegelijkertijd: de wereld van
leren verandert razendsnel; de eisen van onderzoekers worden kritischer;
technologie biedt weliswaar mogelijkheden maar tegelijkertijd zijn de
ontwikkelingen op dit gebied verwarrend; veel bibliotheken moeten
bezuinigen. Hoe moet je omgaan met deze ingewikkelde en verweven
onderwerpen, dat is het onderwerp van deze cursus. Sprekers geven lezingen
over strategische kwesties, waarbij ze hun visie voor de komende 3 tot 5
jaar geven. Deze visies worden bediscussieerd, zodat managers op trends
kunnen anticiperen wanneer zij hun eigen bibliotheekbeleid formuleren. De
cursus is een ideale gelegenheid om een brede blik te krijgen op de toekomst
van bibliotheken in het algemeen en hoe deze visies te gebruiken zijn om een
strategie te formuleren voor specifieke bibliotheken.

Waar en wanneer
Universiteit van Tilburg, Nederland. Van zondagavond 15 augustus tot en met
dinsdagmiddag 17 augustus 2004.

Doelgroep
Directeuren, senior managers en diegenen die deze posities ambiëren in
academische of onderzoeksbibliotheken. Tevens is de cursus interessant voor
partijen die nauw samenwerken met bibliotheken in het omgaan met de genoemde
uitdagingen, van senior stafleden van computercentra tot senior managers van
uitgevers.

Onderwerpen
De eerste dag is gewijd aan algemene strategische kwesties als strategie,
technologie, leren, onderzoek. De tweede dag wordt aandacht besteed aan vier
belangrijke trends die zich snel ontwikkelen: wetenschappelijke
communicatie, metrics, kennismanagement, bibliotheekstrategie in een tijd
van bezuinigingen.

Course director
Michael Breaks, University librarian, Heriot-Watt University (UK), heeft een
brede ervaring in bibliotheekmanagement en is universiteitsbibliothecaris
van Heriot-Watt University sinds 1985. He was lid van diverse
beleidscommissies in de UK.

Programma en website
Komen beschikbaar in maart 2004 via http://www.ticer.nl/04strat/.


5. Change: Making it Happen in your Library

De cursus richt zich op het identificeren van nieuwe kansen voor
bibliotheken, om bibliothecarissen te ondersteunen bij het ontwikkelen van
een visie en hen te voorzien van instrumenten om een verandering in hun
organisatie te bewerkstelligen.


Waar en wanneer
Universiteit van Tilburg, Nederland. Van dinsdagavond 17 augustus tot en met
vrijdagmiddag 20 augustus 2004.

Doelgroep
Bibliotheek managers, directeuren en andere senior managers van academische
en onderzoeksbibliotheken die betrokken zijn bij strategische veranderingen.

Onderwerpen
De veranderende wereld, bibliotheek visie, nieuwe manieren om onderzoek en
onderwijs te ondersteunen, strategische planning, modellen en raamwerken
voor veranderingsmanagement, het managen van verandering, veranderingen in
de organisatie, weerstand, communicatie en human resource aspecten bij
veranderingen, human resource management, en verbeterprogramma’s.

Course director
Jan Wilkinson, University Librarian and Keeper of the Brotherton Collection
at the University of Leeds (UK), heeft een brede ervaring opgedaan bij
diverse academische bibliotheken, waarvan 15 jaar als senior manager. In
haar functie in Leeds was ze verantwoordelijk voor de leiding en
ontwikkeling van de universiteitsbibliotheek, met een bijzondere nadruk op
human resource management en de richting van de organisatieverandering.

Programma en website
Komen beschikbaar in maart 2004 via http://www.ticer.nl/04change/.


Organisatie

De cursussen worden georganiseerd door Ticer B.V., bekend van de
International Summer School on the Digital Library, in samenwerking met de
Universiteit van Tilburg (NL), Los Alamos National Laboratory Research
Library (USA), CERN Scientific Information Service in Zwitserland,
Informationland (NL/UK), de NVB Nederlandse Vereniging voor
Beroepsbeoefenaren in de bibliotheek-, informatie- en kennissector (NL),
Heriot-Watt University (UK) en University of Leeds (UK).

Ticer B.V., tel.: (013) 466 8310, fax: (013) 466 8383, e-mail: [log in to unmask],
http://www.ticer.nl/


Contact

Ticer B.V.
Anja Huijben of Esther Bruls
Postbus 4191
5004 JD Tilburg
T. (013) 466 8310
F. (013) 466 8383
E. [log in to unmask]
URL http://www.ticer.nl/

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!