Print

Print


Geachte Lezers,

Zou iemand mij kunnen vertellen wie de maker is van het volgende stukje
tekst?
Bij voorbaat dank.

Morgen ben ik dichter.
Dichter bij mijn graf,
Dichter nog dan gister,
Toen was 'k er verderaf


Met vriendelijke groet,

Judith
[log in to unmask]

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!