Print

Print


------------------------------------------------------------------
 Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
 Een antwoord gaat standaard naar de verzender, niet naar de lijst
------------------------------------------------------------------

Een afschrift is <b><i>bewust<i><b> naar de lijst gestuurd.
--------------------
Marco,

Eerlijk gezegd lijkt de lijst nu dood. Een aantal interessante zaken verloopt via de afzender van een bericht. Onlangs was daarvan een goed voorbeeld.
15 februari 2000
"Voor een medewerker ben ik op zoek een microfiche-reader. Wie van jullie
heeft er misschien een in de aanbieding die niet al te veel hoeft te kosten.
Een prijs van rond de honderd gulden lijkt me nog te doen."

En vervolgens 18 februari 2000
"Hartelijk dank voor de reacties op mijn vraag over de microfiche-reader. De
betreffende medewerker is heel tevreden met het resultaat en gaat ermee aan
de slag. Het is niet meer nodig te reageren."

Geen enkele reactie is verstuurd naar de lijst. Vul voor het onderwerp "microfiche-reader" een willekeurig ander onderwerp in en het is duidelijk dat deze lijst bezig is een zachte dood te sterven.

Groeten,
Suat Tuzgöl


-----Original Message-----
From: Op SURFnet aangesloten bibliotheken
[mailto:[log in to unmask]]On Behalf Of Marco de Niet
Sent: 21 februari 2000 17:34
To: [log in to unmask]
Subject: herinnering evaluatie


------------------------------------------------------------------
 Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
 Een antwoord gaat standaard naar de verzender, niet naar de lijst
------------------------------------------------------------------

** HERINNERING **

Beste deelnemers aan NEDBIB-L

Ongeveer een half jaar geleden is er een stemming geweest om te bepalen of we de antwoorden op een bericht via de lijst zouden laten verlopen, of rechtstreeks naar de afzender. Voor de nieuwkomers: tot vorig jaar ging een bericht standaard naar de lijst wanneer je gebruik maakte van de reply-functie van je e-mailsoftware. Maar het kwam nogal eens voor dat persoonlijke berichten ongewild en onbedoeld bij alle abonnees op NEDBIB-L (inmiddels een kleine 1500) in de postbus belandden. Wie het overkwam was gegeneerd, en wie het las was geërgerd (hoewel sommigen het wel ook wel amusant vonden).

Een meerderheid was er voor om de antwoordfunctie van de lijst te veranderen: een antwoord gaat nu standaard naar de afzender in plaats van de lijst. Een kleine waarschuwing aan het begin van ieder bericht moet hierop wijzen, zodat antwoorden die wel voor de lijst bestemd zijn, niet per ongeluk alleen naar de oorspronkelijke afzender gaan.

We hebben destijds afgesproken dat we deze wijziging  begin 2000 zouden evalueren. Ik verzoek een ieder dan ook haar of zijn mening aan me kenbaar te maken. Heeft de verandering te veel negatieve gevolgen gehad voor NEDBIB-L, zoals sommigen vreesden? Of functioneert de lijst op deze manier naar tevredenheid? Graag jullie reactie **voor 25 februari** naar onderstaand e-mail adres (of druk gewoon op "reply" ;-)

Met vriendelijke groet

Marco de Niet
[log in to unmask]
Koninklijke Bibliotheek
listowner NEDBIB-L

P.S. Inmiddels hebben 120 deelnemers hun stem uitgebracht, dat is nog geen 10% !