LISTSERV mailing list manager LISTSERV 16.0

Help for NEDBIB-L Archives


NEDBIB-L Archives

NEDBIB-L Archives


NEDBIB-L@LIST.ECOMPASS.NL


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Proportional Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

NEDBIB-L Home

NEDBIB-L Home

NEDBIB-L January 1995

NEDBIB-L January 1995

Subject:

auteursrecht, docdel en bibliotheken

From:

Peter Kuipers <[log in to unmask]>

Reply-To:

Op SURFnet aangesloten bibliotheken <[log in to unmask]>

Date:

Tue, 10 Jan 1995 10:01:42 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (165 lines)

>Replied: Mon, 09 Jan 1995 13:38:10 +0100
>Replied: [log in to unmask]
>Delivery-Date: Mon, 9 Jan 1995 13:34:46 +0100
>X400-Received: by mta survis.surfnet.nl in /PRMD=surf/ADMD=400net/C=nl/;
>        Relayed; Mon, 9 Jan 1995 13:34:35 +0100
>X400-Received: by /PRMD=surf/ADMD=400net/C=nl/; Relayed;
>        Mon, 9 Jan 1995 13:34:19 +0100
>X400-Received: by /PRMD=SURF/ADMD=400NET/C=NL/; Relayed;
>        Mon, 9 Jan 1995 13:33:21 +0100
>Date: Mon, 9 Jan 1995 13:33:21 +0100
>X400-Originator: [log in to unmask]
>X400-Recipients: [log in to unmask] (Originally To:
>         /S=nap-nl-request/O=surfnet/PRMD=surf/ADMD=400net/C=nl/
>         Redirected on Mon, 9 Jan 1995 13:34:35 +0100 To: )
>X400-Mts-Identifier: [/PRMD=SURF/ADMD=400NET/C=NL/;41 0109133319-6]
>X400-Content-Type: P2-1984 (2)
>Content-Identifier: 41 0109133319-6
>From: [log in to unmask]
>To: [log in to unmask] (Receipt Notification Requested) (Non Receipt
>  Notification Requested)
>Subject: auteursrecht, docdel en bibliotheken
>Resent-To: [log in to unmask]
>Resent-Date: Mon, 09 Jan 1995 13:38:23 +0100
>Resent-From: "Erik Huizer (SURFnet BV)" <[log in to unmask]>
>X-UIDL: 789678080.006
>
>In de discussie over document delivery, auteursrecht en
>bibliotheken die door Dirk Visser op het juiste spoor gehouden
>wordt, wordt 1 kernvraag niet gesteld. Niet de vraag of
>bibliotheken naar huidig recht (dat duidelijk niet is toegerust
>op de situatie van vandaag, laat staan die van morgen) document
>leverantie diensten mogen aanbieden is interessant, maar m.i.
>moet in het kader van het NAP de vraag gesteld worden of
>het *wenselijk* is dat dat gebeurt. Pas dan, lijkt mij,
>kun je toekomen aan de vraag of, en zo ja, hoe dat
>geregeld zou moeten worden.
>
>1. Er is op deze lijst al door verschillende mensen gewezen
>op de dreigende informatiekloof (tussen informatie haves en
>have nots). Ook het NAP noemt het probleem, maar lijkt slechts
>een aspect (n.l. de 'informatievaardigheid') ervan te zien:
>
>> 2.9  Maatschappelijke dilemma's
>[...]
>> Hier dreigt een kloof tussen mensen die over
>> informatie beschikken en weten hoe hiermee om te gaan en mensen
>> die dit niet kunnen. Het is daarom zaak in het onderwijs,
>> waar het gebruik van computers al een behoorlijke vlucht heeft
>> genomen, nu ook ervaring te gaan opdoen met de nieuwe
>> orientatie- en communicatiemogelijkheden van
>> elektronische snelwegen.
>
>Anderen noemden al de vele jaren ervaring die bibliotheken hebben
>met het bemiddelen in informatie. Informatiebemiddeling is dus
>een natuurlijke (publieke) taak van de (openbare en wetenschappe-
>lijke) bibliotheken.
>
>2. Dirk Visser schreef:
>> Tenslotte ben ik toch ook weer van mening dat uitgevers niet
>> met goed fatsoen document delivery kunnen gaan verbieden aan
>> bibliotheken als ze niet zelf een vergelijkbare service
>> beginnen.
>Neen, sterker: Uitgevers die gaan bemiddelen in informatie zullen
>nooit de functie kunnen uitvoeren die bibliotheken hebben. De
>bibliotheek zal (in principe) het totale aanbod aanbieden, een
>uitgever zal alleen zijn eigen toko aanbieden. Bibliotheken
>kunnen door hun massa-afname kortingen bedingen die individuele
>afnemers niet kunnen krijgen. Bibliotheken kunnen een objectief
>advies geven over de keuze van een informatiebron.
>Bibliotheken hebben dus een one stop shop (of kiosk) functie
>tussen alle uitgeverijen, en bovendien hebben zij geen
>commercieel belang.
>
>3. Dirk Visser schreef:
>> c. Bibliotheken hebben niet het auteursrecht op de
>> informatie die ze beheren en ze hebben geen
>> toestemming van de auteursrechthebbenden.
>Een ander belangrijk argument om de bibliotheken die functie
>te laten houden is de combinatie tussen online en traditionele
>media. Het is een onaantrekkelijke gedachte bibliotheken de
>mogelijkheid te onthouden (te verbieden, 'omdat ze het
>auteursrecht niet hebben') informatie uit elektronische bronnen
>aan te bieden, terwijl burgers voor overige informatie (tekst,
>beeld, geluid op papier, tape, CD) juist zijn aangewezen op
>die bibliotheken. Die breuk in de informatievoorziening zou
>zeer nadelig zijn voor de burger.
>
>4. N.B: De dubbelrol van universiteiten (rechthebbende en
>vergoedingsplichtige) werd al genoemd. En ook de trage
>vorderingen in de onderhandelingen tussen uitgevers en
>universiteiten. Het verband lijkt me evident ...
>Maar Dirk Visser schreef:
>> In Nederland wordt in het algemeen aangenomen dat de
>> universiteit *niet* het auteursrecht van zijn
>> wetenschappelijke medewerkers heeft.
>Dat lijkt me dan een van die zaken die voor herijking in
>aanmerking komen (voor zover dat niet al in arbeidscontracten
>geregeld is ...). Een taboe? Meer voor de juristen, en niet
>te vergeten voor de uitgevers, dan voor de auteurs?
>
>Jammer dus dat het NAP in alle talen zwijgt over de rol van
>de bibliotheken.
>Maar, als we dan concluderen dat bibliotheken een publieke taak
>moeten hebben bij het bemiddelen in elektronische informatie,
>dan wordt de invalshoek van het auteursrechtvraagstuk een heel
>andere. Dirk Visser schreef:
>> Denken bibliotheken nu werkelijk dat ze een dienst
>> kunnen gaan leveren waarbij ze informatie on-line
>> aanbieden, waarmee ze direkt concurreren met de
>> uitgevers die zo'n zelfde exploitatie voor ogen
>> hebben, *zonder* toestemming van de rechthebbende??
>Boudewijn Nederkoorn noemde al de onderhandelingen in IWI-
>verband. Bovendien *denken* bibliotheken niet dat ze een dienst
>kunnen gaan leveren, die dienst leveren ze al. En zoals altijd,
>het recht zal weer 'volgend' blijken te zijn. De vraag ligt dus
>niet bij de bibliotheken, maar eerder bij justitie: hoe lang
>denkt justitie de praktijk nog te kunnen laten wachten op
>regelgeving die de belangen van alle betrokken partijen
>verdedigt?
>
>Maar nu even over de vraag waarop Dirk Visser zo graag een
>antwoord krijgt:
>Hij schreef:
>> De provider van de document delivery service stelt zich
>> momenteel op het standpunt dat hij geen toestemming van de
>> rechthebbende behoeft (en dus ook niet aan hem hoeft te
>> betalen) vanwege de vrijstelling van het (laten) kopieren
>> voor eigen gebruik. Deze service verschilt m.i. niet
>> wezenlijk van het on-line aanbieden van full-text
>> artikelen, en dat is *de* exploitatievorm van de
>> toekomst. Om die reden lijkt mij dit
>> standpunt van de provider (op den duur) niet houdbaar.
>Bibliotheken betalen nu (in het algemeen) al meer voor een
>tijdschriftabonnement omdat ermee wordt rekening gehouden dat
>eruit gekopieerd (geleverd) wordt. Het ligt dus voor de hand
>dat dergelijke regelingen getroffen worden voor elektronisch
>geleverde kopieen. Dat gebeurt nu al, het TULIP (The University
>LIcensing Program) project (Elesevier Science/universiteiten)
>is daarvan een voorbeeld.
>Dus wat was ook al weer de vraag ?? ;-)
>
>
>Bovenstaande opinie is een persoonlijke, en niet noodzakelijk
>die van mijn werkgever.
>
>Chris Groeneveld
>Beleidsmedewerker KB
>____________________________________________
>Chris Groeneveld
>Koninklijke Bibliotheek
>The National Library of the Netherlands
>PO Box 90407
>2509 LK Den Haag
>The Netherlands
>
>e-mail [log in to unmask]
>    X-400: C=NL;ADMD=400NET;PRMD=SURF;
>       O=KONBIB;S=GROENEVELD;G=CHRIS
>tel.  + 31 (0) 70 3140 262 (direct)
>    + 31 (0) 70 3140 911 (secretary)
>fax  + 31 (0) 70 3140 651
>____________________________________________
>
>
SEE http://www.xs4all.nl/~peet/

Top of Message | Previous Page | Permalink

Advanced Options


Options

Log In

Log In

Get Password

Get Password


Search Archives

Search Archives


Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe


Archives

November 2019
October 2019
September 2019
August 2019
July 2019
June 2019
May 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
November 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
May 2018
April 2018
March 2018
February 2018
January 2018
December 2017
November 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
June 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
August 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
November 2015
October 2015
September 2015
August 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
February 2015
January 2015
December 2014
November 2014
October 2014
September 2014
August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
August 2003
July 2003
June 2003
May 2003
April 2003
March 2003
February 2003
January 2003
December 2002
November 2002
October 2002
September 2002
August 2002
July 2002
June 2002
May 2002
April 2002
March 2002
February 2002
January 2002
December 2001
November 2001
October 2001
September 2001
August 2001
July 2001
June 2001
May 2001
April 2001
March 2001
February 2001
January 2001
December 2000
November 2000
October 2000
September 2000
August 2000
July 2000
June 2000
May 2000
April 2000
March 2000
February 2000
January 2000
December 1999
November 1999
October 1999
September 1999
August 1999
July 1999
June 1999
May 1999
April 1999
March 1999
February 1999
January 1999
December 1998
November 1998
October 1998
September 1998
August 1998
July 1998
June 1998
May 1998
April 1998
March 1998
February 1998
January 1998
December 1997
November 1997
October 1997
September 1997
August 1997
July 1997
June 1997
May 1997
April 1997
March 1997
February 1997
January 1997
December 1996
November 1996
October 1996
September 1996
August 1996
July 1996
June 1996
May 1996
April 1996
March 1996
February 1996
January 1996
December 1995
November 1995
October 1995
September 1995
August 1995
July 1995
June 1995
May 1995
April 1995
March 1995
February 1995
January 1995
December 1994
November 1994
October 1994
September 1994
August 1994
July 1994
June 1994
May 1994
April 1994
March 1994
February 1994
January 1994
December 1993
November 1993
October 1993
September 1993
August 1993
July 1993
June 1993
May 1993
April 1993
March 1993
February 1993
January 1993
December 1992
November 1992
October 1992
September 1992
August 1992
July 1992
May 1992
March 1992
February 1992

ATOM RSS1 RSS2LIST.ECOMPASS.NL

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager