LISTSERV mailing list manager LISTSERV 16.0

Help for NEDBIB-L Archives


NEDBIB-L Archives

NEDBIB-L Archives


NEDBIB-L@LIST.ECOMPASS.NL


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Proportional Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

NEDBIB-L Home

NEDBIB-L Home

NEDBIB-L  January 1995

NEDBIB-L January 1995

Subject:

Re: Auteursrecht en document delivery

From:

Peter Kuipers <[log in to unmask]>

Reply-To:

Op SURFnet aangesloten bibliotheken <[log in to unmask]>

Date:

Tue, 10 Jan 1995 09:51:05 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (155 lines)

>To: [log in to unmask]
>Cc: [log in to unmask], [log in to unmask]
>Subject: Re: Auteursrecht en document delivery
>Organisation: SURFnet bv
>Address: Cluetinckborch, P.O. Box 19035, 3501 DA Utrecht, NL
>Phone: +31 30 310290
>Telefax: +31 30 340903
>Date: Sun, 08 Jan 1995 13:09:40 +0100
>From: Boudewijn Nederkoorn <[log in to unmask]>
>X-UIDL: 789641989.012
>
>
>==> From: [log in to unmask]
>
>De heer Visser heeft met enige nadruk gevraagd aan SURFnet te reageren
>op zijn vragen en statements inzake auteursrecht.
>De medewerkers van SURFnet die deelnemen aan deze lijst doen dat met
>volle instemming van hun directie maar wel op persoonlijke titel en
>zullen dus niet direct reageren als er een standpunt van SURFnet als
>organisatie wordt gevraagd.
>Uitspraken van "SURFnet" als organisatie zullen op deze lijst
>expliciet als zodanig worden vermeld. Deze mail is zo'n geval.
>
>SURFnet is geen leverancier van document-delivery diensten.
>Document-delivery diensten worden onder andere georganiseerd door
>Pica, Centrum voor bibliotheekautomatisering. Pica is tevens de
>samenwerkingsorganisatie van vele wetenschappelijke bibliotheken in
>Nederland. De Pica-dienstverlening maakt intensief gebruik van SURFnet
>(vrijwel alle wetenschappelijke bibliotheken, alle provinciale
>bibliotheekcentrales en de grotere openbare bibliotheken zijn
>aangesloten op SURFnet), terwijl Pica en SURFnet ook gezamenlijk
>werken aan de ontwikkeling van nieuwe diensten. Daaruit kan wellicht
>verklaard worden dat de gebruiker SURFnet ziet als de leverancier van
>de diensten.
>
>De problematiek van de auteursrechten is uiteraard zeer bekend in de
>kringen van wetenschappelijke bibliotheken, in het bijzonder de
>universiteiten. Dat is een van de redenen dat de universiteiten en de
>Koninklijke Bibliotheek een platform hebben opgericht, genaamd
>Innovatie Wetenschappelijke Informatieverzorging (IWI), waarvan het
>secretariaat gevoerd wordt door Stichting SURF. Dit platform
>onderneemt een aantal activiteiten waarvan een van de belangrijkste is
>het voeren van onderhandelingen met de gezamenlijke uitgevers
>verenigd in de KNUB (Koninklijk Nederlandse Uitgevers Bond) over het
>auteursrecht met betrekking tot electronische document levering.
>Deze onderhandelingen zijn op dit moment gaande. Een saillant punt
>daarbij is uiteraard dat de universiteiten daarbij een dubbele rol
>hebben: zij zijn niet alleen de consument van produkten van uitgevers
>die een beroep doen op auteursrechten maar zij zijn tevens de
>leverancier van manuscripten van wetenschappelijke medewerkers van hun
>instellingen aan die uitgevers, waarbij zij van hun kant
>auteursrechten kunnen claimen.
>
>Een kopie van deze mail stuur ik naar de directeuren van Pica en SURF
>omdat ik niet zeker ben dat zij op deze lijst staan.
>
>Boudewijn Nederkoorn
>directeur SURFnet bv
>
>> Ik wil de volgende auteursrechtelijke kwestie graag
>> voorleggen, aan iedereen, maar vooral aan de SURF-net mensen
>> en andere providers.
>>
>> Een dienst die SURFnet momenteel aanbiedt, althans bemiddelt
>> is de zogenaamde document delivery.
>>
>> Via het SURFnet kan men kopieen uit artikelen uit alle
>> wetenschappenlijke bibliotheken in Nederland aanvragen.
>> (SURFnet *biedt* deze dienst dus *aan*)
>>
>> Die artikelen worden nu nog per post opgestuurd (of worden ze
>> al gefaxt?), maar uiteraard wordt er aan gewerkt deze
>> artikelen in de toekomst in elektronische vorm bij de
>> aanvrager te krijgen. Begrijpelijk en terecht, maar dit leidt
>> dus uiteindelijk in feite tot het aanbieden van informatie op
>> het netwerk. (En dat willen we natuurlijk allemaal graag).
>>
>>
>> Maar nu het auteursrechtelijke aspect:
>>
>> Er zit natuurlijk auteursrecht op die artikelen die
>> gedelivered worden (en dat auteursrecht ligt niet bij SURFnet,
>> maar bij de schrijver of de uitgever).
>>
>> Heeft SURFnet toestemming van die auteursrechthebbenden?
>>
>> Neen!
>>
>> De stelling van SURFnet is dat deze vorm van levering valt
>> onder artikel 16b van de Nederlandse Auteurswet, dat het op
>> andermans verzoek maken van kopieen voor diens eigen gebruik
>> toestaat. (En dat er dus geen toestemming voor nodig is)
>>
>> (Artikel 16b luidt als volgt: (lid 1) Als inbreuk op het
>> auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst
>> wordt niet beschouwd de verveelvoudiging, welke beperkt blijft
>> tot enkele exemplaren en uitsluitend dient tot eigen oefening,
>> studie of gebruik van degene die de verveelvoudiging ver-
>> vaardigt of tot het verveelvoudigen uitsluitend ten behoeve
>> van zichzelf opdracht geeft.
>>
>> Naar de letter van deze wetsbepaling heeft SURFnet m.i.
>> gelijk, maar hoelang is vol te houden dat dit acceptabel is?
>>
>> Als het, zonder toestemming van de auteursrechthebbende,
>> toegestaan is om informatie aan te bieden die iedereen voor
>> zijn "eigen oefening, studie of gebruik" kan kopieeren (en
>> naar zichzelf opsturen), lees: downloaden, dan blijft er op de
>> elektronische snelweg niets meer over voor die rechthebbende.
>>
>> Voor die document delivery moet overigens door de aanvrager
>> betaald worden, maar dat geld gaat niet naar de de auteur of
>> de uitgever.
>>
>> Voor mij is duidelijk dat dit wetsartikel, althans de
>> interpretatie die SURFnet er aan geeft, op den duur absoluut
>> niet te handhaven is.
>>
>> De stelling dat SURFnet alleen maar voor de aanvraag
>> verantwoordelijk is en zelf geen kopieen verstrekt (en dus
>> auteursrechtelijk vrij uit zou gaan) vindt ik niet sterk. Dan
>> zal de bibliotheek immers zeggen dat ze alleen maar kopieert
>> en kopieen opstuurt (en ook vrij uitgaat).
>>
>> Je kan het aanbieden en verstrekken van informatie m.i. niet
>> loskoppelen (en dan zeggen dat ze beide apart
>> auteursrechtelijk niet relevant zijn)
>>
>> Overigens ben ik over de delivery service zelf heel
>> enthousiast, maar dat dit zonder toestemming van de
>> rechthebbenden gebeurt lijkt mij niet goed verdedigbaar.
>>
>> Tenslotte ben ik toch ook weer van mening dat uitgevers niet
>> met goed fatsoen document delivery kunnen gaan verbieden aan
>> bibliotheken als ze niet zelf een vergelijkbare service
>> beginnen. Het auteursrecht is zeker niet bedoeld om nieuwe en
>> buitengwoon welkome distributie kanalen ongebruikt te laten of
>> te boycotten.
>>
>> Zie hier een van de punten die op het gebied van de het recht
>> van de intellectuele eigendom m.i. *herijking* behoeven, zoals
>> het nap het noemt. Er zijn er vele.
>>
>>
>> Dirk Visser   [log in to unmask]
>>
>> Afdeling Auteurs- en Informatierecht
>> Rijksuniversiteit Leiden
>> Rapenburg 59   2311 GJ  Leiden
>> tel. 071-149384 fax. 071-148327
>
>
>
>
>

Top of Message | Previous Page | Permalink

Advanced Options


Options

Log In

Log In

Get Password

Get Password


Search Archives

Search Archives


Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe


Archives

September 2020
August 2020
July 2020
June 2020
May 2020
April 2020
March 2020
February 2020
January 2020
December 2019
November 2019
October 2019
September 2019
August 2019
July 2019
June 2019
May 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
November 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
May 2018
April 2018
March 2018
February 2018
January 2018
December 2017
November 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
June 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
August 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
November 2015
October 2015
September 2015
August 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
February 2015
January 2015
December 2014
November 2014
October 2014
September 2014
August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
August 2003
July 2003
June 2003
May 2003
April 2003
March 2003
February 2003
January 2003
December 2002
November 2002
October 2002
September 2002
August 2002
July 2002
June 2002
May 2002
April 2002
March 2002
February 2002
January 2002
December 2001
November 2001
October 2001
September 2001
August 2001
July 2001
June 2001
May 2001
April 2001
March 2001
February 2001
January 2001
December 2000
November 2000
October 2000
September 2000
August 2000
July 2000
June 2000
May 2000
April 2000
March 2000
February 2000
January 2000
December 1999
November 1999
October 1999
September 1999
August 1999
July 1999
June 1999
May 1999
April 1999
March 1999
February 1999
January 1999
December 1998
November 1998
October 1998
September 1998
August 1998
July 1998
June 1998
May 1998
April 1998
March 1998
February 1998
January 1998
December 1997
November 1997
October 1997
September 1997
August 1997
July 1997
June 1997
May 1997
April 1997
March 1997
February 1997
January 1997
December 1996
November 1996
October 1996
September 1996
August 1996
July 1996
June 1996
May 1996
April 1996
March 1996
February 1996
January 1996
December 1995
November 1995
October 1995
September 1995
August 1995
July 1995
June 1995
May 1995
April 1995
March 1995
February 1995
January 1995
December 1994
November 1994
October 1994
September 1994
August 1994
July 1994
June 1994
May 1994
April 1994
March 1994
February 1994
January 1994
December 1993
November 1993
October 1993
September 1993
August 1993
July 1993
June 1993
May 1993
April 1993
March 1993
February 1993
January 1993
December 1992
November 1992
October 1992
September 1992
August 1992
July 1992
May 1992
March 1992
February 1992

ATOM RSS1 RSS2LIST.ECOMPASS.NL

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager