LISTSERV mailing list manager LISTSERV 16.0

Help for NEDBIB-L Archives


NEDBIB-L Archives

NEDBIB-L Archives


NEDBIB-L@LIST.ECOMPASS.NL


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Proportional Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

NEDBIB-L Home

NEDBIB-L Home

NEDBIB-L January 2010

NEDBIB-L January 2010

Subject:

Re: taken van de informatiespecialist

From:

René Blekman <[log in to unmask]>

Reply-To:

Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals <[log in to unmask]>

Date:

Wed, 20 Jan 2010 08:57:00 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (257 lines)

Natuurlijk was het een beetje zwart/wit, Uiteraard weet ik dat de gemiddelde OB meer in huis heeft dan de streekroman.
Mij lijkt het dat de OB'en nog steeds onevenredig veel tijd, geld en menskracht steken in om hun kasten op orde te brengen, mooie etiketjes op de boeken te plakken etc.
De Londense bibliotheken hadden jaren geleden een slogan die mij altijd is bij gebleven 'We don't serve books, we serve people'.
Dat blijf ik missen, de OB gaat mee als dragers veranderen: de LP wordt CD, het boek wordt ook e-book, de strip wordt game etc. En juist OB als laagdrempelige voorziening vergeet de digitale informatie.
Tuurlijk je kunt tegenwoordig ook in de OB het internet op maar gaat het daarom? Waarom doen ze niets om bijvoorbeeld Parlando of andere overheidsinformatie op maat en gebruikersvriendelijk aan te bieden? (of heb ik nu heel wat gemist?)
En die streekroman leen ze uit met een soort statiegeld regeling en volgens mij hoeven die echt niet op alfabet in de kast te staan.

Attendering van bronnen blijft uiteraard een belangrijke taak voor de informatiespecialist maar is niet meer en minder dan verwijzen naar een goede publicatie. Maar wat 'goed' is weet volgends mij de gebruiker beter dan de informatiespecialist, wij blijven de intermediair. In mijn geval ga ik niet op de stoel van de conservator of restaurator zitten. Hoeveel ik ook inmiddels over kunst weet ;) (denk ik).

Vriendelijke groet,

René Blekman
(Documentalist, Collectieregistratie & Documentatie) 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals [mailto:[log in to unmask]] Namens Genoveva Geppaart
Verzonden: dinsdag 19 januari 2010 21:50
Aan: [log in to unmask]
Onderwerp: Re: [NEDBIB-L] taken van de informatiespecialist

Ik kan het niet nalaten te reageren op je mening over openbare bibliotheken 
In dit geval reageer ik meer als gebruiker van openbare bibliotheken dan als 
informatieprofessional.
Dat je bij de OB nog steeds boeken (en andere materialen) kan lenen is voor 
mij een zegen. Zou ik alles wat ik wil lezen (of beluisteren- CD's of 
bekijken - DVD's) zou moeten kopen, zou ik heel snel blut zijn, veel 
boeiende informatie missen en al binnen een half jaar een enorm gebrek aan 
ruimte hebben om al die gekochte boeken/CD's/DVD's op te bergen. Het gaat 
niet alleen om boeken van Mien van 't Sant, maar ook om bijv. historische 
romans, zeer informatieve reisverhalen, handleidingen voor tal van 
computerprogramma's. De OB biedt mij ook de mogelijkheid een CD eerst te 
beluisteren of een DVD te bekijken voor ik beslis of het de moeite is die 
zelf te kopen. Overigens doe ik hetzelfde met boeken. Als ik denk dat ik 
vaker naar een boek/CD/DVD zal pakken, besluit ik meestal tot aanschaf.
Veel OB-en bieden ook toegang tot digitale bestanden aan en cursussen om te 
leren zoeken op internet.
Het kan misschien beter, maar wat mij als gebruiker betreft moet de 
mogelijkheid tot lenen vooral blijven en is dit zeker niet ouderwets.

Wat betreft het zoeken naar informatie door informatieprofessionals: juist 
nu er zoveel bronnen beschikbaar zijn is het de kunst te weten welke bronnen 
voor welke informatie (onderwerpen) het meest geschikt zijn. Daar elke bron 
weer anders werkt en (nog) niet alle bronnen "eindgebruiker vriendelijk" 
zijn, moet je er regelmatig gebruik van maken en een ervaren zoeker zijn om 
er op een efficiente manier gebruik van te maken. Overigens heb ik meerdere 
malen van onderzoekers op het gebied van ICT gehoord dat hun ervaring is dat 
informatiespecialisten zelfs op internet meer relevante informatie weten te 
vinden dan zij en bovendien nog sneller. En juist onderzoekers op ICT gebied 
zijn toch ervaren in het gebruik van digitale bestanden.
Hier kan een informatiespecialist goede diensten bewijzen.

Genoveva Geppaart
----- Oorspronkelijk bericht ----- 
Van: "René Blekman" <[log in to unmask]>
Aan: <[log in to unmask]>
Verzonden: dinsdag 19 januari 2010 13:41
Onderwerp: Re: [NEDBIB-L] taken van de informatiespecialist


Toch vindt ik het argument 'omdat ze er geen tijd voor hebben' een 
oneigenlijk argument. Als ze de tijd wel hadden doen ze dan het zelf? Kun je 
ook 'wij kunnen beter zoeken' uitwerken?
Hebben we een speciale bril daarvoor of zo. Ontlenen wij onze functies op 
basis dat 'anderen geen tijd hebben'?
Ik ben nog steeds van mening dat een groot deel van de gebruikers zelf in 
databases kunnen zoeken (na goede instructie). Volgens mij was 
'zelfstandigheid van de gebruiker' ook altijd het credo binnen de 
informatievoorziening.
En dat zou niet meer gelden in een wereld waar info op elke hoek te vinden 
is?
Een hele generatie is al opgevoed met het zoeken in digitale bestanden. Elke 
(universitaire) studie besteed aandacht in het zinnig gebruik van het zoeken 
naar (digitale) informatie.

Zijn nu de informatiespecialisten niet juist diegenen die de wegen naar de 
bronnen moeten onderhouden, de bronnen verbinden en de bronnen in context 
plaatsen? Wij zorgen voor de evt. uniformiteit (standaardisering)
Wij zorgen dat 'onze informatie' kan blijven communiceren met de informatie 
elders.
Om maar even de knuppel in het hoenderhok te gooien vind ik dat m.n. 
Openbare Bibliotheken hier in tekort schieten en zich zelf overbodig hebben 
gemaakt.
In twintig jaar is er nauwelijks iets veranderd. De Mien van 't Sant koop je 
nog steeds niet zelf maar leen je. De meeste OB'en zijn de afgelopen jaren 
alleen van interieur veranderd en hebben de slag om mn. digitale informatie 
laagdremepelig aan te bieden volkomen gemist!

Vriendelijke groet,

René Blekman
Documentatist, Collectieregistratie & Documentatie


-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals 
[mailto:[log in to unmask]] Namens van der Burgt, Ingeborg
Verzonden: dinsdag 19 januari 2010 08:54
Aan: [log in to unmask]
Onderwerp: Re: [NEDBIB-L] taken van de informatiespecialist

Mijn ervaring ligt eerder ook in het verlengde van Bert.
Ik doe veel research voor de advocaten, eenvoudigweg omdat ze er geen
tijd voor hebben, maar ook omdat ze van mening zijn dat de research die
door mij (of welke informatiespecialist ook) gewoon beter, grondiger
gedaan wordt.
Enerzijds door de bronnenkennis (gebruik van bronnen waar zij geen weet
of kennis van hebben), anderzijds door de jarenlange ervaring met
zoektechnieken.
Ik probeer ze wel dingen te vertellen zodat ze meer zelf zouden kunnen
doen, maar ze hebben niet veel tijd om te investeren in het zoeken en
het beter worden daarin.
Het kostenaspect speelt ook een rol: hun tijd is duurder dan de mijne.

Doordat ik in een eenpersoonsbibliotheek werk heb ik het beste van
beiden: informatiebeheer maar ook het leveren van informatie op maat.
Die twee zo goed mogelijk op elkaar af proberen te stemmen is een enorme
uitdaging. Als je de informatie goed beheert heb je er zelf ook profijt
van bij het leveren van de informatie.

Ingeborg

_________________________________________________________________
Ingeborg van der Burgt | Librarian | COVINGTON & BURLING LLP
Kunstlaan 44 Avenue des Arts, 1040 Brussels, Belgium | Tel: +32 (0)2 549
5278 | Fax: +32 (0)2 549 1078
Email [log in to unmask] | www.cov.com


-----Original Message-----
From: Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
[mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Berenschot, A.
Sent: maandag 18 januari 2010 9:35
To: [log in to unmask]
Subject: Re: [NEDBIB-L] taken van de informatiespecialist

Is niet mijn ervaring. Velen kunnen in feite gewoon niet goed zoeken. Ik
lever veel assistentie bij het zoeken naar informatie aan het diverse
medische personeel (artsen, verpleegkundigen, logopedisten,
fysiotherapeuten) omdat ze zelf niet goed kunnen zoeken of omdat het
teveel letterlijk kostbare tijd in beslag neemt. We hebben het
tegenwoordig echt erg druk hiermee!

met vriendelijke groet,

Bert Berenschot
informatiespecialist

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis
Medische Bibliotheek / Teaching Hospital Postbus 95500 1090 HM Amsterdam

bezoekadres: Oosterpark 9

tel.: 020-5993805 / *31205993805
email: [log in to unmask]
website: http://www.olvg.nl/opleiding_en_onderzoek/medische_bibliotheek-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
[mailto:[log in to unmask]] Namens Genoveva Geppaart
Verzonden: zaterdag 16 januari 2010 14:07
Aan: [log in to unmask]
Onderwerp: [NEDBIB-L] taken van de informatiespecialist

De laatste tijd krijg ik de indruk dat in ons vakgebied het accent
steeds meer komt te liggen op beheer van informatie.
Over het leveren van informatie op maat hoor en lees ik weinig meer.
Deels is dit te verklaren omdat gebruikers zelf veel via internet kunnen
vinden, maar er zijn toch ook tal van specialistische bronnen bij bv.
Lexis Nexis en Dialog die de gebruiker niet zelf heeft en waar een
deskundige nodig is om te weten wat je waar kan vinden.

Wat zijn jullie meningen en ervaringen?


Genoveva Geppaart

____________________________________________________________
Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
        Aanmelden? Afmelden? Info? Vacature plaatsen?
Zie de NEDBIB-L website op http://nedbib.reuser.biz/

Lijstbeheerder: Arno H.P. Reuser  [log in to unmask]

 EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
           Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
                              Houd hier a.u.b. rekening mee!

Disclaimer:

Dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).
Verstrekking aan en gebruik door anderen dan geadresseerden is niet
toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u verzocht de
verzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen.

In verband met electronische verzending kunnen aan dit e-mail bericht
geen rechten worden ontleend.

____________________________________________________________
Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
        Aanmelden? Afmelden? Info? Vacature plaatsen?
Zie de NEDBIB-L website op http://nedbib.reuser.biz/

Lijstbeheerder: Arno H.P. Reuser  [log in to unmask]

 EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
           Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
                              Houd hier a.u.b. rekening mee!

____________________________________________________________
Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
        Aanmelden? Afmelden? Info? Vacature plaatsen?
Zie de NEDBIB-L website op http://nedbib.reuser.biz/

Lijstbeheerder: Arno H.P. Reuser  [log in to unmask]

 EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
           Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
                              Houd hier a.u.b. rekening mee!

____________________________________________________________
Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
        Aanmelden? Afmelden? Info? Vacature plaatsen?
Zie de NEDBIB-L website op http://nedbib.reuser.biz/

Lijstbeheerder: Arno H.P. Reuser  [log in to unmask]

 EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
           Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
                              Houd hier a.u.b. rekening mee! 

____________________________________________________________
Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
        Aanmelden? Afmelden? Info? Vacature plaatsen?
Zie de NEDBIB-L website op http://nedbib.reuser.biz/

Lijstbeheerder: Arno H.P. Reuser  [log in to unmask]

 EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
           Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
                              Houd hier a.u.b. rekening mee!

____________________________________________________________
Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
        Aanmelden? Afmelden? Info? Vacature plaatsen?
Zie de NEDBIB-L website op http://nedbib.reuser.biz/

Lijstbeheerder: Arno H.P. Reuser  [log in to unmask]

 EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
           Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
                              Houd hier a.u.b. rekening mee!

Top of Message | Previous Page | Permalink

Advanced Options


Options

Log In

Log In

Get Password

Get Password


Search Archives

Search Archives


Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe


Archives

September 2020
August 2020
July 2020
June 2020
May 2020
April 2020
March 2020
February 2020
January 2020
December 2019
November 2019
October 2019
September 2019
August 2019
July 2019
June 2019
May 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
November 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
May 2018
April 2018
March 2018
February 2018
January 2018
December 2017
November 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
June 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
August 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
November 2015
October 2015
September 2015
August 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
February 2015
January 2015
December 2014
November 2014
October 2014
September 2014
August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
August 2003
July 2003
June 2003
May 2003
April 2003
March 2003
February 2003
January 2003
December 2002
November 2002
October 2002
September 2002
August 2002
July 2002
June 2002
May 2002
April 2002
March 2002
February 2002
January 2002
December 2001
November 2001
October 2001
September 2001
August 2001
July 2001
June 2001
May 2001
April 2001
March 2001
February 2001
January 2001
December 2000
November 2000
October 2000
September 2000
August 2000
July 2000
June 2000
May 2000
April 2000
March 2000
February 2000
January 2000
December 1999
November 1999
October 1999
September 1999
August 1999
July 1999
June 1999
May 1999
April 1999
March 1999
February 1999
January 1999
December 1998
November 1998
October 1998
September 1998
August 1998
July 1998
June 1998
May 1998
April 1998
March 1998
February 1998
January 1998
December 1997
November 1997
October 1997
September 1997
August 1997
July 1997
June 1997
May 1997
April 1997
March 1997
February 1997
January 1997
December 1996
November 1996
October 1996
September 1996
August 1996
July 1996
June 1996
May 1996
April 1996
March 1996
February 1996
January 1996
December 1995
November 1995
October 1995
September 1995
August 1995
July 1995
June 1995
May 1995
April 1995
March 1995
February 1995
January 1995
December 1994
November 1994
October 1994
September 1994
August 1994
July 1994
June 1994
May 1994
April 1994
March 1994
February 1994
January 1994
December 1993
November 1993
October 1993
September 1993
August 1993
July 1993
June 1993
May 1993
April 1993
March 1993
February 1993
January 1993
December 1992
November 1992
October 1992
September 1992
August 1992
July 1992
May 1992
March 1992
February 1992

ATOM RSS1 RSS2LIST.ECOMPASS.NL

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager