LISTSERV mailing list manager LISTSERV 16.0

Help for NEDBIB-L Archives


NEDBIB-L Archives

NEDBIB-L Archives


NEDBIB-L@LIST.ECOMPASS.NL


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Proportional Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

NEDBIB-L Home

NEDBIB-L Home

NEDBIB-L March 2009

NEDBIB-L March 2009

Subject:

Re: LostLibrarianOfLove Internationaal BV

From:

H lostlibrarianoflove <[log in to unmask]>

Reply-To:

Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals <[log in to unmask]>

Date:

Mon, 23 Mar 2009 10:49:25 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (285 lines)

http://lostlibrarianoflove.blogspot.com

Geachte heer Westerkamp,
ik moet tot mijn schande bekennen dat ik niet eens meer zeker weet of ik u
dat stuk over de energie van informatie had toegestuurd. Het was maar aan
enkele mensen en ik ben niet meer zeker aan wie.
Op de blog heb ik proberen weer te geven.
Meer is het ook eigenlijk niet.
  *Informatie is energie*
1 – Energiemodel
2 – Voorbeelden
3 – Context, comfortzone en energie.
4 – Gebakken lucht?
5 – LostLibrarianOfLove, AH en KPN: drie keer hetzelfde?

Vriendelijke groeten,

 http://lostlibrarianoflove.blogspot.com
2009/3/17, Westerkamp, CJ <[log in to unmask]>:
>
> Beste LofL en vakcollega's,
>
> Denkend aan de conference van Wim Sonneveld 'Mag ik van u een postzegel van
> een kwartje' heb ik toch een hele simpele vraag:
>
> LofL, wat is uw echte naam?
>
> Ik vind het wel zo netjes dat berichten ondertekend worden zonder dat ik
> daarvoor een zoekactie op internet moet starten.
>
> Met vriendelijke groet,
>
> Kees Westerkamp
>
>
>
>
>
> -----Original Message-----
> From: Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
> [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of H lostlibrarianoflove
> Sent: Tuesday, March 17, 2009 1:00 PM
> To: [log in to unmask]
> Subject: Re: [NEDBIB-L] LostLibrarianOfLove Internationaal BV
>
> Geachte heer Westerkamp,
>
> Dit is de inhoud:
> Ik interesseer me in schrijven. Daarnaast heb ik ooit eens aan een
> informatiemodel gewerkt over de energie van informatie. Komt dat nu samen?
> Ik weet het niet precies.
> De energie van informatie is mijn interesse. Hierover heb ik 10 jaar
> geleden een model opgesteld in een zeer controversieel en onvoldoende
> uitgewerkt artikel. Dat artikel is terecht geweigerd door de
> informatieprofessional. Ik heb het artikel daarna incidenteel meegegeven.
> Toen ik eens uw directe collega was - zonder u ontmoet te hebben - heb ik
> het artikel u al eens gemaild. Als u er niets mee gedaan heeft bent u in
> goed gezelschap.
>
> 'Mediatheek als motivatiemanager', als bijlage bij het congres 'Dag van het
> Document' in 1996 was de eerste uiting van dit model. Waarom zou een
> bibliothecaris de energie van informatie niet gebruiken - dat zie je wel in
> de reclame, communicatie, HR, personeelszaken en cabaret..
>
> Het onuitgewerkte artikel beschreef een model voor de energie van
> informatie. Hiervoor gebruikte ik de informatie-effect keten. Kern is dat de
> context de energie bepaalt, en dan vooral de mate waarin die context onze
> comfort zone raakt. Hoe meer contexten je erbij kan passen hoe groter de
> energie. In formule (besefte ik later) :
>
> E = IC2
>
> Zo kom je uit op een relativiteitsmodel van informatie.
>
> Het ligt natuurlijk in de uitwerking wel iets complexer, maar bovenstaande
> houdt toch stand.
>
> Communicatie
>
> Bent u nou met de columns gemanipuleerd?
>
> De meeste columns zijn gewoon intuďtief geschreven, vanuit enkele centrale
> beelden. De laatste column is geschreven met wat input van theorie over
> schrijven. Mocht u 'energized' zijn geraakt door de columns dan betrapten
> die columns u in uw comfort zone, in uw wensen, sympathieën en antipathieën.
> Desondanks helpt het model om met mensen ook op gevoelsniveau te
> communiceren.
>
> Manipuleer ik u als ik uw taal, en uw eigen symbolen gebruik? Niet volgens
> de communicatiekunde (?) Dat gebeurt ook dagelijks in reclame. Maar het is
> zuiverder als u zich er ook van bewust bent, en begrijpt hoe het werkt. En
> dat u weet dat de lading die u onbewust bij het ene legt niet direct iets
> hoeft te betekenen voor het andere dat ook in beeld komt. Maar het kan ook
> zijn dat het model een communicatie op een dieper niveau mogelijk maakt:
> niet alleen intellectueel begrijpelijk maar ook gevoelsmatig.
>
> Binnenkort kan ik dat hopelijk nauwkeuriger toelichten. Behalve het
> informatiemodel beschreef het artikel ook gelijk een geheel nieuwe
> organisatievorm met een meer centrale rol van de informatiespecialist. Last
> but not least reduceerde het enkele vormen van management uit die tijd tot
> gewoon ordinair informatiemanagement. Die uitwerking had ik misschien beter
> aan anderen kunnen overlaten.
>
> U ziet het, stof genoeg, en iets teveel voor een gewone bibliothecaris van
> - destijds - de openbare bibliotheek. Indertijd heb ik het artikel niet tot
> in detail uitgewerkt en uitonderzocht vanwege het beslag aan tijd en
> energie.
>
> Voorbehoud.
>
> Ik ben geen communicatie expert en dit is maar een denkmodel. Onlangs heb
> ik een bekende verzocht te kijken of we dit kunnen oppakken. Dat heb ik
> (weer) niet gechecked. Misschien verschijnt er volgende maand wel een
> artikel over.
> Misschien bestaat het allang of is het wel grote onzin, in een typisch
> geval van 'management'speak.
>
> In het andere geval pak ik het nu op, liefst met een aantal studenten. Dan
> nodig ik u van harte uit om binnenkort bovenstaande eindelijk uit te werken
> in een sympiosium of zo hier in het westen: wat is het, en wat verandert
> het?
>
> Ik laat het eerst aan u over om contact met me op te nemen op mijn werk. U
> kunt me vast wel vinden.
>
> Graag vraag ik hier de lijstbewoners enige ruimte - een weekje - om - na
> enige feedback hierop - een en ander eens na te lopen en dit laatste
> voorstel eventueel concreet te maken. We kunnen het natuurlijk ook via de
> lijst uitwerken maar ik weet niet of dit zo voldoende helder kan uitleggen.
>
>
>
> Met vriendelijke groeten,
>
>
>
> LofL.
>
>
> Op 16-03-09 heeft Westerkamp, CJ <[log in to unmask]> het volgende
> geschreven:
> >
> > Hallo,
> >
> > Misschien mis ik iets maar: wie is 'LostLibrarianOfLove Internationaal'
> > eigenlijk? Welke heer of dame zit achter deze naam?
> >
> > Met vriendelijke groet,
> >
> > Kees Westerkamp
> >
> > ________________________________________
> > Van: Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
> > [ [log in to unmask]] namens IJsenbruk, J.M. (Anne-Marie) [
> > [log in to unmask]]
> > Verzonden: maandag 16 maart 2009 12.16 uur
> > Aan: [log in to unmask]
> > Onderwerp: Re: [NEDBIB-L] LostLibrarianOfLove Internationaal BV
> >
> > Beste LostlibrarianOfLove,
> > je naam vind ik leuk, maar om de inhoud van je colums daar kan ik nog
> > niet echt om lachen. De bibliotheekwereld zit volgens mij te springen
> > om kritische geluiden, op humoristische wijze gebracht, over allerlei
> > ontwikkelingen vanuit een bibliotheekperspectief bekeken. Wat mij
> > betreft, iets in de trant van Geen Stijl en liefst open en
> > transparant. En als het te ongenuanceerd is, dan krijg je daar wel
> > commentaar op, maar een column zonder inhoud daar zit niemand op te
> > wachten. Sorry, maar als je op deze wijze doorgaat, dan ga ik je
> > voortaan ongelezen weggooien en als meer mensen dat doen, dan is dat toch
> een gemiste kans?
> >
> > groeten van Anne-Marie
> >
> > .
> > -----Oorspronkelijk bericht-----
> > Van: Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
> > [mailto:[log in to unmask]]Namens H lostlibrarianoflove
> > Verzonden: maandag 16 maart 2009 12:04
> > Aan: [log in to unmask]
> > Onderwerp: [NEDBIB-L] LostLibrarianOfLove Internationaal BV
> >
> >
> > Momenteel werk ik aan een cursus Columns schrijven voor een
> > Binnenlandse VeiligheidsOrganisatie (BVOrg) van een Buitenland. Ze
> > waren onder de indruk van mijn vermogen om bezorgde hoogopgeleide mensen
> te ondersteunen.
> >
> > Zelfs mijn handicap om mensen te kwetsen, zoals medisch specialisten,
> > is
> > bruikbaar: ze gaan me detachteren bij de tegenstander. Als het fout
> > gaat kan ik wellicht als buffer dienen (Kop Van Jut?).Contractueel is
> > mijn juridisch adviseur daar alleen nog niet helemaal uit.
> >
> > Als tegenprestatie mag ik hun humor leren kennen, waarmee ik U dan
> > wekelijks een programma kan aanbieden. Octrooi op deze aanpak is
> > volgens mijn jurist niet nodig, omdat u als Nederlander toch per
> > definitie zal dwarsliggen. Zo gaat mijn jurist natuurlijk never nooit
> > binnenlopen!
> >
> > Voor een deel help ik mensen om te werken met bestanden. Het is met
> > gecombineerde bestanden hetzelfde als met rekenmachines: op den duur
> > vergeet je om zelf na te denken. Ik mag ze proberen te ontregelen.
> >
> > We werken in een team en er is veel zorg voor elkaar. Het toezicht
> > regelen we gewoon zelf, zodat we U optimaal terzijde staan. En als ik
> > het echt even zat ben kan ik altijd nog de honden uitlaten of de
> > gevangenen te eten geven.
> >
> >
> > Zo komt het toch nog allemaal goed!
> >
> > ____________________________________________________________
> >    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask] Aanmelden?
> > Afmelden? Info? Zie de NEDBIB-L website op http://nedbib.reuser.biz/
> >   lijstbeheerder: Arno H.P. Reuser  [log in to unmask]
> >
> >    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS Wellicht
> > is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
> >               Houd hier a.u.b. rekening mee!
> >
> > Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien
> > u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
> > gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het
> > bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
> > schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden
> > aan het elektronisch verzenden van berichten.
> >
> > This message may contain information that is not intended for you. If
> > you are not the addressee or if this message was sent to you by
> > mistake, you are requested to inform the sender and delete the
> > message. The State accepts no liability for damage of any kind
> > resulting from the risks inherent in the electronic transmission of
> messages.
> >
> > ____________________________________________________________
> >    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask] Aanmelden?
> > Afmelden? Info? Zie de NEDBIB-L website op http://nedbib.reuser.biz/
> >   lijstbeheerder: Arno H.P. Reuser  [log in to unmask]
> >
> >    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS Wellicht
> > is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
> >               Houd hier a.u.b. rekening mee!
> >
> > ____________________________________________________________
> >    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask] Aanmelden?
> > Afmelden? Info? Zie de NEDBIB-L website op http://nedbib.reuser.biz/
> >   lijstbeheerder: Arno H.P. Reuser  [log in to unmask]
> >
> >    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS Wellicht
> > is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
> >               Houd hier a.u.b. rekening mee!
> >
>
> ____________________________________________________________
>    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask] Aanmelden?
> Afmelden? Info? Zie de NEDBIB-L website op http://nedbib.reuser.biz/
>   lijstbeheerder: Arno H.P. Reuser  [log in to unmask]
>
>    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS Wellicht is uw
> antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
>               Houd hier a.u.b. rekening mee!
>
> ____________________________________________________________
>    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
> Aanmelden? Afmelden? Info? Zie de NEDBIB-L website op
> http://nedbib.reuser.biz/
>   lijstbeheerder: Arno H.P. Reuser  [log in to unmask]
>
>    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
> Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
>               Houd hier a.u.b. rekening mee!
>

____________________________________________________________
        Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
Aanmelden? Afmelden? Info? Zie de NEDBIB-L website op http://nedbib.reuser.biz/
      lijstbeheerder: Arno H.P. Reuser  [log in to unmask]

       EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
                              Houd hier a.u.b. rekening mee!

Top of Message | Previous Page | Permalink

Advanced Options


Options

Log In

Log In

Get Password

Get Password


Search Archives

Search Archives


Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe


Archives

January 2021
December 2020
November 2020
October 2020
September 2020
August 2020
July 2020
June 2020
May 2020
April 2020
March 2020
February 2020
January 2020
December 2019
November 2019
October 2019
September 2019
August 2019
July 2019
June 2019
May 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
November 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
May 2018
April 2018
March 2018
February 2018
January 2018
December 2017
November 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
June 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
August 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
November 2015
October 2015
September 2015
August 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
February 2015
January 2015
December 2014
November 2014
October 2014
September 2014
August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
August 2003
July 2003
June 2003
May 2003
April 2003
March 2003
February 2003
January 2003
December 2002
November 2002
October 2002
September 2002
August 2002
July 2002
June 2002
May 2002
April 2002
March 2002
February 2002
January 2002
December 2001
November 2001
October 2001
September 2001
August 2001
July 2001
June 2001
May 2001
April 2001
March 2001
February 2001
January 2001
December 2000
November 2000
October 2000
September 2000
August 2000
July 2000
June 2000
May 2000
April 2000
March 2000
February 2000
January 2000
December 1999
November 1999
October 1999
September 1999
August 1999
July 1999
June 1999
May 1999
April 1999
March 1999
February 1999
January 1999
December 1998
November 1998
October 1998
September 1998
August 1998
July 1998
June 1998
May 1998
April 1998
March 1998
February 1998
January 1998
December 1997
November 1997
October 1997
September 1997
August 1997
July 1997
June 1997
May 1997
April 1997
March 1997
February 1997
January 1997
December 1996
November 1996
October 1996
September 1996
August 1996
July 1996
June 1996
May 1996
April 1996
March 1996
February 1996
January 1996
December 1995
November 1995
October 1995
September 1995
August 1995
July 1995
June 1995
May 1995
April 1995
March 1995
February 1995
January 1995
December 1994
November 1994
October 1994
September 1994
August 1994
July 1994
June 1994
May 1994
April 1994
March 1994
February 1994
January 1994
December 1993
November 1993
October 1993
September 1993
August 1993
July 1993
June 1993
May 1993
April 1993
March 1993
February 1993
January 1993
December 1992
November 1992
October 1992
September 1992
August 1992
July 1992
May 1992
March 1992
February 1992

ATOM RSS1 RSS2LIST.ECOMPASS.NL

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager