LISTSERV mailing list manager LISTSERV 16.0

Help for NEDBIB-L Archives


NEDBIB-L Archives

NEDBIB-L Archives


NEDBIB-L@LIST.ECOMPASS.NL


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Proportional Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

NEDBIB-L Home

NEDBIB-L Home

NEDBIB-L November 2008

NEDBIB-L November 2008

Subject:

NVB 2.0 of 1.0: Belangrijk! ALV 10 december

From:

JdM Documentaire Informatie <[log in to unmask]>

Reply-To:

Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals <[log in to unmask]>

Date:

Tue, 25 Nov 2008 12:53:42 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (241 lines)

Instelling interim-bestuur t.b.v. NVB ALV 10 december 2008

 

Naar aanleiding van recente en minder recente ontwikkelingen dit jaar
constateren wij dat de NVB in ernstige mate tekort is geschoten mbt haar
core business en reden van bestaan: nl. het zijn van een transparante en
gezichtsbepalende branchevereniging voor en door de leden, optimaal
ondersteunend naar haar afdelingen en een platform biedend voor leden en
andere geïnteresseerden t.b.v. kennisuitwisseling en professionalisering.

 

Momenteel wordt door het NVB-bestuur voorgesteld de zittende voorzitter en
penningmeester voor een (gedeeltelijke) 4e respectievelijk 3e termijn voor
te dragen, hetgeen strijdig is met de regels zoals neergelegd in statuten en
HR (maximale bestuurstermijn is 3 jaar met de mogelijkheid voor één
verlengingsperiode). 

 

In het licht van wat de laatste anderhalf jaar is gerealiseerd en de ernstig
tekortschietende communicatie m.b.t. belangrijke zaken (o.a. plan van aanpak
tbv bureau en bestuursproblematiek, OCN2008, verwijdering van de afdelingen,
vergaande onduidelijkheid over de financiële positie en de herinrichting van
een professioneel bureau tot een bevredigend opererende eenheid), hebben wij
niet het vertrouwen meer dat de voorgestane bestuurlijke verlenging van
voorzitter en penningmeester de zo dringend gewenste oplossing biedt voor
het verleggen van de koers. Daarnaast wordt geconstateerd dat er onvoldoende
bindend vermogen ligt bij de betreffende bestuurders. 

 

In de afgelopen jaren heeft het huidige bestuur getracht de NVB
organisatorisch en financieel op het goede spoor te krijgen. Om dit te
realiseren zijn door het bestuur verschillende activiteiten ondernomen,
waarbij zichtbare successen en resultaten zijn uitgebleven en er liggen nog
altijd geen concrete plannen ter verbetering. Het vertrouwen in de
doelmatigheid van het huidige bestuur is daarmee verdwenen en is er geen
enkele reden de huidige werkwijze te continueren. 

 

Onderdeel van ons plan is daarom de installatie van een interim-bestuur. Dit
interim-bestuur inventariseert de huidige situatie en schetst naar
aanleiding van de visie en uitgangspunten een beeld van de gewenste
situatie. En zal waar mogelijk al een aantal zaken in gang zetten. Dit
bestuur zal ook maatregelen nemen om de weg vrij te maken naar de nieuwe
situatie en voor het nieuwe bestuur. 

Hierbij wordt ingezet op een herziening van de bestuurlijke en
organisatorische situatie, met nadruk op inhoud, attractiviteit en
profilering van de beroepsvereniging, en bestuurlijke en organisatorische
vernieuwing t.b.v. optimale communicatie en transparantie naar afdelingen en
leden toe. Daar waar de NVB voor in het leven is geroepen bijna 100 jaar
geleden.

 

Om tot een evenwichtig beeld te komen van een vernieuwd NVB is er een
discussie aangezwengeld over aantrekkelijkheid, binding, professionalisering
en structuur van de NVB. 

 

Daar zijn een aantal stellingen voor ontwikkeld:
<http://nvbwiki.pbwiki.com/Stellingen> http://nvbwiki.pbwiki.com/Stellingen.

 

Voorwaarden voor het vernieuwingstraject zijn:

 

*	Het niet verlengen van de bestuursmandaten van penningmeester en
voorzitter; deze verlenging is bovendien statutair onreglementair.
Voorzitter en penningmeester worden gedechargeerd nadat transparantie is
verkregen en zaken zijn opgeschoond. 

 

*	Installatie van een interim-bestuur met de volgende opdrachten

-     in kaart brengen van de huidige financiële en organisatorische
status quo

-     monitoren en evalueren van de opschoonacties door de niet
gedechargeerde bestuursleden

-     uitwerken van de stellingen tot beleidsplan en actieplan, en
–gedeeltelijke – uitvoering van het actieplan

-     opstellen jaarplan 2009

-     Over de zittingsperiode van bestuurders en de herkiesbaarheid
zullen nieuwe besluiten moeten worden genomen

*	Als interim bestuursleden worden voorgedragen Bart van de Meij
(Voorzitter, in die functie door de ALV te benoemen), Peter Evers, Erwin la
Roi en Marianne Ellens (rol en taakverdeling onderling te bespreken) voor
een termijn van 6 maanden.

 

Namens de NVB 2.0 groep:

Bart van der Meij, Peter Evers, Peter de Jong, Hans de Man, Margo Blikman,
Lourense Das, Tineke IJtsma, Kees Westerkamp, Lilian van der Lugt, Martijn
de Breet, Daphne Depassé, Geert op de Laak, Mirjam Brugts, Inneke van
Bunnik, Marga van Dongen.  _____ Verbinding op Inhoud: een nieuwe NVB


 Missie en visie

 De NVB is een vereniging van en door informatieprofessionals 

*	De NVB fungeert als een verbindend platform voor haar leden, met een
optimale dienstverlening op basis van hún wensen 
*	De NVB is een netwerkorganisatie, met als kernwaarden: inhoud,
verbinding, openheid, transparantie, betrokkenheid en waardetoevoeging 
*	De NVB is een spin in het web in de branche van kennis- en
informatiespecialisten, belangrijke thema's daarbij zijn communicatie,
professionalisering, lobby en kennisdeling 
*	De NVB ondersteunt initiatieven van leden en stimuleert
ontwikkeling, vernieuwing en professionalisering in de branche 
*	De NVB is de overkoepelende netwerkorganisatie voor en door
informatieprofessionals 
*	De NVB en de participanten van de ‘Taskforce
Arbeidsmarktcommunicatie Informatiespecialisten’ (TACIS) stellen een
arbeidscommunicatiebeleid (=meetbaar mediaplan) vast om het vakgebied en de
informatieprofessional onder het publiek en meer specifiek onder scholieren
en studenten bekender te maken.
*	De NVB fungeert als het primaire aanspreekpunt voor de branche en
committeert zich aan een begrijpelijk meerjaren- beleidsplan. 
*	De NVB en gelieerde (netwerk)organisaties zoals PRISMA , AIN, NIN en
ZIN creëren een nieuwe vorm van bewustwording, dat moet leiden tot
imagoverandering in de branche. De NVB lobbyt met 'Den Haag' om het
vakgebied en de nut en noodzaak van onder meer een goede
informatiehuishouding te promoten. 

De organisatie

*     De leden zijn georganiseerd in autonome afdelingen, die
samenwerken in een koepel 

*     Het bestuur, de organisatie en structuur van de NVB zijn dienend
aan de leden

*     De NVB werkt planmatig, controleerbaar en in samenhang, zowel
financieel als inhoudelijk

*     De NVB communiceert persoonlijk, direct, open en transparant met
de leden. 

*     De NVB dient de belangen van de afdelingen te behartigen 

*     De NVB transformeert zich op termijn in een volwaardig
brancheorganisatie voor informatieprofessionals

*     De NVB en (netwerk)organisaties als PRISMA, AIN, NIN en ZIN
bundelen hun krachten om een gezamenlijk gedragen visie uit te dragen.
Tevens nemen zij een voortrekkersrol in de informatie- en kennisdeling op
het gebied van onder meer nieuwe media, research en het informatievak. 

 De leden

*     Leden verbinden zich op inhoud, alle activiteiten zijn daarvan
afgeleid 

*     De NVB biedt haar leden optimale mogelijkheden tot informatie- en
kennisdeling

*     Leden van de NVB voegen waarde toe aan de vereniging 

*     Actieve leden worden gewaardeerd binnen de NVB 

De uitvoering

*     Het huidige bestuur wordt niet in staat geacht bovenstaande
uitgangspunten tot beleid te maken en uit te voeren

*     Een interim-bestuur moet vorm gaan geven aan beleid obv
bovenstaande uitgangspunten en een nieuw bestuur zoeken om dat uit te voeren

*     Op basis van deze uitgangspunten gaat de NVB een nieuwe, positieve
toekomst tegemoet

*     Het bestuur zetelt voor vier (vergt statutenaanpassing) jaar en is
niet herkiesbaar 

*     De NVB stelt zich ten doel om een vernieuwde website op te zetten,
waar gebruikers van de verschillende afdelingen zich in 'Web 2.0' kunnen
manifesteren. 

 

 

Zie ook de wiki: <http://nvbwiki.pbwiki.com/> http://nvbwiki.pbwiki.com/

 

Kan je niet of wil je niet op 10 december (grote opkomst van belang) en wil
je wel invloed, stem per volmacht via deze e-mail-link
<mailto:[log in to unmask]&Subject=NVB-ALV%20volmacht&body=Hierbij%20verleen%20
ik%20Bart%20van%20der%20Meij%20of%20zijn%20vervanger%20een%20ongelimiteerde%
20volmacht%20om%20namens%20mij%20te%20stemmen%20en%20te%20besluiten%20op%20d
e%20bijzondere%20NVB%20ALV%20van%2010%20december%202008%20naam:%13%10organis
atie:%20..%13%10e-mail:%20..%13%10privéadres:> machtiging .

Deze oproep wordt ook nog een keer apart verstuurd aan deze lijst.

 


 

 


____________________________________________________________
        Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
Aanmelden? Afmelden? Info? Zie de NEDBIB-L website op http://nedbib.reuser.biz/
      lijstbeheerders: Arno H.P. Reuser     [log in to unmask]
                         Arend Jan Hak    [log in to unmask]

       EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
                              Houd hier a.u.b. rekening mee!

Top of Message | Previous Page | Permalink

Advanced Options


Options

Log In

Log In

Get Password

Get Password


Search Archives

Search Archives


Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe


Archives

August 2020
July 2020
June 2020
May 2020
April 2020
March 2020
February 2020
January 2020
December 2019
November 2019
October 2019
September 2019
August 2019
July 2019
June 2019
May 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
November 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
May 2018
April 2018
March 2018
February 2018
January 2018
December 2017
November 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
June 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
August 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
November 2015
October 2015
September 2015
August 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
February 2015
January 2015
December 2014
November 2014
October 2014
September 2014
August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
August 2003
July 2003
June 2003
May 2003
April 2003
March 2003
February 2003
January 2003
December 2002
November 2002
October 2002
September 2002
August 2002
July 2002
June 2002
May 2002
April 2002
March 2002
February 2002
January 2002
December 2001
November 2001
October 2001
September 2001
August 2001
July 2001
June 2001
May 2001
April 2001
March 2001
February 2001
January 2001
December 2000
November 2000
October 2000
September 2000
August 2000
July 2000
June 2000
May 2000
April 2000
March 2000
February 2000
January 2000
December 1999
November 1999
October 1999
September 1999
August 1999
July 1999
June 1999
May 1999
April 1999
March 1999
February 1999
January 1999
December 1998
November 1998
October 1998
September 1998
August 1998
July 1998
June 1998
May 1998
April 1998
March 1998
February 1998
January 1998
December 1997
November 1997
October 1997
September 1997
August 1997
July 1997
June 1997
May 1997
April 1997
March 1997
February 1997
January 1997
December 1996
November 1996
October 1996
September 1996
August 1996
July 1996
June 1996
May 1996
April 1996
March 1996
February 1996
January 1996
December 1995
November 1995
October 1995
September 1995
August 1995
July 1995
June 1995
May 1995
April 1995
March 1995
February 1995
January 1995
December 1994
November 1994
October 1994
September 1994
August 1994
July 1994
June 1994
May 1994
April 1994
March 1994
February 1994
January 1994
December 1993
November 1993
October 1993
September 1993
August 1993
July 1993
June 1993
May 1993
April 1993
March 1993
February 1993
January 1993
December 1992
November 1992
October 1992
September 1992
August 1992
July 1992
May 1992
March 1992
February 1992

ATOM RSS1 RSS2LIST.ECOMPASS.NL

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager