LISTSERV mailing list manager LISTSERV 16.0

Help for NEDBIB-L Archives


NEDBIB-L Archives

NEDBIB-L Archives


NEDBIB-L@LIST.ECOMPASS.NL


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Proportional Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

NEDBIB-L Home

NEDBIB-L Home

NEDBIB-L September 2008

NEDBIB-L September 2008

Subject:

Re: kennisdelen in organisaties

From:

Flox den Hartog <[log in to unmask]>

Reply-To:

Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals <[log in to unmask]>

Date:

Mon, 1 Sep 2008 16:55:28 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)

Dag Richard, 
 
Zeg je nu dat IP-ers, IT-ers en HR-ers een belangrijker rol hebben dan "fee-earners" of domein-deskundigen? 
Het leuke van een WIKI (heb ik niet, wel een gemeenschappelijke - afgeschermde- blog met een aantal vrienden om mijn hobby bij te houden) lijkt mij dat ieder op eenvoudige wijze een bijdrage kan doen, als hij het nut ervan inziet en er zin en tijd voor heeft. 
De ene keer schrijft hij dus meer dan de andere keer. 
 
Leuk dat je Snowdon vermeldt. Ik ben fan van hem. Heb hem een keer horen vertellen hoe hij zelf invulling gaf aan het KM programma van IBM, dat hijzelf had opgesteld. 
Eerst dronk hij wat glazen wiskey, dan schreef hij een filosofisch stuk (hij is van huis uit filosoof), waar hij zelf geen touw aan vast kon knopen, verstuurde het en las de volgende ochtend wat voor onzin hij geschreven had. Kortom: hij hing absoluut niet aan zijn eigen KM systeem. 
 
Maar even alle gekheid op een stokje 
Zijn artikelen gaan wel heel diep. Bij hem vond ik voor het eerst een echt goed onderscheid tussen de kennismanagende organisatie en de kennis creërende organisatie, de vaardigheden, de omstandigheden en de teamleden die je daarvoor nodig hebt. 
Bij het kennis creëren heb je ook verschillende vaardigheden (en daarmee teams) nodig afhankelijk of het gaat om "routinematige" kennis of echt innoverende kennis. 
Bij echte innovatie moet je alle (denk)patronen die je van de wereld gemaakt hebt afleggen, alleen dan kun je het nieuwe "zien". Daar heb je dus het compleet tegenovergestelde van kennismanagement. 
Wil je als bedrijf of organisatie in de wereld van nu mee kunnen komen, dan zul je dus én kennis moeten managen (kun je overlaten aan IP-ers en IT-ers misschien) én moeten innoveren, d.w.z. de omgeving en de teams zo moeten inrichten dat aanvaarde patronen worden doorbroken en men met nieuwe ogen naar de werkelijkheid gaat kijken. Dat gaat het makkelijkst in een chaos situatie, zegt Snowdon, dus het compleet omgekeerde van KM. Daarbij gaat dat ook makkelijker als je teams bij elkaar zet die bestaan uit heel verschillende mensen met heel verschillende achtergronden. Anders verval je makkelijk in groupthink en de geijkte oplossing. Spelen IP-ers hier een rol? Minder als het gaat om diegenen die zich richten op managen van informatie, meer als het gaat om informatiebemiddelende IP-ers en nog meer als het gaat om IP-ers met (echt wekelijk doorleefde en begrepen, i.t.t. het louter bemiddelen) domein kennis- en dat is mijn rol in de teams en zou de rol moeten zijn van elke desk researcher. 
 
Flox 
 
 
 
 
JBR Organisatie-adviseurs bv 
Utrechtseweg 64 
3704 HE  ZEIST 
T: +31 (0) 30 699 90 00 
F: +31 (0) 30 699 90 01 
www.jbr.nl 
 
 
 
The information contained in this message may be confidential and is intended to be exclusively for the addressee. Should this message be sent to you by mistake, please delete the message, do not use the contents herein and notify the sender immediately by returning the e-mail. 
 
The services of JBR Organisatie-adviseurs bv are solely rendered and instructions are only accepted and carried out subject to the General Conditions of the ROA which include a limitation of our liability. 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals [mailto:[log in to unmask]] Namens Richard Lalleman 
Verzonden: maandag 1 september 2008 15:44 
Aan: [log in to unmask] 
Onderwerp: Re: [NEDBIB-L] kennisdelen in organisaties 
 
 
 
 
 
 
 
Hi Flox, 
 
Uit het onderzoek is gebleken dat organisaties zeker nog gebruik maken en moeten maken van kennissystemen. Alleen wat vaak over het hoofd wordt gezien, is de mate waarmee kennissystemen als totaal oplossing worden gezien. Het is gewoon niet zo dat ontastbare kennis (opgeslagen in het bewustzijn) zomaar tastbaar kan worden gemaakt in een systeem en dan ter beschikking kan worden gesteld aan collega's die dat systeem op een ander tijdstip en op een andere locatie gebruiken. 
 
Kortom: je kan niet alle kennis opslaan , omdat wij alleen weten wat wij weten wanneer wij het nodig hebben. Snowden (expert in KM als cognitieve studie) beargumenteert dat men meer weet dan dat kan worden verteld (je moet namelijk de juiste woorden zien te vinden) en dat men meer kan vertellen dan opschrijft (als je 'kennis' opslaat in een systeem dan moet het kort en bondig zijn want niemand die 10,000 woorden gaat lezen). Kennissystemen omvatten dus maar een fractie van de kennis die beschikbaar is in een organisatie. 
 
KM moet een balans zien te vinden tussen (1) technologische en (2) sociaal-cuturele hulpmiddelen. Vandaar dat ik de rol van leiderschap heb aangestipt. 
 
Desalniettemin, een goed voorbeeld van een kennissysteem waarbij technologie en sociaal-culturele factoren goed werkt is een Wiki. Wikis, zoals Wikipedia, streven ernaar om artikelen te hebben die niet vanuit 1 oogpunt zijn geschreven, en dat iedereen de inhoud van de artikelen dus zomaar kan aanpassen. Hierdoor worden verschillende kennisdomeinen gecombineerd en kunnen er wellicht later meer creatieve oplossingen worden bedacht wanneer die nodig zijn. Maar die creativiteit zal waarschijnlijk alleen maar plaatsvinden als iedereen vrij is om zijn of haar kennis toe te voegen aan een bestaand 'artikel'. KNOL, de nieuwe Wiki van Google, heeft bijvoorbeeld de optie dat je individuen de permissie geeft om de inhoud aan te passen. Dit is wat dus niet moet worden gedaan!! 
 
Kennissystemen zullen ook erg handig zijn bij organisaties die waarschijnlijk groter zijn dan 15 medewerkers. Wanneer het kleiner is dan gebeurt kennisdelen vanzelf: je schreeuwt van de ene kant van het kantoor naar de andere kant en je doet aan kennis delen. maar als het nu over een grotere organisatie gaat, met vestigingen verspreid over het land of zelfs de wereld, dan zijn kennissystemen een manier om een deel van kennis op te slaan. Maar let wel: ik spreek nu over een deel. Ik ben van mening dat KM pas kan worden aangepakt als de IT'ers met HR'ers en de IP'ers en alle andere organisatietakken samenwerken. Organiserend leren zal toch echt een cultuur moeten zijn, waarbij de leider een belangrijke rol in kan en moet spelen! 
 
Richard 
 
 
 
> Date: Mon, 1 Sep 2008 14:15:53 +0200 
> From: [log in to unmask] 
> Subject: Re: [NEDBIB-L] kennisdelen in organisaties 
> To: [log in to unmask] 
> 
> Richard, 
> 
> Dat lijkt me een heel interessante scriptie. Mag ik vragen of je dan ook nog gebruik moet/mag of kan maken van kennissystemen. Ik heb vanuit mijn historische achtergrond altijd het gevoel gehad, dat dergelijke systemen een veel te grote aandacht krijgen in de KM praktijk- want men gaat er daarbij veel te veel vanuit dat morgen lijkt op vandaag en gisteren en dat opdrachten zich herhalen). 
> 
> Wij zijn een koffieautomaat organisatie (dus veel te klein voor een systeem), maar ook daar wordt kennis overgedragen, geabsorbeerd, gedeeld en gecreëerd. Je moet natuurlijk wel weten waar je moet kijken als je op zoek bent naar KM praktijken. 
> 
> KM is bij ons niet een systeem of een praktijk naast de normale praktijk, maar is daarmee volledig verweven en zo zou dat denk ik in elke organisatie moeten zijn. 
> Dat betekent overigens niet dat je daarmee niet heeel bewust om kunt gaan. 
> 
> 
> Flox 
> 
> 
> 
> (Bij ons wordt er veel in projectteams gewerkt, waarin ieder een gelijke positie, maar eigen inbreng heeft, ook de desk researchers. Wij desk researchers doen daar verslag van de scan van de externe omgeving van een bedrijf. De adviseur heeft dan inmiddels informatie van het bedrijf intern bij elkaar gebracht. Samen komen we dan tot een marktanalyse en een SWOT. 
> 
> 
> Ieder die geïnteresseerd is in het werk van desk researcher binnen een bedrijf 
> Wij zullen op 11 september wat vertellen over ons werk in het kader van een bijeenkomst van het Papieren Tijger Netwerk 
>  
> NADERE DETAILS 
> Titel: Op Heterdaad... Vakmanschap in Business Research (Yakult en JBR)! 
> Datum: 11 september 2008 
> Plaats: Yakult Europe, Almere 
> Sessie: 13.30 – 17.00 uur, inclusief rondleiding 
> Gastvrouw: Helga Dietrich. 
> Route: Routebeschrijving en programma volgen bij de bevestiging. 
> Kosten: € 130,- per lid. Exclusief voor leden. 
> Geen lid? € 180,- (incl. contributie 2008) en u bent meteen lid tot wederopzegging. Zie ook hier. 
> Dagvoorzitter: Margriet van Eck Poppe. 
> 
> Papieren Tijger Netwerk: Netwerk van Document- en Kennisprofessionals 
> E-mail: [log in to unmask]) 
> 
> 
> 
> P.S. Overigens ben ik geen hij, maar een zij.... 
> 
> 
> 
> 
>  
> 
> 
> 
> JBR Organisatie-adviseurs bv 
> Utrechtseweg 64 
> 3704 HE ZEIST 
> T: +31 (0) 30 699 90 00 
> F: +31 (0) 30 699 90 01 
> www.jbr.nl 
> 
> 
> 
> The information contained in this message may be confidential and is intended to be exclusively for the addressee. Should this message be sent to you by mistake, please delete the message, do not use the contents herein and notify the sender immediately by returning the e-mail. 
> 
> The services of JBR Organisatie-adviseurs bv are solely rendered and instructions are only accepted and carried out subject to the General Conditions of the ROA which include a limitation of our liability. 
> 
> 
> -----Oorspronkelijk bericht----- 
> Van: Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals [mailto:[log in to unmask]] Namens Richard Lalleman 
> Verzonden: maandag 1 september 2008 12:46 
> Aan: [log in to unmask] 
> Onderwerp: Re: [NEDBIB-L] kennisdelen in organisaties 
> 
> 
> 
> 
> Beste 
> allen, 
> 
>  
> 
> Momenteel ben ik de 
> laatste hand aan het leggen aan een onderzoeksrapport voor een MSc in 
> Information and Knowledge Management aan de London Metropolitan 
> University. Ook al is dit een goed 
> moment om voor geïnteresseerden het onderzoek onder de aandacht te brengen, ik 
> zou toch liever willen ingaan op het laatste bericht van Flox over 
> ‘alternatieve geluiden’ in KM en kennisdelende organisaties. Daarbij refereerde 
> hij al aan organisatorisch leren en dat is precies waar mijn onderzoek over is 
> gegaan. 
> 
>  
> 
> Ik zou graag willen 
> suggereren dat een alternatief geluid zou moeten gaan over de rol van 
> leiderschap in een kennisdelende organisatie. 
> Waar traditioneel leiderschap zich voornamelijk bezighield met het 
> controleren van de informatiestromen, een nieuwe vorm van leiderschap is nodig 
> om organisatiewijd kennis te delen. Dit type leiderschap zou nieuw en 
> innovatief gedrag moeten stimuleren zonder de centrale controle. Met andere 
> woorden: leiderschap is het nieuwe alternatieve geluid voor KM omdat de leider 
> het onbekende moet stimuleren door medewerkers de mogelijkheid te geven om 
> nieuwe ideeën te genereren waardoor verschillende patronen ontstaan om snel te 
> kunnen reageren op nieuwe (externe) ontwikkelingen. 
> 
>  
> 
> De leider moet dus een 
> context en structuur maken voor de coördinatie van de aanwezige kennis en het 
> creëren van nieuwe kennis. Een voorbeeld van zo’n context en structuur is het 
> samenstellen van projectteams van verschillende disciplines binnen de organisatie. 
> Wanneer de teams weer terug gaan naar hun eigen afdeling zullen zij kennis, afkomstig 
> van andere ‘eilanden’ binnen de organisatie, meenemen. En om ervoor te zorgen 
> dat de teams daadwerkelijk nieuwe ideeën vormen en dat zij een gevoel krijgen 
> dat wat zij zeggen serieus wordt genomen, is het aan de leider om een cultuur 
> te creëren waarin medewerkers zich medeverantwoordelijk voelen. 
> 
>  
> 
> Samenvattend: KM en 
> organiserend leren komen tot stand in een omgeving met veel communicatie over en 
> weer en geen gestandaardiseerde coördinatie waarbij de leider de cultuur en 
> structuur moet creëren. Deze cultuur en structuur kenmerken zich doordat de 
> leider een stap naar achteren doet en vanuit daar het overzicht moet bewaren, 
> kijken wat voor ideeën er circuleren en reageren waar nodig. 
> Met vriendelijke groet,Richard Lalleman 
> 
> 
>  
> 
>  
> 
>  
> 
> 
> 
> > Date: Mon, 1 Sep 2008 11:17:23 +0200 
> > From: [log in to unmask] 
> > Subject: Re: [NEDBIB-L] kennisdelen in organisaties 
> > To: [log in to unmask] 
> > 
> > Ik vind het altijd jammer dat er in alle discussies over kennismanagement zo weinig aandacht gegeven wordt aan "alternatieve" geluiden: 
> > 
> > In Nederland heeft bijvoorbeeld Joseph Kessels een heel bepaalde opvatting over een "lerende organisatie" en kennisproductiviteit 
> > 
> > http://www.kessels-smit.nl/indexnl.php?pagina=tol 
> > Ik heb het boek "Kennismaken" met veel plezier doorgelezen. 
> > 
> > In Amerika staat Peter Senge natuurlijk nog steeds hoog op de ranglijst met zijn Vijfde Discipline boeken. 
> > 
> > De boeken van Edward de Bono geven goede voorbeelden van de verschillende soorten kennis, die er bestaan en de vaardigheden die daarbijhoren. 
> > 
> > Groet, 
> > 
> > Flox den Hartog Jager 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > JBR Organisatie-adviseurs bv 
> > Utrechtseweg 64 
> > 3704 HE ZEIST 
> > T: +31 (0) 30 699 90 00 
> > F: +31 (0) 30 699 90 01 
> > www.jbr.nl 
> > 
> > 
> > 
> > The information contained in this message may be confidential and is intended to be exclusively for the addressee. Should this message be sent to you by mistake, please delete the message, do not use the contents herein and notify the sender immediately by returning the e-mail. 
> > 
> > The services of JBR Organisatie-adviseurs bv are solely rendered and instructions are only accepted and carried out subject to the General Conditions of the ROA which include a limitation of our liability. 
> > 
> > -----Oorspronkelijk bericht----- 
> > Van: Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals [mailto:[log in to unmask]] Namens Mirek Dronkers 
> > Verzonden: donderdag 28 augustus 2008 20:46 
> > Aan: [log in to unmask] 
> > Onderwerp: Re: [NEDBIB-L] kennisdelen in organisaties 
> > 
> > Beste Michiel, 
> > 
> > Hierbij enkele bronnen! 
> > 
> > (Omdat ik ooit nog een keer je collega wil worden! ;-) 
> > 
> > 
> > Ik heb er toevallig een scriptie over geschreven. 
> > 
> > Succes! 
> > 
> > 
> > P.S. Mijn suggesties zijn die met een *** ervoor! 
> > 
> > Met vriendelijke groet, 
> > Mirek Dronkers 
> > 
> > 
> > Boeken: 
> > 
> > Andriessen, D., Tissen, R. (2000). De verborgen waarde van kennis. Harlow: Pearson Education Limited 
> > 
> > Bertrams, J. (1999). De kennisdelende organisatie: Kunst & praktijk van het hergebruik van kennis. Schiedam: Scriptum 
> > 
> > Boekhoff, T (1997). Managen van Kennis. Deventer: Kluwer BedrijfsInformatie b.v. 
> > 
> > *** Davenport, T.H., Prusak, L. (1998). Kennimanagement in de praktijk. Amsterdam/Antwerpen: uitgeverij Contact 
> > 
> > Dixon, N.M. (2001). Algemene kennis, kennisoverdracht in organisaties. Schiedam: Scriptum 
> > 
> > Dixon, N.M. (2002). De organisatie leercyclus. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds 
> > 
> > Groen, T., Vastbinder, J.W. (1999). Kennis, mensen en organisaties: Over de betekenis en toepassen van kennis in en tussen organisaties. Leidschendam: Kemper Conseil Publishing 
> > 
> > Gurchom, M. van, Florijn, R., Meulen, M. van der (1999) Kennis leren managen: De theorie en praktijk van kennismanagement. Den Haag: ten Hage & Stam bv. 
> > 
> > Jacobs, D. (1996). Het kennisoffensief. Alphen aan den Rijn: Samson 
> > 
> > Nonaka, I., Takeuchi (1997). De kenniscreërende onderneming: Hoe Japanse bedrijven innovatieprocessen in gang zetten. Schiedam: Scriptum 
> > 
> > *** Oldenkamp, J. (2001). Succesvol overdragen van kennis. Utrecht: Uitgeverij LEMMA BV 
> > 
> > Spek, R. van der, Spijkervet, A. (1996). Kennismanagement, Intelligent omgaan met kennis. Utrecht: Kenniscentrum CIBIT 
> > 
> > Swart, J.W.C. (2005). Syllabus Kunstmatige intelligentie en expertsystemen. Den Haag: Haagse Hogeschool 
> > 
> > Swart, J.W.C. (2005). Informatie: inleiding en basisbegrippen. Den Haag: Haagse Hogeschool 
> > 
> > Wester, F. & Smaling, A. & Mulder, L. (2000). Praktijkgericht kwalitatief onderzoek. Bussum: uitgeverij coutinho. 
> > 
> > 
> > 
> >   
> > 
> > Onderzoeken: 
> > 
> > Adriaansen, A.T.A.P. (2006) Faalkostenreductie, laten we bij het begin beginnen. Het faciliteren van kennisoverdracht binnen de projectorganisatie van KWS Noord-Brabant/Zeeland. Twente: Universiteit Twente. URL: http://essay.utwente.nl/56203/ 
> > 
> > Burge, J.E. (1998). Knowledge Elicitation for Design Task Sequencing knowledge. Worcester: WPI Computer Science. URL: http://web.cs.wpi.edu/Research/aidg/janet/Thesis.PDF 
> > 
> > *** Geijp, B. (2003). Van digit tot dialoog, Kennismanagement als competentie in de netwerkorganisatie, beschrijving van de totstandkoming van een kennissysteem. Tilburg: Katholieke Universiteit Brabant. 
> > 
> > 
> > 
> > Artikelen: 
> > 
> > *** Brink, P. van den (2003). Social, Organizational and Technological Conditions that enable Knowledge Sharing. Technische Universiteit Delft. URL: http://www.onthebrink.nl 
> > Quick scan: http://www.onthebrink.nl/documenten/quick_scan_kennismanagement.swf 
> > 
> > Brinkman, L., Dekker, R.J.P., Klomp, L. (2004). Dynamisering van Innovatie. Den Haag: NWO 
> > 
> > Diepenbroek, A. (2004). Community of Practice. Eindhoven: Fontys Hogeschool 
> > URL: http://www.fontys.nl/facilitairbedrijf/onderwijs/community.of.practice.cop.69620.htm 
> > 
> > Hansen, M.T., Nohria, N., Tierney, T. (1999). What’s your Strategy for Managing Knowledge? Boston: Havard Business Review, 00178012, Vol. 77, Issue 2.   
> > 
> > Informatieontwerpers. (2007). Middelen voor kennisoverdracht. Enschede. URL: http://www.informatieontwerpers.nl/middelen-voor-kennisoverdracht.htm 
> > 
> > Kruizinga, E.P. (1997). Kennislogistiek en kennismarkt. Informatie Professional, jrg. 1, nr. 12, p. 19-21 
> > 
> > Snowden, D.J. (2002). Complex Acts of Knowing: Paradox and Descriptive Selfawareness. 
> > In: Journal of Knowledge Management, Vol. 6, No. 2. 
> > 
> > *** Spek, R. van der, Kingma, J., Kleijsen, A., Kruizinga, E., Schuurman, J., Römgens, B. (2004). Productiviteit van de kenniswerker. Hst. 7 Methoden en instrumenten voor kennisgericht organiseren. Den Haag: de Baak - Management Centrum VNO-NCW. 
> > 
> > Stacy, R. (2001). Complex responsive processes in organizations: learning and 
> > knowledge creation. London: Routledge. 
> > 
> > Stammes, N. (2000) Een visie op intervisie. Amsterdam: Performance Consultancy 
> > URL: http://www.performanceconsultancy.nl/artikelen/Intervisie.pdf 
> > 
> > Timminga, E. (1999) Overzicht methoden van Kennisacquisitie, Univ 
> > 
> > -----Oorspronkelijk bericht----- 
> > Van: Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals [mailto:[log in to unmask]] Namens Roding, dhr. M.J. 
> > Verzonden: donderdag 28 augustus 2008 9:07 
> > Aan: [log in to unmask] 
> > Onderwerp: Re: [NEDBIB-L] kennisdelen in organisaties 
> > 
> > Het meest bekend is het boekje met de KALIF-methode 'To share is to multiply'. Het is gratis te downloaden van de volgende site: http://www.cibit.com/site-en.nsf/p/Publications-To_share_is_to_multiply 
> > 
> > Vriendelijke groet, 
> > 
> > Michiel Roding 
> > Informatie-intermediair 
> > IGZ Den Bosch 
> > 
> > -----Oorspronkelijk bericht----- 
> > Van: Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals [mailto:[log in to unmask]] Namens Kroes, Paul 
> > Verzonden: woensdag 27 augustus 2008 16:18 
> > Aan: [log in to unmask] 
> > Onderwerp: [NEDBIB-L] kennisdelen in organisaties 
> > 
> > Ik ben op zoek naar gevestigde theorieën betreffende het delen van kennis in organisaties. Kan iemand mij misschien namen van andere theorieën noemen, en/of de bedenkers ervan? 
> > 
> > Een theorie die ik reeds vermeld werd, is een economische theorie: de ruiltheorie, waarbij kennis geruild wordt, zoals dat ook met goederen gebeurd. Zo zijn er ook politieke, sociologische (etc.) theorieën denkbaar. 
> > 
> > Alle suggesties zijn welkom. 
> > 
> >  
> > 
> > Vriendelijke groeten, Paul Kroes. 
> > 
> >  
> > 
> > Senior mediathecaris, 
> > 
> > Politieacademie, Police Academy of the Netherlands 
> > 
> >  
> > 
> > Mediatheek Politieacademie 
> > 
> > Locatie Apeldoorn-Kleiberg 
> > 
> > Postbus 834 
> > 
> > NL-7301 BB APELDOORN 
> > 
> > NETHERLANDS 
> > 
> >  
> > 
> > T: + 31 (0)55 539 7170 / 7133 
> > 
> > E: [log in to unmask] 
> > W: http://mediatheek.politieacademie.nl 
> > 
> > * 
> > 
> >  
> > 
> >  
> > 
> > 
> > 
> > 
> > ____________________________________________________________ 
> >     Dit bericht is verzonden via [log in to unmask] 
> >          NEDBIB-L website http://nedbib.reuser.biz/ 
> >    lijstbeheerders: Arno H.P. Reuser     [log in to unmask] 
> >            Arend Jan Hak    [log in to unmask] 
> > 
> >    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller 
> >                Houd hier a.u.b. rekening mee! 
> > 
> > ____________________________________________________________ 
> >     Dit bericht is verzonden via [log in to unmask] 
> >          NEDBIB-L website http://nedbib.reuser.biz/ 
> >    lijstbeheerders: Arno H.P. Reuser     [log in to unmask] 
> >            Arend Jan Hak    [log in to unmask] 
> > 
> >    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS 
> > Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller 
> >                Houd hier a.u.b. rekening mee! 
> > 
> > ____________________________________________________________ 
> >     Dit bericht is verzonden via [log in to unmask] 
> >          NEDBIB-L website http://nedbib.reuser.biz/ 
> >    lijstbeheerders: Arno H.P. Reuser     [log in to unmask] 
> >            Arend Jan Hak    [log in to unmask] 
> > 
> >    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS 
> > Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller 
> >                Houd hier a.u.b. rekening mee! 
> 
> _________________________________________________________________ 
> Win New York holidays with Kellogg’s & Live Search 
> http://clk.atdmt.com/UKM/go/111354033/direct/01/ 
 
_________________________________________________________________ 
Win New York holidays with Kellogg’s & Live Search 
http://clk.atdmt.com/UKM/go/111354033/direct/01/ 

Top of Message | Previous Page | Permalink

Advanced Options


Options

Log In

Log In

Get Password

Get Password


Search Archives

Search Archives


Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe


Archives

December 2019
November 2019
October 2019
September 2019
August 2019
July 2019
June 2019
May 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
November 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
May 2018
April 2018
March 2018
February 2018
January 2018
December 2017
November 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
June 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
August 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
November 2015
October 2015
September 2015
August 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
February 2015
January 2015
December 2014
November 2014
October 2014
September 2014
August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
August 2003
July 2003
June 2003
May 2003
April 2003
March 2003
February 2003
January 2003
December 2002
November 2002
October 2002
September 2002
August 2002
July 2002
June 2002
May 2002
April 2002
March 2002
February 2002
January 2002
December 2001
November 2001
October 2001
September 2001
August 2001
July 2001
June 2001
May 2001
April 2001
March 2001
February 2001
January 2001
December 2000
November 2000
October 2000
September 2000
August 2000
July 2000
June 2000
May 2000
April 2000
March 2000
February 2000
January 2000
December 1999
November 1999
October 1999
September 1999
August 1999
July 1999
June 1999
May 1999
April 1999
March 1999
February 1999
January 1999
December 1998
November 1998
October 1998
September 1998
August 1998
July 1998
June 1998
May 1998
April 1998
March 1998
February 1998
January 1998
December 1997
November 1997
October 1997
September 1997
August 1997
July 1997
June 1997
May 1997
April 1997
March 1997
February 1997
January 1997
December 1996
November 1996
October 1996
September 1996
August 1996
July 1996
June 1996
May 1996
April 1996
March 1996
February 1996
January 1996
December 1995
November 1995
October 1995
September 1995
August 1995
July 1995
June 1995
May 1995
April 1995
March 1995
February 1995
January 1995
December 1994
November 1994
October 1994
September 1994
August 1994
July 1994
June 1994
May 1994
April 1994
March 1994
February 1994
January 1994
December 1993
November 1993
October 1993
September 1993
August 1993
July 1993
June 1993
May 1993
April 1993
March 1993
February 1993
January 1993
December 1992
November 1992
October 1992
September 1992
August 1992
July 1992
May 1992
March 1992
February 1992

ATOM RSS1 RSS2LIST.ECOMPASS.NL

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager