LISTSERV mailing list manager LISTSERV 16.0

Help for NEDBIB-L Archives


NEDBIB-L Archives

NEDBIB-L Archives


NEDBIB-L@LIST.ECOMPASS.NL


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Proportional Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

NEDBIB-L Home

NEDBIB-L Home

NEDBIB-L November 2007

NEDBIB-L November 2007

Subject:

MEDEDELING VAN DE LIJSTBEHEERDER

From:

"Arno H.P. Reuser" <[log in to unmask]>

Reply-To:

Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals <[log in to unmask]>

Date:

Fri, 23 Nov 2007 19:42:31 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (335 lines)

Vrienden,

De NEDBIB discussielijst blijft maar groeien. Door een mailtje te sturen
aan de lijst bereikt u momenteel 3.449 bibliothecarissen en
informatieprofessionals in binnen- en buitenland!

Even een tip nu de vakantie voor de deur staat:

1) Pauzeren van uw abonnement (u krijgt tijdelijk GEEN berichten meer):
Stuur een mail naar [log in to unmask] (hoeft niet in hoofdletters)
met in de tekst: set nedbib-l nomail
Alle berichten worden altijd in het archief opgeslagen waar u alle
''gemiste'' berichten dus eenvoudig kunt teruglezen. U krijgt
automatisch een bevestiging.

2) Hervatten van uw abonnement (u krijgt weer berichten):
Stuur een mail naar [log in to unmask] (hoeft niet in hoofdletters)
met in de tekst: set nedbib-l mail
U krijgt weer berichten toegezonden. U krijgt automatisch een bevestiging.


Een alternatief is de NEDBIB website te gebruiken op
http://nedbib-l.kb.nl/formulier.html waar u een aantal instellingen kunt
wijzigen.

Zie ook de NEDBIB VVV waarvan hieronder de laatste versie wordt meegezonden.

Prettige vakantie!

p.s.: ofschoon het al lange tijd heel goed gaat toch ook nog even
aandacht gevraagd voor de beroemde (beruchte) "afwezigheidsinstellingen"
van uw email pakket.


Arno H.P. Reuser
Lijstbeheerder NEDBIB-L


 =========================================================================

citeertitel: NEDBIBVVV
titel   : NEDBIB Veel Voorkomende Vragen
auteur   : Arno H.P. Reuser
email   : [log in to unmask]
editie   : 3
datum   : 21nov2007
datum 1e ed.: 22 apr 2007

      =====================================================
                       N E D B I B  V V V

      Veel Voorkomende Vragen voor de NEDBIB discussielijst
      -----------------------------------------------------

De NEDBIB discussie lijst of mailing list is een omvangrijke groep
geinteresseerden in het Nederlandse bibliotheekwezen en aanverwante
zaken. Op het moment van dit schrijven zijn ongeveer 3200 mensen in
binnen- en buitenland ingeschreven als abonnee. Deze VVV geeft antwoord
op vragen over het gebruik van de NEDBIB lijst - ofwel het geven van
instructies aan de onderliggende ListServ - voor het wijzigen van
instellingen.

The NEDBIB discussion list (NEDerlandse BIBliothecarissen - Dutch
Librarians) is an almost exclusively Dutch Language discussion list
aimed at the Dutch market intended for general discussions for
information professionals in or concerned with The Netherlands. The list
is open for anyone. Since all communication takes place in the Dutch
language, the list is really only usefull if you understand Dutch.
Therefore, the remainder of this FAQ is in Dutch.
I N H O U D S O P G A V E

1 Over de Veel Voorkomende Vragen

1.1 : Doel van de NEDBIBVVV?
1.2 : Wat is de NEDBIB-L?
1.3 : Wat is de NEDBIB ListServ?
1.4 : Hoe gebruik ik een ListServ?
1.5 : Bij wie kan ik terecht met vragen?

2 Gebruik van NEDBIB

2.1 : Is er een NEDBIB Website met uitleg en instructies?
2.2 : Worden berichten ergens bewaard?
2.3 : Mag ik reclame maken voor een product of dienst?
2.4 : Kan ik achteraf berichten laten verwijderen?
2.5 : Kan ik berichten uit het archief verwijderen?
2.6 : Kan ik achteraf door mij aan de lijst gestuurde berichten laten
wijzigen?
2.7 : Hoe moet ik een bijdrage aan de lijst sturen?
2.8 : Hoe moet ik attachments meesturen naar de lijst?
2.9 : Wat kost deelname aan / gebruik van NEDBIB-L ?

3 Instellingen wijzigen

3.1 : Hoe kan ik mij voor de NEDBIB lijst aanmelden?
3.2 : Hoe kan ik mij voor de NEDBIB lijst afmelden?
3.3 : Hoe kan ik de NEDBIB lijst pauzeren?
3.4 : Is er een overzicht van alle commando's die ListServ begrijpt?
3.5 : Hoe kan ik mijn persoonlijke instellingen bekijken?
3.6 : Hoe kan ik standaard informatie verkrijgen over de NEDBIB-L lijst?
3.7 : Hoe kan ik mijn email adres wijzigen?

------------------

--------------------------------------------------

1   OVER DE VEEL VOORKOMENDE VRAGEN

--------------------------------------------------

1.1 DOEL VAN DE NEDBIBVVV ?1.2 WAT IS DE NEDBIB-L ?


De NEDBIB discussie lijst of mailing list is een omvangrijke groep
geinteresseerden in het Nederlandse bibliotheekwezen en aanverwante
zaken. Op het moment van dit schrijven zijn ongeveer 3200 mensen in
binnen- en buitenland ingeschreven als abonnee. Deze VVV geeft antwoord
op vragen over het gebruik van de NedBib lijst - ofwel het geven van
instructies aan de onderliggende ListServ - voor het wijzigen van
instellingen. NEDBIB is een zelf regulerende, niet gemodereerde
discussielijst.

The NEDBIB discussion list (NEDerlandse BIBliothecarissen - Dutch
Librarians) is an almost exclusively Dutch Language discussin list aimed
at the Dutch market intended for general discussions for information
professionals in or concerned with The Netherlands. The list is open for
anyone. Since all communication takes place in the Dutch language, the
list is really only usefull if you understand Dutch. Therefore, the
remainder of this FAQ is in Dutch.


1.3 WAT IS DE NEDBIB LISTSERV ?


NEDBIB is gebaseerd op een zogenaamde LISTSERV. Dat is - eenvoudig
gesteld - programmatuur om discussielijsten te kunnen beheren.
Deelnemers kunnen per email reageren op eerdere berichten, deelnemen aan
discussies of nieuwe discussie beginnen. Een bijdrage gestuurd aan de
lijst wordt door de ListServ doorgestuurd aan alle deelnemers. NEDBIB-L
is de naam van een van de vele discussielijsten die door ListServ worden
aangestuurd. In deze VVV wordt daardoor de naam NEDBIB of ListServ
hinderlijk door elkaar gehaald.

Via de ListServ kunt u zich aanmelden, afmelden, instellingen wijzigen
en nog veel meer. Belangrijk is te weten dat communicatie met de
ListServ plaats vindt hetzij door middel van e-mail hetzij door middel
van de NEDBIB website (http://nedbib-l.kb.nl/index.html), om de
commando's via een grafische interface te kunnen geven. Communicatie via
email geniet de voorkeur omdat u dan alle mogelijkheden ter beschikking
heeft.

De website geeft daarnaast ook nog algmene informatie over het ontstaan
van de lijst, de besproken onderwerpen, wat wel en wat niet mag/kan, enz.

Deze VVV gaat verder alleen maar over het wijzigen van instellingen door
middel van het sturen van e-mail aan de ListServ.


1.4 HOE GEBRUIK IK EEN LISTSERV ?


Alle communicatie met de NEDBIB lijst vindt plaats door middel van
email. U stuurt email naar de listserv en de listserv stuurt email naar
u. Een aantal zaken zijn van belang onder de knie te hebben:

* Stuur aan het juiste adres! Het adres van de ListServ is
[log in to unmask] Dat adres gebruikt u om uw instellingen te
wijzigen zoals afmelden, aanmelden of pauzeren. Het adres van de NEDBIB
discussielijst is [log in to unmask] Mail die u hieraan verstuurt
wordt aan ALLE deelnemers verzonden. Haal deze adressen dus niet door
elkaar.
* U laat de subject line van uw bericht leeg.
* U laat de ondertekening van uw bericht achterwege. Elke regel in het
bericht wordt gezien als een instructie voor ListServ.
* U kunt meerdere instructie tegelijk opgeven in uw bericht. Zet elke
instructie op een eigen regel.

1.5 BIJ WIE KAN IK TERECHT MET VRAGEN ?

Indien u nog vragen heeft die niet beanwoord zijn in deze VVV en ook
niet op de NEDBIB website (http://nedbib-l.kb.nl/index.html) dan kunt u
altijd contact opnemen met de lijstbeheerders. Dat zijn: Arend-Jan Hak
([log in to unmask]) en Arno H.P. Reuser ([log in to unmask]).--------------------------------------------------

2   GEBRUIK VAN NEDBIB

--------------------------------------------------

2.1 IS ER EEN NEDBIB WEBSITE MET UITLEG EN INSTRUCTIES ?

Natuurlijk. http://nedbib-l.kb.nl/, gemaakt door Lammert Zwaagstra en
beheerd door Henk Matthezing.

2.2 WORDEN BERICHTEN ERGENS BEWAARD ?

Ja. Alle bijdragen aan de discussie worden opgeslagen in het openbaar
archief voor raadpleging achteraf. Het archief vindt u op
https://listserv.surfnet.nl/archives/nedbib-l.html en bevat alle
berichten vanaf 1992.

2.3 MAG IK RECLAME MAKEN VOOR EEN PRODUCT OF DIENST ?

Ja, dat mag. Mits in redelijkheid en natuurlijk mits relevant voor het
doel van de lijst.

2.4 KAN IK ACHTERAF BERICHTEN LATEN VERWIJDEREN ?

Nee. Dat is (vrijwel) onmogelijk, omdat uw bijdrage per mail aan alle
leden is verzonden en de lijstbeheerder alle deelnemers zou moeten
aanschrijven om de bijdrage te verwijderen.

2.5 KAN IK BERICHTEN UIT HET ARCHIEF VERWIJDEREN ?

Nee. De beleidslijn van NEDBIB-L is dat alle bijdragen altijd worden
bewaard voor naslag achteraf.

2.6 KAN IK ACHTERAF DOOR MIJ AAN DE LIJST GESTUURDE BERICHTEN LATEN
WIJZIGEN ?

Nee. De beleidslijn van NEDBIB-L is dat alle bijdragen "as is" worden
opgeslagen in het archief. Het wijzigen van berichten om daar fouten uit
te halen is derhalve niet mogelijk. U kunt het beste eenvoudig een
"erratum" bericht aan de lijst sturen met bijna dezelfde titel.


2.7 HOE MOET IK EEN BIJDRAGE AAN DE LIJST STUREN ?

U gebruikt uw email pakket om een mail te sturen aan
[log in to unmask] met in de subjectline een duidelijk omschreven
onderwerp. U stuurt uw bijdrage in "platte tekst", of ASCII codering, of
TXT opmaat.

De listserv accepteert geen bijdragen in enig ander formaat zoals MS
Word, HTML of iets dergelijks. Dat is gedaan om de kans op
virusverspreiding te verkleinen.

2.8 HOE MOET IK ATTACHMENTS MEESTUREN NAAR DE LIJST ?

Niet. De mogelijkheid om attachments mee te sturen is uitgezet. Dat is
gedaan om de verspreiding van virussen en dergelijke tegen te gaan. u
wordt verzocht de tekst van uw attachment eenvoudig als platte tekst in
uw email op te nemen.

2.9 WAT KOST DEELNAME AAN / GEBRUIK VAN NEDBIB-L ?

Niets. Er worden voor deelname aan de NEDBIB-L lijst of gebruik van de
NEDBIB-L lijst geen kosten in rekening gebracht.--------------------------------------------------

3   INSTELLINGEN WIJZIGEN

--------------------------------------------------

3.1 HOE KAN IK MIJ VOOR DE NEDBIB LIJST AANMELDEN ?

Stuur een lege mail naar [log in to unmask] met in de inhoud SUB
NEDBIB-L VOORNAAM ACHTERNAAM waarbij u VOORNAAM vervangt door uw
voornaam en ACHTERNAAM door uw achternaam.


3.2 HOE KAN IK MIJ VOOR DE NEDBIB LIJST AFMELDEN ?

Stuur een lege mail naar [log in to unmask] met in de inhoud
SIGNOFF NEDBIB-l

3.3 HOE KAN IK DE NEDBIB LIJST PAUZEREN ?

Stuur een lege mail naar [log in to unmask] met in de inhoud SET
NEDBIB-L NOMAIL. De ListServ zal u een bevestiging sturen. Het pauzeren
van de lijst kan handig zijn tijdens vakantie of iets dergelijks. Alle
berichten worden altijd in het archief opgeslagen waar u alle
''gemistte'' berichten dus eenvoudig kunt terug lezen. Om dit weer te
herstellen, in andere woorden om weer mail van de NEDIB lijst te
ontvangen stuurt u een lege mail naar [log in to unmask] met in de
inhoud SET NEDBIB-L MAIL. De ListServ zal u een bevestiging sturen.

3.4 IS ER EEN OVERZICHT VAN ALLE COMMANDO'S DIE LISTSERV BEGRIJPT ?

Ja. Stuur een lege mail naar [log in to unmask] met in de inhoud
HELP. Na enkele ogenblikken krijgt u een overzicht van de meest
gebruikte commando's alsmede een verwijzing naar meer gedetailleerde
informatie. Stuur bijvoorbeeld INFO REFCARD naar [log in to unmask]
om een overzicht te krijgen van bijna alle commmando's en voorbeelden
van gebruik.

3.5 HOE KAN IK MIJN PERSOONLIJKE INSTELLINGEN BEKIJKEN ?

Stuur een lege mail naar [log in to unmask] met in de inhoud QUERY
NEDBIB-L. De ListServ zal u een mail terug sturen met daarin uw
subscription options, het e-mail adres waaronder u bent ingeschreven
alsmede de datum waarop u bent ingeschreven.

3.6 HOE KAN IK STANDAARD INFORMATIE VERKRIJGEN OVER DE NEDBIB-L LIJST ?

Stuur een lege mail naar [log in to unmask] met in de inhoud REVIEW
NEDBIB-L. De ListServ zal u een mail terug sturen met daarin de
standaard instellingen van de lijst, alsmede een lijst van abonnees
(eigennamen plus email adressen) en het totaal aantal abonnees.

3.7 HOE KAN IK MIJN EMAIL ADRES WIJZIGEN ?

Stuur een lege mail naar [log in to unmask] met in de inhoud CHANGE
NEDBIB-L UWNIEUWEADRES waarbij u UWNIEUWEADRES vervangt door uw nieuwe
email adres. Dit werkt alleen als u nog mail kunt sturen vanaf uw oude
email adres. De ListServ zal u een mail sturen met verzoek tot
bevestiging. Pas als u dat doet wordt de verandering doorgevoerd.

____________________________________________________________
        Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
                     NEDBIB-L website http://nedbib-l.kb.nl/
      lijstbeheerders: Arno H.P. Reuser     [log in to unmask]
                       Arend Jan Hak    [log in to unmask]

       EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
                              Houd hier s.v.p. rekening mee!

Top of Message | Previous Page | Permalink

Advanced Options


Options

Log In

Log In

Get Password

Get Password


Search Archives

Search Archives


Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe


Archives

November 2019
October 2019
September 2019
August 2019
July 2019
June 2019
May 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
November 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
May 2018
April 2018
March 2018
February 2018
January 2018
December 2017
November 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
June 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
August 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
November 2015
October 2015
September 2015
August 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
February 2015
January 2015
December 2014
November 2014
October 2014
September 2014
August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
August 2003
July 2003
June 2003
May 2003
April 2003
March 2003
February 2003
January 2003
December 2002
November 2002
October 2002
September 2002
August 2002
July 2002
June 2002
May 2002
April 2002
March 2002
February 2002
January 2002
December 2001
November 2001
October 2001
September 2001
August 2001
July 2001
June 2001
May 2001
April 2001
March 2001
February 2001
January 2001
December 2000
November 2000
October 2000
September 2000
August 2000
July 2000
June 2000
May 2000
April 2000
March 2000
February 2000
January 2000
December 1999
November 1999
October 1999
September 1999
August 1999
July 1999
June 1999
May 1999
April 1999
March 1999
February 1999
January 1999
December 1998
November 1998
October 1998
September 1998
August 1998
July 1998
June 1998
May 1998
April 1998
March 1998
February 1998
January 1998
December 1997
November 1997
October 1997
September 1997
August 1997
July 1997
June 1997
May 1997
April 1997
March 1997
February 1997
January 1997
December 1996
November 1996
October 1996
September 1996
August 1996
July 1996
June 1996
May 1996
April 1996
March 1996
February 1996
January 1996
December 1995
November 1995
October 1995
September 1995
August 1995
July 1995
June 1995
May 1995
April 1995
March 1995
February 1995
January 1995
December 1994
November 1994
October 1994
September 1994
August 1994
July 1994
June 1994
May 1994
April 1994
March 1994
February 1994
January 1994
December 1993
November 1993
October 1993
September 1993
August 1993
July 1993
June 1993
May 1993
April 1993
March 1993
February 1993
January 1993
December 1992
November 1992
October 1992
September 1992
August 1992
July 1992
May 1992
March 1992
February 1992

ATOM RSS1 RSS2LIST.ECOMPASS.NL

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager