LISTSERV mailing list manager LISTSERV 16.0

Help for NEDBIB-L Archives


NEDBIB-L Archives

NEDBIB-L Archives


NEDBIB-L@LIST.ECOMPASS.NL


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Proportional Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

NEDBIB-L Home

NEDBIB-L Home

NEDBIB-L July 2007

NEDBIB-L July 2007

Subject:

SURFdirect Nieuwsbrief 0

From:

"Vredenberg, Sabrina" <[log in to unmask]>

Reply-To:

Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals <[log in to unmask]>

Date:

Mon, 2 Jul 2007 09:56:37 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (230 lines)

SURFdirect Nieuwsbrief

 

Digitale rechten in het hoger onderwijs

 

_________________________________________

 

 

0-nummer, juni 2007

 

______________________________________________

 

 

SURFdirect

 

De SURF Digitale Rechten Expertise Community (SURFdirect) is een breed samenwerkingsverband van de SURFfoundation platforms ICT en Onderzoek, Organisatie en Onderwijs, evenals van SURFdiensten en SURFnet.

SURFdirect richt zich op de rechtenaspecten die spelen bij diverse thema's in e-learning en e-science. Het centrale doel van SURFdirect is om binnen de missie van SURF (innovatie, samenwerking en ICT) juridische kwesties aan te pakken die mogelijk belemmerend kunnen werken in onderwijs en onderzoek. 

De onderwerpen waar SURFdirect zich in 2007 mee bezig houdt zijn: onderwijs- en onderzoeksrepositories, beeld en geluid, beeldbanken, open access, licenties en plagiaat. Op die gebieden ontwikkelt SURFdirect concrete diensten als adviezen, licenties, toolboxen en gidsen.

 

Voor u ligt het 0-nummer van de SURFdirect Nieuwsbrief. In september zal nummer 1 verschijnen.

 

_____________________________________________

 

 

In deze uitgave:

 

1. Van DiRECt naar SURFdirect

2. Start inventarisatie beeldbanken

3. FAQ over auteursrecht op beeld en geluid 

4. Tips voor onderhandelingen met collectieve rechtenorganisaties

5. Website auteursrechten

6. Summerschool Auteursrechten

7. Vertalingen in de maak

8. De SURFdirect Community

 

______________________________________________

 

1. Van DiRECt naar SURFdirect

In 2004 startte het samenwerkingsverband SURF Digitale Rechten Expertise Community nadat vertegenwoordigers uit het hele hogeronderwijsveld de wens hadden uitgesproken een organisatie en vraagbaak te ontwikkelen. Die zou hen kunnen ondersteunen bij rechtenkwesties die spelen bij het inzetten van tekst, beeld en geluid in onderwijs en onderzoek. De naam luidde kortweg DiRECt.

Bij de nieuwe positionering van SURF is vastgesteld dat DiRECt als een merk van SURF kan worden beschouwd. Dat betekent dat DiRECt met ingang van juni 2007 SURFdirect is gaan heten en dat de activiteiten van DiRECt voortaan onder de naam SURFdirect zullen worden gepresenteerd. 

 

 

2. Start inventarisatie beeldbanken

Een van de actiepunten uit het Jaarplan 2007 is een inventarisatie/quickscan op het gebied van beeldbanken. Aan universiteiten en hogescholen wordt bij onderzoek en onderwijs steeds meer gebruik gemaakt van beeldbanken. Deze komen van uitgevers of informatieproducenten of worden door de instellingen zelf samengesteld. SURFdirect wil zicht krijgen op het gebruik hiervan: op welke manier worden ze ter beschikking gesteld, wat is er mogelijk met het materiaal, wat mag de gebruiker, etc. SURFdirect wil de verschillende in gebruik zijnde beeldbank varianten in kaart brengen en komen met een advies met betrekking tot de juridische aspecten. 

Deze inventarisatie is op 21 juni van start gegaan. Ineke Oele-Kap, werkzaam bij de Diatheek Kunstgeschiedenis van de Universiteit Leiden, zal de opdracht uitvoeren. De juridische scan wordt gedaan door Annemarie Beunen, kerngroeplid van SURFdirect en werkzaam bij het Centrum voor Recht in de Informatiemaatschappij van de Universiteit Leiden. 

Zie het projectvoorstel op http://www.surffoundation.nl/smartsite.dws?id=12997

 

 

3. FAQ over auteursrecht op beeld en geluid 

Onlangs lanceerde SURFdirect een lijst van veelgestelde vragen en antwoorden voor het hoger onderwijs over auteursrecht op beeld en geluid.

Mag een docent een zelfgekochte video in de les vertonen? Mag een mediathecaris video's uit de mediatheek uploaden naar een server? Moet een student opnames die in het kader van de studie zijn gemaakt aan de opleiding afstaan? Moet iedereen die aan een video meewerkt betaald worden? Kortom: wat mag wel en niet met beeld en geluid in het hoger onderwijs? 

De FAQ beantwoordt gebruikersvragen van docenten, studenten en mediatheken, en vragen van makers over het regelen van rechten. Er wordt aandacht besteed aan diverse typen materiaal: video, audio (muziek, geluid) en stilstaand beeld (foto's). 

De FAQ over auteursrecht op beeld en geluid is te vinden op: http://www.surf.nl/smartsite.dws?id=12997

 

 

4. Tips voor onderhandelingen met collectieve rechtenorganisaties

Mag een onderwijsinstelling digitale tijdschrift- of krantenartikelen opnemen in haar onderwijsondersteunend systeem? Mag een docent afbeeldingen, video's of zelfs muziek opnemen in zijn lesmateriaal? Vaak is alleen al het idee dat eerst de juridische rechten afgehandeld moeten worden genoeg om van initiatieven af te zien. 

SURFdirect ontwikkelde als hulpmiddel een checklist met aanbevelingen voor hogeronderwijsinstellingen die willen onderhandelen met collectieve rechtenorganisaties, zoals de BUMA/STEMRA, over het (her)gebruik van materiaal in het hoger onderwijs. 

'Licenties, collectieve rechtenorganisaties en het hoger onderwijs: Checklist voor onderhandelingen' kan worden gedownload via www.surf.nl/licenties.

 

 

5. Website Auteursrechten in het hoger onderwijs

Hoezo moet ik mijn auteursrechten regelen? Welk belang heb ik daarbij? Wat is bij wet geregeld? En wat moet ik zelf nog regelen? Op de website Auteursrechten in het hoger onderwijs wordt een aantal basisregels uiteengezet, staat achtergrondinformatie en krijgen auteurs van wetenschappelijke artikelen en proefschriften praktische hulpmiddelen om hun auteursrechtelijke kwesties te regelen. Naast informatie voor wetenschappelijke auteurs, biedt de website ook handvatten en achtergrondinformatie voor de andere betrokkenen: universitaire instellingen, uitgevers en gebruikers.

De website werd in maart gelanceerd en is inmiddels een veelgebruikte tool.

Zie www.surf.nl/auteursrecht

 

 

6. Summerschool Auteursrechten

Van 18 juni tot en met 20 juni 2007 organiseerde het platform ICT en Onderzoek de SURF Summerschool Auteursrechten. Doelgroep van deze Summerschool Auteursrechten zijn repository managers, bibliotheekmedewerkers en communicatiemanagers die binnen hun instelling het onderwerp auteursrechten als aandachtspunt hebben of in de nabije toekomst krijgen. Vrijwel alle universiteiten alsmede de KNAW namen deel. Er was ook een deelnemer van de Hogeschool Utrecht.

De Summerschool Auteursrechten was gericht op theorie en praktijk rondom auteursrechten. Enerzijds was er sprake van kennisuitwisseling en overdracht op het terrein van auteursrechten bij wetenschappelijke publicaties, anderzijds werd op (inter)actieve wijze aandacht besteed aan de manier waarop je de kennis omtrent auteursrechten in je instelling kunt verspreiden en inbedden. Hierdoor draagt de Summerschool ook bij aan het oprichten of uitbouwen van een Auteursrechten-Informatiepunt bij iedere instelling.

Deze eerste Summerschool was gericht op het WO. Gekeken wordt of de Summerschool ook georganiseerd kan worden voor de hogescholen.

 

 

7. Vertalingen in de maak

Op veler verzoek wordt een aantal SURFdirect websites en tools in het Engels vertaald. Vooral om buitenlandse studenten en docenten die aan een Nederlandse instelling verbonden zijn te informeren. Als eerste is de FAQ auteursrecht beeld en geluid aan de beurt (http://www.surffoundation.nl/smartsite.dws?id=12997), gevolgd door de SURFdirect publieke website (http://www.surffoundation.nl/surfdirect). Daarna volgt de website Auteursrecht in het hoger onderwijs (http://www.surffoundation.nl/auteursrecht).

Al eerder werden de Licentie tot publiceren en de Licentie tot depot vertaald en verscheen de Engelstalige Copyright toolbox.

 

 

8. De SURFdirect Community

Op de besloten SURFdirect Community website kunnen de leden kennisdelen, vragen stellen, en deelnemen aan discussies. Ook ontvangen de leden via de Community site nieuwsberichten op het gebied van digitale rechten en hebben zij toegang tot de SURFdirect bestanden. 

De SURFdirect Community staat open voor juristen, onderzoekers, docenten en ondersteuners uit het hoger onderwijs. Aanmelden kan via een mail gericht aan [log in to unmask] of [log in to unmask] .

 

 

9. Kerngroep

De motor van SURFdirect wordt gevormd door een kerngroep van circa 10 personen, deels vertegenwoordigers van de organisaties die SURFdirect financieren, deels experts en ervaringsdeskundigen op de terreinen van beeld/geluid en auteursrechten:

Els van Adrichem (SURFdiensten)

Annemarie Beunen (Universiteit Leiden)

Tom Dousma (SURFfoundation, Platform ICT en Onderwijs)

Jan Tijmen Goldschmeding (audiovisueel centrum VU en VU medisch centrum)

Evelijn Jeunink (SURFnet)

Patricia Kokx (Fontys Hogescholen)

Wilma Mossink (SURFfoundation/SURFdiensten)

Gemma Tonneijck (Hogeschool Utrecht)

Gerard van Westrienen (SURFfoundation, Platform ICT en Onderzoek)

Marieke Kramer (projectco÷rdinatie)

 

___________________________________________

 

Deze Nieuwsbrief houdt u op de hoogte van de activiteiten van de SURF Digitale Rechten Expertise Community (SURFdirect).

De Nieuwsbrief verschijnt onder verantwoordelijkheid van het SURFfoundation Platform ICT en Onderzoek. Eindredactie 0-nummer: Marieke Kramer, projectco÷rdinator.

 

Indien u de SURFdirect Nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via [log in to unmask]

 

Andere ge´nteresseerden kunnen zich via dit mailadres aanmelden voor de nieuwsbrief.

 

Contact: [log in to unmask]

 

http://www.surffoundation.nl/surfdirect

 

 

 


____________________________________________________________
        Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
                     NEDBIB-L website http://nedbib-l.kb.nl/
       lijstbeheerders: Arno Reuser       [log in to unmask]
                        Arend jan Hak   [log in to unmask]

       EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
                              Houd hier s.v.p. rekening mee!

Top of Message | Previous Page | Permalink

Advanced Options


Options

Log In

Log In

Get Password

Get Password


Search Archives

Search Archives


Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe


Archives

June 2018
May 2018
April 2018
March 2018
February 2018
January 2018
December 2017
November 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
June 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
August 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
November 2015
October 2015
September 2015
August 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
February 2015
January 2015
December 2014
November 2014
October 2014
September 2014
August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
August 2003
July 2003
June 2003
May 2003
April 2003
March 2003
February 2003
January 2003
December 2002
November 2002
October 2002
September 2002
August 2002
July 2002
June 2002
May 2002
April 2002
March 2002
February 2002
January 2002
December 2001
November 2001
October 2001
September 2001
August 2001
July 2001
June 2001
May 2001
April 2001
March 2001
February 2001
January 2001
December 2000
November 2000
October 2000
September 2000
August 2000
July 2000
June 2000
May 2000
April 2000
March 2000
February 2000
January 2000
December 1999
November 1999
October 1999
September 1999
August 1999
July 1999
June 1999
May 1999
April 1999
March 1999
February 1999
January 1999
December 1998
November 1998
October 1998
September 1998
August 1998
July 1998
June 1998
May 1998
April 1998
March 1998
February 1998
January 1998
December 1997
November 1997
October 1997
September 1997
August 1997
July 1997
June 1997
May 1997
April 1997
March 1997
February 1997
January 1997
December 1996
November 1996
October 1996
September 1996
August 1996
July 1996
June 1996
May 1996
April 1996
March 1996
February 1996
January 1996
December 1995
November 1995
October 1995
September 1995
August 1995
July 1995
June 1995
May 1995
April 1995
March 1995
February 1995
January 1995
December 1994
November 1994
October 1994
September 1994
August 1994
July 1994
June 1994
May 1994
April 1994
March 1994
February 1994
January 1994
December 1993
November 1993
October 1993
September 1993
August 1993
July 1993
June 1993
May 1993
April 1993
March 1993
February 1993
January 1993
December 1992
November 1992
October 1992
September 1992
August 1992
July 1992
May 1992
March 1992
February 1992

ATOM RSS1 RSS2LIST.ECOMPASS.NL

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager