LISTSERV mailing list manager LISTSERV 16.0

Help for NEDBIB-L Archives


NEDBIB-L Archives

NEDBIB-L Archives


NEDBIB-L@LIST.ECOMPASS.NL


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Proportional Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

NEDBIB-L Home

NEDBIB-L Home

NEDBIB-L June 2007

NEDBIB-L June 2007

Subject:

Re: Betr.: [NEDBIB-L] Doen we wel aan marketing?

From:

Flox den Hartog <[log in to unmask]>

Reply-To:

Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals <[log in to unmask]>

Date:

Wed, 20 Jun 2007 12:06:13 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (315 lines)

Nu draai je de zaak om: je moet diensten bouwen om gemeenschappen en
niet gemeenschappen om diensten. 

Flox

JBR Organisatie-adviseurs bv
Utrechtseweg 64
3704 HE ZEIST
T: +31 (0) 30 699 90 00
F: +31 (0) 30 699 90 01
www.jbr.nl
 
 
 
The information contained in this message may be confidential and is
intended to be exclusively for the addressee. Should this message be
sent to you by mistake, please delete the message, do not use the
contents herein and notify the sender immediately by returning the
e-mail.
 
The services of JBR Organisatie-adviseurs bv are solely rendered and
instructions are only accepted and carried out subject to the General
Conditions of the ROA which include a limitation of our liability.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
[mailto:[log in to unmask]] Namens E. Mijnsbergen
Verzonden: woensdag 20 juni 2007 11:58
Aan: [log in to unmask]
Onderwerp: Re: [NEDBIB-L] Betr.: [NEDBIB-L] Doen we wel aan marketing?

Dag Flox,
 
Ik ben het met je eens dat het publiek van wb's en ob's behoorlijk
meestal verschillen maar het is voor beide typen organisaties om online
en fysiek gevonden te kunnen worden. Je moet dan inderdaad wel
gemeenschappen bouwen rond verschillende thema's.
 
In de Zeeuwse bibliotheek ligt het nog wat complexer want wij zijn
zowel OB voor Middelburg, PSO voor Zeeland en hebben ook nog eens een
wsf-functie. Dat maakt het wel eens lastig toespitsen :-)
 
Vriendelijke groet,

Edwin Mijnsbergen
 


>>> Flox den Hartog <[log in to unmask]> 06/20/07 9:44 >>>
Vreemd dat vertegenwoordigers van zulke heel andere bibliotheken zo'n
zelfde idee kunnen hebben. Hebben zij wel naar hun doelgroepen
gekeken??
Zitten de doelgroepen van de OB wel te wachten op e-diensten en viral
marketing. 
Waarom beginnen jullie bij het eind ipv. Bij de functie van de
bibliotheek in zijn omgeving. Dan zul je zien dat een wetenschappelijke
bibliotheek een geheel andere functie heeft dan een openbare
bibliotheek. Je diensten vloeien voort uiut de functie die je verveuld.
Ik heb het idee dat de openbare bibliotheek een heel andere functie
heeft dan de schrijvers denken. Het gaat volgens mij op de eerste plaats
om een sociale functie. Je zult je diensten dan rondom die sociale
functie moeten bouwen veel meer dan om het uitlenen van boeken. Ik was
onder de indruk van het verhaal over die gamende jongeren Edwin. 
Voor een wetrenschappelijke bibliotheek staan de functies me wat minder
duidelijk op het netvlies, maar ik denk dat het meer ligt in de
bewarende functie. Twee soorten bibliotheken, twee functies. Deze kunnen
volgens mij niet dezelfde diensten verlenen.

Groet,
Flox den Hartog Jagert 


JBR Organisatie-adviseurs bv
Utrechtseweg 64
3704 HE ZEIST
T: +31 (0) 30 699 90 00
F: +31 (0) 30 699 90 01
www.jbr.nl The information contained in this message may be confidential and is
intended to be exclusively for the addressee. Should this message be
sent to you by mistake, please delete the message, do not use the
contents herein and notify the sender immediately by returning the
e-mail.

The services of JBR Organisatie-adviseurs bv are solely rendered and
instructions are only accepted and carried out subject to the General
Conditions of the ROA which include a limitation of our liability.
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
[mailto:[log in to unmask]] Namens Hunsucker, R.L.
Verzonden: dinsdag 19 juni 2007 16:05
Aan: [log in to unmask] 
Onderwerp: Re: [NEDBIB-L] Betr.: [NEDBIB-L] Doen we wel aan marketing?

> Als we met z'n allen wat meer gaan kijken naar de wijze waarop 
> het potenti?le publiek informatie tot zich neemt, zijn wel [i.e., 
> we] al een stap verder. 

Ja, Edwin, dat dacht ik ook. Een gezichts- en uitgangspunt dat ik 
ook zelf enigszins getracht heb te promoten. (Zeker niet altijd in 
dank afgenomen.) Het *idee* leeft (maar niet zo zeer in deze 
contreien) feitelijk al decennia. (Dat wil zeggen : sommigen 
hadden het al vrij gauw in de gaten dat het misging, maar wij 
hadden toch een grotendeels "captive audience".) 

In elk geval *gebeurt* er heel weinig. En hetgeen wel gebeurt, 
gebeurt vaak buiten ons om. En de echt grote vraag blijft dus : 
hoe gaat dat nou eigenlijk in z'n werk, dat met z'n allen die stap 
zetten ? Praktische voorstellen, iemand ? Optimistisch ben ik 
niet meer ; het schijnt zelfs tegen onze natuur in te gaan. Veel 
en veel gemakkelijker is het, op de vertrouwde manier door te 
gaan (en de technologie geeft ons de mogelijkheid van de illusie 
dat wij goed en zelfs 'innovatief' bezig zijn) -- voor zolang dat 
ons gegund blijft.

- Laval Hunsucker 


> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: Discussielijst voor Bibliothecarissen en
Informatieprofessionals
> [mailto:[log in to unmask]]Namens E. Mijnsbergen
> Verzonden: dinsdag 19 juni 2007 12:42
> Aan: [log in to unmask] 
> Onderwerp: [NEDBIB-L] Betr.: [NEDBIB-L] Doen we wel aan marketing?
> 
> 
> Dag Cedric,
> 
> Een interessante bijdrage!
> 
> Ik ben het boek 'de blauwe oceaan' aan het lezen. Dat lijkt 
> me wel een aardige strategie voor de bibliotheekwereld:
> 
> http://www.managementboek.nl/boekeninfo.asp?CODE=bcmibnobqr 
> 
> En dat dan combineren met zoekmachine-optimalisatie en goede 
> e-marketing. Ik vind het wonderbaarlijk dat bibliotheken nog 
> steeds zo onzichtbaar zijn in het tijdperk van zoekmachines, 
> de long tail en viral marketing.
> 
> Daar liggen zo veel kansen! Eigenlijk zou iedereen die 
> ge?nteresseerd is in dit onderwerp, ook het boek 'everything 
> is miscellaneous', van Weinberger eens moeten lezen 
> (http://tinyurl.com/2x586l). Als we met z'n allen wat meer 
> gaan kijken naar de wijze waarop het potenti?le publiek 
> informatie tot zich neemt, zijn wel al een stap verder. En 
> als we ons sterke merk dan ook eens zouden promoten op de 
> plaatsen waar het publiek zit, in plaats van in onze gebouwen 
> en op onze eigen websites, slechten we alweer een barriere.
> 
> Het lijkt me prachtig als we er in zouden slagen viraal 
> (http://tinyurl.com/yssx5c) te gaan...maar ik heb nog niet de 
> indruk dat er al veel gebruik wordt gemaakt van zulke 
> technieken, of vergis ik me?
> 
> 
> Edwin Mijnsbergen
> Zeeuwse Bibliotheek
> 
> >>> Cedric Stalpers <[log in to unmask]> 18-06-07 19:18 >>>
> N.a.v. het bericht over de afnemende leden- en 
> uitleenaantallen is er een
> korte discussie opgestart over marketing in de 
> bibliotheekbranche. Mijn
> vraag is nu in hoeverre we marketing echt hebben doorgevoerd 
> in de branche
> en wat we er precies onder verstaan?
> 
> Volgens mij zijn er twee opvattingen / beelden van marketing:
> 1. De smalle visie, waarbij het vooral beschouwd wordt als 
> synoniem voor
> promotie en reclame. In deze visie is men vooral gericht in 
> het promoten van
> een product of dienst ongeacht de kwaliteit ervan en de mate 
> waarin het in
> een behoefte voorziet. Deze smalle opvatting heeft soms een slechte
> reputatie, omdat het veronderstelt dat je een product 
> probeert te slijten in
> weerwil van de behoeften van de consument of de belangen van 
> de samenleving.
> 
> 2. De brede visie, waarbij men de doelen van een organisatie beoogt
te
> bereiken door het vervullen van behoeften op een betere wijze 
> dan andere
> partijen dat doen, en heel zorgvuldig haar eigen ethiek en de 
> omgeving in
> het oog houdt. Hierbij is marketing niet '??n poppetje' in 
> een organisatie,
> maar een filosofie waarbij klantgerichtheid en analyse 
> centraal staan. Het
> raakt daarom ook en vooral omgevingsanalyse, 
> productontwikkeling, innovatie
> etc. Hierbij staan behoeften van doelgroepen centraal.
> 
> De smalle versie impliceert lapmiddelen of agressieve 
> verkoopcampagnes; de
> brede visie doordacht en strategisch optreden. In die brede 
> visie heeft een
> marketeer niet alleen verstand van promotie, maar ook 
> gedetailleerde kennis
> van consumentenpsychologie, omgevingsanalyse, innovatie en
> onderzoeksmethoden.
> 
> Welke vorm van marketing hebben we nu in de branche? Dat is 
> denk ik het
> fundamentele punt van discussie, onderliggend aan de 
> discussie over welke
> segmentatiemethodiek we kunnen kiezen. (Mijn afkeer van alle maffe
> segmentatiemethodes was gebaseerd op de versmalling in het 
> denken waarvan ze
> een symptoom zijn.) Mijns inziens - ondanks de vele goede en 
> inspirerende
> marketeers bij provinciale steunorganisaties en lokale 
> bibliotheken voor wie
> ik oprecht respect heb - toch in enkele (zeker niet alle) 
> gevallen de smalle
> opvatting. De marketeers staan teveel los van diegene die 
> nieuwe producten
> en diensten ontwikkelen. Idealiter zijn marketeers en de 
> marktonderzoekers
> (Vakberaad Bibliotheekonderzoek) in de branche een bron van 
> kennis over
> klanten en daarmee vaak een bron van idee?n voor ontwikkeling 
> en innovatie.
> 
> In de bibliotheekbranche staan marketing/marktonderzoek enerzijds en
> innovatie anderzijds nog teveel los van elkaar. Met ziet op 
> enkele (zeker
> niet alle) plekken marketing niet als initiator van 
> innovatie, maar eerder
> als een instrument om een gebrek eraan te camoufleren. Dat 
> dat niet meer
> lukt, is langzaam maar zeker bekend. De meerderheid van de 
> tieners noemt de
> bi waar men
> informatie zoekt (57%). De uitleen- en ledenaantallen dalen 
> fors. Als de
> bibliotheek in het nieuws komt, is dat vooral omwille van dalingen
en
> afnames, te weinig omwille van successen.
> 
> Nogmaals, het gaat me niet om het afkammen van de - doorgaans 
> ge?nspireerde
> en inspirerende - marketeers bij pso's of lokale 
> bibliotheken. Maar ik denk
> dat de branche afmoet van de smalle visie op marketing en 
> langzaam moet
> toegroeien naar een bredere.
> 
> Graag zet ik deze discussie over twee dagen voort. Ik heb de 
> komende dagen
> een conferentie.
> 
> Met vriendelijke groeten,
> 
> Cedric Stalpers
> 
> ____________________________________________________________
>     Dit bericht is verzonden via [log in to unmask] 
>           NEDBIB-L website http://nedbib ( http://nedbib/
)-l.kb.nl/
>    lijstbeheerders: Arno Reuser       [log in to unmask] 
>             Arend jan Hak   [log in to unmask] 
> 
>    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
> Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
>                Houd hier s.v.p. rekening mee!
> 
> ____________________________________________________________
>     Dit bericht is verzonden via [log in to unmask] 
>           NEDBIB-L website http://nedbib ( http://nedbib/
)-l.kb.nl/
>    lijstbeheerders: Arno Reuser       [log in to unmask] 
>             Arend jan Hak   [log in to unmask] 
> 
>    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
> Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
>                Houd hier s.v.p. rekening mee!
> 

____________________________________________________________
        Dit bericht is verzonden via [log in to unmask] 
                     NEDBIB-L website http://nedbib ( http://nedbib/
)-l.kb.nl/
       lijstbeheerders: Arno Reuser       [log in to unmask] 
                        Arend jan Hak   [log in to unmask] 

       EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
                              Houd hier s.v.p. rekening mee!

____________________________________________________________
        Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
                     NEDBIB-L website http://nedbib-l.kb.nl/
       lijstbeheerders: Arno Reuser       [log in to unmask]
                        Arend jan Hak   [log in to unmask]

       EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
                              Houd hier s.v.p. rekening mee!

____________________________________________________________
        Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
                     NEDBIB-L website http://nedbib-l.kb.nl/
       lijstbeheerders: Arno Reuser       [log in to unmask]
                        Arend jan Hak   [log in to unmask]

       EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
                              Houd hier s.v.p. rekening mee!

Top of Message | Previous Page | Permalink

Advanced Options


Options

Log In

Log In

Get Password

Get Password


Search Archives

Search Archives


Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe


Archives

July 2020
June 2020
May 2020
April 2020
March 2020
February 2020
January 2020
December 2019
November 2019
October 2019
September 2019
August 2019
July 2019
June 2019
May 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
November 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
May 2018
April 2018
March 2018
February 2018
January 2018
December 2017
November 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
June 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
August 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
November 2015
October 2015
September 2015
August 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
February 2015
January 2015
December 2014
November 2014
October 2014
September 2014
August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
August 2003
July 2003
June 2003
May 2003
April 2003
March 2003
February 2003
January 2003
December 2002
November 2002
October 2002
September 2002
August 2002
July 2002
June 2002
May 2002
April 2002
March 2002
February 2002
January 2002
December 2001
November 2001
October 2001
September 2001
August 2001
July 2001
June 2001
May 2001
April 2001
March 2001
February 2001
January 2001
December 2000
November 2000
October 2000
September 2000
August 2000
July 2000
June 2000
May 2000
April 2000
March 2000
February 2000
January 2000
December 1999
November 1999
October 1999
September 1999
August 1999
July 1999
June 1999
May 1999
April 1999
March 1999
February 1999
January 1999
December 1998
November 1998
October 1998
September 1998
August 1998
July 1998
June 1998
May 1998
April 1998
March 1998
February 1998
January 1998
December 1997
November 1997
October 1997
September 1997
August 1997
July 1997
June 1997
May 1997
April 1997
March 1997
February 1997
January 1997
December 1996
November 1996
October 1996
September 1996
August 1996
July 1996
June 1996
May 1996
April 1996
March 1996
February 1996
January 1996
December 1995
November 1995
October 1995
September 1995
August 1995
July 1995
June 1995
May 1995
April 1995
March 1995
February 1995
January 1995
December 1994
November 1994
October 1994
September 1994
August 1994
July 1994
June 1994
May 1994
April 1994
March 1994
February 1994
January 1994
December 1993
November 1993
October 1993
September 1993
August 1993
July 1993
June 1993
May 1993
April 1993
March 1993
February 1993
January 1993
December 1992
November 1992
October 1992
September 1992
August 1992
July 1992
May 1992
March 1992
February 1992

ATOM RSS1 RSS2LIST.ECOMPASS.NL

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager