LISTSERV mailing list manager LISTSERV 16.0

Help for NEDBIB-L Archives


NEDBIB-L Archives

NEDBIB-L Archives


NEDBIB-L@LIST.ECOMPASS.NL


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Proportional Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

NEDBIB-L Home

NEDBIB-L Home

NEDBIB-L April 2007

NEDBIB-L April 2007

Subject:

Re: Betr.: Re: [NEDBIB-L] pakket digitale bestanden voor het voortgezet onderwijs

From:

J Boonstra <[log in to unmask]>

Reply-To:

Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals <[log in to unmask]>

Date:

Mon, 23 Apr 2007 14:09:03 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (218 lines)

Sterker nog:
 
Als ik het bedrag dat mijn school betaalt aan de openbare bibliotheek omreken naar het bedrag per leerling kom ik uit op € 0,62 per leerling. 
De o.b. krijgt dus bijna 3x zoveel terug als zij zelf betaald heeft voor dat aantal inwoners. Als school ben je (helaas) afhankelijk van je aanbieders van content. 
En ja, in die zin hebben de openbare bibliotheken een machtspositie. Maar zijn hier de verhoudingen niet een beetje zoek en probeert de openbare bibliotheek onredelijke winst te halen uit de doorlevering?
Scholen zijn een educatieve instelling met een beperkt budget. Ik zou graag zien dat openbare bibliotheken meer naar redelijkheid zouden handelen. 
 
Mvg
Joke Boonstra
mediathecaris Revius Lyceum 
 

>>> [log in to unmask] 20-4-2007 10:27:36 >>>

Voor zover ik kan nagaan wordt alleen de Krantenbank door de Openbare Bibliotheken doorgeleverd voor de prijs van EUR 600 bij < 1250 leerlingen en EUR 750 > 1250 leerlingen, excl. btw. Dat komt er voor de school dus nog bij en kunnen zij niet verrekenen.
http://www.probiblio.nl/bestanden/producten/vo_vb_09_voorbeeldbrief_doorlevering_krantenbank.doc

De overige digitale content kan aangevraagd worden bij Biblion. 
De prijzen staan op de website. zie:
http://www.nbdbiblion.nl/tools/Default.asp?leesanoniem=/nbdbiblion/Documenten/Prijslijst%202007%20online%20abonnementen%20onderwijs.pdf

Wat mij wel stoort is dat de Openbare Bibliotheken een bedrag per inwoner betalen (EUR 0.22 ct) en de scholen alsnog een extra bijdrage mogen leveren.

Mvg. Vincent Rotermundt
Mediatheek CSG Hondsrugcollege________________________________

Van: Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals namens J Boonstra
Verzonden: do 19-4-2007 23:45
Aan: [log in to unmask]
Onderwerp: [NEDBIB-L] Betr.: Re: [NEDBIB-L] pakket digitale bestanden voor het voortgezet onderwijsBeste collega's uit de openbare bibliotheken,

Ik voel mij sterk genoodzaakt even te reageren op deze reactie van collega Kluitenberg. Mijn reactie is cynisch. U bent gewaarschuwd!

Wel eens gehoord van vakcollega's werkend in de schoolmediatheken van scholen voor voortgezet onderwijs?
Het schijnt dat daar best kundige mensen zitten ;-). Die zou je kunnen passeren, wat ik overigens niet erg professioneel en bovendien de gemakkelijke weg vind, maar daar zou je ook mee kunnen SAMENWERKEN. Schijnen ze best te kunnen, maar dan moet je wel even contact zoeken!

Nog al te vaak merk ik als schoolmediathecaris, dat openbare bibliotheken schoolmediathecarissen passeren in hun benadering naar scholen voor voortgezet onderwijs. (Over andere onderwijstypen kan ik niet oordelen.) Maar al te vaak denken collega's uit de openbare bibliotheken, dat zij de enige deskundigen zijn in dit werkveld. Er wordt alleen contact gezocht met docenten of de directie van een school. Lieve collega's uit de openbare bibliotheken, laten we daar eens mee ophouden!
Inmiddels bestaat de LWSVO (Landelijk Werkgroep Schoolmediathecarissen Voortgezet Onderwijs) 25 jaar, zolang bestaat dus in ieder geval de beroepsgroep schoolmediathecarissen (alleen heetten ze eerst schoolbibliothecarissen). 

In de beginjaren van mijn schoolmediathecarisschap heb ik overleg gehad met de mij omringende openbare bibliotheken. Komend uit, jawel de openbare bibliotheek, was dat het eerste wat ik deed: aansluiting zoeken. Helaas waren deze openbare bibliotheken alleen uit op eigen gewin en stopte de samenwerking op het moment dat de spreekwoordelijke buit voor hen binnen was. Er was geen sprake van een win-win situatie. Een gemiste kans. Ik vind dit nog steeds zonde en een belediging van een vakcollega. Bij de educatieve functie van de openbare bibliotheek hoort mijns inziens ook samenwerking met vakcollega's van de scholen. Zeker nu er interessante ontwikkelingen op stapel staan en het internet en de bijbehorende mogelijkheden zich in sneltreinvaart ontwikkelen, is samenwerking gewenst.

U schrijft dat bij u de databanken, geschikt voor het onderwijs, niet voldoende gebruikt worden? Heeft u zich afgevraagd of deze bestanden wellicht binnen de scholen geraadpleegd worden? Zelf geef ik, en met mij vele schoolmediathecarissen, zowel in de onderbouw als bovenbouw (basisvorming en tweede fase voor wie in vaktermen wil blijven) media-educatielessen/informatievaardigheden. Hierin behandel ik, inderdaad, ook uitgebreid deze databanken. De meeste van mijn leerlingen zullen dus op school de benodigde informatie bijeenzoeken. Thuis kan dit helaas (nog) niet.
Wellicht kunt u eerst eens informeren bij uw vakcollega op de scholen of en op welke manier databanken gebruikt worden. Het kan de start zijn van een mooie samenwerking ;-).

Verder ben ik ook erg benieuwd naar de andere reacties van openbare bibliotheken m.b.t. de te hanteren prijzen voor de databank-pakketten en met mij de andere schoolmediathecarissen.

Vriendelijk groet,

Joke Boonstra
mediathecaris
Revius Lyceum
Doorn
>>> [log in to unmask] 18-04-07 12:12 >>>
Hallo,

Daar ben ik toevallig ook erg in geinteresseerd! Ik ben vanuit de
opleiding voor bibliotheekmedewerker bezig met een promotieplan van de
digitale databanken, vooral die van NBD Biblion. Wij hebben er in ons
plan voor gekozen om de docenten van de brugklassers in oktober van het
schooljaar uit te nodigen voor een gratis klasbezoek. Zij krijgen vooraf
een lesbrief met uitleg over de databanken. Tijdens het klasbezoek gaat
de klas een tweetallen achter de computers zitten om een quiz te maken.
Vanuit vier gegeven databanken (fictierom, jeugdliterom, actuele
documentatiebank en uittrekselbank jeugd) moeten per databank 5 vragen
beantwoord worden.

Wij hopen met dit plan te bereiken dat de databanken meer bekend raken
bij zowel scholieren als docenten, omdat we zien dat de databanken op
dit moment slechts sporadisch of niet gebruikt worden. En we gaan ervan
uit dat juist scholieren veel baat bij de databanken hebben, of ze nu
lid zijn van de bibliotheek of niet.

Ik zou erg blij zijn met commentaar op dit plan, eventuele suggesties,
of ervaringen met iets dergelijks.

Met vriendelijke groet,

Gerda Kluitenberg
Regiobibliotheek Het Groene Hart, vestiging Linschoten>::> -----Oorspronkelijk bericht-----
>::> Van: Discussielijst voor Bibliothecarissen en
>::> Informatieprofessionals [mailto:[log in to unmask]]
>::> Namens Marjolijn Windig-van der Linden
>::> Verzonden: woensdag 18 april 2007 10:39
>::> Aan: [log in to unmask]
>::> Onderwerp: [NEDBIB-L] pakket digitale bestanden voor het
>::> voortgezet onderwijs
>::>
>::>
>::> Beste collega's,
>::>
>::> Ik zou graag informatie van andere openbare bibliotheken
>::> ontvangen over hun aanbod aan het voortgezet onderwijs. Ik
>::> ben vooral geïnteresseerd of er bibliotheken zijn die een
>::> pakket digitale bestanden zoals krantenbank, actuele
>::> documentatiebank, uittrekselbanken enz. aanbieden. Welk
>::> pakket wordt aangeboden tegen welke prijs?
>::>
>::> 
>::>
>::> Met vriendelijke groet, Marjolijn Windig
>::>
>::> 
>::>
>::> Mailto: [log in to unmask]
>::>
>::> 
>::>
>::> 
>::>
>::>
>::>
>::> ***************************DISCLAIMER**********************
>::> ***************
>::> Dit document en de eventuele bijlagen is/zijn uitsluitend
>::> bestemd voor de hierboven genoemde geadresseerde(n) en
>::> kan/kunnen vertrouwelijke informatie bevatten.
>::>
>::> Indien u niet de geadresseerde bent, gelieve u zich te
>::> onthouden van verspreiding of vermenigvuldiging van dit
>::> bericht. Indien dit bericht kennelijk per vergissing naar
>::> u is verzonden, verzoeken wij u ons dit onverwijld te
>::> berichten en dit bericht te vernietigen.
>::>
>::> ***************************DISCLAIMER**********************
>::> ***************
>::>
>::> ____________________________________________________________
>::>     Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
>::>           NEDBIB-L website http://nedbib-l.kb.nl/
>::>    lijstbeheerders: Arno Reuser       [log in to unmask]
>::>             Arend jan Hak   [log in to unmask]
>::>
>::>    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE
>::> LIJSTDEELNEMERS Wellicht is uw antwoord alleen zinvol
>::> voor de vragensteller
>::>                Houd hier s.v.p. rekening mee!
>::>
>::> --
>::> No virus found in this incoming message.
>::> Checked by AVG Free Edition.
>::> Version: 7.5.446 / Virus Database: 269.5.1/765 - Release
>::> Date: 17-4-2007 17:20
>::> 
>::>

--
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.446 / Virus Database: 269.5.1/765 - Release Date: 17-4-2007
17:20


____________________________________________________________
        Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
                     NEDBIB-L website http://nedbib-l.kb.nl/
       lijstbeheerders: Arno Reuser       [log in to unmask]
                        Arend jan Hak   [log in to unmask]

       EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
                              Houd hier s.v.p. rekening mee!

____________________________________________________________
        Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
                     NEDBIB-L website http://nedbib-l.kb.nl/
       lijstbeheerders: Arno Reuser       [log in to unmask]
                        Arend jan Hak   [log in to unmask]

       EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
                              Houd hier s.v.p. rekening mee!

____________________________________________________________
        Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
                     NEDBIB-L website http://nedbib-l.kb.nl/
       lijstbeheerders: Arno Reuser       [log in to unmask]
                        Arend jan Hak   [log in to unmask]

       EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
                              Houd hier s.v.p. rekening mee!
____________________________________________________________
        Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
                     NEDBIB-L website http://nedbib-l.kb.nl/
       lijstbeheerders: Arno Reuser       [log in to unmask]
                        Arend jan Hak   [log in to unmask]

       EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
                              Houd hier s.v.p. rekening mee!

Top of Message | Previous Page | Permalink

Advanced Options


Options

Log In

Log In

Get Password

Get Password


Search Archives

Search Archives


Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe


Archives

December 2019
November 2019
October 2019
September 2019
August 2019
July 2019
June 2019
May 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
November 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
May 2018
April 2018
March 2018
February 2018
January 2018
December 2017
November 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
June 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
August 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
November 2015
October 2015
September 2015
August 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
February 2015
January 2015
December 2014
November 2014
October 2014
September 2014
August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
August 2003
July 2003
June 2003
May 2003
April 2003
March 2003
February 2003
January 2003
December 2002
November 2002
October 2002
September 2002
August 2002
July 2002
June 2002
May 2002
April 2002
March 2002
February 2002
January 2002
December 2001
November 2001
October 2001
September 2001
August 2001
July 2001
June 2001
May 2001
April 2001
March 2001
February 2001
January 2001
December 2000
November 2000
October 2000
September 2000
August 2000
July 2000
June 2000
May 2000
April 2000
March 2000
February 2000
January 2000
December 1999
November 1999
October 1999
September 1999
August 1999
July 1999
June 1999
May 1999
April 1999
March 1999
February 1999
January 1999
December 1998
November 1998
October 1998
September 1998
August 1998
July 1998
June 1998
May 1998
April 1998
March 1998
February 1998
January 1998
December 1997
November 1997
October 1997
September 1997
August 1997
July 1997
June 1997
May 1997
April 1997
March 1997
February 1997
January 1997
December 1996
November 1996
October 1996
September 1996
August 1996
July 1996
June 1996
May 1996
April 1996
March 1996
February 1996
January 1996
December 1995
November 1995
October 1995
September 1995
August 1995
July 1995
June 1995
May 1995
April 1995
March 1995
February 1995
January 1995
December 1994
November 1994
October 1994
September 1994
August 1994
July 1994
June 1994
May 1994
April 1994
March 1994
February 1994
January 1994
December 1993
November 1993
October 1993
September 1993
August 1993
July 1993
June 1993
May 1993
April 1993
March 1993
February 1993
January 1993
December 1992
November 1992
October 1992
September 1992
August 1992
July 1992
May 1992
March 1992
February 1992

ATOM RSS1 RSS2LIST.ECOMPASS.NL

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager