LISTSERV mailing list manager LISTSERV 16.0

Help for NEDBIB-L Archives


NEDBIB-L Archives

NEDBIB-L Archives


NEDBIB-L@LIST.ECOMPASS.NL


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Proportional Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

NEDBIB-L Home

NEDBIB-L Home

NEDBIB-L October 2006

NEDBIB-L October 2006

Subject:

Wat is kennis, en wat kun je ermee ? (was : Tools voor kennismanagment / kennisplatforms)

From:

"Hunsucker, R.L." <[log in to unmask]>

Reply-To:

Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals <[log in to unmask]>

Date:

Wed, 25 Oct 2006 16:00:22 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (209 lines)

Geachte Nedbib-Lers,

Om Josef H. Sennekool onder de noemer tussen haakjes boven 
behulpzaam te zijn heeft Annemiek Cox gisteren tussen twee andere 
verwijzingen de oratie (van jl. 22 juni -- "in verkorte vorm") van Paul 
Hendriks aanbevolen. 
(Terzijde : Er is een fraaiere en vollere versie te vinden op 
http://webdoc.ubn.ru.nl/mono/h/hendriks_p/kennaaba.pdf. Daar 
is de paginering, die ik hieronder in acht neem, ook anders.)

Ik ben zelf heel blij dat zij dat deed, want ik kende deze oratie 
nog niet en heb die gisteravond met veel plezier gelezen. Daar 
heb ik ook beslist wat van opgestoken. Hendriks lijkt mij een 
slimme, goed nadenkende man, die zijn onderwerp en de 
geschiedenis daarvan goed kent. Hij is verder kennelijk geen 
onbekende in de wereld van organisatie-, management- en 
informatiestudies. 

Dit was een van de beste opstellen die ik in het Nederlands in 
tijden heb gelezen.
 
Alleen vraag ik mij af of Josef H. Sennekool aan het opstel veel 
plezier zal beleven. (Eerder zal hij er wellicht een broertje dood 
aan hebben, maar nu redeneer ik misschien te haastig door.)

Nergens in deze oratie is het woord "tools" te vinden (wellicht 
niet verbazend aangezien Hendriks het Nederlands toch helemaal 
machtig schijnt te zijn). Maar ook geen equivalent voor zover ik 
kan zien in de eigen taal. Ook tevergeefs zoekt men bijv. naar 
"kennisplatforms", "kenniskringen", "kennisuitwisseling" of 
"kenniscirculatie".

Wel heeft hij het over "kennishausse" (p.5), ook over 
"kennissamenleving" -- waarover hij schrijft : "Dat begrip is 
overigens niet vrij van ambiguïteit, in tegendeel." (ibid.), en verder : 
"Maar 'kennissamenleving' en 'Nederland als kennisland' zijn termen 
en uitdrukkingen waar zelfs labels als 'tautologie', 'oxymoron' of een 
benaming als contradictie te vriendelijk voor zijn. Het begrip
kennissamenleving is niets meer of minder dan een onbegrip." Het 
"schept meer verwarring dan duidelijkheid." Hij concludeert : "We 
hebben dergelijke retoriek niet nodig om kennis en wetenschap, en 
dus de sociale organisatie ervan, op waarde te schatten." (p.22).

"Kenniseconomie" ("een pleonasme, een oude grijsaard, net als bijv. 
het begrip kenniswerker") en "kennismanagement" ("een oxymoron, 
een jeugdige grijsaard") komen ook voor. Dus in al deze termen is 
het volgens hem zinloos om het expliciet over kennis te hebben, en 
kennis is sowieso niet iets dat je kunt managen. Die begrippen zijn 
dus welswaar "vlag op een modderschuit", maar kunnen toch van 
nut zijn bij het aangaan van "kritische discussies" (ibid.). Het gaat 
hier om "jargon" dat desalniettemin soms tactisch handig kan zijn 
(p.20). De woorden zelf zijn dus echter in zijn ogen onzin-woorden.

Lege retoriek dus. Daarbij hoeft men van het echte verschijnsel 
kennis weinig brood gegeten te hebben, en daar draait het ook niet 
om : de term wordt gewoon ten tonele gevoerd "als een tamelijk 
mystieke causale factor" achter allerlei wenselijke zaken (p.5/6), door 
mensen die niet begrijpen hoe kennis eigenlijk werkt.

Dat dat allemaal zo is -- en vooral dat het luchtfietserij is om 
überhaupt te denken dat men kennis kan managen of organiseren -- 
mag van Hendriks niemand verbazen. Want kennis is niet alleen 
maar iets expliciets : sterker nog juist het impliciete, en het 
persoonlijk-handelen-gebonden, het niet-expliciteerbare element is 
van cruciaal, doorslaggevend belang (p.12-16). (Een paar van u 
zullen zich wellicht nog herinneren dat ik in 'ons lijblad' vorig jaar 
ook benadrukte dat impliciete personalisatie veel beter werkt dan 
expliciete.) Van belang is ook de factor *handelende persoon in 
context* (bijv. p.14).

Een paar woorden van Hendriks in dit verband :

- "dat kennis niet als een hoopje, een object of een economisch 'goed' 
   bestaat (kennis heeft geen onafhankelijk bestaan), en dat kennis naar zijn 
   inhoud beschouwd moeilijk strikt te scheiden is van het proces waarin
   deze tot stand komt." (p.16).

- 'Kennisproductie' is "een weinig zinvolle, bevooroordeelde term" (ibid.).

- Kennis is "de grootst mogelijke onzekerheid", "De onzekerheid van 
   kennis is radicaal. De impliciete kanten zijn alom, kennis laat zich niet 
   kennen." (ibid.).

- Gemanagede en geordende kennis is heel vaak eigenlijk geen kennis 
   meer ; in ieder geval zijn het grensverleggende en het creatieve er dan 
   van af, ook omdat "kennis als denkervaring uit beeld verdwijnt" (p. 16-17, 
   René ten Bos en R. Kaulingfreks citerend). 

Verder : 

- het "inzicht dat termen als kennismanagement en kennisorganisatie ons 
   zand in de ogen kunnen strooien" (p.17).

- "Kennismanagement geldt als oxymoron, een scherpzinnige dwaasheid, 
   een list dus, een stijlfiguur waarbij tegengestelde begrippen met elkaar 
   verbonden worden in de verwachting dat hun combinatie meerwaarde 
   heeft." (ibid.)

- Al dit kennisgepraat "vertoont ... ietwat puberale trekken" (p.18).

- "organiseer niet kennis. Organiseer samenwerking op dusdanige wijze dat 
   kennis tot zijn recht kan komen." (p.21)

Hij heeft het vaak over "betekenisverlening" -- en die wordt m.b.t. kennis 
niet door ons gedaan, maar helemaal buiten ons om, organisch door de 
handelende kennisgebruiker.

Deze oratie kan ik zonder meer bij iedereen aanbevelen. (Maar uiteraard i.h.b. 
aan "gevorderde lezers" ;-).) Hendriks heeft duidelijk zijn huiswerk goed 
gedaan. Ook zijn literatuurlijst (ong. zestig "Referenties") kan ik zonder meer 
aanbevelen.

Ja, beste collega's -- ik kan er ook niets aan doen. Het staat er allemaal ècht : 
zwart op wit, en niet eens in het Engels of in het Frans. Van de hand van 
een Nijmeegse hooggeleerde in "Bedrijfswetenschappen, in het bijzonder 
Kennis, Structuren en Netwerken". "Ik heb gezegd.", zoals men bij oraties 
pleegt te eindigen. Inderdaad ! (Afschaffen, die universiteiten !? Dat zijn 
toch alleen maar broedplaatsen van inzicht, nuancering, kritisch bekijken 
en kritisch denken.)

Wij begonnen als documentalisten (wat wij in wezen nog steeds zijn -- 
maar dat klinkt zo antediluviaal, niet waar ?), dan werd het geen 
documentatie meer (grotendeels vóór uw tijd, jaren zestig) maar 
information scientists, -specialists, -professionals, -managers, later 
vervolgens kennismanagers. Wij zijn nu bijna aan het einde van de
woord- en begrip- (en dus ook beeldvorming-)inflatie beland. Straks 
is ook "kennis" te weinig imposant (en ego-strelend, en misschien 
intimiderend), en krijgen wij dan vast wijsheidmanagement, met 
heuse wijsheidplatforms, -kringen, -uitwisseling en -circulatie. En oh 
ja -- tools, natuurlijk. En na wijsheid is er weinig over behalve 
goddelijke revelatie ? Daar zijn zeker ook tools voor te bedenken. 
Heerlijk. 

Het beroep is nauwelijks 120 jaar oud (als wij het pre-Otletiaanse 
tijdperk meerekenen toen er maar professionele bibliothecarissen 
waren : jammer dat zij zich toen nog niet met kennis bezig konden 
houden.) Hoe lang gaat het nog duren ? De kleren van de keizer 
worden steeds schitterender, maar tegelijk steeds dunner, lijkt het 
soms net. 

En nu terug naar de comfortabele orde van de dag. 

- R.L. Hunsucker


> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
> [mailto:[log in to unmask]]Namens Annemiek Cox
> Verzonden: dinsdag 24 oktober 2006 12:10
> Aan: [log in to unmask]
> Onderwerp: [NEDBIB-L] Betr.: Re: [NEDBIB-L] Tools voor 
> kennismanagment /
> kennisplatforms
> 
> 
> Hallo Josef e.a.
> 
> Je vroeg naar ervaringen/platforms m.b.t.dit onderwerp. Ik 
> weet dat Kennisnet er bijvoorbeeld mee bezig is. Heb helaas 
> geen contactpersoon voor je.
> I.v.m. de discussie :Er zijn natuurlijk heel veel publicaties 
> over dit onderwerp te vinden waar items die al door Jurgen en 
> Flox aangestipt zijn ook naar voren komen. Een kleine selectie
> 
> Kennismanagement stimuleren en faciliteren met het Kennisportaal.
> In: Handboek Effectief Opleiden .- (2006) hoofdstuk.13.9-11 
> ; p. 13.9-11.01 - 13.9-11.34
> In het bedrijfsleven en het Hoger Onderwijs wordt gebruik 
> gemaakt van verschillende soorten kennisportalen. In dit 
> artikel wordt gepleit voor het gebruik van het kennisportaal 
> als middel voor kennismanagement. Er worden twee benaderingen 
> van kennismanagement besproken: de systeemgerichte en de 
> actorgerichte benadering. Terwijl de techniek tot voor kort 
> slechts de systeembenadering kon faciliteren, is het met de 
> komst van Web 2.0 en Social Software mogelijk om ook de 
> tweede benadering te ondersteunen. 
> 
> 
> Kennis aan Banden. De Sociale Organisatie van Wetenschap in 
> een Kennissamenleving
> In zijn oratie neemt Paul Hendriks stelling tegen het 
> mechanische denken over kennismanagement. In de retoriek en 
> bombast van de discussie dreigt volgens hem enigszins 
> verloren te gaan wat de kern is, namelijk de vraag of, 
> wanneer en hoe samenwerking zinvol is binnen onderzoeksprocessen.
> http://www.scienceguide.nl/pdf/20060626.pdf
> 
> White paper: Communities of Practice ondersteunen met Web 2.0
> Organisaties worden steeds kennisintensiever. Kennis is dé 
> productiefactor van de 21e eeuw. Ondanks het belang van 
> kennis, wil het met kennismanagement maar niet vlotten. In 
> dit white paper beschrijven we hoe je communities of practice 
> kunt inzetten voor kennismanagement, en hoe je deze 
> communities of practice kunt ondersteunen met Web 2.0, in het 
> bijzonder ons 'Wat vinden wij over' product.
> http://winkwaves.com/system/Whitepaper%20Winkwaves%20COP%20Web2_0.pdf
> 
> 
> groet- Annemiek Cox
> 

____________________________________________________________
        Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
                  NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l
       lijstbeheerder: Henk Matthezing [log in to unmask]

       EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
                              Houd hier s.v.p. rekening mee!

Top of Message | Previous Page | Permalink

Advanced Options


Options

Log In

Log In

Get Password

Get Password


Search Archives

Search Archives


Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe


Archives

December 2019
November 2019
October 2019
September 2019
August 2019
July 2019
June 2019
May 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
November 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
May 2018
April 2018
March 2018
February 2018
January 2018
December 2017
November 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
June 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
August 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
November 2015
October 2015
September 2015
August 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
February 2015
January 2015
December 2014
November 2014
October 2014
September 2014
August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
August 2003
July 2003
June 2003
May 2003
April 2003
March 2003
February 2003
January 2003
December 2002
November 2002
October 2002
September 2002
August 2002
July 2002
June 2002
May 2002
April 2002
March 2002
February 2002
January 2002
December 2001
November 2001
October 2001
September 2001
August 2001
July 2001
June 2001
May 2001
April 2001
March 2001
February 2001
January 2001
December 2000
November 2000
October 2000
September 2000
August 2000
July 2000
June 2000
May 2000
April 2000
March 2000
February 2000
January 2000
December 1999
November 1999
October 1999
September 1999
August 1999
July 1999
June 1999
May 1999
April 1999
March 1999
February 1999
January 1999
December 1998
November 1998
October 1998
September 1998
August 1998
July 1998
June 1998
May 1998
April 1998
March 1998
February 1998
January 1998
December 1997
November 1997
October 1997
September 1997
August 1997
July 1997
June 1997
May 1997
April 1997
March 1997
February 1997
January 1997
December 1996
November 1996
October 1996
September 1996
August 1996
July 1996
June 1996
May 1996
April 1996
March 1996
February 1996
January 1996
December 1995
November 1995
October 1995
September 1995
August 1995
July 1995
June 1995
May 1995
April 1995
March 1995
February 1995
January 1995
December 1994
November 1994
October 1994
September 1994
August 1994
July 1994
June 1994
May 1994
April 1994
March 1994
February 1994
January 1994
December 1993
November 1993
October 1993
September 1993
August 1993
July 1993
June 1993
May 1993
April 1993
March 1993
February 1993
January 1993
December 1992
November 1992
October 1992
September 1992
August 1992
July 1992
May 1992
March 1992
February 1992

ATOM RSS1 RSS2LIST.ECOMPASS.NL

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager