LISTSERV mailing list manager LISTSERV 16.0

Help for ARCHWEB-L Archives


ARCHWEB-L Archives

ARCHWEB-L Archives


ARCHWEB-L@LIST.ECOMPASS.NL


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Proportional Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

ARCHWEB-L Home

ARCHWEB-L Home

ARCHWEB-L  April 2006

ARCHWEB-L April 2006

Subject:

Aankondiging van Opdracht: Hattemerbroek, Archeologisch Onderzoek

From:

Jeroen van der Vliet <[log in to unmask]>

Reply-To:

[log in to unmask]

Date:

Thu, 6 Apr 2006 15:36:41 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (141 lines)

From: Karen Waugh [mailto:[log in to unmask]] 

 

SELECTIELEIDRAAD 

Ten behoeve van de aanbesteding van Hattemerbroek; Archeologisch onderzoek
te Hattemerbroek 

opdrachttype 
	Diensten 

volgens procedure 
	Procedure van gunning door onderhandeling 

conform 
	Aanbestedingsregelement ARN2006 

aanbestedende dienst 
	ProRail 

opdrachtnummer 
	350078 


Werkzaamheden 


Vooronderzoek 

Gedurende de afgelopen jaren is door middel van een aantal onderzoeken de
verwachting op archeologische vindplaatsen in het tracédeel Oude Land
getoetst. Naar aanleiding van een uitgebreide studie naar de geologische en
fysische geografische opbouw van het landschap is een beeld gecreëerd waar
archeologische vindplaatsen konden worden verwacht. Aan de hand van een
karterend booronderzoek (IVO-fase 1) is over het gehele tracé gecontroleerd,
waarna een elftal locaties via een waarderend booronderzoek (IVO-fase 2)
nader in kaart is gebracht.  Op grond van de resultaten van IVO-fase 1 en 2
en de aanpassingen van het tracébesluit is vervolgens een drietal locaties
geselecteerd voor inventariserend onderzoek met behulp van boringen en
proefsleuven. Dit onderzoek is in 2005 uitgevoerd en heeft geleid tot
nieuwe, tot dan toe onbekende resultaten. 

Op basis van de uitkomsten van al het onderzoek uit de IVO-fase en de studie
naar het behoud van archeologische vindplaatsen onder opgebrachte grond is
een advies opgesteld, waarin is verwoord op welke wijze en in welke fase van
de aanleg van de Hanzelijn de verschillende locaties dienen te worden
onderzocht of fysiek te worden beschermd.

Definitief Archeologisch Onderzoek 

Het Definitief Archeologisch Onderzoek (DAO) is opgesplitst in afzonderlijke

onderzoeksgebieden of modules: 
Module 1: 'Slaper', 
Module 2: 'De Enk Zuid' en, 
Module 3: 'Knooppunt Hattemerbroek'. 
Binnen het onderzoeksgebied 'Knooppunt Hattemerbroek' kunnen grote delen van
het 
archeologisch landschap behouden blijven. 

Perioden 

Het archeologisch onderzoek binnen de drie modules is gericht op de
ontwikkeling van het landschap en de aanwezigheid van de mens daar in. Naast
het onderzoek van het landschap gaat de aandacht uit naar de bewoning
gedurende het jong-paleolithicum (circa 12.000 v.Chr.), het mesolithicum
(tussen 6550 en 5350 v.Chr.) en de periode laat-neolithicum - vroege
bronstijd (tussen 3000 en 1500 v.Chr.). De vindplaatsen uit het
jong-paleolithicum komen alleen binnen Module 3 voor, Vindplaatsen uit de
andere perioden komen voor in zowel Module 2 als 3. In Module 1 is het
onderzoek vooral gericht op de landschapsgenese. 

Omvang 

De omvang van het onderzoek kan vertaald worden in zowel de oppervlakte van
de te onderzoeken terreinen als de variatie van en het aantal locaties uit
een periode. Uit het jong-paleolithicum zijn twee grote locaties binnen
Module 3 geselecteerd waarbinnen zowel los (vuur)steenmateriaal als
vuursteenateliers bekend zijn. Voor het mesolithisch onderzoek komen een
viertal terreinen in Module 3 en mogelijk één binnen Module 2 in aanmerking.
De locaties kenmerken zich voornamelijk door grote kuilenclusters en
verspreid voorkomend (vuur)steenmateriaal. Bij de periode laat-neolithicum -
vroege bronstijd ligt de nadruk op de vindplaatsen van de Trechterbeker- en
Enkelgrafcultuur. Daarnaast is er ook bekeraardewerk aangetroffen en zijn er
spaarzame aanwijzingen voor bronstijd bewoning. Het onderzoek binnen Module
1 bestaat uit enkele mechanische boringen waarbij het nemen van monsters uit
de gehele boorkern centraal staat. 

De proefsleuven van Module 2 zijn gericht op het aanvullen van de bestaande
kennis van de vindplaats en beslaan een oppervlakte van minder dan 1000 m².
Het grootste deel van het werk komt neer op de opgraving van diverse
percelen in Module 3  nabij 'Knooppunt Hattemerbroek', waarbij in een
zevental blokken in totaal circa 3,5 hectare wordt blootgelegd. Daarnaast
zal een fysisch geografische en botanische studie van het landschap rondom
de vindplaatsen binnen de drie modules plaatsvinden. 

Specialisten 

Voor dit onderzoek is de inzet van ervaren specialisten onontbeerlijk.
Aangezien tijdens het veldwerk de precieze strategie van het opgraven van
kampementen en nederzettingen moet worden bepaald, is de dagelijkse inzet of
aanwezigheid van specialisten op het gebied van vuursteen, prehistorisch
aardewerk en fysische geografie van essentieel belang. Zij zullen bij het
vrijkomen van materiaal direct moeten bepalen uit welke periode het
materiaal dateert en in welke context het wordt aangetroffen, opdat de
methode van opgraven en documenteren daar aan wordt aangepast. Aangezien er
tijdens het proefsleuvenonderzoek ook diverse fragmenten van oker in en
nabij grote kuilen zijn gevonden zal ook rekening moeten worden gehouden met
het aantreffen van menselijk skeletmateriaal en/of lijksilhouetten, waarvoor
de inzet van een fysisch antropoloog voor het onderzoek in het veld gewenst
is. 

Bij de uitwerking van de sporen, vondsten en monsters zullen diverse
specialisten ingezet moeten worden, waarbij op grond van de bevindingen uit
het vooronderzoek minimaal rekening wordt gehouden met, naast de mensen uit
het veldwerk, specialisten op het gebied van natuursteen, hout en houtskool,
macroresten en pollen. 

Inschrijving 

De selectieleidraad  is de eerste formele stap in de aanbesteding van het
Definitief Archeologisch Onderzoek in het Oude Land. Geïnteresseerde
partijen of combinaties van partijen worden gevraagd om zich aan te melden
voor deze aanbestedingsprocedure. 

De selectieleidraad is als .pdf document aan te vragen bij Vestigia bv,
([log in to unmask]) of  tel: 033-2779200, contactpersonen mw. dr. Karen Waugh
of drs. Jeroen Flamman. 

Toelichting

Op 20 april 2006 zal ProRail geinteresseerden een toelichting geven te
Utrecht over de archeologische verwachting en de voorwaarden en eisen ten
behoeve van deze aanbesteding. Aanmeldingen en eventuele vragen met
betrekking tot het project en de procedure dienen voor 13 april 2006 te
worden verzonden (via email aan ProRail t.a.v. [log in to unmask]). Na
aanmelding ontvang u een bevestiging waarin ook de locatie en tijdstip
zullen worden aangegeven.

 

Top of Message | Previous Page | Permalink

Advanced Options


Options

Log In

Log In

Get Password

Get Password


Search Archives

Search Archives


Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe


Archives

January 2021
December 2020
November 2020
October 2020
September 2020
August 2020
July 2020
June 2020
May 2020
April 2020
March 2020
February 2020
January 2020
December 2019
November 2019
October 2019
September 2019
August 2019
July 2019
June 2019
May 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
November 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
May 2018
April 2018
March 2018
February 2018
January 2018
December 2017
November 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
June 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
August 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
November 2015
October 2015
September 2015
August 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
February 2015
January 2015
December 2014
November 2014
October 2014
September 2014
August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005

ATOM RSS1 RSS2LIST.ECOMPASS.NL

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager