LISTSERV mailing list manager LISTSERV 16.0

Help for NEDBIB-L Archives


NEDBIB-L Archives

NEDBIB-L Archives


NEDBIB-L@LIST.ECOMPASS.NL


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Proportional Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

NEDBIB-L Home

NEDBIB-L Home

NEDBIB-L September 2003

NEDBIB-L September 2003

Subject:

NVb en Jeltje van Nieuwenhoven: congres op 3 november in Ede

From:

NVBInfo <[log in to unmask]>

Reply-To:

[log in to unmask]

Date:

Thu, 11 Sep 2003 11:49:11 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (459 lines)

DE NVB WEET WEER PRECIES WAAR U HET ZOEKEN MOET

De NVB en haar afdelingen zijn met het jaarcongres op 3 november in de
Reehorst in Ede

Thema: Bridges over troubled waters: informatieprofessionals in de branding

LEZINGEN, WORKSHOPS, INFORMATIEMARKT, PRODUCTPRESENTATIES

Aanmelden via website: http://www.nvbonline.nl

Zitten we met onze professie een beetje in het nauw? Zo te zien wel. En hoe
komen we eruit, kunnen we overleven? Ja zeker. Door verder gaande
professionalisering, en dat realiseren we weer door
deskundigheidsbevordering, door onszelf beter te verkopen en te
positioneren, door ons onmisbaar te maken door het ontwikkelen en aanbieden
van steeds nieuwe innovatieve producten en diensten. Hoe en wat dan precies?
Wie het weet mag het zeggen. Wij, maar ook de politiek. Verlangt de politiek
dat de sector zelf overal oplossingen voor vindt? Of denkt ze mee, geeft ze
steun, financiert ze mede de innovatie op technisch en personeelsgebied. En
wat verwachten wij op onze beurt van de politiek?

**Inleider van naam.
De plenaire aftrap zal verricht worden door onze beschermvrouwe Jeltje van
Nieuwenhoven. We willen het “Haags Beleid” horen spreken, immers, daar
belijdt men met de mond dat Nederland zich moet omvormen tot kenniseconomie,
terwijl het bezuinigingen regent, bibliotheken en informatiecentra bij
bosjes sneuvelen. Vervolgens zullen in ca 5 parallelsessies vanuit de
diverse NVB-sectoren de spotlights gericht worden op een aantal hot items,
die bedreigend dan wel uitdagend of beide zijn.

**Officiële launching MIM/NVB- post HBO-opleiding clinical librarian en
uitreiking Victorine van Schaickprijs
Tijdens plenaire sessie wordt door NVB-voorzitter Bas Savenije, Rob
Scheerens, Voorziter College van Bestuur van de Hoge School van Amsterdam en
NVB-beschermvrouwe Jeltje van Nieuwenhoven dmv aanbieding van de studiegids
deze opleiding uit de startblokken geschoten. Daarna zal door uitreiking van
de van Schaickprijs de spotlights worden gericht op voor de beste publicatie
op het vakgebied van de documentaire informatie

**Parallel sessies

1. Return on investment.

Bibliotheken, en zeker speciale bibliotheken, worden geconfronteerd met de
vraag wat de informatiedienstverlening oplevert voor de organisatie, wat het
“return on investment” (ROI) is. Er zijn ontwikkelingen als Service Level
Agreements, waarbij bibliotheken een van prijskaartjes voorziene producten-
en dienstencatalogus samenstellen. Het voordeel hiervan is dat de gebruiker,
de klant, bepaalt of hij een dienst, product of service wil afnemen en tegen
welke prijs. Dit vooronderstelt dat de klant weet wat het nut, het
rendement van zijn investering in de bibliotheek is, althans dat hij er
vanuit gaat dat er een positief rendement is. Maar juist omdat dit een
kwestie van goed vertrouwen, traditie etc. is, sneeft (een deel) van de
dienstverlening van de bibliotheek als een der eersten bij de
onvermijdelijke bezuinigingen en efficiency-rondes die organisaties plegen
te teisteren. Er worden her en der wel pogingen ondernomen klaarheid te
verkrijgen in de ROI van een informatie- en kenniscentrum, maar tot nu toe
is het niet goed mogelijk gebleken dit in harde, meetbare cijfers onder te
brengen. Een aanzet tot een instrument? Trefwoorden: SLA’s; bench marking;
PR; rekenmodellen; positionering

*Donald King (University of Pittsburgh School of Information Sciences, VS).
Donald King heeft publicaties op zijn naam staan over het belang waarom een
bibliotheek in leven gehouden zou moeten worden. Mr. King is a Research
Professor at the University of Pittsburgh School of Information Sciences. He
was formerly at King Research, Inc. and Westat, Inc., where his 40-year
career focused on research and description of communication systems and
services. He has co-authored or edited 17 books and hundreds of formal
publications in this area. He was named Pioneer in Science Information by
the Chemical Heritage Foundation; Research Award and Award of Merit,
American Society for Information Science & Technology; Fellow, American
Statistical Association; Miles Conrad Award and Honorary Fellow, National
Federation of Abstracting and Information Services; among other formal
awards and honors.

*Dr. Roswitha Poll, Universitäts- und Landesbibliothek Münster: Impact /
outcome measures
Libraries today document their performance for the most part only in data of
input and output (e. g. size of the collection, number of issues, of
reference answers etc.). If they do more, they evaluate the quality and
user-orientation of their services by applying performance indicators or
user satisfaction surveys. Data of high use or high user satisfaction seem
to indicate that users benefit from the library's services. But in
demonstrating the library's value to the financing authorities or the public
it would be much more effective if libraries could show a direct
impact/outcome of their services on their users. Such outcome might be
either a monetary value attributed to one case of use, or the impact on the
users' skills and knowledge, their information literacy.
Quite a number of projects in different countries have tested methods to
catch this "outcome". They have tried
· to assess the value assigned by the population to certain library services
· to find a connection between success in studies or research and library
use
· to assess the library's impact on students' information literacy
· to explore the information behaviour of groups in order to specify the
library's role in information research and information delivery
Dr. Roswitha Poll is chief librarian of University and Regional Library
Münster. From 1991 to 1993 chair of the German Association of Academic
Librarians, since 1997 chair of the German Standards Committee for
Information and Documentation. She chaired the IFLA group for the handbook
on performance measurement in libraries and is now convener of the ISO
working group for the International Standard of Library Statistics and
member of the ISO group for performance measurement. She is working in
national and international groups on quality management, statistics, cost
analysis and impact/outcome of libraries.

*Spreker Dialog Corporation. Defining the Value of Information: beyond ROI
Presentation. Information Professionals are constantly being challenged to
produce "ROI" statements on their expenditures for information. Upper
management may ask, "Why should we spend all this money for information
services, when everything we need is available on the internet for free?"
This session goes beyond traditional "soft" metrics (e.g. time saved) to
take a hard look at the business value information expenditures bring to
those who pay for them.

*Drs. Bart van der Meij (Reekx). Waar doen we het voor? De waarde van
informatieproducten en -diensten voor de organisatie”. De lezing gaat over
de relatie tussen RoI, organisatiedoelen, bijdrage aan het primaire proces,
kosten/opbrengsten, investeringsbeslissingen, draagvlak, producten/diensten,
innovatie. Theoretische beschouwingen worden geïllustreerd met voorbelden
uit de praktijk.
Bart van der Meij is hoofd van Reekx Advies en senior adviseur. In deze
functies houdt Bart zich hoofdzakelijk bezig met het aansturen van
adviesprojecten van de afdeling en met het adviseren van bedrijven en
instellingen over de rol van documenten bij kennismanagement,
digitaliseringprojecten, de organisatie van de documentaire
informatievoorziening en de inzet van ICT daarbij. Daarnaast is hij namens
Reekx betrokken bij de opleiding IDM van de Hanzehogeschool in Groningen en
voorzitter van het programmacomité van de Online Conferentie Nederland.Hij
heeft onder meer gepubliceerd over de toegevoegde waarde van bibliotheken
voor de organisatie.

2. Werken in de bibliotheek: waar gaan we naar toe? 3 variaties op één thema

Dat bibliotheken volop in verandering zijn, weet iedereen die er werkt maar
al te goed. Nieuwe taken doen hun intrede, bestaande taken en functies
veranderen, en sommige verdwijnen. Alle bibliotheken ontwikkelen nieuwe
visies op hun rol als (informatie)dienstverlener. De openbare bibliotheek
ontwerpt het concept van de basisbibliotheek, wetenschappelijke en
hogeschoolbibliotheken gaan als partner in e-learning fungeren. En van de
medewerkers wordt een innovatieve en flexibele opstelling verwacht en
professionele bijdragen – steeds opnieuw - aan de vernieuwing en
verandering. Dat is gemakkelijk gezegd. Maar hoe doe je het? Door
ondersteuning aan te bieden, bijscholing, training, professionalisering. Ja,
maar hoe!? Wat is dat eigenlijk: ‘professionalisering’, hoe kun je het
aanpakken en organiseren, hoe motiveer je de zittende medewerkers om bij te
blijven, liever nog: voorop te lopen? Van hen moet je het immers hebben,
want nieuwe instroom is er weinig. Werken in de bibliotheek. Het gaat om
veel mensen. Waar gaan we naar toe? Naar een toekomst die lang niet zo
bekend en zeker is als velen gewend waren. Biedt professionalisering dan een
helpende hand?

De afdelingen OB, WB en HB hebben besloten hetzelfde thema te kiezen. We
horen overal dezelfde vragen, de roep om professionalisering, bijscholing,
opleidingsbeleid. Na drie afzonderlijke ochtendsessies bieden de drie
afdelingen in de middag samen een serie casestudies aan. De middag opent met
een gemeenschappelijke aftrap.

**Openbare bibliotheken.
In het openbare bibliotheekwerk treedt de ene verandering na de andere op.
Bibliotheekvernieuwing is wat de klok luidt. Automatisering, digitalisering,
ontwikkeling van de basisbibliotheek, alsmede een veranderende visie op de
dienstverlening van de branche leiden tot de behoefte aan een ander type
medewerker dan de traditionele. Locale functie-innovatieprojecten zorgen
voor organisatorische aanpassingen, maar de medewerkers zelf moeten de stap
vaak nog nemen. Aan welke competenties moeten die bibliotheekmedewerkers
eigenlijk voldoen en wat bieden de opleidingen? Is de openbare bibliotheek
nog in staat de juiste medewerkers aan te trekken en krijgt een potentiële
medewerker wel een goed beeld van werken in een openbare bibliotheek? Moet
de openbare bibliotheek zelf gaan opleiden of moeten de mbo- en
hbo-opleidingen met een beter aanbod komen? Een complexe materie waarop je
in één dag geen antwoord op hebt, maar wel een bijdrage tot de discussie en
het verwerven van inzicht.
*Carin Klompen houdt een inleiding over de stand van zaken in de branche.
Waar zijn we op dit moment mee bezig? Wat is bibliotheekvernieuwing nu
precies, hoe ver zijn we ermee en waar gaan we naar toe. Zij schetst als het
ware het algemene kader waarbinnen de vraag van de professionalisering moet
worden geplaatst. De spreekster is in dit onderwerp goed ingevoerd, omdat
zij enerzijds belast is met het landelijk kwaliteitstraject en anderzijds
bij het NBLC de coördinator is van de vernieuwingstrajecten die de
Vereniging i.s.m. het procesbureau moet uitvoeren. Zij heeft brede kennis en
veel contacten in het veld en bij de overheid.
*Gusta Lebbink, managing consultant van het P & O expertisecentrum
Laurenzo, zal n.a.v. het verhaal van Carin ingaan op welke functies nodig
zijn in de vernieuwde bibliotheek. Het gaat om zowel oude als nieuwe
functies en de competenties die er bij horen.Het begrip
competentiemanagement komt aan de orde. Ook de vraag hoe we mensen gaan
opleiden/bijscholen. Welke mogelijkheden zijn er, is er een overzicht van
het totale aanbod aan opleidingen. Ook belangrijk is de vraag welk effect
alle veranderingen hebben op het werk en op de werkers in de bibliotheken.
Er vindt een cultuurverandering plaats, hoe ervaart men dat: kan men mee,
wil men mee. Wat is de eigen rol? Kortom: bibliotheekantropologie.

**Wetenschappelijke bibliotheken
De WB’s zijn volop bezig hun rol als digitale bibliotheek uit te breiden. Ze
halen de band met het onderwijs aan en streven naar maatwerk in het
ondersteunen van onderzoekers. Op de ene plek gaat men voor electronic only,
elders kiest men voor het integreren van gedrukte en digitale
informatiebronnen. De verwachtingen van gebruikers liggen hoog tegenwoordig.
Tegelijkertijd moeten de meeste WB’s bezuinigen. Biedt deze situatie goede
kansen voor professionalisering of lopen we juist risico. Welke keuzes
maken de WB’s op het gebied van professionalisering? Waaruit bestaat hun
opleidingsbeleid? Welke resultaten behalen ze?
De ochtendsessie van de WB bestaat uit twee onderdelen:
(1) een presentatie waarin de directeur van de Stichting GO, mw. drs. Rita
van Eck, haar visie geeft op professionalisering, (2) een verslag van een
onderzoek dat de afdeling heeft laten verrichten naar de relatie tussen de
WB en de opleidingen. Deze presentatie wordt verzorgd door drs. Paul
Doorenbosch.

**Hogeschoolbibliotheken
Hebben de Hogeschoolbibliotheken nog wel behoefte aan mensen uit het vak;
overzicht van functie-eisen; een wellicht een aantal case stories op het
gebied van functie-innovatie binnen hogeschool bibliotheken. Spreken zullen
Pieter Mostert (BDF-adviesgroep) en betrokken bij de vernieuwing van de
IDM-opleidingen en, om het opleidingsveld anders dan dat van de IDM aan bod
te laten komen, Kees Westerkamp (Reekx).

**Gezamenlijke middagsessie OB, WB en HB
Het middagprogramma bestaat uit een gemeenschappelijke aftrap en een serie
casestudies over het thema, een gezamenlijk aanbod van de afdelingen WB, OB
en HB. Die gezamenlijke aftrap/inleiding wordt verzorgd door Marijke
Heijndijk (Heijndijk communicatie consult BV, Leiden) en Godelieve Spaas.
Beiden zijn werkzaam als adviseur op het gebied van verandermanagement.
Marijke Heijndijk begeeft zich met name op het gebied van advies in
verandersituaties. Ze werkt vanuit de principes van zelfsturing in
veranderprocessen. Ze heeft hieraan gewerkt bij organisaties als de
Belastingdienst, maar ook in bibliotheken (o.a. in Alphen aan den Rijn). Ze
heeft een breed beeld van de ontwikkelingen in de bibliotheekbranche, zowel
op het gebied van openbare als wetenschappelijke bibliotheken. Haar collega
is meer gericht op de rol van de individuele medewerker in dit soort
processen. Zij zullen in hun bijdrage dan ook ieder vanuit hun eigen
expertise spreken over de competenties die nodig zijn bij veranderende
organisaties en hoe een functionaris daar een eigen rol in kan en moet
vervullen.

3. Verschuivende grenzen.

*Bas Savenije (Voorzitter NVB/ Universiteitsbibliotheek Utrecht
Ten gevolge van de inzet van ICT in de informatieverzorging verschuiven of
verdwijnen allerlei traditionele grenzen die in het verleden ook de grenzen
van de beroepen in de informatievoorziening bepaalden. De consequentie
daarvan is dat de informatieprofessional mogelijkheden heeft zijn/haar
werkterrein uit te breiden. Een aantal voorbeelden, die later door de andere
sprekers zullen worden uitgediept,adstrueren dat.
Bas Savenije is bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek Utrecht en is
in die functie o.a. actief op het gebied van elektronisch publiceren. Vanuit
die functie is hij lid van het bestuur van SPARC-Europe.

*Anja Oosterlaken (OB Rotterdam
De grenzen tussen verschillende soorten informatie zijn aan verandering
onderhevig: bood de informatieprofessional vooral informatie ter
ondersteuning van het primaire proces van een organisatie, de grens tussen
dit soort informatie en voorlichtingsinformatie, logistieke informatie,
bedrijfsinformatie, nieuws, archieven is niet scherp te trekken. Dat
betekent dat bibliotheken soms ook de zorg van archieven krijgen of voor
interne communicatie in de moederorganisatie. Een ander voorbeeld zijn
openbare bibliotheken die een rol krijgen bij de verspreiding van
overheidsinformatie. Verschuivende grenzen tussen de traditionele informatie
verzorgd door een OB . Een casus uit het Rotterdamse.

*Henk Das (NBD-Biblion)
De grenzen tussen de informatie ter ondersteuning van het primaire proces
enerzijds (denk aan onderwijs) en het primaire proces anderzijds (denk aan
onderzoek) vervagen. Dat brengt met zich mee dat de taken van de
informatieprofessional gaan integreren in het primaire proces. Voorbeelden
zijn zichtbaar in organisaties op het gebied van onderwijs en
beleidsadvisering. Verschuivende grenzen tussen het proces van
informatievoorziening en het primaire proces dat daardoor wordt ondersteund.
Casus: integratie van de bibliotheekfunctie in beleidsadvisering: business
to business, professionele vereisten aan de medewerkers.
Henk Das is sinds ruim een jaar directeur van NBD-Biblion en daarvoor
directeur van de openbare bibliotheek Eindhoven die zich tijdens zijn
leiderschap in bijzondere mate als centrum van innovatie en
multifunctionaliteitheeft geprofileerd

*Saskia Franken (Universiteitsbibliotheek Utrecht)
De grenzen tussen de verschillende rollen in de informatieketen veranderen.
Dat brengt met zich mee dat bibliotheken taken van de uitgever of de
tijdschriftagent gaan overnemen. Verschuivende grenzen in de
informatieketen: de uitgever en de bibliotheek. Casus: een e-press gestart
door een UB:

4. Nieuwe uitdaging voor informatieprofessionals: opkomst van integrale
document management systemen.

Op het vlak van de informatie-, communicatie- en kennistechnologie volgt de
ene golf van nieuwe ontwikkelingen op de andere. Vele nieuwe vormen en
soorten van met name digitale multimediale documenten (e-books, e-forms,
e-mail, sms-en, web pagina's, etc.) worden op de markt gebracht. Met de
introductie van deze documenten ontstaat tegelijkertijd de behoefte om de
processen van vervaardiging tot opslag tot hergebruik, beheersbaar te maken.
Mede daarom worden gelijktijdig aan deze nieuwe documenten nieuwe
instrumenten ontwikkeld en aangeboden: de integrale document management
systemen. Uitgangspunten van deze systemen zijn dat in de nieuwe situatie de
(eind)gebruiker enerzijds, binnen bepaalde kaders (ondersteund door
workflows), voortaan zonder tussenkomst van derden, zijn eigen documenten
kan ontwerpen, bewerken, ontsluiten, distribueren en archiveren. Anderzijds
kan hij met hetzelfde systeem integraal (tegelijkertijd) in zijn eigen
'archief', maar ook in de databanken van anderen (personen, bedrijven en
instellingen), documenten zoeken en ophalen. De keuze van een standaard en
vergaande systeemintegratie vormen belangrijke elementen bij de realisatie
van deze systemen. Kort gezegd: het integraal document management systeem
biedt standaard oplossingen in zowel de storage- als de retrievalfunctie en
brengt deze functies binnen handbereik van de gebruiker. Daardoor
verschuiven een aantal belangrijke informatie- en documentatiefuncties naar
de eindgebruiker. Dit biedt nieuwe kansen voor de informatie- en
documentatievoorziening en stelt andere eisen aan de functie en rollen van
de huidige informatie professional. Beleidsvorming, voorwaarden voor
standaardisatie en (systeem)integratie, systeemontwerp, -beheer en
advisering zullen meer tot zijn/haar takenpakket gaan behoren. Bovenstaande
omschrijving kan opgedeeld worden in drie onderdelen die in afzonderlijke
lezingen aan de orde kunnen komen.

*Ronald Dekker (TU-Delft); Robert-Jan Snijders (Nationale
Nederlanden/Twynstra Gudde
Elektronische overheid / elektronisch bedrijf.  Een van de belangrijke
stimulansen voor de ontwikkeling van de integrale informatievoorziening kan
gevonden worden in de noodzaak die binnen de overheid en het bedrijfsleven
gevoeld wordt om diverse processen zoveel mogelijk (web-enabled) digitaal af
te handelen. Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt een schets gegeven
van die ontwikkeling, de voor- en nadelen, en de ‘hobbels’ die genomen
moe(s)ten worden (digitale handtekening en PKI, digitaal betalen, encryptie,
ontwikkeling productcatalogi, etc.)

*Jan van der Starre (Cap Gemini Ernst & Young): Bossen en bomen, kappen en
planten: over documentaire integratie
Systeemontwikkeling. In dit gedeelte wordt een schets gegeven van de
mogelijkheden die de huidige generatie programmatuur biedt voor de
integratie van de verschillende informatiedomeinen. Er wordt ingegaan op de
functionaliteiten van document management systemen, records management
applicaties, enterprise content management, digital asset management en
e-rooms annex virtual teamrooms. Vanuit de functionaliteiten worden - voor
de herkenbaarheid - relaties gelegd met de klassieke informatiedomeinen
(archief, DIV, bibliotheek, documentatie). Tevens wordt aandacht besteed
aan zogenaamde multi-channel publishing, en de relaties met primaire
bedrijfsprocessen. Tenslotte worden gereedschappen besproken die een
integratie mogelijk maken, zoals XML en daarvan afgeleide standaards.
De informatiegebruiker verdwaalt in het informatiebos. Wie kapt een pad en
zorgt voor nieuwe aanplant ? De huidige informatiegebruiker vraagt om
integratie van informatie. Niet langer is men tevreden met het doorzoeken
van hectares bos, met het bezoeken van veel verschillende winkels, men wil
één plaats waar alles te halen is en die er overzichtelijk uitziet. Dat
betekent dat onder meer de bibliotheek en het documentatiecentrum, de
afdeling documentaire informatievoorziening, het web content management
systeem en de virtuele projectruimtes naadloos op elkaar moeten aansluiten
en een onderdeel van geïntegeerde dienstverlening zijn. Hierbij is het
primair bedrijfsproces van de organisatie de stuwende en sturende kracht.
Hoe kan programmatuur, inclusief het gebruik van standaards, er voor zorgen
dat een dergelijke vorm van geïntegreerde en gestructureerde
informatiebosbouw daar aan bijdragen ?
Jan is senior consultant Documentaire Informatiesystemen bij Cap Gemini
Ernst & Young, en is vooral betrokken bij zaken die verband houden met
records management en digitaal duurzame informatieopslag. Daarvoor was hij
adviseur informatievoorziening bij het Rijksbureau voor Kunsthistorische
Documentatie (RKD te Den Haag), en docent bij de voormalige Frederik Muller
Academie in Amsterdam. Bij het RKD was hij projectleider van het Europese
Van Eyck project.

*Erwin la Roi (Hatch Search Talent
Personele consequenties. De bovengeschetste ontwikkelingen leiden ertoe dat
het huidige personeel een andere rol (moet gaan) krijgt (krijgen). Een
dergelijk veranderingstraject is voor veel documentaire organisaties bepaald
geen sinecure, gezien het feit dat ze toch al vaak in de marge van het
bedrijf / de instelling werken. De verandering betreft de aard van de taken
en de daarvoor benodigde competenties. Her- en bijscholing zal voor veel
medewerkers nodig zijn. Nog belangrijker echter is dat de attitude van
medewerkers zal moeten veranderen om in overeenstemming te zijn met hun
nieuwe taken: vanuit het traditioneel meer afwachtende, naar een pro-actief
begeleidende rol.


5. VMBO: veranderend onderwijs –veranderende mediatheek

In een plenaire inleiding wordt gefocust op de kenmerken van het VMBO en hoe
een mediatheek daarop kan aansluiten. Welke collectie, hoe de inrichting,
individuele of groepsgewijze begeleiding, eisen aan het mediatheekpersoneel,
hoe ziet een open leercentrum er uit? Na deze inleiding zullen groepen
geformeerd worden, die zich gaan buigen over maximaal 4 stellingen. De
resultaten worden teruggekoppeld en conclusies verzameld. Inleidende lezing
en workshops zullen verzorgd worden door Bart Vervaecke, Maaswaal College,
Wijchen; Femmy Veen, S.G. Guido de Bres, Amersfoort; en Geert Op de Laak,
C.C. Schaersvoorde, Aalten

**Workshop auteursrechten ism MIM/HvA. Christiaan Alberdingk Thijm:
Auteursrecht als einde van de IP-er?
De workshop duurt ca 120 min. en verloopt als volgt: na de inleiding volgt
een interactieve analyse van het gestelde probleem met theoretische
onderbouwing. Daarna volgt de behandeling en oplossing van het probleem,
gevolgd door vragen en mogelijke discussie. De casus zelve wordt begin
oktober aangeleverd en daarna gezonden naar al diegenen die zich hebben
opgegeven voor de workshop, opdat zij zich kunnen voorbereiden.
Christiaan Alberdingk Thijm is advocaat te Amsterdam bij SOLV en
gespecialiseerd in auteursrecht en databankenrecht. Naast zijn werk als
advocaat is hij docent informatierecht aan het Instituut voor Media en
Informatie Management van de Hogeschool van Amsterdam en docent auteursrecht
voor de Vakopleiding Boekenbranche (VOB). Verder geeft Christiaan regelmatig
lezingen en cursussen, onder meer aan advocaten en leden van de rechterlijke
macht. Hij is redacteur en initiatiefnemer van het juridische tijdschrift
JAVI van Reed Business en lid van de Raad van Advies van de
internetvereniging IPAN. Er verschijnen regelmatig publicaties van zijn
hand, onder meer in de Volkskrant, NRC Handelsblad en Het Financiële
Dagblad. Hij schrijft columns voor de vakbladen Emerce, CIO en I&I en is
auteur van het boek ‘Privacy vs. auteursrecht in een digitale omgeving’.
Voorafgaand aan zijn dienstverband bij SOLV werkte Christiaan
achtereenvolgens als IE/IT-advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek en als
wetenschappelijk onderzoeker bij het Instituut voor Informatierecht (IViR)
van de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft rechten gestudeerd aan de
Universiteit van Amsterdam, waarna hij een Master of Laws Intellectual
Property behaalde aan King’s College London.
Prijs (incl. deelname aan de gehele congresdag) voor NVB-leden € 125, voor
niet NVB-leden € 250 ; deelnemers maximaal 30

**** INFORMATIEMARKT****
Swets Blackwell is hoofdsponsor

De volgende partners van de NVB staan op de informatiemarkt:

Geac; EasyData/Imageware; Koenen Baak en Partners; Reekx; OCLC/Pica; Ovid
Technologies; NBD-Biblion; Sisis; Karmac; Ebsco; Vereniging van Openbare
Bibliotheken; Ingressus; Swets Blackwell; CuadraStar; Sirsi; Adlib; Jacobs
Company; Otto Cramwinckel Uitgever; Dialog;
TextInfo Technologies; InfoManagement; Dilites; MIM/HvA; Ex Libris;
LexisNexis; Stichting GO; Decos; Square Information Systems

**Congrestarief
Leden van de NVB betalen € 30,-; niet-leden € 90,-. Speciaal studententarief
€ 15,-

**Contacten IDM’s over collectieve deelname van 3e en 4e jaars tegen
speciale studentenprijs (€ 15)
MIM/HvA, Hanze Hogeschool en Haagse Hogeschool hebben toegezegd. Deelname
aan congres is onderdeel curriculum en dus zijn er studiepunten te verdienen

Voorlopig Schema ALV’s en lezingen
De registratie balie is geopend vanaf 9.00 uur. De afdelingen LI, CIS,
Vogin, WB, OB, SG, LWSVO en HB, alsmede de NVB houden tussen 10.00 uur en
ca. 11.00 uur hun Algemene Ledenvergadering. Om 11.00 uur start de plenaire
sessie met de keynote speech door Jeltje van Nieuwenhoven en de launching
van de post-HBO-opleiding clinical librarian en de uitreiking van de
Victorine van Schaickprijs Rond 16.15 uur sluiten we het congres af met een
borrel aangeboden door hoofdsponsor Swets Blackwell

NVB-Verenigingsbureau
Nieuwegracht 15
3512 LC Utrecht
t 030-2311263
f 030-2311830
e [log in to unmask]
w http://www.nvbonline.nl

____________________________________________________________
        Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
                  NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

       EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
                              Houd hier s.v.p. rekening mee!

Top of Message | Previous Page | Permalink

Advanced Options


Options

Log In

Log In

Get Password

Get Password


Search Archives

Search Archives


Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe


Archives

July 2020
June 2020
May 2020
April 2020
March 2020
February 2020
January 2020
December 2019
November 2019
October 2019
September 2019
August 2019
July 2019
June 2019
May 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
November 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
May 2018
April 2018
March 2018
February 2018
January 2018
December 2017
November 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
June 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
August 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
November 2015
October 2015
September 2015
August 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
February 2015
January 2015
December 2014
November 2014
October 2014
September 2014
August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
August 2003
July 2003
June 2003
May 2003
April 2003
March 2003
February 2003
January 2003
December 2002
November 2002
October 2002
September 2002
August 2002
July 2002
June 2002
May 2002
April 2002
March 2002
February 2002
January 2002
December 2001
November 2001
October 2001
September 2001
August 2001
July 2001
June 2001
May 2001
April 2001
March 2001
February 2001
January 2001
December 2000
November 2000
October 2000
September 2000
August 2000
July 2000
June 2000
May 2000
April 2000
March 2000
February 2000
January 2000
December 1999
November 1999
October 1999
September 1999
August 1999
July 1999
June 1999
May 1999
April 1999
March 1999
February 1999
January 1999
December 1998
November 1998
October 1998
September 1998
August 1998
July 1998
June 1998
May 1998
April 1998
March 1998
February 1998
January 1998
December 1997
November 1997
October 1997
September 1997
August 1997
July 1997
June 1997
May 1997
April 1997
March 1997
February 1997
January 1997
December 1996
November 1996
October 1996
September 1996
August 1996
July 1996
June 1996
May 1996
April 1996
March 1996
February 1996
January 1996
December 1995
November 1995
October 1995
September 1995
August 1995
July 1995
June 1995
May 1995
April 1995
March 1995
February 1995
January 1995
December 1994
November 1994
October 1994
September 1994
August 1994
July 1994
June 1994
May 1994
April 1994
March 1994
February 1994
January 1994
December 1993
November 1993
October 1993
September 1993
August 1993
July 1993
June 1993
May 1993
April 1993
March 1993
February 1993
January 1993
December 1992
November 1992
October 1992
September 1992
August 1992
July 1992
May 1992
March 1992
February 1992

ATOM RSS1 RSS2LIST.ECOMPASS.NL

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager