LISTSERV mailing list manager LISTSERV 16.0

Help for NEDBIB-L Archives


NEDBIB-L Archives

NEDBIB-L Archives


NEDBIB-L@LIST.ECOMPASS.NL


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Proportional Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

NEDBIB-L Home

NEDBIB-L Home

NEDBIB-L  October 2002

NEDBIB-L October 2002

Subject:

NVB Congres op 13 november 2002

From:

Kuipers <[log in to unmask]>

Reply-To:

Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals <[log in to unmask]>

Date:

Fri, 11 Oct 2002 09:06:32 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (156 lines)

WAAR MAAKT U IN 2002 UW HOOGSTANDJE?

De NVB bestaat 90 jaar en viert dat 13 november 2002 in Ede

Het kenniscentrum als laboratorium waar het allemaal gebeurt en wordt ontwikkeld, als technologisch hoogstandje en innovatief maatschappelijk boegbeeld, veelzijdig en multifunctioneel: ontmoetingsplaats, plek voor studie, voor zaken, vrijetijdsbesteding en cultuur. En dat alles dankzij vindingrijke en visionaire professionals: bibliothecarissen, kenniswerkers en informatiespecialisten. 13 november is de NVB met haar 10 afdelingen aanwezig in Congrescentrum de Reehorst in Ede voor haar lustrumcongres "90 jaar informatiespektakel: een cultureel en technologisch hoogstandje!" Met als werktitel '90 jaar informatiespektakel' wordt middels een plenaire inleiding, gevolgd door parallelsessies, de veelzijdigheid van de sector en haar verankering in een innovatieve maatschappij voor het voetlicht gebracht en een voorschot genomen op de toekomst van bibliotheek- en informatiewerk. We verwachten, overeenkomstig eerdere bijeenkomsten, zo’n 800 deelnemers. Bij dezen geven we u de stand van zaken. Via website en elektronische updates houden we u van de verdere programma-actualisering op de hoogte.

Aanmelden:

Opening door Jeltje van Nieuwenhoven!!

We hebben het haar onlangs gevraagd, net zoals we haar hebben verzocht om, als beschermvrouwe van de NVB, ons boegbeeld te worden. En raad eens wat: ze wordt niet alleen ons boegbeeld, ze opent ook nog eens ons lustrumcongres. Daar moet u bij zijn!!!!


Inleider van naam

De plenaire aftrap, getiteld "Zware woorden", zal verricht worden door Marcel Möring, bekend schrijver (zijn roman "Het grote verlangen" werd bekroond met de AKO-literatuurprijs), kritisch gebruiker van ICT en iemand met een gedurfde, humorvolle visie. De titel van zijn lezing is Vervolgens wordt in 5 parallelsessies vanuit de diverse NVB-sectoren de spotlights gericht op het veelzijdige en innovatieve karakter van de branche en op wat de toekomst ons biedt en van ons vraagt. 

Clinics en product reviews 

Het zal duidelijk zijn dat de NVB haar relaties graag de gelegenheid wil bieden om op eigen wijze een bijdrage te leveren. In een aantal speciaal daarvoor gereserveerde zalen worden product reviews of clinics met een duur van 60 minuten gehouden. We noemen ze nog maar even: Adlib, Geac, Zylab, Ovid/SilverPlatter, NBLC, Ingressus, Reekx, FactLANE, EasyDdata/Imageware, Ebsco, Swets Blackwell, OCLC/Pica, Jacobs Company, CuadraSTAR, Karmac, Kopter Kennisgroep, InfoLook, InfoManagement en Kluwer. 

Voorlopig programma

LI, Vogin, CIS: Geïntegreerd zoeken/parallel searching 

Bij gebruikers van wetenschappelijke en technische informatie bestaat een toenemende behoefte om, naast de bestaande commerciële databases, ook gebruik te maken van een selectieve manier om te zoeken in bronnen op Internet. Zowel bij Cranfield als bij Cineca werkt men aan ontwikkelingen om de zoekactie in de commerciële databases te vertalen in een selectief aanbod van internet adressen (portals). Men maakt daarbij gebruik van een selectie van relevante sites binnen bepaalde vakgebieden (bijv. aerospace), die gebruikers zelf kunnen aanvullen of beperken, en van zogenaamde metadata die bij sites aanwezig zijn om de relevantie te verhogen. Te verwachten is dat eindgebruikers, naast tekstdatabase, in toenemende mate ook (parallel) relevante informatie willen zoeken in beeld en geluidsdatabases. TNO en de UvA presenteren aan de hand van een aantal eigen activiteiten de huidige ontwikkelingen op dit gebied.

Sprekers: 

  a.. Paul Needham, Cranfield University, UK: Shining a new light on a grey area
MAGiC is a broad-ranging, cross-sectoral research project examining issues surrounding the use, value and accessibility of engineering technical reports – grey literature - in the UK. A key element of the project is the development of a web-based demonstrator service incorporating the foundations of a National Reports Catalogue. Emerging developments, like the Open Archives Initiative, open up the possibility of future collaboration and information exchange, both in the UK and internationally.


  a.. Giorgio Pedrazzi, Information Management & Analysis Group, Cineca, Bologna, Italia: I2 project: integrating database queries with web searches. 

Today information specialists, both in the scientific and the economic arena, use fee-based research sources (like Chemical Abstract, Inspec) as well as the free resources on the Web. Many information providers are already offering services that enable users to exploit the content of both sources by expanding database queries to the Web. This is usually done in a quite trivial way, i.e. by passing the query keywords on to a standard Internet search engine (like Google) and this usually results in an overload of information retrieved. I2 project is differentiating from these services in at least two main aspects: 

1) The number of documents to be searched is restricted to a list of sites, carefully chosen among the most relevant scientific resources, on the Web (the I2 project will start with the aerospace domain as its first resource). Moreover, the service will let scientists define their own list of Internet resources to be monitored (service customisation). The search restriction will avoid the overload of information and preserve the quality of the information retrieved.

2) The search engine is provided by the Dante system. This gives the user the possibility to exploit the sophisticated Quest language and makes available the existing thesauri (and subsequent keywords) already in use for database search. 

Cineca, interuniversitair rekencentrum van een consortium van 15 Italiaanse universiteiten, treedt op als technisch centrum van EINS, de opvolger van ESA-IRS. Cranfield University is vooral actief op het gebied van lucht- en ruimtevaart en voert op dit moment in opdracht van ESA een onderzoek uit naar de behoefte aan lucht- en ruimtevaartinformatie in Europa, zowel via traditionele databases als door middel van het Internet. Cineca en Cranfield werken op dit gebied samen voor de lucht- en ruimtevaart informatie bij EINS. 


  a.. Marcel Worring (UvA) en Jurgen den Hartog (TNO): De Multimediale bibliotheek: mogelijk- en onmogelijkheden. 

Marcel Worring en Jurgen den Hartog zijn medeoprichters van MediaHill, een applicatiecentrum voor multimedia-oplossingen, waarin de krachten van TNO en UvA worden gebundeld. In dit kader wordt o.a. i.s.m. Jacobs Company een dienst ontwikkeld voor het distribueren van journaaluitzendingen. In de digitale bibliotheek neemt naast tekstuele documenten het aandeel van multimedia data, d.w.z. video, beeld en geluid, steeds meer toe. Om multimedia data te ontsluiten zijn tools nodig voor indexering van de data en voor ondersteuning van de gebruiker bij het zoeken van informatie. Gegeven de aard van de data zijn deze tools anders dan die voor het ontsluiten van tekst. Er wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden en onmogelijkheden van de multimediaontsluiting, geïllustreerd aan de hand van door TNO en UvA ontwikkelde demonstratieprojecten op het gebied van presentaties, biomedische publicaties, voetbal en nieuwsuitzendingen.


  a.. Arjo van Loo en Annemieke de Jong (Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid) Een digitale toekomst voor audiovisuele archieven. "Audiovisuele archieven staan voor een omvangrijke opdracht. Hun bestaande analoge radio-, televisie- en filmcollecties moeten gaandeweg het digitale domein worden binnengeloodst. Daarnaast moeten deze archieven het hoofd zien te bieden aan de ontsluiting en opslag van een immer groeiende hoeveelheid nieuwe 'content'. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum, fungeert als centraal archief voor de publieke omroepen en als nationaal audiovisueel archief. Jaarlijks stromen vele duizenden uren beeld- en geluidsmateriaal het archief binnen. Het aantal aanvragen voor hergebruik van dit materiaal groeit. De catalogus wordt door klanten steeds meer 'op afstand' benaderd, via Internet en intranet. Hoe bereidt dit instituut zich voor op de digitale toekomst? Hoe denkt men de groeiende digitale aanwas te kunnen gaan verwerken en tegemoet te komen aan de wensen van verschillende gebruikersgroepen? Een toelichting op informatisering- en digitaliseringstrategie van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid". 

Dagvoorzitter: Theo van Bergen, senior adviseur bij Koenen Baak en Partners

WB, SG, BMI: Hyperventileren van hyperlinking?

Met slimme linking technieken, bijvoorbeeld gebaseerd op OpenURL, kunnen bibliotheekdiensten aan elkaar worden geknoopt. Documentleverantie aan een catalogusrecord, een Google-actie aan een titel in een citatiedatabase. Waarom zou u dat doen? Hoe gaan klanten met dit concept om? Wat leren de raadpleegstatistieken ons? Verandert het gebruik van al die diensten? Welk inhoudelijk werk blijft te doen voor de informatiespecialist? Een viertal sprekers zal een nieuwe Gordiaanse knoop helpen

voorkomen, op weg naar een nog virtueler bibliotheek. 

Sprekers: 

  a.. Michel Wesseling is Director Information Technology Center van OCLC/PICA en verantwoordelijk voor alle productontwikkeling alsmede voor het operationeel houden van de diensten. 
Bibliothecarissen staan voor de uitdaging om de groeiende stroom aan elektronische publicaties op een goede manier te beheren. De digitale objecten stellen andere eisen dan gedrukte publicaties als het gaat om het vastleggen van de titelbeschrijving, maar belangrijker nog: je kunt ze niet in de kast zetten, je bezit geen fysieke representant van je eigendom, maar bent en blijft afhankelijk van - al dan niet virtuele - links naar je eigen "bezit". Hoe zorg je ervoor dat je ze de baas wordt én blijft? Bibliotheken verwachten van OCLC oplossingen voor het beheer van collecties, zowel voor fysiek als virtueel en elektronisch bezit. Wij ontwikkelden een programma van activiteiten, die nauw aansluiten bij ondertussen bekende begrippen als SFX en open URL. Leidend thema in het programma is steeds: "Hoe minimaliseer je de (onnodige) werkzaamheden in de back- en de front office?" Het zal niemand bevreemden dat de oplossing vaak ligt in een gemeenschappelijke aanpak: waarom werk dubbel doen? Aan de orde komen de nieuwe ISO norm ISTC, het Open Names Initiatief en OCLC Rights and Resolutions. 


  a.. Alison McNabb (British Library).
  a.. Kurt de Belder (Universiteit van Amsterdam)
De nadruk van de lezing zal liggen op de consequenties die de nieuwe hyperlink technieken hebben voor informatiespecialisten/ vakreferenten, maar ook zal worden ingaan op de waarschijnlijke gevolgen voor toepassingen die door bibliotheekmedewerkers worden gebruikt in de bedrijfsvoering van bibliotheken. 


  a.. Herbert van de Sompel: OpenURL, nieuwe generatie 

De OpenURL v.0.1 werd begin 2000 geïntroduceerd om open linking tussen wetenschapplijke databanken mogelijk te maken. Open linking stelt bibliotheken in staat om hun gebruikers zelf-gedefinieerde link services aan te bieden voor referenties in databanken, onafhankelijk van de lokatie en het beheer van die databanken. Op aanvraag van een gebruiker transporteert de OpenURL identifiers en metadata over een gerefereerd item van een databank naar een linking server, die de getransporteerde informatie gebruikt om services te genereren. Maar de OpenURL transporteert ook contextuele informatie, en daarom kan OpenURL v.0.1 gezien worden als een specificatie voor het contextueel transporteren van metadata en identifiers van het gerefereerde item. Ervaring met het gebruik van OpenURL v.0.1 leidde tot meer generieke inzichten met betrekking tot het contextueel transporteren van metadata. Die inzichten werden als het Bison-Futé model gepubliceerd, en liggen aan de basis van de NISO standaardisatie van OpenURL. De presentatie zal een korte schets geven van de origine van OpenURL, en zal vervolgens in detail ingaan op het Bison-Futé model en de aankomende NISO OpenURL v.1.0. Belangrijke karakteristieken in die specificatie zijn: toepasbaarheid voor data buiten het wetenschapplijke domein, verschillende codering van de OpenURL (name=value en XML), ondersteunende directories voor identifiers van namespaces en metadata formaten, enz. 

Herbert van de Sompel doet onderzoek naar de "digitale bibliotheek" aan de Research Library van het Los Alamos National Laboratory in de VS. Hij is zeer nauw betrokken bij het Open Archives Initiative. Samen met Carl Lagoze was hij ondermeer verantwoordelijk voor het publiceren van het Open Archives Protocol for Metadata Harvesting Protocol.

  a.. Dagvoorzitter: Marjolein Nieboer, onderbibliothecaris RU Groningen
SB, JI: Digitalisering. 

Tijdens deze bijeenkomst zullen diverse aspecten van digitalisering aan de orde komen en zal vanuit de praktijk worden gekeken hoe je digitalisering kunt aanpakken en waar je tegenaan loopt.

Sprekers: 


  a.. Edward Vanhoutte, Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie-CTB, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en letterkunde, Gent: De Lokvogel en de Kater in Digitopia; een fabel over digitalimultimedialisering. 

"Digitaal en Multimediaal" is het mantra van de moderne wereld. De bezwerende termen verworden in de praktijk echter al te vaak tot een "I made a website" of een "I made a CD-ROM" syndroom dat in de ware WYSIWYG stijl de technische kant van de zaak wil verdisconteren. Websites, CD-Roms, hypertext etc. zijn slechts sexy spin-off massaproducten van de harde realiteit die digitalisering heet. De humane wetenschapper moet vandaag o.a. nieuwe technische vaardigheden verwerven, doorgedreven managementskwaliteiten ontwikkelen en strategisch inzicht demonstreren. Het digitale tijdperk vereist nieuwe invullingen van bestaande functies en patronen waarbij aangepaste training en onderwijs een vitale rol spelen. Zonder kennis van en ervaring met de creatie, dissiminatie en preservering van digitale bestanden, de integratie van de digitale component in de analoge realiteit, de structurering van informatie, imaging en OCR technologie, mark-up talen, metadata, indexing en database technologie, user interface design, programmeertalen, webdesign en projectmanagement, wordt de lokvogel van de digitale droom met huid en haar opgevreten, en blijven we achter met de kater van Digitopia.

  a.. Simon Been, Kopter Kennisgroep: Digitale dienstverlening: een waaier van innovatieve kennisproducten en –diensten.
Professionele ondersteuners rond document en kennis hebben het in veel organisaties niet eenvoudig. Lastige interne klanten, veeleisende managers, nieuwe technologie, etc. Bovendien worden nieuwe vormen van interne (digitale) dienstverlening nodig en mogelijk. Dat betekent training van nieuwkomers, delen van "best practices", attendering via het intranet, opzet van kennisgidsen en kenniscommunities ... om maar enkele onderwerpen te noemen. Nog enkele trefwoorden die in dit verband kunnen vallen, zijn: digitale knipseldienst, webwijzer, integratie externe nieuwsbronnen. Deze speciale presentatie diept dit alles verder uit.:

- van Kennisgids tot Kenniscockpit -van Zoekmachine tot Informatieprofielen
- van Kennis op Maat tot Contentmanagement - van Kenniscommunity tot Moderator
- van Redactievoering tot Journalistiek - van Externe Bronnen tot Projectarchieven
- van Webwijzer tot Portal - van Digitale Knipseldienst tot Kennisbank

  a.. Jan van Coeverden, directeur Bureau internet systemen en toepassingen rechterlijke organisatie (Raad voor de Rechtspraak): De jonglerende dompteur; een digitaal informatiespektakel binnen de rechtspraak
Het ontbreken van de toegang tot vakinformatie op de werkplek van de rechter en de slechte organisatie van de eigen documentatievoorziening: dat vormde de aanleiding voor het project Bistro om rechtsbronnen geïntegreerd te gaan verzamelen en aanbieden binnen de rechterlijke organisatie. Naast deze achtergronden wordt aandacht besteed aan de opzet van het interne juridische vakinformatieportaal "Porta Iuris". In Porta Iuris worden eigen bronnen en die van derden (waaronder die van uitgevers) digitaal samengevoegd. Wat komt bij de opzet en inrichting van een dergelijke voorziening kijken? In deze voordracht komen problemen, valkuilen en kansen voor het voetlicht. Ook de wisselwerking tussen de beschikbaarstelling van digitale bronnen en het zelf bijdragen aan de totstandkoming en het onderhoud komt aan de orde. De rechtspraak lijkt een achterstand in te halen. Maar zijn de ontwikkelingen eigenlijk wel bij te benen? Zowel voor de digitale dienstverleners als voor de gebruikers? Jan van Coeverden neemt u mee naar deze digitale piste van de rechtspraak.

  a.. Wil Eelsing, coördinator Omtranet, Parket-Generaal van het Openbare Ministerie: Omtranet: van "icing on the cake" tot kennissysteem
OMtranet is het intranet van het Openbaar Ministerie. Na in mei 2000 te zijn gestart als product van de Voorlichtingsdienst OM, heeft dit intranet een onstuimige ontwikkeling gekend. Deze onstuimigheid was voor een aanzienlijk deel te danken aan het feit dat het Openbaar Ministerie als echte kennisorganisatie al snel zijn vaktechnische wensen begon op te leggen aan het nieuwe digitale ‘speeltje’. Ooit begonnen als intern voorlichtingsmiddel en informatiesysteem, staat OMtranet nu aan de vooravond van een transformatie tot kennissysteem. Het hoe, wat, en waarom van deze operatie en het kader waarin dit geschiedt, wordt in dit overzicht besproken.

  a.. Annemie Verhoeven, Information Officer, Océ Technologies: Document management bij Océ-Technologies. 
Deze presentatie beschrijft twee parallelle processen die de laatste jaren bij Océ zijn ontwikkeld. Enerzijds ontwikkeling van documenttemplates door de afdeling Informatiemanagement, in overleg met de R&D populatie. Anderzijds het ontwikkelen van een informatiesysteem waarin documenten full-text opgeslagen en terugzoekbaar zijn. Het doel is het vastleggen, terugvinden en delen van expliciete kennis binnen de R&D organisatie. 

HB: Competenties? Het nieuwste snoepje van de week of oude wijn in nieuwe zakken

Om het jaar is er een nieuw buzz woord in gebruik. Eerst was het Praktijk/Project Gericht Onderwijs met als goeroe prof. Wijnen. Wel of geen studielandschap, discussies daarover woeden nog immer voort. Daarna kwam e-learning en nu doen competenties alom opgang. Wat zijn dat nu? Wat is het verschil met functie-eisen? Hoe toets je ze? Hoe voer je ze in? Wat voor problemen kom je tegen bij het overgaan van taakgerichte naar competentiegerichte functiebeschrijvingen? Deze dag zal proberen daar verheldering in te brengen vanuit verschillend perspectief en ook praktijkverhalen bieden die toepasbaar zijn binnen het HBO.

Sprekers: 


  a.. Annelies Kuiper, directeur onderwijs ECABO, betrokken bij het opstellen van competenties t.b.v. MBO opleidingen bibliothecaris: Competentieontwikkeling: laten zien wat je kunt! 

Een schets van de keten van arbeidsmarktonderzoek en kwalificatieontwikkeling via onderwijs en examinering naar uitstroomonderzoek weer terug naar arbeidsmarktonderzoek met als essentie de rode draad van competentieontwikkeling


  a.. Thijs Laeven, Innogration Management Consultants, over het project competentieprofielen van DIVA, Vereniging voor de documentaire informatievoorziening en het archiefwezen: Competenties>profielen>ontwikkeling. DIV in de lif(t)=werken aan en met competenties voor DIV en Archief 

Sinds begin 2002 is de website ww.divaprofielen.nl in gebruik. Het is een gratis site waarmee de gebruiker voor zichzelf of voor anderen profielen kan genereren met vakgerichte competenties. Aandacht zal geschonken worden aan ontwikkeling, gebruik en mogelijkheden van de website. Discussie met NVB-érs over aansluiting met bibliotheek wereld.

  a.. Catherina Köhler, P & O Hogeschool Windesheim, over de omschakeling van taakgericht naar competentiegericht binnen de mediatheek.: Competenties binnen een hogeschoolpraktijk
OB: "Bestrijdt de informatie-explosie" 

Hedendaagse trends als onthaasting en 'diensten op maat' toegepast op de dagelijkse praktijk van de openbare bibliotheek. De bibliotheek als gids in informatieland, als geestverruimer, als bestrijder van uw kronkels........ Een inspirerende bijeenkomst met een inleiding over vrijetijdsbesteding van Nederlanders en kansen van de bibliotheek gevolgd door een "interactieve discussie met sprekers en zaal.

Sprekers: 


  a.. Prof. Dr. Arjo Klamer, hoogleraar in de economie van kunst en cultuur aan de Erasmus Universiteit; 

  b.. Chris van der Heijden, historicus, schrijver en onderzoeker en mede-initiator van bibliotheek.nl: Minder is meer. 
Hierin wordt een lans gebroken voor een publieke instelling die een objectieve selectie maakt uit het overweldigende informatie-aanbod. Hij stelt daarbij de bibliothecaris als informatie-makelaar centraal."Betrouwbaarheid en minimalisme als doelstellingen, in plaats van verzamelen en bewaren?!


  a.. Middag: interactief discussieprogramma. 

Als openbare bibliotheken in de 21e eeuw hebben we twee belangrijke drijfveren met elkaar in overeenstemming te brengen: 

We willen de plek in onze lokale omgeving zijn waar men actuele informatie en kennis kan vinden, met gebruik van technologische hulpmiddelen. Een spil in onze samenleving. En we willen een rustpunt zijn, waar men juist die informatie kan vinden die nodig is, zonder overspoeld te worden door de informatievloed die nu even niet nodig is. Een rustpunt in onze hectische maatschappij. Kunnen we deze twee zaken verenigen in onze dienstverlening? En hoe dan? Is het wel wenselijk om dat te doen, of moeten er juist keuzes gemaakt worden? Wat verwachten verschillende klantengroepen hierbij van ons? Aan de hand van stellingen, onder meer voortkomend uit bovenstaande lezingen, discussiëren de aanwezigen met elkaar, verdeeld in vijf groepen "stakeholders": bibliotheekgebruikers, niet-gebruikers, bibliothecarissen, managers, de politiek. In een plenaire sessie lichten de voorzitters van de groepen hun ideeën toe, waarna ruimte is voor discussie tussen forum en zaal.

Dagvoorzitter: Klaran Visscher, beleidsmedewerker bij de OB Almere

Een wel zeer schappelijk prijsje!

Voor de toegang tot onze megafestatie rekenen we vooroorlogse prijzen: € 25 voor leden en € 75 voor niet-leden. Dus, dat mag u niet missen, zorg dat u er bij bent, 13 november want wat zou Jeltje er niet van denken als u er niet bent? En bovendien…………. Zonder NVB is een informatieprofessional zich zelf niet meer!

Aanmelden: 

____________________________________________________________
        Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
                  NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

       EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
                              Houd hier s.v.p. rekening mee!

Top of Message | Previous Page | Permalink

Advanced Options


Options

Log In

Log In

Get Password

Get Password


Search Archives

Search Archives


Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe


Archives

July 2020
June 2020
May 2020
April 2020
March 2020
February 2020
January 2020
December 2019
November 2019
October 2019
September 2019
August 2019
July 2019
June 2019
May 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
November 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
May 2018
April 2018
March 2018
February 2018
January 2018
December 2017
November 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
June 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
August 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
November 2015
October 2015
September 2015
August 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
February 2015
January 2015
December 2014
November 2014
October 2014
September 2014
August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
August 2003
July 2003
June 2003
May 2003
April 2003
March 2003
February 2003
January 2003
December 2002
November 2002
October 2002
September 2002
August 2002
July 2002
June 2002
May 2002
April 2002
March 2002
February 2002
January 2002
December 2001
November 2001
October 2001
September 2001
August 2001
July 2001
June 2001
May 2001
April 2001
March 2001
February 2001
January 2001
December 2000
November 2000
October 2000
September 2000
August 2000
July 2000
June 2000
May 2000
April 2000
March 2000
February 2000
January 2000
December 1999
November 1999
October 1999
September 1999
August 1999
July 1999
June 1999
May 1999
April 1999
March 1999
February 1999
January 1999
December 1998
November 1998
October 1998
September 1998
August 1998
July 1998
June 1998
May 1998
April 1998
March 1998
February 1998
January 1998
December 1997
November 1997
October 1997
September 1997
August 1997
July 1997
June 1997
May 1997
April 1997
March 1997
February 1997
January 1997
December 1996
November 1996
October 1996
September 1996
August 1996
July 1996
June 1996
May 1996
April 1996
March 1996
February 1996
January 1996
December 1995
November 1995
October 1995
September 1995
August 1995
July 1995
June 1995
May 1995
April 1995
March 1995
February 1995
January 1995
December 1994
November 1994
October 1994
September 1994
August 1994
July 1994
June 1994
May 1994
April 1994
March 1994
February 1994
January 1994
December 1993
November 1993
October 1993
September 1993
August 1993
July 1993
June 1993
May 1993
April 1993
March 1993
February 1993
January 1993
December 1992
November 1992
October 1992
September 1992
August 1992
July 1992
May 1992
March 1992
February 1992

ATOM RSS1 RSS2LIST.ECOMPASS.NL

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager