LISTSERV mailing list manager LISTSERV 16.0

Help for NEDBIB-L Archives


NEDBIB-L Archives

NEDBIB-L Archives


NEDBIB-L@LIST.ECOMPASS.NL


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Proportional Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

NEDBIB-L Home

NEDBIB-L Home

NEDBIB-L  June 2000

NEDBIB-L June 2000

Subject:

Vacature

From:

Tom Bennink <[log in to unmask]>

Reply-To:

Tom Bennink <[log in to unmask]>

Date:

Thu, 8 Jun 2000 08:09:37 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (83 lines)

------------------------------------------------------------------
 Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
 Een antwoord gaat standaard naar de verzender, niet naar de lijst
------------------------------------------------------------------

Bent u ons nieuwe hoofd DFI (v/m) die sturing geeft aan een effectief
documentaire informatiebeleid?

Uw functie
Uw toekomstige functie is een veelzijdige functie als hoofd van de afdeling
Documentaire Informatie van het RIKZ. Deze afdeling bestaat uit de secties
Bibliotheek en Documentatie en de sectie Registratuur en Archief. In Den
Haag bestaat de afdeling uit zeven medewerkers.

Uw taken
Uw functie kent een tweetal hoofdtaken. In de eerste plaats  geeft u leiding
aan de medewer-kers van de afdeling. U geeft  richting aan hun
werkzaamheden, pleegt overleg met (potentiele) afnemers inzake wensen en
eisen van documentaire informatie-producten, en zorgt voor planning van
personele capaciteit en financiele middelen in relatie tot de ontwikkeling
van de afdeling. Verder voert u regelmatig overleg met de medewerkers en
evalueert u periodiek het functioneren van de afdeling met het hoofd van de
Stafafdeling Directiesecretariaat en Facilitaire Zaken (lid van
Directieteam). Aan de medewerkers Documentaire informatie in de vestigingen
Middelburg en Haren geeft u alleen inhoudelijk/functioneel leiding.
In de tweede plaats draagt u bij aan beleidsontwikkeling van de afdeling en
aan het uitdragen van dit beleid. U draagt bij aan het publicatie en
correspondentiebeleid van het RIKZ en doet voorstellen voor implementatie
van de resulta-ten van dit beleid. U stimuleert brede samenwerking op het
terrein van producten en diensten van de afdeling.
Tevens levert u een actieve bijdrage aan beleid en visie-ontwikkeling binnen
het vakgebied op landelijk V&W niveau en neemt u deel aan overlegvormen
daar-buiten. Natuurlijk volgt, analyseert en vertaalt  u alle
ontwikkelingen, zowel op uw eigen vakgebied als op het vakgebied van het
RIKZ, met het doel tijdig tegemoet te komen aan de gebruikers-behoeftes.

Uw kwaliteiten
U hebt een HBO werk- en denk-niveau op het gebied van docu-mentaire
informatie, verkregen door b.v.  de opleiding IDM, SOD II, HMDI. U heeft
leidinggevende capaciteiten en bij voorkeur ervaring met
veranderingsproces-sen. Verder heeft u een zeer goed inzicht in de laatste
ontwikkelingen op het vakgebied en ervaring met document managementsystemen,
Intranet, en PIVOT-methode. Tot slot zijn ook een goede beheersing van de
moderne talen,  uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardig-heden, een
klantgerichte werkwijze en zeer goede contactuele eigen-schappen voor een
goede invulling van deze functie noodzakelijk.

Uw salaris
Het maximum salaris van uw functie bedraagt ƒ6.031 bruto per maand,
exclusief 8% vakantiegeld. De functie is ingesteld voor 36 uren per week.
Voor het woon-/werkverkeer biedt het RIKZ u een aantrekkelijke regeling.

Uw standplaats is Den Haag.

Uw belangstelling
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer drs. G.J. Drost,
hoofd van de Stafafde-ling Directiesecretariaat en Facili-taire Zaken,
telefoon (070) 311 43 84. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u, voorzien van
een curriculum vitae, binnen 14 dagen richten aan RWS-RIKZ, t.a.v. de
afdeling Personeel en Organisatie, postbus 20907, 2500 EX Den Haag, onder
vermelding van vacature-nummer 593.

Het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) is een onderdeel van het
Directoraat-Generaal Rijkswater-staat van het ministerie van Verkeer en
Waterstaat (V&W). DG-Rijkswaterstaat bestaat uit tien regionale directies,
zes specialis-tische diensten en één hoofdkan-toor. Het RIKZ is één van de
spe-cialistische diensten die zorg dragen voor de kennis binnen het
ministerie. Deze kennis staat ten dienste van alle onderdelen van Verkeer en
Waterstaat. Een ‘eigen’ kennisfunctie is voor V&W van groot belang om nu en
in de toekomst in samenwerking met anderen de maatschappelijke vragen van
adequate oplossingen te kunnen voorzien. Het RIKZ werkt in opdracht van
klanten, voornamelijk de beleidsdirectie Water en de regionale directies van
DG-Rijkswaterstaat, die zijn belast met beheer en aanleg van de
infrastructuur.
Wat is onze missie? Het RIKZ levert als onderdeel van het DG-Rijkswaterstaat
advies en gege-vens gericht op: het duurzaam gebruik van estuaria, kusten en
zeeën en de bescherming tegen overstroming door de zee. RIKZ ontwikkelt en
onderhoudt daartoe de kennis- en gegevensinfrastruc-tuur. Als kenniscentrum
staat RIKZ ook ten dienste van andere delen van de rijksoverheid en neemt
deel aan internationale samenwerkings-verbanden.
Vragen die aan het RIKZ worden gesteld zijn bijvoorbeeld: wat zijn de
gevolgen van een luchthaven in zee; hoe handhaven we de kust tegen afkalving
door de zee; waardoor worden visziekten in de Noordzee veroorzaakt?

Top of Message | Previous Page | Permalink

Advanced Options


Options

Log In

Log In

Get Password

Get Password


Search Archives

Search Archives


Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe


Archives

November 2019
October 2019
September 2019
August 2019
July 2019
June 2019
May 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
November 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
May 2018
April 2018
March 2018
February 2018
January 2018
December 2017
November 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
June 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
August 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
November 2015
October 2015
September 2015
August 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
February 2015
January 2015
December 2014
November 2014
October 2014
September 2014
August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
August 2003
July 2003
June 2003
May 2003
April 2003
March 2003
February 2003
January 2003
December 2002
November 2002
October 2002
September 2002
August 2002
July 2002
June 2002
May 2002
April 2002
March 2002
February 2002
January 2002
December 2001
November 2001
October 2001
September 2001
August 2001
July 2001
June 2001
May 2001
April 2001
March 2001
February 2001
January 2001
December 2000
November 2000
October 2000
September 2000
August 2000
July 2000
June 2000
May 2000
April 2000
March 2000
February 2000
January 2000
December 1999
November 1999
October 1999
September 1999
August 1999
July 1999
June 1999
May 1999
April 1999
March 1999
February 1999
January 1999
December 1998
November 1998
October 1998
September 1998
August 1998
July 1998
June 1998
May 1998
April 1998
March 1998
February 1998
January 1998
December 1997
November 1997
October 1997
September 1997
August 1997
July 1997
June 1997
May 1997
April 1997
March 1997
February 1997
January 1997
December 1996
November 1996
October 1996
September 1996
August 1996
July 1996
June 1996
May 1996
April 1996
March 1996
February 1996
January 1996
December 1995
November 1995
October 1995
September 1995
August 1995
July 1995
June 1995
May 1995
April 1995
March 1995
February 1995
January 1995
December 1994
November 1994
October 1994
September 1994
August 1994
July 1994
June 1994
May 1994
April 1994
March 1994
February 1994
January 1994
December 1993
November 1993
October 1993
September 1993
August 1993
July 1993
June 1993
May 1993
April 1993
March 1993
February 1993
January 1993
December 1992
November 1992
October 1992
September 1992
August 1992
July 1992
May 1992
March 1992
February 1992

ATOM RSS1 RSS2LIST.ECOMPASS.NL

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager