LISTSERV mailing list manager LISTSERV 16.0

Help for BVF-PLATFORM Home Page


BVF-PLATFORM Home Page

BVF-PLATFORM Home Page


BVF-PLATFORM@LIST.ECOMPASS.NL

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

BVF-PLATFORM

Discussielijst van de Vereniging BVF-Platform

De Vereniging BVF Platform is opgericht door en voor biologischeveiligheidsfunctionarissen. De Vereniging beoogt de ontwikkeling van de biologische veiligheid in alle facetten van het vakgebied te bevorderen. De Vereniging wil dat bereiken door een trefpunt te zijn voor alle biologischeveiligheidsfunctionarissen in Nederland. Centraal staat onderlinge ondersteuning bij het uitoefenen van taken in het kader van de wet- en regelgeving inzake het vervaardigen en toepassen van genetisch gemodificeerde organismen. Daarnaast richt de Vereniging zich op ondersteuning van hen die in hun werk te maken hebben met vragen over veilig werken met (schadelijke) micro-organismen. De Vereniging stimuleert uitwisseling van kennis, ondermeer door het geven van informatie en het organiseren van studiebijeenkomsten. De Vereniging wil praktijkgericht onderzoek bevorderen en de belangen van leden behartigen bij overheden en andere instanties.

Login Required

Login Required


Options

Log In

Log In

Get Password

Get Password


Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or UnsubscribeLIST.ECOMPASS.NL

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager