LISTSERV mailing list manager LISTSERV 16.0

Help for Subscriber's Corner


Subscriber's Corner

Subscriber's Corner

Report Format

Help for Report Format


Search Options

Help for Show Lists


My Lists

My Settings

LIST.ECOMPASS.NL (43 Lists)


Check All | Uncheck All

 

List NamesAscending

List Descriptions

AEGIS-CRG-RESOURCE-EXTRACTION
AEGIS CRG Resource Extraction in Africa
This is the email list for the members of the AEGIS CRG ´Resource Extraction in Africa´.
AEGIS-L
Discussion list of the Africa-Europe Group for Interdisciplinary Studies
 
AGCI
Amsterdam Global Change Institute (AGCI), Amsterdam, Netherlands
 
ALGEMEEN-DJA
De Jonge Akademie, Algemeen
 
ARCHWEB-L
Archeologie in Nederland
Mailinglijst met nieuws over onderwerpen en ontwikkelingen in de Nederlandse archeologie.
BETROKKENEN-STROOM
Stroom Amsterdam
 
BIOMEDBIB
Discussielijst NVB-BMI
 
BVF-PLATFORM
Discussielijst van de Vereniging BVF-Platform
De Vereniging BVF Platform is opgericht door en voor
biologischeveiligheidsfunctionarissen. De Vereniging beoogt de ontwikkeling van de
biologische veiligheid in alle facetten van het vakgebied te bevorderen. De
Vereniging wil dat bereiken door een trefpunt te zijn voor alle
biologischeveiligheidsfunctionarissen in Nederland. Centraal staat onderlinge
ondersteuning bij het uitoefenen van taken in het kader van de wet- en regelgeving
inzake het vervaardigen en toepassen van genetisch gemodificeerde organismen.
Daarnaast richt de Vereniging zich op ondersteuning van hen die in hun werk te
maken hebben met vragen over veilig werken met (schadelijke) micro-organismen.
De Vereniging stimuleert uitwisseling van kennis, ondermeer door het geven van
informatie en het organiseren van studiebijeenkomsten. De Vereniging wil
praktijkgericht onderzoek bevorderen en de belangen van leden behartigen bij
overheden en andere instanties.
CAMBIN
lijst voor de bibliothecarissen van de academische medische bibliotheken binnen UKB.
 
CCZ-L
Discussielijst voor Ziekenhuisbibliothecarissen
 
CONTACTMAILSTROOM
Stroom Amsterdam - Contactmail
 
CREA-CPS
CREA-CPS Applied Creativity
 
DJA-ALUMNI
Alumnileden van De Jonge Akademie
 
ELIAS
Discussion list on library and documentation matters with regards to African Studies
 
ENSIL-LIST
ENSIL-list: European Network for School Libraries and Information Literacy
 
EU-MANAGERS
Discussielijst voor EU-projectmanagers, met name de EU-kaderprogramma's
 
EUROPEANA-TECH
Discussion list for Europeana Technical Developments
Discussion list for EuropeanaTech participants
EUROPEANACREATIVE_GA
EUROPEANACREATIVE_GA
eCreative_GA
GGZ-I-GROEP
Discussielijst Bibliothecarissen Psychiatrische Zorginstellingen
 
HANNAHS-MAILINGLIST-NAME
HANNAHS-MAILINGLIST-NAME
 
IAVM-L
Forum voor Veiligheids-/Arbo- en Milieukundigen
 
II-DJA
Discussielijst trac� Inhoud en Interdisciplinariteit De Jonge Akademie
 
IVMNEWSLETTER
Newsletter Institute for Environmental Studies (IVM), Vrije Universiteit Amsterdam
 
LIBER-ALL
Superlist for LIBER members
Superlist for LIBER members
LIBER-WG-DH
LIBER Working Group for Digital Humanities
The mailing list of the LIBER Working Group for Digital Humanities
LOVI-L
LOVI-L is het discussieplatform van het Landelijk Overleg
 
ME-NET
Voor betrokkenen bij ME/FM/Lyme ziekten
 
NBV-L
Discussielijst van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging (NBV)
 
NBV_BESTUUR_L
Besloten discussielijst voor het bestuur van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging
 
NEDBIB-L
Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
Deze lijst is bedoeld voor communicatie tussen Nederlandstalige
bibliotheekmedewerkers.

This list is intended for communication between Dutch speaking
library and information professionals. See
http://nedbib.reuser.biz for further details.
NKI-AVL_MAILING
NKI-AVL_Head&Neck_mailing
 
OWNERS
Discussielijst voor listserv-lijstbeheerders
Deze lijst is bedoeld voor communicatie tussen de E-compass-lijstbeheerders
PESHITTA
The study of the Peshitta in all its aspects.
 
PRISSMA
Communicatie rondom de activiteiten van Prissma
 
PROMO2EAHIL
promo2eahil
 
RESEARCHORG
List set up for communications EU Copyright Directive between Science Europe, LIBER, EUA and LERU
 
STUDIELINK-NIEUWSBRIEF
Distributielijst voor verzending Studielink Nieuwsbrieven
 
WB-DJA
Discussielijst trac� Wetenschapsbeleid De Jonge Akademie
 
WEBENZ
Discussielijst voor de leden van WEB&Z
 
WM-DJA
Discussielijst trac� Wetenschap en Maatschappij De Jonge Akademie
 
WSF-ONLINE
Plusbibliotheken: overleg online functionarissen
 
WSFIBL-L
Vergadermedium van de WSF IBL medewerkers
 
WSWB-L
Discussielijst voor leden WSWB
 
   

Help for Lists per Page
LIST.ECOMPASS.NL

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager