Print

Print


Beste vakgenoten,


Bijgaand een nieuwe update van de Startpagina Informatiedienstverlening Ún
de kleindochter Informatiedienstverlening-voorziening!

INFORMATIEDIENSTVERLENING: 

http://informatiedienstverlening.startpagina.nl

Informatiebemiddelaar/-adviseur
-	Inf. broker bus. / Fullbright

Overheid / Wetgeving
-	Meer auteursrecht

Bronnen
-	Onderzoeksnieuws / In feite
-	Meer beeldbanken
-	Meer cartografie
-	Meer catalogus
-	Meer criminologie
-	Meer persberichten
-	Meer tijdschrift
-	Meer vakbladen
-	Meer wetten

Quick reference / research
-	Best online reference sites
-	Refdesk.com
-	Meer atlas
-	Meer encyclopedie
-	Meer nieuwsgroepen
-	Meer teletekst
-	Meer Wiki
-	Meer woordenboek

Portals / vortals
-	Usability, Tips

Arbeidsmarkt / vacatures / stages
-	Best online reference sites
-	Meer traineeship

Meer informatiedienstverleners
-	CultureScope

Vakliteratuur
-	Gerrit's Top 10

Kleindochters
informatiedienstverlening
-voorziening 

Zie voor het laatste de mail van 25 februari 2007 van ondergetekenden via
NEDBIB-L!

INFORMATIEDIENSTVERLENING-VOORZIENING: 

http://informatiedienstverlening-voorziening.startpagina.nl

Cultuur / Sport / Recreatie
-	Cultuurplein

Gezondheids- en welzijnszorg
-	Medische weblogs

Onderwijs
-	Cultuurnetwerk Nederland

Openbaar bestuur / Overheid
-	Binnenlandsbestuur.nl

Graag willen we jullie de wekelijkse nieuwsbrief onder de aandacht brengen.
Deze is geheel gratis. Je wordt dan op de hoogte gehouden van de laatste
ontwikkelingen op het gebied van informatiedienstverlening en -management.
Je kunt jezelf opgeven bij het blokje 'Nieuwsvoorziening'.


Met vriendelijke groet,

Pieter Schultz & Gerrit Visser

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
           NEDBIB-L website http://nedbib-l.kb.nl/
    lijstbeheerders: Arno Reuser       [log in to unmask]
            Arend jan Hak   [log in to unmask]

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!