Print

Print


Collega,

Graag maak ik je attent op de onderstaande vacature.
Deze vacature is tevens te vinden op de website van de RUG,
http://www.rug.nl onder de knop vacatures.

Met vriendelijke groeten,
Hilly Hoekstra,
Librarian Economics / Management / Geography,
University of Groningen.
P.O. Box 800,
9700 AV The Netherlands.
Telephone + 31 50 363 3709
e-mail [log in to unmask]

09-12-2002

Enthousiaste Bibliotheekmedewerker (70%)
Groningen,
FaculteitsbibliotheekFunctiebeschrijving

Alle voorkomende bibliotheekwerkzaamheden, zoals:
- het volgens rooster dienst doen aan de uitleen- en inlichtingenbalie
- het begeleiden van gebruikers en het geven van instructies
- het mee ontwikkelen van elektronische handleidingen en instructies, waaronder het
bibliotheekinstructieprogramma OZOn
- het mee ontwikkelen en implementeren van de elektronische bibliotheek
- het uitvoeren van diverse bibliotheekadministraties.

Functie-eisen


Opleidingsniveau/vaardigheden:
HBO
- een opleiding op bibliotheekgebied
- kennis van en/of affiniteit met (bibliotheek)automatisering en elektronische informatiebronnen
- kennis van nieuwe media als Internet en van de diverse MicroSoft programma's
- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en in het Engels
- nauwkeurigheid en systematisch kunnen werken
- zelfstandigheid en in teamverband kunnen werken
- servicegerichtheid en flexibiliteit
- goede communicatieve eigenschappen
- didactische vaardigheden.

Aanbod
De RUG biedt een salaris van maximaal € 2.372,- (schaal 7) bruto per maand bij volledige
werktijd. Het betreft een aanstelling van 0,7 fte (28 uren per week) voor de periode van een
jaar, waarna bij gebleken geschiktheid de aanstelling omgezet kan worden in een aanstelling
voor onbepaalde tijd.

Organisatie

Faculteitsbibliotheek
De bibliotheek maakt deel uit van de gezamenlijke RUG-bibliotheken en voert haar taken uit
ten behoeve van studenten en medewerkers van de Faculteiten Bedrijfskunde, Economische
Wetenschappen en Ruimtelijke Wetenschappen en van de vakgroep Wiskunde en Informatica
van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen.
De bibliotheek zorgt voor de wetenschappelijke informatievoorziening ten behoeve van
onderwijs en onderzoek, waarbij de komende jaren sterk de nadruk zal liggen op de
omvorming van de klassieke "papieren" bibliotheekcollectie naar de elektronische
bibliotheekcollectie.

Arbeidsvoorwaarden


Maximaal salarisbedrag in Euro's per maand 2372

Additionele informatie

Additionele informatie over de vacature kunt u verkrijgen bij:
mevrouw H. Hoekstra, faculteitsbibliothecaris
Telefoonnummer: 050-3633709
Extra informatie kan worden verkregen via een van de volgende links.
*  Informatie over de Faculteitsbiliotheek (http://www.bibliotheek-ebr.rug.nl/)

Solliciteren[hoe kunt u op deze vacature solliciteren]

U kunt solliciteren op deze functie tot 18-12-2002 door uw sollicitatie te sturen aan:
Rijksuniversiteit Groningen
Afdeling Personeel & Organisatie
Postbus 72
9700 AB GRONINGEN >>> of

E-mail: mailto:[log in to unmask] Enthousiaste Bibliotheekmedewerker
(70%)
Wanneer u solliciteert naar deze functie vermeld dan altijd het vacature nummer 202244 en
refereer in uw schrijven aan deze website.

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Tue, 10 Dec 2002 16:17:20 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Jos Leenes <[log in to unmask]>
Subject:   Re: een OB heeft bezoekers
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: 7bit

Bij een onderzoek met kernwoorden "imago", "promotie" en "communicatie"
lijkt het me wel relevant de juiste terminologie te gebruiken en niet -
zoals nu al kennelijk op een discussielijst gebeurt - je doelgroep verkeerd
aan te spreken...

Jos

----- Original Message -----
From: "Kremer,Karin K.A.J." <[log in to unmask]>
To: <[log in to unmask]>
Sent: Tuesday, December 10, 2002 2:34 PM
Subject: Re: [NEDBIB-L] een OB heeft bezoekers


> Beste collega's
>
> Volgens mij doet deze discussie geen recht aan de vraag van de heer
Ruhland.
>
> Met vriendelijke groeten, K. Kremer
> > > -----Oorspronkelijk bericht-----
> > > Van: Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
> > > [mailto:[log in to unmask]]Namens Rick Ruhland
> > > Verzonden: maandag 9 december 2002 11:51
> > > Aan: [log in to unmask]
> > > Onderwerp: [NEDBIB-L] Niet-gebruikers
> > >
> > >
> > >
> > > De vraag:
> > >
> > > hoe kijken gebruikers en/of niet-gebruikers (lees eventueel: leden
en/of
> > > niet-leden) aan tegen de OB? Kernwoorden
> > >
> > > Ik heb van enkele zijden al onderzoeksrapporten toegestuurd gekregen
die
> > > ingaan op deze vraag, waarbij gekeken is naar de kenmerken van een OB.
> > Als
> > > communicatie-adviseur (met een BDA-opleiding) wil ik graag in kaart
> > brengen
> > > waar bibliotheken aandacht aan besteden als het gaat om bijv. het
> > verhogen
> > > van het aantal gebruikers / leners.
> > >
> > > Ik hoop dat lezers van de lijst mij kunnen wijzen op rapporten.
> > >
> > >
> > >
> > > ALFABEELD
> > > COMMUNICATIE-ADVIES
> > >
> > >
> > > dr. H.G. (Rick) Ruhland
> > >
> > >
> > > Anthony Fokkerweg 1   Telefoon: 020-6870170
> > > 1059 MC Amsterdam    Fax: 020-6870172
> > > www.alfabeeld.com    E-mail: [log in to unmask]
> > >
> > > ____________________________________________________________
> > >     Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
> > >          NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l
> > >
> > >    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
> > > Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
> > >                Houd hier s.v.p. rekening mee!
> > >
> > > ____________________________________________________________
> > >     Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
> > >          NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l
> > >
> > >    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
> > > Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
> > >                Houd hier s.v.p. rekening mee!
> >
> > ____________________________________________________________
> >     Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
> >          NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l
> >
> >    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
> > Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
> >                Houd hier s.v.p. rekening mee!
>
> ____________________________________________________________
>     Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
>          NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l
>
>    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
> Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
>                Houd hier s.v.p. rekening mee!

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Tue, 10 Dec 2002 16:13:24 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     "B.B. Oort" <[log in to unmask]>
Organization: Erasmus Universiteit Rotterdam
Subject:   Re: een OB heeft bezoekers
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
Content-Transfer-Encoding: 8bit

Beste Jos,

Volgens mij zijn de begrippen meestal wel duidelijk:
- klant - iemand die tegen betaling een dienst laat verrichten of iets
koopt; een bibliotheek heeft volgens mij geen klanten (maar kan wel
leden hebben) (In het boek BDI-terminologie komt het woord klant dan ook
niet voor.)
- gebruiker - algemene term voor degene die een bibliotheek gebruikt,
dus zowel om een krant te lezen als om een uitgebreid
literatuuronderzoek te doen (in het boek BDI-terminologie wordt onder
gebruiker verstaan: ieder die gebruik maakt van een vorm van
dienstverlening van een bibliotheek of documentatiedienst)
- bezoeker - iemand die een bibliotheek bekijkt, maar geen gebruik maakt
van haar diensten
- lener - iemand die een boek leent; een lener is dus wel gebruiker,
maar een gebruiker hoeft geen lener te zijn

In het Engels wordt vaak het woord 'reader' of 'user' gebruikt voor
mensen die van de diensten van een bibliotheek gebruik maken en daartoe
ook gerechtigd zijn. 'Client' wordt in the USA soms gebruikt, maar
elders niet, evenals 'patron'.

Ik denk niet dat er wezenlijke terminologieverschillen over dit begrip
zijn in de onderscheiden bibliotheektypen, zoals bijvoorbeeld wel het
geval is bij het woord bibliothecaris (slechts ëën in een UB, maar vele
in een OB)

met vriendelijke groeten,
Bram Oort
UB Rotterdam

Jos Leenes wrote:
>
> er zijn gebruikers en gebruikers; daar hoeft niet direct een negatief
> verslavingsetiket op te worden geplakt
>
> de OB wordt maatschappelijk gezien ook (en niet in de laatste plaats)
> beschouwd als cultureel ontmoetingspunt; het gaat dus om bezoekers die al
> dan niet lid zijn van de bibliotheek
>
> het woord klanten - nogal een managementterm - is zo mogelijk nog
> "klantonvriendelijker" dan gebruikers; spreken over leners / niet-leners
> doet geen recht aan het veel bredere imago van OB
>
> groeten
>
> Jos Leenes
>
> ----- Original Message -----
> From: "annemieke jurgens" <[log in to unmask]>
> To: <[log in to unmask]>
> Sent: Monday, December 09, 2002 6:05 PM
> Subject: Re: [NEDBIB-L] Niet-gebruikers
>
> > Geachte heer Ruhland,
> > Het imago van de Openbare Bibliotheek zal nooit verbeteren zolang u de
> > klanten hardnekkig gebruikers blijft noemen en als zodanig blijft
> beschouwen
> > en benaderen. Ik heb er geen onderzoek naar gedaan, maar ik weet zeker dat
> > geen enkele klant het leuk vindt om voor gebruiker uitgemaakt te worden.
> > Zelfs de "gebruikers" van de methadonbus worden klanten genoemd.
> > met vriendelijke groet,
> > Annemieke Jurgens
> > InfoManagement, Organisatie en Informatie
> > Postbus 201
> > 4100 AE Culemborg
> > 0345 515666 fax 0345 514299
> > [log in to unmask] <mailto:[log in to unmask]>
> > www.infomanagement.nl <http://www.infomanagement.nl>
> >
> >
> >
> > -----Oorspronkelijk bericht-----
> > Van: Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
> > [mailto:[log in to unmask]]Namens Rick Ruhland
> > Verzonden: maandag 9 december 2002 11:51
> > Aan: [log in to unmask]
> > Onderwerp: [NEDBIB-L] Niet-gebruikers
> >
> >
> > Beste Ned-bibbers,
> >
> > Bijna een maand geleden was in Ede het jaarlijkse NVB-congres. Tijdens het
> > congres is druk gesproken over de (toekomst van de) openbare bibliotheek.
> >
> > Tijdens diverse sessies is gesproken over hoe gebruikers, werknemers en
> > niet-gebruikers van de OB tegen de huidige bibliotheek aankijken. Graag
> zou
> > ik een vraag die tijdens een van die sessies werd gesteld, op deze
> > mailinglijst willen herhalen. Reden daarvoor is dat antwoorden op de vraag
> > (hopelijk) input kunnen geven voor een artikel dat ik op dit moment aan
> het
> > schrijven ben. Thema van dat artilkel: Het imago van de Openbare
> bibliotheek
> > (waarbij ik mogelijk ook een uitstapje maak naar de opleiding voor
> > informatiespecialisten en bibliothecarissen).
> >
> > De vraag:
> >
> > hoe kijken gebruikers en/of niet-gebruikers (lees eventueel: leden en/of
> > niet-leden) aan tegen de OB? Kernwoorden
> >
> > Ik heb van enkele zijden al onderzoeksrapporten toegestuurd gekregen die
> > ingaan op deze vraag, waarbij gekeken is naar de kenmerken van een OB. Als
> > communicatie-adviseur (met een BDA-opleiding) wil ik graag in kaart
> brengen
> > waar bibliotheken aandacht aan besteden als het gaat om bijv. het verhogen
> > van het aantal gebruikers / leners.
> >
> > Ik hoop dat lezers van de lijst mij kunnen wijzen op rapporten.
> >
> >
> >
> > ALFABEELD
> > COMMUNICATIE-ADVIES
> >
> >
> > dr. H.G. (Rick) Ruhland
> >
> >
> > Anthony Fokkerweg 1   Telefoon: 020-6870170
> > 1059 MC Amsterdam    Fax: 020-6870172
> > www.alfabeeld.com    E-mail: [log in to unmask]
> >
> > ____________________________________________________________
> >     Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
> >          NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l
> >
> >    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
> > Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
> >                Houd hier s.v.p. rekening mee!
> >
> > ____________________________________________________________
> >     Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
> >          NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l
> >
> >    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
> > Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
> >                Houd hier s.v.p. rekening mee!
>
> ____________________________________________________________
>     Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
>          NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l
>
>    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
> Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
>                Houd hier s.v.p. rekening mee!

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Tue, 10 Dec 2002 16:20:08 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     "R.L. Hunsucker (UvA/UBA)" <[log in to unmask]>
Subject:   Re: vraag betreffende toekennen ISBN
In-Reply-To: <[log in to unmask]
       e.telin.nl>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

At 13:46 10-12-02 +0100, Frank Kogelman wrote :

>Beste collega's,
> 
>Ik probeer te achterhalen of een bepaalde publicatie (buitenlands) al
>een ISBN nummer heeft toegekend gekregen. Weet iemand een website (of
>een manier) waarin publicaties staan die nog niet zijn uitgegeven maar
>waar al wel een ISBN voor is gereserveerd of aangevraagd?

ISBNs worden, i.t.t. ISSNs, door de uitgever zelf aan zijn publikaties
toegekend (uit zijn vooraf toegekend gekregen "ranges"), dus hoeven ze niet
apart aangevraagd. Ik zou dus op de web-pagina's van die uitgever gaan
kijken. Het kan ook gebeuren dat, al is het ISBN daar (en/of in zijn
papieren publiciteitsmateriaal waar je toegang toe hebt, bv. in een
"forthcoming" advertentie in een vaktijdschrift) niet vermeld, dat gegeven
dan toch opgenomen is in bibliotheekbestelrecords van bibliotheken waar ook
deze records in de publieksversie getoond worden (heb ik wel meegemaakt,
ook via gezamenlijke, multicataloguszoeksystemen), c.q. gewoon in
'ingelezen' (CIP-achtige) titelbeschrijvingen die bv. ook in groten getale
te vinden zijn in ons eigen GGC van OCLC/PICA. Uitgevers werken ook soms
met 'bestelnummers' -- die eigenlijk niets anders zijn dan de rechter kant
van het ISBN, d.w.z. dat gedeelte dat niet voor àl zijn publikaties in
gebruik is; dus kun je soms raden wat het hele ISBN is/wordt.

Ik weet niet of dit helpt, maar ik hoop het wel.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Laval Hunsucker
[log in to unmask]

------------------------------
####################

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Tue, 10 Dec 2002 16:24:55 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Willem Huberts <[log in to unmask]>
Subject:   Re: een OB heeft bezoekers
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
Content-Transfer-Encoding: 8bit

"B.B. Oort" schreef:

> Volgens mij zijn de begrippen meestal wel duidelijk:
> - klant - iemand die tegen betaling een dienst laat verrichten of iets
> koopt; een bibliotheek heeft volgens mij geen klanten

Een (openbare) bibliotheek heeft wel degelijk klanten in de zin zoals jij
schrijft: nl. al diegenen die betalen voor producten & diensten

> (maar kan wel
> leden hebben)

Een wijdverbreid misverstand: dat kan niet. De meeste openbare bibliotheken zijn
stichtingen en een stichting kan geen leden hebben.

Met vriendelijke groet,

--
Willem Huberts
directeur Openbare Bibliotheek Nijmegen
Mariënburg 29
NL - 6511 PS Nijmegen
T (024) 327 49 20
M 06 53 64 89 66
F (024) 327 49 88
E [log in to unmask]
I www.bibliotheeknijmegen.nl

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Tue, 10 Dec 2002 17:20:54 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Jos Leenes <[log in to unmask]>
Subject:   Re: vraag betreffende toekennen ISBN
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: 7bit

je kunt in het GGC met de zoekopdracht "z isb ..." het landcijfer en het
uitgeversnummer achter isb typt, afgesloten met een ? het volledige fonds
van die uitgever chronologisch oproepen, voorzover gecatalogiseerd

zo geeft " z isb 90313?" (90 = nederland, 313 = Bohn etc) de bijna 3000
isbn-publicaties van Bohn Stafleu Van Loghum, die als vele anderen 2003 al
als publicatiejaar hanteert

succes

Jos Leenes----- Original Message -----
From: "Frank Kogelman" <[log in to unmask]>
To: <[log in to unmask]>
Sent: Tuesday, December 10, 2002 1:46 PM
Subject: [NEDBIB-L] vraag betreffende toekennen ISBN


Beste collega's,

Ik probeer te achterhalen of een bepaalde publicatie (buitenlands) al
een ISBN nummer heeft toegekend gekregen. Weet iemand een website (of
een manier) waarin publicaties staan die nog niet zijn uitgegeven maar
waar al wel een ISBN voor is gereserveerd of aangevraagd?


Met vriendelijke groet,
---------------
Frank Kogelman, Informatiespecialist
[log in to unmask] <mailto:[log in to unmask]>
tel: +31 (53) 4850 458
fax: +31 (53) 4850 400   http://www.telin.nl/ <http://www.telin.nl/>
Telematica Instituut, P.O. Box 589, 7500 AN Enschede
____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Tue, 10 Dec 2002 17:03:15 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     "Wortelboer, J.W." <[log in to unmask]>
Subject:   Re: een OB heeft bezoekers
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
Content-Transfer-Encoding: base64

ICAgICAgICAgDQogICAgICAgIEhhbGxvLA0KIA0KICAgICAgICAgWm91IGVyIGlldHMgbWV0IGRl
IHZyYWFnYW5hbHlzZSB6aWpuLCANCiAgICAgICAgIGRhdCBkZSB2cmFhZyBtYWFyIG5pZXQgYmVh
bnR3b29yZCB3b3JkdC4uLjotKQ0KIA0KICAgICAgICAgIEtvbWVuIGRlIG5pZXQtZ2VicnVpa2Vy
cyB3ZWxsaWNodCBuaWV0IG9tZGF0IA0KICAgICAgICAgIHplIG5pZXQgaGV0IGdldm9lbCBrcmlq
Z2VuIGRhdCBkZSBiaWJsaW90aGVlayB6ZSBiZWdyaWpwdD8NCiANCiAgICAgICAgICBHcm9ldGVu
LA0KICANCiAgICAgICAgICBIYW4NCiAgICAgICAgICANCi0tLS0tT3JpZ2luYWwgTWVzc2FnZS0t
LS0tIA0KRnJvbTogV2lsbGVtIEh1YmVydHMgW21haWx0bzp3aHViZXJ0c0BCSUJMSU9USEVFS05J
Sk1FR0VOLk5MXSANClNlbnQ6IFR1ZSAxMC0xMi0yMDAyIDE2OjI0IA0KVG86IE5FREJJQi1MQE5J
Qy5TVVJGTkVULk5MIA0KQ2M6IA0KU3ViamVjdDogUmU6IFtORURCSUItTF0gZWVuIE9CIGhlZWZ0
IGJlem9la2Vycw0KDQoNCg0KCSJCLkIuIE9vcnQiIHNjaHJlZWY6DQoJDQoJPiBWb2xnZW5zIG1p
aiB6aWpuIGRlIGJlZ3JpcHBlbiBtZWVzdGFsIHdlbCBkdWlkZWxpams6DQoJPiAtIGtsYW50IC0g
aWVtYW5kIGRpZSB0ZWdlbiBiZXRhbGluZyBlZW4gZGllbnN0IGxhYXQgdmVycmljaHRlbiBvZiBp
ZXRzDQoJPiBrb29wdDsgZWVuIGJpYmxpb3RoZWVrIGhlZWZ0IHZvbGdlbnMgbWlqIGdlZW4ga2xh
bnRlbg0KCQ0KCUVlbiAob3BlbmJhcmUpIGJpYmxpb3RoZWVrIGhlZWZ0IHdlbCBkZWdlbGlqayBr
bGFudGVuIGluIGRlIHppbiB6b2FscyBqaWoNCglzY2hyaWpmdDogbmwuIGFsIGRpZWdlbmVuIGRp
ZSBiZXRhbGVuIHZvb3IgcHJvZHVjdGVuICYgZGllbnN0ZW4NCgkNCgk+IChtYWFyIGthbiB3ZWwN
Cgk+IGxlZGVuIGhlYmJlbikNCgkNCglFZW4gd2lqZHZlcmJyZWlkIG1pc3ZlcnN0YW5kOiBkYXQg
a2FuIG5pZXQuIERlIG1lZXN0ZSBvcGVuYmFyZSBiaWJsaW90aGVrZW4gemlqbg0KCXN0aWNodGlu
Z2VuIGVuIGVlbiBzdGljaHRpbmcga2FuIGdlZW4gbGVkZW4gaGViYmVuLg0KCQ0KCU1ldCB2cmll
bmRlbGlqa2UgZ3JvZXQsDQoJDQoJLS0NCglXaWxsZW0gSHViZXJ0cw0KCWRpcmVjdGV1ciBPcGVu
YmFyZSBCaWJsaW90aGVlayBOaWptZWdlbg0KCU1hcmnDq25idXJnIDI5DQoJTkwgLSA2NTExIFBT
ICBOaWptZWdlbg0KCVQgKDAyNCkgMzI3IDQ5IDIwDQoJTSAwNiA1MyA2NCA4OSA2Ng0KCUYgKDAy
NCkgMzI3IDQ5IDg4DQoJRSB3aHViZXJ0c0BiaWJsaW90aGVla25pam1lZ2VuLm5sDQoJSSB3d3cu
YmlibGlvdGhlZWtuaWptZWdlbi5ubA0KCQ0KCV9fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19f
X19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fXw0KCSAgICAgICAgRGl0IGJlcmljaHQgaXMg
dmVyem9uZGVuIHZpYSBORURCSUItTEBuaWMuc3VyZm5ldC5ubA0KCSAgICAgICAgICAgICAgICAg
IE5FREJJQi1MIHdlYnNpdGUgaHR0cDovL3d3dy5rYi5ubC9uZWRiaWItbA0KCQ0KCSAgICAgICBF
RU4gQU5UV09PUkQgR0FBVCBTVEFOREFBUkQgTkFBUiBBTExFIExJSlNUREVFTE5FTUVSUw0KCSBX
ZWxsaWNodCBpcyB1dyBhbnR3b29yZCBhbGxlZW4gemludm9sIHZvb3IgZGUgdnJhZ2Vuc3RlbGxl
cg0KCSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIEhvdWQgaGllciBzLnYucC4gcmVrZW5p
bmcgbWVlIQ0KCQ0KDQo
____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Tue, 10 Dec 2002 17:20:18 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     AlQuin <[log in to unmask]>
Subject:   Re: een OB heeft bezoekers
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="US-ASCII"

On 10-12-2002 16:13 B.B. Oort wrote:


>Volgens mij zijn de begrippen meestal wel duidelijk:
>- klant - iemand die tegen betaling een dienst laat verrichten of iets

./..

>ook gerechtigd zijn. 'Client' wordt in the USA soms gebruikt, maar
>elders niet, evenals 'patron'.Bezoekers, leners, etc geven m.i. een te beperkt beeld van wat je
allemaal met een geinteresseerde in je bibliotheekdiensten kunt doen.

"Klant" veronderstelt een actief imagobeleid, promotieactiviteiten en
bijvoorbeeld een communicatieplan, proactief management dus, iets wat nog
niet alle bibliothecarissen in het land gegeven is...

Kees de Bondt
* Als je doet wat je altijd al hebt gedaan,
 krijg je het resultaat dat je altijd al hebt gekregen.

AlQuin Total Quality - [fly.to/alquin]
de onafhankelijke professionals voor informatiekwaliteit

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Tue, 10 Dec 2002 19:12:18 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     "J.P. Heijmans" <[log in to unmask]>
Subject:   Re: een OB heeft bezoekers
In-Reply-To: <[log in to unmask]>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-15
Content-Transfer-Encoding: 8bit

Willem Huberts said:
> "B.B. Oort" schreef:
>
>> Volgens mij zijn de begrippen meestal wel duidelijk:
>> - klant - iemand die tegen betaling een dienst laat verrichten of iets
>> koopt; een bibliotheek heeft volgens mij geen klanten
>
> Een (openbare) bibliotheek heeft wel degelijk klanten in de zin zoals jij
> schrijft: nl. al diegenen die betalen voor producten & diensten

Een bibliotheek is geen verkopende instelling en kan daarom ook geen klanten
hebben.
Er wordt namelijk niet betaald voor een bepaald product of een bepaalde dienst.

Je betaalt ook geen prijs, maar een contributie of een lidmaatschap.

>> (maar kan wel
>> leden hebben)
>
> Een wijdverbreid misverstand: dat kan niet. De meeste openbare bibliotheken
> zijn stichtingen en een stichting kan geen leden hebben.

De meeste zeg je...


Ik vind gebruiker nog altijd vriendelijker klinken dan klant. Leners of lezers
zijn er ook, maar wat dacht je van luisteraars :)

--
Grtz,

Jeroen "FF" Heijmans

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Tue, 10 Dec 2002 19:26:34 +0100
Reply-To:   [log in to unmask]
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     "Arno H.P. Reuser" <[log in to unmask]>
Subject:   Re: een OB heeft bezoekers
In-Reply-To: <[log in to unmask]>
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-15"
MIME-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

On Tuesday 10 December 2002 19:12, you wrote:
[cut]
> Een bibliotheek is geen verkopende instelling en kan daarom ook geen
> klanten hebben.
> Er wordt namelijk niet betaald voor een bepaald product of een bepaalde
> dienst.
>
> Je betaalt ook geen prijs, maar een contributie of een lidmaatschap.

	Het lijkt mij dat de opmerking van Annemieke Jurgens zeer op zijn plaats 
is. Natuurlijk heeft een bibliotheek klanten, en natuurlijk betalen die 
voor ALLE diensten: wel eens gehoord van "belastingen"? 

	Tevens moet er voor specifieke diensten wel degelijk betaald worden, denk 
aan het leengeld e.d. Bedenk, voor niets gaat alleen de zon op, voor al 
het overige moet worden betaald. 

	Daarnaast lijkt het mij dat zelfs indien er voor een dienst niet direct 
word betaald (maar indirect) dat er nog steeds sprake is van klanten. Elke 
andere opvatting getuigt mijn inziens van een denigrerende houding ten 
opzichte van diezelfde klanten (alsof ze blij mogen zijn dat ze uberhaupt 
wat krijgen) en hoort niet meer thuis in de 21e eeuw. Klanten hebben 
rechten en dienen als zodanig behandeld te worden: Koning Klant. 

-- 

Regards, 

 Arno H.P. Reuser

	"...it is not the strongest of the species that survive,
	nor the most intelligent, 
	but the one most responsive to change..."

		Charles Darwin, 1809 - 1882

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Tue, 10 Dec 2002 19:28:22 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     "Wortelboer, J.W." <[log in to unmask]>
Subject:   Re: een OB heeft bezoekers
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
Content-Transfer-Encoding: base64

ICAgICAgICAgIA0KICAgICAgICAgICBHZWFjaHRlIE9CLWVycywNCiANCiAgICAgICAgICAgSGll
cmJpaiBtaWpuIGV4Y3VzZXMgdm9vciBkZSBnZWRhY2h0ZWxvemUgZW4gb25nZW51YW5jZWVyZGUg
cmVhY3RpZSBvdmVyIGRlICduaWV0LWdlYnJ1aWtlcnMnLg0KIA0KICAgICAgICAgICBEcmllIGph
YXIgaGViICBpayBpbiBlZW4gT0ItIGdld2Vya3QgZW4ganVpc3QgZGFhciBpcyBkZSBpbnpldCBv
cCAtIGVuIHplbGZzIGRlc2t1bmRpZ2hlaWQgb3ZlciANCiAgICAgICAgICAgbmlldCBnZWJydWlr
ZXJzIHplZXIgZ3Jvb3QuIEhvZXZhYWsgemlqbiBoZXQgbmlldCBnZXdvb24gZGUgY2VudGVuIGRp
ZSBiZXBhbGVuIG9mIChuaWV0KSBnZWJydWlrZXJzIA0KICAgICAgICAgICBhbCBkYW4gbmlldCBi
ZW5hZGVyZCBrdW5uZW4gd29yZGVuLiBFbiBob2UgdmFhayB3b3JkdCBvbmRhbmtzIG9udm9sZG9l
bmRlIG1pZGRlbGVuICAgICANCiAgICAgICAgICAgdG9jaCAgICAgJyBhbGxlcyB1aXQgZGUga2Fz
dCcgZ2VoYWFsZC4gDQogDQogICAgICAgICAgIEVuIGRhdCBoZXQgd2Vya2VuIG1ldCAnbmlldXdl
IGRvZWxncm9lcGVuJyBuaWV0IGFsdGlqZCBldmVuIG1ha2tlbGlqayBpcyBoZWJiZW4gd2UgdmFu
ZGFhZyAgICAgDQogICAgICAgICAgIG9wIGRlIGxpanN0IGt1bm5lbiBsZXplbiBuYXYgZGUgcHJv
YmxlbWVuIGRpZSBtZXQgY29tcHV0ZXJzIGt1bm5lbiBvbnRzdGFhbi4gDQoNCiAgICAgICAgICAg
RGUgcHJvYmxlbWVuIGVuIChsZXZlbnMpdnJhZ2VuIGRpZSBqZSBpbiBlZW4gT0Iga3VudCB0ZWdl
bmtvbWVuIGRpZSBtb2V0IA0KICAgICAgICAgICBqZSBoZWJiZW4gbWVlZ2VtYWFrdCBvbSB0ZSBr
dW5uZW4gZ2Vsb3Zlbi4gIElrIGthbiBlciBuaWV0IHpvIGdvZWQgbWVlIG9tZ2FhbiBhbHMgdS4g
DQoNCiAgICAgICAgICBIZXQgdWl0YmxpanZlbiB2YW4gZGUgcmVhY3RpZSBvcCBkZSB2cmFhZyB6
YWwgbWUgdmVyZGVyIHdvcnN0IHdlemVuOiBlciB3YXJlbiBhbCBhbnR3b29yZGVuLCANCiAgICAg
ICAgICBoZXQgaXMgbWlzc2NoaWVuIGFsIHVpdGdla2F1d2QuLi4gSWsgd2VucyB1IGhlbGUgZ29l
ZGUga2Vyc3RkYWdlbi4gDQoNCgkgDQoJIA0KCSANCgktLS0tLU9vcnNwcm9ua2VsaWprIGJlcmlj
aHQtLS0tLSANCglWYW46IFdvcnRlbGJvZXIsIEouVy4gDQoJVmVyem9uZGVuOiBkaSAxMC0xMi0y
MDAyIDE3OjAzIA0KCUFhbjogTkVEQklCLUxATklDLlNVUkZORVQuTkwgDQoJQ0M6IA0KCU9uZGVy
d2VycDogUmU6IFtORURCSUItTF0gZWVuIE9CIGhlZWZ0IGJlem9la2Vycw0KCQ0KCQ0KDQoJICAg
ICAgICANCgkgICAgICAgIEhhbGxvLA0KCQ0KCSAgICAgICAgIFpvdSBlciBpZXRzIG1ldCBkZSB2
cmFhZ2FuYWx5c2UgemlqbiwNCgkgICAgICAgICBkYXQgZGUgdnJhYWcgbWFhciBuaWV0IGJlYW50
d29vcmQgd29yZHQuLi46LSkNCgkNCgkgICAgICAgICAgS29tZW4gZGUgbmlldC1nZWJydWlrZXJz
IHdlbGxpY2h0IG5pZXQgb21kYXQNCgkgICAgICAgICAgemUgbmlldCBoZXQgZ2V2b2VsIGtyaWpn
ZW4gZGF0IGRlIGJpYmxpb3RoZWVrIHplIGJlZ3JpanB0Pw0KCQ0KCSAgICAgICAgICBHcm9ldGVu
LA0KCSANCgkgICAgICAgICAgSGFuDQoJICAgICAgICAgDQoJLS0tLS1PcmlnaW5hbCBNZXNzYWdl
LS0tLS0NCglGcm9tOiBXaWxsZW0gSHViZXJ0cyBbbWFpbHRvOndodWJlcnRzQEJJQkxJT1RIRUVL
TklKTUVHRU4uTkxdDQoJU2VudDogVHVlIDEwLTEyLTIwMDIgMTY6MjQNCglUbzogTkVEQklCLUxA
TklDLlNVUkZORVQuTkwNCglDYzoNCglTdWJqZWN0OiBSZTogW05FREJJQi1MXSBlZW4gT0IgaGVl
ZnQgYmV6b2VrZXJzDQoJDQoJDQoJDQoJICAgICAgICAiQi5CLiBPb3J0IiBzY2hyZWVmOg0KCSAg
ICAgICANCgkgICAgICAgID4gVm9sZ2VucyBtaWogemlqbiBkZSBiZWdyaXBwZW4gbWVlc3RhbCB3
ZWwgZHVpZGVsaWprOg0KCSAgICAgICAgPiAtIGtsYW50IC0gaWVtYW5kIGRpZSB0ZWdlbiBiZXRh
bGluZyBlZW4gZGllbnN0IGxhYXQgdmVycmljaHRlbiBvZiBpZXRzDQoJICAgICAgICA+IGtvb3B0
OyBlZW4gYmlibGlvdGhlZWsgaGVlZnQgdm9sZ2VucyBtaWogZ2VlbiBrbGFudGVuDQoJICAgICAg
IA0KCSAgICAgICAgRWVuIChvcGVuYmFyZSkgYmlibGlvdGhlZWsgaGVlZnQgd2VsIGRlZ2VsaWpr
IGtsYW50ZW4gaW4gZGUgemluIHpvYWxzIGppag0KCSAgICAgICAgc2NocmlqZnQ6IG5sLiBhbCBk
aWVnZW5lbiBkaWUgYmV0YWxlbiB2b29yIHByb2R1Y3RlbiAmIGRpZW5zdGVuDQoJICAgICAgIA0K
CSAgICAgICAgPiAobWFhciBrYW4gd2VsDQoJICAgICAgICA+IGxlZGVuIGhlYmJlbikNCgkgICAg
ICAgDQoJICAgICAgICBFZW4gd2lqZHZlcmJyZWlkIG1pc3ZlcnN0YW5kOiBkYXQga2FuIG5pZXQu
IERlIG1lZXN0ZSBvcGVuYmFyZSBiaWJsaW90aGVrZW4gemlqbg0KCSAgICAgICAgc3RpY2h0aW5n
ZW4gZW4gZWVuIHN0aWNodGluZyBrYW4gZ2VlbiBsZWRlbiBoZWJiZW4uDQoJICAgICAgIA0KCSAg
ICAgICAgTWV0IHZyaWVuZGVsaWprZSBncm9ldCwNCgkgICAgICAgDQoJICAgICAgICAtLQ0KCSAg
ICAgICAgV2lsbGVtIEh1YmVydHMNCgkgICAgICAgIGRpcmVjdGV1ciBPcGVuYmFyZSBCaWJsaW90
aGVlayBOaWptZWdlbg0KCSAgICAgICAgTWFyacOrbmJ1cmcgMjkNCgkgICAgICAgIE5MIC0gNjUx
MSBQUyAgTmlqbWVnZW4NCgkgICAgICAgIFQgKDAyNCkgMzI3IDQ5IDIwDQoJICAgICAgICBNIDA2
IDUzIDY0IDg5IDY2DQoJICAgICAgICBGICgwMjQpIDMyNyA0OSA4OA0KCSAgICAgICAgRSB3aHVi
ZXJ0c0BiaWJsaW90aGVla25pam1lZ2VuLm5sDQoJICAgICAgICBJIHd3dy5iaWJsaW90aGVla25p
am1lZ2VuLm5sDQoJICAgICAgIA0KCSAgICAgICAgX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19f
X19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fDQoJICAgICAgICAgICAgICAgIERpdCBi
ZXJpY2h0IGlzIHZlcnpvbmRlbiB2aWEgTkVEQklCLUxAbmljLnN1cmZuZXQubmwNCgkgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgIE5FREJJQi1MIHdlYnNpdGUgaHR0cDovL3d3dy5rYi5ubC9uZWRi
aWItbA0KCSAgICAgICANCgkgICAgICAgICAgICAgICBFRU4gQU5UV09PUkQgR0FBVCBTVEFOREFB
UkQgTkFBUiBBTExFIExJSlNUREVFTE5FTUVSUw0KCSAgICAgICAgIFdlbGxpY2h0IGlzIHV3IGFu
dHdvb3JkIGFsbGVlbiB6aW52b2wgdm9vciBkZSB2cmFnZW5zdGVsbGVyDQoJICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBIb3VkIGhpZXIgcy52LnAuIHJla2VuaW5nIG1lZSEN
CgkgICAgICAgDQoJDQoJDit62L13NEAgEsuteRAwBG56GyAgICAgICBfeW5RNANYIGBNJDQwRDMB
ECxCJSQQQhBJZycrwop1eXvXrcuWVx4nekd4IA0KDQo
____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Tue, 10 Dec 2002 19:36:22 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     "J.P. Heijmans" <[log in to unmask]>
Subject:   [Fwd: Re: [NEDBIB-L] een OB heeft bezoekers]
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-15
Content-Transfer-Encoding: 8bit

Arno H.P. Reuser said:
> On Tuesday 10 December 2002 19:12, you wrote:
> [cut]
>> Een bibliotheek is geen verkopende instelling en kan daarom ook geen
>> klanten hebben.
>> Er wordt namelijk niet betaald voor een bepaald product of een bepaalde
>> dienst.
>>
>> Je betaalt ook geen prijs, maar een contributie of een lidmaatschap.
>

>    Daarnaast lijkt het mij dat zelfs indien er voor een dienst niet direct
> word betaald (maar indirect) dat er nog steeds sprake is van klanten. Elke
> andere opvatting getuigt mijn inziens van een denigrerende houding ten
> opzichte van diezelfde klanten (alsof ze blij mogen zijn dat ze uberhaupt
> wat krijgen) en hoort niet meer thuis in de 21e eeuw. Klanten hebben
> rechten en dienen als zodanig behandeld te worden: Koning Klant.

WAT is er dan negatief aan het 'gebruiken' van iets?
WAT is er dan negatief aan het woord 'gebruiker' ?

Als ik met het OV reis wat ben ik dan (behalve een sukkel omdat het stervens
duur is en de NS toch niet op tijd rijdt vooral hier in Amsterdam niet ;))?
Ben ik dan klant of gebruiker van het OV?

En wat betreft 'Koning Klant' die bestaat bij mij niet!
'De klant is altijd koning, mits hij zich hoffelijk gedraagt!'

PS. Hoe noem je iemand die geen gelden heeft bijgedragen aan het budget van de
bibliotheek maar die daar wel gaat lezen, opzoeken, copieren ed?

Dat is duidelijk geen klant maar iemand die gebruik maakt van de diensten,
service en mogelijkheden...


--
Grtz,

Jeroen "FF" Heijmans

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Tue, 10 Dec 2002 19:41:44 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Leon Burgers <[log in to unmask]>
Subject:   Re: een OB heeft o.a. bezoekers
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-15"
Content-Transfer-Encoding: 7bit

What's in a name...

Volgens mij heeft een OB voor alle doelgroepen wel wat:
klanten kunnen bij ons (tegen betaling) boeken, cd's, dvd's etc. lenen of,
zo je wilt, een plastic tasje kopen;
leners hebben we dus ook;
bezoekers komen er uiteraard ook, gewoon nieuwsgierig rondkijken om het
imago te peilen;
gebruikers heeft de centrale ook gehad omdat we ooit enkele gebruikte
spuiten in de toiletten vonden;
en over toiletten gesproken: de leukste gebruikers zijn wellicht de
marktkooplui, die heel graag (tegen betaling) elke zaterdag van onze
toiletten gebruik maken: kortom voor elke behoefte van een doelgroep hebben
we wel iets te bieden...

Het imago van "de" OB heeft m.i. met heel veel zaken tegelijk te maken en
verschilt heel duidelijk van bibliotheek tot bibliotheek: de uitstraling van
zowel gebouw, inrichting als personeel, de kwaliteit van inrichting,
collectie (inhoudelijk en uiterlijk), ontsluiting, bewegwijzering en het
inlichtingenwerk, de mate van vraaggerichtheid, etc., etc.
Gedrevenheid lijkt mij hierin het kernbegrip en zoals met alles kan het
altijd nog beter!

Leon Burgers.

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Tue, 10 Dec 2002 19:59:41 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Leon Burgers <[log in to unmask]>
Subject:   Re: waarschuwing auto-reply!
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-15"
Content-Transfer-Encoding: 7bit

Vanwege alle auto-replys op mijn mail van zojuist hierbij een waarschuwing
uit DigiZine 209:

Auto-reply geliefd bij inbrekers
Iedere week, kort nadat we 45.000 DigiZines hebben verstuurd aan onze
abonnees, worden we weer een stuk wijzer. Honderden automatisch verstuurde
antwoorden vertellen ons welke abonnees met ouderschapsverlof zijn of een
dagje vrijaf hebben genomen. Ook lezen we keer op keer dat iemand op
vakantie is, tot wanneer en soms zelfs waarheen.

Natuurlijk zijn wij niet de enige die dit soort berichten krijgen. Het
Britse Corporate IT Forum slaat zelfs alarm omdat ze uit meerdere bronnen
hebben vernomen dat criminelen mailbestanden opkopen om dit soort
auto-replies te verzamelen.
Bij veel antwoordmailtjes staat namelijk naast het bericht dat de ontvanger
met vakantie is ook diens adres en/of telefoonnummer vermeld. Dit heeft
volgens het IT forum hetzelfde effect als een briefje op de deur plakken als
je op vakantie gaat. Het opnemen van adresgegevens in een auto-reply is dan
ook sterk af te raden.


Leon Burgers

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Wed, 11 Dec 2002 09:34:06 +0100
Reply-To:   [log in to unmask]
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     "Arno H.P. Reuser" <[log in to unmask]>
Subject:   Re: [Fwd: Re: [NEDBIB-L] een OB heeft bezoekers]
In-Reply-To: <[log in to unmask]>
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-15"
MIME-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

On Tuesday 10 December 2002 19:36, you wrote:


> En wat betreft 'Koning Klant' die bestaat bij mij niet!
> 'De klant is altijd koning, mits hij zich hoffelijk gedraagt!'

Deze in te lijsten opmerking zegt denk ik veel - erg veel - over de 
hautaine houding van sommigen onder ons ten opzichte van klanten. U moest 
zich diep schamen!

-- 

Regards, 

 Arno H.P. Reuser

	"...it is not the strongest of the species that survive,
	nor the most intelligent, 
	but the one most responsive to change..."

		Charles Darwin, 1809 - 1882

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Wed, 11 Dec 2002 09:41:36 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Sergio Felter <[log in to unmask]>
Subject:   Re: [Fwd: Re: [NEDBIB-L] een OB heeft bezoekers]
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"

Als wereldburger wil ik graag deze opmerking plaatsen:
Is Nederland zo uniek met zijn klant, gebruikers benadering in o.a. de
Openbare bibliotheek?

Het lijkt wel of er alleen in Nederland een gigantisch probleem is. Een mens
blijft een mens, in welk land hij/zij ook woont en wil gewoon geholpen
worden.
Ik zou gewoon "beste practices" uit ander landen overnemen en die
implementeren.
Waarom opnieuw het wiel uitvinden, als dat wiel er al is..
En ik laat het bij deze opmerking, ga mijn vingers verder niet branden aan
deze discussie :)

Groet,
Sergio Felter


-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Arno H.P. Reuser [mailto:[log in to unmask]]
Verzonden: woensdag 11 december 2002 9:34
Aan: [log in to unmask]
Onderwerp: Re: [NEDBIB-L] [Fwd: Re: [NEDBIB-L] een OB heeft bezoekers]


On Tuesday 10 December 2002 19:36, you wrote:


> En wat betreft 'Koning Klant' die bestaat bij mij niet!
> 'De klant is altijd koning, mits hij zich hoffelijk gedraagt!'

Deze in te lijsten opmerking zegt denk ik veel - erg veel - over de
hautaine houding van sommigen onder ons ten opzichte van klanten. U moest
zich diep schamen!

--

Regards,

 Arno H.P. Reuser

    "...it is not the strongest of the species that survive,
    nor the most intelligent,
    but the one most responsive to change..."

        Charles Darwin, 1809 - 1882

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Wed, 11 Dec 2002 09:51:03 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Hans Stol <[log in to unmask]>
Subject:   Re: een OB heeft bezoekers
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Hoi Arno,

>> En wat betreft "Koning Klant" die bestaat bij mij niet!
>> "De klant is altijd koning, mits hij zich hoffelijk gedraagt!"
> 
> Deze in te lijsten opmerking zegt denk ik veel - erg veel - over de 
> hautaine houding van sommigen onder ons ten opzichte van 
> klanten. U moest zich diep schamen!

Kom, kom: dat de eerste opmerking niet in de politiek correcte stal van ons clubje van brave bibliothecarissen past, doet natuurlijk niets af aan het feit dat klanten (lees: informatiejunks en dus gebruikers) lastpakken zijn die de rust in de bibliotheek verstoren en de boeken beduimelen. Diep in ons hart wensen we al die verrekte gebruikers natuurlijk a.s.a.p. naar een distant & lonely planet.

Het mag dan niet van het toppunt van beschaving getuigen om in het openbaar te verzuchten dat je baalt van die gebruikers, maar dat onze gewaardeerde collega zich diep moet schamen, neen.

En wat betreft Koning Klant: die gaat maar naar de KB in plaats van naar de OB, lijkt me.

Groeten :-)
hans

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Wed, 11 Dec 2002 09:58:41 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Erwin Poppen <[log in to unmask]>
Subject:   Re: [Fwd: Re: [NEDBIB-L] een OB heeft bezoekers]
In-Reply-To: <[log in to unmask]>
Mime-version: 1.0
Content-type: text/plain; charset="ISO-8859-1"
Content-transfer-encoding: quoted-printable

Hoewel ik mij niet graag in een discussie meng die buiten mijn directe
werkgebied ligt, voel ik mij toch geprikkeld om te reageren. Volgens mij is
er sprake van een begripsverwarring. Je kunt in mijn optiek in ieder geval
van vier soorten spreken:
Klanten
Clienten
Gebruikers
Bezoekers
De eerste is vooral aan de orde in commerciele omgevingen
De tweede is vooral aan de orde in nuts en zorg omgevingen
De derde is vooral aan de orde in openbare of collectieve sector omgevingen
De vierde is vooral aan de orde als mensen geen directe behoefte bevrediging
wensen behalve dat men interesse heeft voor...

Wat ik probeer te zeggen is dat je best van gebruikers van de Openbare
voorziening als bibliotheek kunt spreken en dat je ze daar zeker niet mee
beledigd. Ze komen er niets kopen en er mankeert de meeste bezoekers ook
niets.

Pas als bibliotheken ook de commerciele kanten van hun dienstverlening
verder gaan verkennen zal je kunnen spreken van klanten, die vervolgens
gebruikmaken (sic!) van je diensten.

Laten we een academische discussie verder achterwege laten en ons vooral
concentreren op het vormen van visie en durf in de openbare informatie
sector

Erwin Poppen
On 11-12-2002 09:34, "Arno H.P. Reuser" <[log in to unmask]> wrote:

> On Tuesday 10 December 2002 19:36, you wrote:
> 
> 
>> En wat betreft 'Koning Klant' die bestaat bij mij niet!
>> 'De klant is altijd koning, mits hij zich hoffelijk gedraagt!'
> 
> Deze in te lijsten opmerking zegt denk ik veel - erg veel - over de
> hautaine houding van sommigen onder ons ten opzichte van klanten. U moest
> zich diep schamen!

-- 

Erwin Poppen
> Consultant Pentascope Implementation Services
Herebinnensingel 2
9711 GH Groningen
Tel. 050 ­ 317 61 00
Fax 050 ­ 317 61 01
Mob 06 ­ 224 104 32 (2040)
www.pentascope.nl 
 ³Man has got no ears to which experience has given him no access²

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Wed, 11 Dec 2002 10:12:40 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Karin Horst <[log in to unmask]>
Subject:   Re: een OB heeft bezoekers]
In-Reply-To: <[log in to unmask]>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="us-ascii"; format=flowed

> > En wat betreft 'Koning Klant' die bestaat bij mij niet!
> > 'De klant is altijd koning, mits hij zich hoffelijk gedraagt!'
>
>Deze in te lijsten opmerking zegt denk ik veel - erg veel - over de
>hautaine houding van sommigen onder ons ten opzichte van klanten. U moest
>zich diep schamen!

 > En wat betreft 'Koning Klant' die bestaat bij mij niet!
 > 'De klant is altijd koning, mits hij zich hoffelijk gedraagt!'

Deze in te lijsten opmerking zegt denk ik veel - erg veel - over de
hautaine houding van sommigen onder ons ten opzichte van klanten. U moest
zich diep schamen!

Arno,

We hebben allemaal wel eens te maken met klanten/leden/gebruikers die zich
slecht gedragen. Over het algemeen zal iedereen proberen deze klanten toch
zo goed mogelijk te helpen. (behoud van eigen waardigheid) Echter om deze
ook koning te noemen, gaat ook mij te ver. Ik denk dat Jeroen het gewoon
heeft over wederzijds respect.
In ieder geval blijkt uit deze discussie maar weer dat iedereen teksten en
woorden anders interpreteert.
( In de OB-wereld hebben we het trouwens zeer vaak over 'klant'
vriendelijkheid )

     Karin

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Wed, 11 Dec 2002 10:18:03 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     =?iso-8859-1?Q?René_Blekman?= <[log in to unmask]>
Subject:   Re: [Fwd: Re: [NEDBIB-L] een OB heeft bezoekers]
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Jaren geleden ben ik in de Londense Openbare Bibliotheken, bibilotheekmedewerkers tegengekomen met een button op, met de tekst:

We don't serve books, we serve people!!

Vriendelijke groet,

René Blekman
------------------------------------------------------
René E. Blekman
Anne Frank Stichting
Afdeling Onderzoek & Documentatie
Tel. (020) 5567100
e-mail : [log in to unmask] 


-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Sergio Felter [mailto:[log in to unmask]]
Verzonden: woensdag 11 december 2002 9:42
Aan: [log in to unmask]
Onderwerp: Re: [NEDBIB-L] [Fwd: Re: [NEDBIB-L] een OB heeft bezoekers]


Als wereldburger wil ik graag deze opmerking plaatsen:
Is Nederland zo uniek met zijn klant, gebruikers benadering in o.a. de
Openbare bibliotheek?

Het lijkt wel of er alleen in Nederland een gigantisch probleem is. Een mens
blijft een mens, in welk land hij/zij ook woont en wil gewoon geholpen
worden.
Ik zou gewoon "beste practices" uit ander landen overnemen en die
implementeren.
Waarom opnieuw het wiel uitvinden, als dat wiel er al is..
En ik laat het bij deze opmerking, ga mijn vingers verder niet branden aan
deze discussie :)

Groet,
Sergio Felter


-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Arno H.P. Reuser [mailto:[log in to unmask]]
Verzonden: woensdag 11 december 2002 9:34
Aan: [log in to unmask]
Onderwerp: Re: [NEDBIB-L] [Fwd: Re: [NEDBIB-L] een OB heeft bezoekers]


On Tuesday 10 December 2002 19:36, you wrote:


> En wat betreft 'Koning Klant' die bestaat bij mij niet!
> 'De klant is altijd koning, mits hij zich hoffelijk gedraagt!'

Deze in te lijsten opmerking zegt denk ik veel - erg veel - over de
hautaine houding van sommigen onder ons ten opzichte van klanten. U moest
zich diep schamen!

--

Regards,

 Arno H.P. Reuser

    "...it is not the strongest of the species that survive,
    nor the most intelligent,
    but the one most responsive to change..."

        Charles Darwin, 1809 - 1882

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Wed, 11 Dec 2002 10:09:13 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Jacqueline Huijbregts <[log in to unmask]>
Subject:   Re: Imago OB was niet-gebruikers
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: 7bit

Rick Ruhland schreef:

> Thema van dat artilkel: Het imago van de Openbare bibliotheek
> (waarbij ik mogelijk ook een uitstapje maak naar de opleiding voor
> informatiespecialisten en bibliothecarissen).
>

Hier wil ik even op reageren. Ik volg op het moment een IDM-deeltijd
opleiding in Deventer en mij valt vooral de bedrijfsmatige kant van de
opleiding op. Veel marktonderzoek, bedrijfseconomie, organisatiekunde.
Natuurlijk heel nuttige vakken voor het uitoefenen van het vak. De
voltijdsstudenten schijnen allemaal een baan in het bedrijfsleven te
ambieren, hoorde ik van mijn docenten. De betere betaling zal daarin zeker
een rol spelen. Maar ik mis op mijn opleiding toch wel de aandacht voor de
bibliotheken, en zeker de OB. Misschien is het imago van de OB op de
IDM-opleiding ook aan verbetering toe.
Daarbij wil ik wel de kanttekening plaatsen dat de IDM-opleidingen in
Nederland misschien niet overal dezelfde accenten leggen, dus het kan op
andere opleidingsplaatsen in Nederland anders gesteld zijn. En bovendien ben
ik deeltijdstudent waardoor ik ook een uitgekleedde opleiding krijg
aangeboden ten opzichte van de voltijdsstudenten. Misschien kun je t.z.t.
een onderzoek doen naar het imago van de OB binnen de IDM-opleidingen.

Met vriendelijke groet,
Jacqueline Huijbregts, die een goddelijk lichaam heeft van al dat lezen
(Max-Havelaar koffie-reclame)


> De vraag:
>
> hoe kijken gebruikers en/of niet-gebruikers (lees eventueel: leden en/of
> niet-leden) aan tegen de OB? Kernwoorden
>
> Ik heb van enkele zijden al onderzoeksrapporten toegestuurd gekregen die
> ingaan op deze vraag, waarbij gekeken is naar de kenmerken van een OB. Als
> communicatie-adviseur (met een BDA-opleiding) wil ik graag in kaart
brengen
> waar bibliotheken aandacht aan besteden als het gaat om bijv. het verhogen
> van het aantal gebruikers / leners.
>
> Ik hoop dat lezers van de lijst mij kunnen wijzen op rapporten.
>
>
>
> ALFABEELD
> COMMUNICATIE-ADVIES
>
>
> dr. H.G. (Rick) Ruhland
>
>
> Anthony Fokkerweg 1   Telefoon: 020-6870170
> 1059 MC Amsterdam    Fax: 020-6870172
> www.alfabeeld.com    E-mail: [log in to unmask]
>
> ____________________________________________________________
>     Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
>          NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l
>
>    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
> Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
>                Houd hier s.v.p. rekening mee!
>

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Wed, 11 Dec 2002 10:37:13 +0000
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     4- tual <[log in to unmask]>
Subject:   virtuele bibliotheek
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1; format=flowed

Beste Nedbibbers,

Enige tijd geleden hebben wij, projectgroep 4-tual van de Hanzehogeschool
Groningen, via NEB-BIB gevraagd naar voorbeelden van de virtuele bibliotheek
en deskundigen op dit gebied. We hebben veel reacties gehad met nuttige
informatie en willen jullie hier dan ook voor bedanken.

Inmiddels zijn we twee maanden verder en is het eindrapport gerealiseerd.
Hierin zijn we ingegaan op de verschillende definities van het begrip die
onder de diverse deskundigen leven. Het is gebleken dat vooral de functie
van de deskundige uitmaakt hoe zijn/haar gedachte over de virtuele
bibliotheek zich ontwikkeld heeft. Zo denkt een bibliothecaris meer aan een
uitgebreidere functie van de (openbare) bibliotheek en ziet een
informatiespecialist de virtuele bibliotheek als een plaats waar de
gebruikers haar informatie gestructureerd en op de doelgroep aangesloten,
aanbiedt.
Voor ons project hebben we gekozen voor de definitie:
“de virtuele bibliotheek is een omgeving waarin informatie, die zich bij
verschillende organisaties in diverse geografisch gescheiden gebieden
bevindt, gedeeld wordt via één centrale plaats. De informatie is actueel en
wordt gestructureerd, kwalitatief en op de doelgroep gericht aangeboden”.
De definitie is een samentrekking van de definitie van Charless Lavell
(informatie-adviseur bij TNO Arbeid) en Marianne van der Heiden (zij heeft
een scriptie geschreven over de samenwerking van Europese bibliotheken).

Via het bekijken van de al bestaande virtuele bibliotheken hebben we ons een
beeld gevormd van de inhoud en functionaliteiten die zich bevinden in een
dergelijke dienst. Er is echter geen vastgestelde lijst met
functionaliteiten die binnen de virtuele bibliotheek moeten voorkomen. De
inhoud is dus echt aan de beheerder van de dienst zelf.

We willen jullie nogmaals bedanken voor alle goede en nuttige tips, we
hebber er heel veel aan gehad.


Met vriendelijke groeten,

Projectgroep 4-tual
Informatiedienstverlening en –manangement
Hanzehogeschool Groningen_________________________________________________________________
MSN Zoeken, voor duidelijke zoekresultaten!
http://search.msn.nl/worldwide.asp

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Wed, 11 Dec 2002 11:14:59 +0000
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     4- tual <[log in to unmask]>
Subject:   beschikbaarheid rapport virtuele bibliotheek
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1; format=flowed

Hallo!

We hebben enkele reacties gekregen op ons rapport over de virtuele
bibliotheek met de vraag of deze beschikbaar is voor derden. Het is ons nog
niet duidelijk of de organisatie waarvoor het geschreven is hiermee akkoord
gaat. Zo ja, dan zullen wij dat zeker doen en iedereen hiervan op de hoogte
brengen.


Met vriendelijke groeten,

projectgroep 4-tual
IDM, Hanzehogeschool Groningen
_________________________________________________________________
MSN Zoeken, voor duidelijke zoekresultaten!
http://search.msn.nl/worldwide.asp

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Wed, 11 Dec 2002 12:16:45 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     "J.P. Heijmans" <[log in to unmask]>
Subject:   Re: [Fwd: Re: [NEDBIB-L] een OB heeft bezoekers]
In-Reply-To: <[log in to unmask]>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-15
Content-Transfer-Encoding: 8bit

Arno H.P. Reuser said:
> On Tuesday 10 December 2002 19:36, you wrote:
>
>
>> En wat betreft 'Koning Klant' die bestaat bij mij niet!
>> 'De klant is altijd koning, mits hij zich hoffelijk gedraagt!'
>
> Deze in te lijsten opmerking zegt denk ik veel - erg veel - over de hautaine
> houding van sommigen onder ons ten opzichte van klanten. U moest zich diep
> schamen!

Hoezo???

Ik werk vanaf mijn 12e jaar.
Begonnen met een krantenwijk tot mijn 16e
Vanaf mijn 15e tot mijn 22e in de winkel gestaan
half jaartje geen direct klantcontact
hierna 9 maanden op een telefonische helpdesk
hierna 2,5 jaar een bedrijfsbibliotheek gerunned
toen 5 maanden op een orderintake cq. helpdesk
en als laatste 5 maanden als juridisch bibliothecaris.


Overal heb je mensen die denken dat zij meer zijn dan jij. Dat ze belangrijker
zijn en/of dat ze meer rechten hebben. Ik ben een mens, en zij zijn ook mensen.

Ik behandel iedereen met respect, maar zodra ze hun respect tegenover mij
verliezen of zelfs mij gaan behandelen als oud vuil, dan kunnen ze van mij de
pot op.

er zijn genoeg spreekwoordne en gezegdes die aangeven dat je de ander moet
behandelen zoals jij behandeld wil worden. Dat is dus ook mijn gedachtegang.

Wat denk je van mensen die aan je balie staan te schelden dat de bestelde
boeken maar nooit anakomen en dat ondertussen blijkt dat deze al weken in hun
postvakje liggen? Zulke mensen help ik in eerste instantie vriendelijk, maar
als ze lang bezig blijven dan ben ik resoluut.

De mensen moeten leren inzien dat iedereen rechten en plichten heeft. Niet dat
zij alle rechten hebben en de ander alleen maar plichten. Ik heb bij een
werkgever zelfs de directeur op de zwartelijst gezet toen hij het geleende maar
niet terugbracht. Het kwam toen heel snel terug.

PS. waarom zouden boeken zoals 'managen voor dummies' en 'prioriteiten voor
dummies' eigenlijk altijd te laat ingeleverd worden... je zou dan toch het
tegendeel verwachten :))


--
Grtz,

Jeroen "FF" Heijmans

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Wed, 11 Dec 2002 12:22:11 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Ricardo Franke <[log in to unmask]>
Organization: Textinfo Technologies BV
Subject:   Re: [Fwd: Re: [NEDBIB-L] een OB heeft bezoekers]
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 7bit

J.P. Heijmans wrote:
 >>> En wat betreft 'Koning Klant' die bestaat bij mij niet! 'De klant
 >>> is altijd koning, mits hij zich hoffelijk gedraagt!'

 > Overal heb je mensen die denken dat zij meer zijn dan jij. Dat ze
 > belangrijker zijn en/of dat ze meer rechten hebben. Ik ben een mens,
 > en zij zijn ook mensen.
 >
 > Ik behandel iedereen met respect, maar zodra ze hun respect tegenover
 > mij verliezen of zelfs mij gaan behandelen als oud vuil, dan kunnen
 > ze van mij de pot op. er zijn genoeg spreekwoordne en gezegdes die
 > aangeven dat je de ander moet behandelen zoals jij behandeld wil
 > worden. Dat is dus ook mijn gedachtengang.

De klant is koning maar geen keizer :)

Gr. Ricardo
--
Knowledge is power, but knowing how to find knowledge is more powerful.
Indexeer en doorzoek uw digitale documenten met Freebase Office
http://www.textinfo.nl

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Wed, 11 Dec 2002 12:37:41 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Sergio Felter <[log in to unmask]>
Subject:   agressie en onveiligheid
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"

Aan dit speerpunt (agressie/onveiligheid) wordt aandacht besteed in
verschillende arboconvenanten.
Vooral de branche ziekenhuizen is hier erg mee in de publiciteit gekomen.
voor meer info:
www.arbozw.nl
thema's
agressie en onveiligheid
project veilige zorg

Zo zie je maar in arboconvenanten zijn zeer nuttige zaken vastgelegd.....

Een werkgever heeft ook verantwoordelijkheden richting zijn werknemers.
Natuurlijk heeft een werknemer ook zijn eigen rechten en plichten, maar soms
is het handig als de werkgeer kaders aangeeft om fijner in te werken.

Vriendelijke groet,

Sergio Felter
Beleidsmedewerker
Arbokenniscentrum voor Zorg en Welzijn
Koningin Wilhelminalaan 3, 3527 LA Utrecht
Postbus 8203, 3503 RE Utrecht
website:    www.arbozw.nl / www.fondsenzw.nl
email:      [log in to unmask]
tel:        030-2985341
fax:       030-2739777
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Ik werk vanaf mijn 12e jaar.
Begonnen met een krantenwijk tot mijn 16e
Vanaf mijn 15e tot mijn 22e in de winkel gestaan
half jaartje geen direct klantcontact
hierna 9 maanden op een telefonische helpdesk
hierna 2,5 jaar een bedrijfsbibliotheek gerunned
toen 5 maanden op een orderintake cq. helpdesk
en als laatste 5 maanden als juridisch bibliothecaris.


Overal heb je mensen die denken dat zij meer zijn dan jij. Dat ze
belangrijker
zijn en/of dat ze meer rechten hebben. Ik ben een mens, en zij zijn ook
mensen.

Ik behandel iedereen met respect, maar zodra ze hun respect tegenover mij
verliezen of zelfs mij gaan behandelen als oud vuil, dan kunnen ze van mij
de
pot op.

er zijn genoeg spreekwoordne en gezegdes die aangeven dat je de ander moet
behandelen zoals jij behandeld wil worden. Dat is dus ook mijn gedachtegang.

Wat denk je van mensen die aan je balie staan te schelden dat de bestelde
boeken maar nooit anakomen en dat ondertussen blijkt dat deze al weken in
hun
postvakje liggen? Zulke mensen help ik in eerste instantie vriendelijk, maar
als ze lang bezig blijven dan ben ik resoluut.

De mensen moeten leren inzien dat iedereen rechten en plichten heeft. Niet
dat
zij alle rechten hebben en de ander alleen maar plichten. Ik heb bij een
werkgever zelfs de directeur op de zwartelijst gezet toen hij het geleende
maar
niet terugbracht. Het kwam toen heel snel terug.

PS. waarom zouden boeken zoals 'managen voor dummies' en 'prioriteiten voor
dummies' eigenlijk altijd te laat ingeleverd worden... je zou dan toch het
tegendeel verwachten :))


--
Grtz,

Jeroen "FF" Heijmans

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Wed, 11 Dec 2002 12:25:13 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Henk Schrik <[log in to unmask]>
Subject:   Re: [Fwd: Re: [NEDBIB-L] een OB heeft bezoekers]
In-Reply-To: <[log in to unmask]>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="us-ascii"; format=flowed

Pottterjandobbeltje,

Als het niet anders kan,
dan maar een filter instellen om deze
interessante mails te vermijden.

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Wed, 11 Dec 2002 12:41:40 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Jacobien Roelofs <[log in to unmask]>
Subject:   Re: [Fwd: Re: [NEDBIB-L] een OB heeft bezoekers]
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"

en dat is dan hopelijk meteen het laatste wat er over dit "interessante"
onderwerp is geschreven

-----Original Message-----
From: Henk Schrik [mailto:[log in to unmask]]
Sent: woensdag 11 december 2002 12:25
To: [log in to unmask]
Subject: Re: [NEDBIB-L] [Fwd: Re: [NEDBIB-L] een OB heeft bezoekers]


Pottterjandobbeltje,

Als het niet anders kan,
dan maar een filter instellen om deze
interessante mails te vermijden.

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Wed, 11 Dec 2002 12:54:04 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Karin Horst <[log in to unmask]>
Subject:   Re: [Fwd: Re: [NEDBIB-L] een OB heeft bezoekers]
In-Reply-To: <[log in to unmask]>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="us-ascii"; format=flowed

niet zeuren Henk, doen!

Karin

At 12:25 11-12-02 +0100, you wrote:
>Pottterjandobbeltje,
>
>Als het niet anders kan,
>dan maar een filter instellen om deze
>interessante mails te vermijden.
>
>____________________________________________________________
>    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
>         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l
>
>    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
>Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
>               Houd hier s.v.p. rekening mee!

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Wed, 11 Dec 2002 16:47:23 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Martijn Maatman <[log in to unmask]>
Subject:   Verhuisbericht
Comments: To: [log in to unmask]
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=US-ASCII
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Geachte heer/mevrouw,

De Hogeschool INHOLLAND Delft gaat per 1 januari 2003 verhuizen. Hiermee zal ook de bibliotheek gaan verhuizen.

Het oude adres is :

Hogeschool INHOLLAND Delft
Bibliotheek
Brasserskade 1
2612 CA Delft
015-2150223
[log in to unmask]

Het nieuwe adres zal per 1 januari 2003 worden :

Hogeschool INHOLLAND Delft
Bibliotheek
Kalfjeslaan 2
2633 DB Delft
015-2519223
[log in to unmask]

Het postadres blijft ongewijzigd en is Postbus 3190, 2601 DD Delft.

Wij hopen u hiermee voldoende ingelicht te hebben.

Met vriendelijke groet,


Bibliotheekteam Delft

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Thu, 12 Dec 2002 01:00:57 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Marion Scheepers <[log in to unmask]>
Subject:   Marion Scheepers/Utrecht/DSH is niet op zijn/haar kantoor.
MIME-Version: 1.0
Content-type: text/plain; charset=us-ascii

Ik ben afwezig vanaf 11-12-2002 en ik ben niet eerder terug dan
23-12-2002.

Ik antwoord op uw bericht wanneer ik terug ben.

--------------------------------------------------------------------------------
CMS Derks Star Busmann (http://www.cmsderks.nl/)

This email is confidential and contains legally privileged information. You should not disclose its contents to any other person.
If you are not the intended recipient, please notify the sender above mentioned immediately. Any liability shall be limited according to
the General Conditions of Derks Star Busmann filed at the District Court of Utrecht (207/1999).

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Thu, 12 Dec 2002 08:28:49 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Marieke Speijers <[log in to unmask]>
Subject:   PubMed LinkOut
MIME-Version: 1.0
Content-type: text/plain; charset=iso-8859-1
Content-transfer-encoding: quoted-printable

Beste mensen,

Wij overwegen om links aan te brengen in PubMed zodat gebruikers bij de
referenties van tijdschriften die wij in abonnement hebben, kunnen
doorlinken naar full-text. We zijn echter terughoudend vanwege de
hoeveelheid tijd en onderhoud dat dit gaat kosten. Het gaat bij ons om ca.
400 tijdschriftabonnementen.

Graag willen we ervaringen horen van bibliotheken die dit in praktijk
hebben gebracht.
Hoeveel tijd kost het aanbrengen van de links?
Hoeveel tijd kost daarna het onderhoud van de links?
Heeft iemand het aanbrengen van de links geautomatiseerd uitgevoerd (een
'upload' van een hele lijst holdings in één keer)? Zo ja, hoe?
En, onderhoudt iemand de links geautomatiseerd? Zo ja, hoe?

Met vriendelijke groet,

Marieke Speijers
Bibliotheek Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Bilthoven
030-2742700
____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Thu, 12 Dec 2002 09:30:06 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     "Wiersma, N. (Nynke)" <[log in to unmask]>
Subject:   leen/registratiesystemen
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Beste mensen,

Wij zijn een (nog) kleine wetenschappelijke bibliotheek op een locatie van
een internationaal bedrijf. Op dit moment zitten we in een
veranderingsproces waarbij we voor een aantal keuzes komen te staan. In dit
kader zou ik graag 2 vragen aan jullie voorleggen.

*    In de huidige situatie wordt op diverse locaties al jarenlang
gewerkt met de digitale kaartenbak Cardbox, om gegevens van documenten in
op te slaan. Van diverse kanten komen geluiden om dit in de toekomst in een
module van Lifelink te gaan doen, omdat het Intranet reeds vanuit Lifelink
is opgebouwd. Op korte termijn moet een keuze worden gemaakt en op dit
moment lijkt dat dus een keuze tussen Cardbox en Lifelink te gaan worden.
Graag zou ik jullie ervaringen met Cardbox en Lifelink horen en wellicht
zijn er andere systemen die nog beter van toepassing zouden kunnen zijn.
*    Mijn tweede vraag betreft het feit dat in onze bibliotheek niet de
hele tijd iemand aanwezig is om boeken uit te lenen aan mensen. Gevolg is
dat mensen de boeken maar gewoon meenemen en ze niet altijd terugbrengen.
Graag zouden wij een registratie/beveligingssysteem invoeren, zodat, wanneer
mensen de bibliotheek verlaten, automatisch wordt geregistreerd dat het boek
uit de bibliotheek verdwenen is. Tevens zou het handig zijn dat de mensen
zelf pasje en boek ergens langs kunnen halen, zodat ook duidelijk is wie het
boek wanneer meeneemt. 
Ter toelichting: op dit moment bestaat hier eigenlijk zo goed als geen
uitleensysteem. Vaak wordt in Cardbox handmatig aangegeven dat iemand een
boek heeft geleend. Hebben jullie hier ideeën over of ervaringen in
vergelijkbare situaties, dan hoor ik het graag.

Alle informatie en suggesties zijn welkom.

Met vriendelijke groet,

Nynke Wiersma
Knowledge & Information Coordinator
Friesland Coberco Corporate Research
Tel. +31 (0)570 695 909
Fax +31 (0)570 695 918


"The information contained in this message and its attachments is intended
only for the use of the addressee, you may not use, copy or disclose to
anyone any information contained in the message and its attachments. If you
received the message in error, please advise the sender immediately and
destroy or delete the message. E-mail transmission cannot be guaranteed to
be secure or error free as information could be intercepted, corrupted,
lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender
therefore does not accept liability for any errors or omissions in the
content of this message which arise as a result of e-mail transmission. If
verification is required please request a hard copy version."

"De informatie verzonden met dit e-mail bericht en de bijlagen is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie
door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. Indien u dit e-mail
bericht bij vergissing heeft ontvangen, wilt u dan de verzender onmiddellijk
waarschuwen en het bericht vernietigen. Het gebruik van e-mail is niet
gegarandeerd veilig of foutloos; informatie kan worden onderschept, verminkt
of verloren gaan; kan te laat of incompleet binnenkomen of virussen
bevatten. Om deze reden neemt de verzender geen enkele verantwoordelijkheid
voor fouten of wijzigingen in de inhoud van dit bericht als gevolg van het
versturen via e-mail. Bij twijfel verzoeken wij u een kopie op te vragen."

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Thu, 12 Dec 2002 10:36:29 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Flox den Hartog <[log in to unmask]>
Subject:   waarom KM?
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1; x-mac-type="54455854";
       x-mac-creator="4D4F5353"
Content-Transfer-Encoding: 8bit

Nonchalance rond kennis en documenten bedreigt concurrentiepositie

In opdracht van Xerox heeft de internationale onderzoeksorganisatie MORI
Telephone Surveys voor de tweede keer een jaarlijks terugkerend en
onafhankelijk onderzoek gehouden. Telefonisch zijn 1004 leidinggevenden
en hun stafleden in zes Europese landen ondervraagd. De bevindingen zijn
vastgelegd in een rapport onder de titel Documents, People and
Technology: A European Perspective. Dit onderzoek brengt een aantal
opmerkelijke en soms alarmerende zaken aan het licht over het Europese
bedrijfsleven. De vier belangrijkste conclusies:
* Europese bedrijven verliezen veel geld door onzorgvuldig omgaan met
documenten.
* Europese managers voelen zich overspoeld door papierwerk.
* De tevredenheid van medewerkers speelt in Europa vaak mee in het
bepalen van het succes van IT-investeringen.
* Europese bedrijven hebben te weinig aandacht voor kennismanagement.

Europese bedrijven verliezen hun greep op de uitgaven voor het
vervaardigen en onderhouden van documenten. Het verloren bedrag kan
oplopen tot honderden miljoenen euro's per jaar. Bijna de helft van de
Europese organisaties kan of wil zijn documentgerelateerde kosten niet
in de hand houden. Dit lijkt een direct effect te gaan krijgen op hun
winstgevendheid, en dat in een tijd dat kostenbeheersing de eerste
prioriteit is van Europese bedrijven.
Deze conclusie trekt Xerox uit het onderzoek. 'Een meerderheid van de
ondervraagde managers en stafleden is actief in de IT, de
dienstverlening, en in bemiddelende en financiële functies. Ondanks dat
had zo'n 49 procent geen idee hoeveel hun organisaties uitgaven aan
documenten.'


Goede reden om toch wat aan KM te doen?

Flox den Hartog Jager

--
JBR Organisatie-adviseurs bv
Utrechtseweg 46a
3704 HD ZEIST
the Netherlands
T: +31 (0) 30 699 90 00
F: +31 (0) 30 699 90 01
www.jbr.nl

_________________________________________________________________________________

The information contained in this message may be confidential and is
intended to be exclusively for the addressee. Should this message be
sent to you by mistake, please delete the message, do not use the
contents herein and notify the sender immediately by returning the
e-mail.
_________________________________________________________________________________

The Services of JBR Organisatie-adviseurs bv are solely rendered and
instructions are only accepted and carried out subject to the General
Conditions of the ROA which include a limitation of our liability.

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Thu, 12 Dec 2002 11:06:59 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Helga Dietrich <[log in to unmask]>
Subject:   Re: waarom KM?
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Beste Flox,

Dit is erg interessant. Weet jij, waar dit rapport te verkrijgen is?
Alvast bedankt en groeten, 

Helga Dietrich
Business Information Centre

YAKULT EUROPE BV
Schutsluisweg 1
1332 EN ALMERE
Tel. +31-36-5211300

Flox den Hartog <[log in to unmask]>
Sent by: Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals 
<[log in to unmask]>
12/12/2002 10:36
Please respond to Discussielijst voor Bibliothecarissen en 
Informatieprofessionals

 
    To:   [log in to unmask]
    cc: 
    Subject:    [NEDBIB-L] waarom KM?


Nonchalance rond kennis en documenten bedreigt concurrentiepositie

In opdracht van Xerox heeft de internationale onderzoeksorganisatie MORI
Telephone Surveys voor de tweede keer een jaarlijks terugkerend en
onafhankelijk onderzoek gehouden. Telefonisch zijn 1004 leidinggevenden
en hun stafleden in zes Europese landen ondervraagd. De bevindingen zijn
vastgelegd in een rapport onder de titel Documents, People and
Technology: A European Perspective. Dit onderzoek brengt een aantal
opmerkelijke en soms alarmerende zaken aan het licht over het Europese
bedrijfsleven. De vier belangrijkste conclusies:
* Europese bedrijven verliezen veel geld door onzorgvuldig omgaan met
documenten.
* Europese managers voelen zich overspoeld door papierwerk.
* De tevredenheid van medewerkers speelt in Europa vaak mee in het
bepalen van het succes van IT-investeringen.
* Europese bedrijven hebben te weinig aandacht voor kennismanagement.

Europese bedrijven verliezen hun greep op de uitgaven voor het
vervaardigen en onderhouden van documenten. Het verloren bedrag kan
oplopen tot honderden miljoenen euro's per jaar. Bijna de helft van de
Europese organisaties kan of wil zijn documentgerelateerde kosten niet
in de hand houden. Dit lijkt een direct effect te gaan krijgen op hun
winstgevendheid, en dat in een tijd dat kostenbeheersing de eerste
prioriteit is van Europese bedrijven.
Deze conclusie trekt Xerox uit het onderzoek. 'Een meerderheid van de
ondervraagde managers en stafleden is actief in de IT, de
dienstverlening, en in bemiddelende en financiële functies. Ondanks dat
had zo'n 49 procent geen idee hoeveel hun organisaties uitgaven aan
documenten.'


Goede reden om toch wat aan KM te doen?

Flox den Hartog Jager

--
JBR Organisatie-adviseurs bv
Utrechtseweg 46a
3704 HD ZEIST
the Netherlands
T: +31 (0) 30 699 90 00
F: +31 (0) 30 699 90 01
www.jbr.nl

_________________________________________________________________________________

The information contained in this message may be confidential and is
intended to be exclusively for the addressee. Should this message be
sent to you by mistake, please delete the message, do not use the
contents herein and notify the sender immediately by returning the
e-mail.
_________________________________________________________________________________

The Services of JBR Organisatie-adviseurs bv are solely rendered and
instructions are only accepted and carried out subject to the General
Conditions of the ROA which include a limitation of our liability.

____________________________________________________________
Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
Houd hier s.v.p. rekening mee!

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Thu, 12 Dec 2002 11:19:58 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Erwin Poppen <[log in to unmask]>
Subject:   Re waarom KM?
Mime-version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="ISO-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Ik zou toch uitkijken dit meteen een roep om KM te noemen. Volgens mij
is het meer een kwestie van een goede informatiehuishouding en heldere
processen en afspraken over documentmanagement. Eerder een oproep aan de
DIV kant van het vak lijkt mij. Kennismanagement is een fase waar je als
je dit probleem hebt nog niet aan toe kunt zijn m.i.

Erwin Poppen
-- 

Erwin Poppen
> Consultant Pentascope Implementation Services
Herebinnensingel 2
9711 GH Groningen
Tel. 050 ­ 317 61 00
Fax 050 ­ 317 61 01
Mob 06 ­ 224 104 32 (2040)
www.pentascope.nl 
 ³Man has got no ears to which experience has given him no access²

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Thu, 12 Dec 2002 12:03:27 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     "Bramer, Wichor" <[log in to unmask]>
Subject:   Re: leen/registratiesystemen
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Nynke schreef

> *    Mijn tweede vraag betreft het feit dat in onze bibliotheek niet de
> hele tijd iemand aanwezig is om boeken uit te lenen aan mensen. Gevolg is
> dat mensen de boeken maar gewoon meenemen en ze niet altijd terugbrengen.
> Graag zouden wij een registratie/beveligingssysteem invoeren, zodat, wanneer
> mensen de bibliotheek verlaten, automatisch wordt geregistreerd dat het boek
> uit de bibliotheek verdwenen is. Tevens zou het handig zijn dat de mensen
> zelf pasje en boek ergens langs kunnen halen, zodat ook duidelijk is wie het
> boek wanneer meeneemt. 

Waarom zou je zo'n ingewikkeld en duur systeem willen? Als de medewerkers bereid zouden zijn om hun boeken en pasje langs een zoeker tehalen zijn ze mijns inziens ook bereid om handmatig hun naam en de door hen meegenomen boeken in een schrfit te noteren, zodat deze gegevens later door jullie in het (nog op te zetten) registratiesysteem kan worden ingevoerd.

Deze oplossing werkt bij ons naar alle tevredenheid.

Groet, Wichor Bramer
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Thu, 12 Dec 2002 11:48:48 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Ellen Post <[log in to unmask]>
Subject:   Gezocht: tv-programma
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Beste collega's,

Ik ben met spoed op zoek naar een documentaire, dan wel een item uit de TV-Show van enige jaren geleden dat een stel acrobaten of acteurs laat zien die straattheater maken. Zij vallen daarbij van trappen, lopen tegen bushokjes aan enz. Volgens mij gebeurde dit alles als eerste in Parijs. Ik heb al contact gehad met de Tros, Stichting Beeld & Geluid en het Theather Instituut Nederland. Misschien heeft iemand meer gegevens zoals een naam van de groep, uitzenddatum of een videoband.

Met vriendelijke groet,

Ellen Post-van der Roest

FHV/BBDO Kenniscentrum
Amsterdamseweg 204
1182 HL Amstelveen
Postbus 470
1180 AL Amstelveen

telefoon    : 020-5437522
fax   : 020-5437778
e-mail  : [log in to unmask]

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Thu, 12 Dec 2002 12:21:30 +0100
Reply-To:   [log in to unmask]
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     NVBInfo <[log in to unmask]>
Subject:   Cursus Digitale Informatie-Ontsluiting
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: 8bit

Cursus Digitale Informatie-Ontsluiting

Bij digitale informatie-ontsluiting zijn allerlei nieuwe technieken in
opkomst, waarbij het nauwelijks uitmaakt of dat woord “digitaal” betrekking
heeft op de informatie of op de ontsluiting. In een digitale omgeving worden
formele en inhoudelijke ontsluiting tegenwoordig aangeduid als “metadata”.
Daarnaast heb je echter ook te maken met de wijze waarop digitale documenten
worden opgeslagen, met hyperlinking, met moderne zoekmethoden, enzovoort.
Op het terrein van inhoudelijke ontsluiting kom je nieuwe begrippen tegen,
zoals taxonomieën, ontologieën en semantische netwerken. Op het terrein van
het opslaan van informatie heb je te maken met de formalismen, standaarden
en structuren volgens welke zowel de documenten zelf als de bijbehorende
metadata worden opgeslagen. Begrippen als XML, RDF en Dublin Core spelen
daarbij een rol. Ook hyperlinking kan in principe als een
ontsluitingsmethode worden beschouwd. Bij digitale publicaties manifesteren
de klassieke literatuurreferenties zich bovendien steeds vaker in de vorm
van hyperlinks; men spreekt dan van reference linking. Ook daarvoor zijn
intussen verschillende technieken ontwikkeld.

Al deze onderwerpen komen in de cursus DIO aan de orde, evenals het inzetten
van meer geautomatiseerde technieken. Dat kan zowel gaan om het
automatiseren van inhoudelijke ontsluiting als om het verbeteren van
zoektechnieken voor informatie die niet inhoudelijk is ontsloten.


Wanneer
De cursus wordt in 2003 gegeven op 4 dinsdagen, t.w.
25 februari 2003,
11 maart 2003,
25 maart 2003,
01 april 2003.
Aanvang 10.00 uur en einde 17.00 uur.

Plaats
De cursus vindt plaats in gebouw Leeuwenburg van de Hogeschool van
Amsterdam, Weesperzijde 190 te Amsterdam. Het gebouw ligt direct naast het
station Amsterdam-Amstel.
De deelnemers ontvangen tijdig bericht over de exacte lokalen waar de cursus
gegeven zal worden.

Door wie?
De cursus wordt in opdracht van de NVB ontwikkeld en uitgevoerd door het
Instituut voor Media en Informatie Management van de Hogeschool van
Amsterdam.
Docenten zijn:
drs. Joop van Gent, directeur Irion technologies bv, Delft
drs. Marjolein van der Linden, docent aan het Instituut voor Media en
Informatie Management van de HvA
Henk Magrijn, docent aan het Instituut voor Media en Informatie Management
van de HvA
dr. Eric Sieverts, docent aan het Instituut voor Media en Informatie
Management van de HvA.

Cursusleider is Leo van Zoen, docent aan het Instituut voor Media en
Informatie Management van de HvA.

Certificering
Bij voldoende actieve deelname aan alle activiteiten van de cursus zal een
certificaat worden uitgereikt door de certificeringscommissie van de NVB.

Kosten
De prijs voor deelname bedraagt € 1.350,00 voor leden van de NVB en €
1.650,00 voor niet-leden van de NVB. Deze prijs is incl. tekstbundel, koffie
en lunch.
Bij bevestiging van de inschrijving ontvangt u een factuur. Bij niet tijdige
betaling zijn de kosten van inning voor rekening van de cursist.
Annulering dient schriftelijk te geschieden. Bij annulering tot 14 dagen
voor aanvang van de cursus wordt 50 % van de cursusprijs in rekening
gebracht. Daarna is het totale bedrag verschuldigd.


Studiemateriaal
Bij de cursus wordt een uitgebreide tekstbundel uitgereikt, waarin naast
tijdschriftartikelen ook overdrukken van de gebruikte sheets zijn opgenomen.
Ook via de website is materiaal te vinden. Zie daarvoor
http://project.mim.hva.nl/extern/dio/. Daar staat nu nog het materiaal van
de in-company gegeven cursus aan de Universiteitsbibliotheek van Utrecht.

Aanmelding
U meldt zich aan door het aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend te
retourneren aan Hogeschool van Amsterdam, onderwijsbureau van het Instituut
MIM, postbus 1025, 1000 BA Amsterdam.
Het maximum aantal deelnemers is 20.

Informatie
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de cursusleider, Leo van Zoen,
telefoon 020-595 17 35 of per e-mail [log in to unmask]

Programma cursus Digitale Informatie Ontsluiting


1e dag (dinsdag 25 februari 2003)

Tijd  Activiteit   Docent lokaal
09.30  Registratie met koffie
10.00  Welkom en kennismaking Alle docenten en Van zoen
10.30  Het ontsluitingslandschap;
    Een helikopterblik op de cursus
    Sieverts
11.45  Koffiepauze
12.00  Thesauri, ordeningsprincipes, classificaties, taxonomieën; de
geldigheid van klassieke principes.   Magrijn
13.00  Lunch
14.00  Practicum: voorbeelden van klassieke en moderne methoden van
informatieontsluiting
    Linden en Magrijn
15.30  Thee
15.45  Practicum (vervolg)
    Idem
16.45  Uitreiken opdracht 1  Linden
17.00  Einde

2e dag (dinsdag 11 maart 2003)

Tijd  Activiteit   Docent lokaal
09.30  Koffie
10.00  Bespreking uitgevoerde opdracht 1
    Linden
10.30  Informatieontsluiting in een web-omgeving
    · Hyperlinking als ontsluiting
    · Visualisatie van hyperlink-structuur
    · Reference linking
    Sieverts
11.30  Koffiepauze
12.00  Informatieontsluiting in een web-omgeving
    · Metadata als ontsluiting; Dublin Core
    · Resource Description Framework
    Sieverts
13.00  Lunch
14.00  Practicum    Linden en Sieverts
16.00  Theepauze
16.15  Inleiding documentstructuren voor XML
    Uitreiken opdracht 2  Sieverts
17.00  Einde


 3e dag (dinsdag 25 maart 2003)

Tijd  Activiteit   Docent lokaal
09.30  Koffie
10.00  Bespreking uitgevoerde opdracht 2;
    Inleiding XML
    Sieverts
11.30  Koffiepauze
12.00  XML (vervolg), RDF en semantisch web
    Sieverts
13.00  Lunch
14.00  Practicum XML  Magrijn en Sieverts
15.30  Theepauze
15.45  Practicum XML (vervolg) Magrijn en Sieverts
17.00  Einde

4e dag (dinsdag 01 april 2003)

Tijd  Activiteit   Docent lokaal
09.30  Koffie
10.00  Retrieval en ontsluiting
    Semantische netwerken en taaltechnologische technieken voor   betere
retrieval van niet-gecontroleerd ontsloten informatie
    Sieverts
11.30  Koffiepauze
12.00  Practicum retrievalsystemen   Linden en Sieverts
13.00  Lunch
14.00  Automatisch indexeren
    Van Gent
15.30  Theepauze
15.45  Evaluatie en uitreiking certificaten. Alle docenten en Van Zoen
17.00  Afsluiting van de cursus met een drankje    Idem


N.B.  De lokalen worden nader bekend gemaakt.

Instituut voor Media en
Informatie Management
Weesperijde 190
postbus 1025,
1000 BA Amsterdam
tel . 020-595 17 00
fax. 020-595 17 20


Inschrijving cursus Digitale informatie ontsluiting

Naam          ………………………………………………………m / v *
(alleen eigen naam vermelden, geen partnersnaam)
Adres          ………………………………………………………
Postcode en woonplaats ……………………………………………………..
Telefoon        …………………………………………………..
E-mail adres      ………………………………………………
Lid van NVB       ja / nee *
Vooropleiding
BDA diploma behaald in ……………..
BDI diploma behaald in ……………….
IDM diploma behaald in ………………
GO-C diploma behaald in …………….
GO-F diploma behaald in …………….


Werkzaam bij      ……………………………………………..
Adres          ……………………………………………………
Postcode en woonplaats ………………………………………………….
Telefoon        …………………………………………………….
e-mail adres      …………………………………………………….
functie             …………………………………………………….
bedrijfslid van NVB   ja / nee *
Ik werk ca ….. uren per week aan ontsluiting van informatie

De rekening dient te worden gezonden naar privé-adres / werkadres *

* doorhalen wat niet van toepassing is


Plaats,             datum,             handtekening………………………..,  …………………………..,  ………………………………


Dit formulier ingevuld en ondertekend opsturen naar Hogeschool van
Amsterdam, onderwijsbureau Instituut MIM, postbus 1025, 1000 BA Amsterdam.

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Thu, 12 Dec 2002 13:14:24 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     =?iso-8859-1?Q?André?= Evers <[log in to unmask]>
Subject:   Re: Gezocht: tv-programma
In-Reply-To: <[log in to unmask] n>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Dag Ellen,

Een aantal jaren geleden heeft het VARA-programma Kopspijkers een eigen
versie gemaakt van deze act. Als ik me niet vergis werd daarbij gebruik
gemaakt van een Franse acteur/acrobaat.

Met vriendelijke groet,

André Evers

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Thu, 12 Dec 2002 13:47:39 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     "Stefan Put, van der" <[log in to unmask]>
Subject:   Onderhoud databank
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=US-ASCII
Content-Transfer-Encoding: 7bit

Beste lezer,

Ik ben op zoek naar sites, artikelen, boeken, stappenplannen etc. over
het proces van het actueel en betrouwbaar houden van gegevensdatabanken
(met daarin zowel in- als externe adresgegevens).

Wie o wie kan mij verder helpen?

Bedankt.

Groet,

Stefan van der Put
Kenniscentrum
FNV Bondgenoten

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Thu, 12 Dec 2002 13:53:09 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     "Hernando-van Hest, I.C.M. (Ineke)"
       <[log in to unmask]>
Subject:   Re: waarom KM?
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="windows-1252"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Hallo Flox,

Als je weet waar dit rapport verkrijgbaar is, zou je dat op de lijst bekend
willen maken? Ik heb namelijk ook interesse voor dit rapport.

Alvast bedankt. 

Met vriendelijke groet,

Ineke Hernando

SNS bank
Kwaliteits & Kennismanagement (KKM)
IT Kenniscentrum
Pettelaarpark 120
5216 PT 's-Hertogenbosch

Postbus 70053
5201 DZ 's-Hertogenbosch

tel.: 073-6832860
tel.: 073-6833102

-----Original Message-----
From: Flox den Hartog [mailto:[log in to unmask]]
Sent: Thursday, December 12, 2002 10:36 AM
To: [log in to unmask]
Subject: [NEDBIB-L] waarom KM?


Nonchalance rond kennis en documenten bedreigt concurrentiepositie

In opdracht van Xerox heeft de internationale onderzoeksorganisatie MORI
Telephone Surveys voor de tweede keer een jaarlijks terugkerend en
onafhankelijk onderzoek gehouden. Telefonisch zijn 1004 leidinggevenden
en hun stafleden in zes Europese landen ondervraagd. De bevindingen zijn
vastgelegd in een rapport onder de titel Documents, People and
Technology: A European Perspective. Dit onderzoek brengt een aantal
opmerkelijke en soms alarmerende zaken aan het licht over het Europese
bedrijfsleven. De vier belangrijkste conclusies:
* Europese bedrijven verliezen veel geld door onzorgvuldig omgaan met
documenten.
* Europese managers voelen zich overspoeld door papierwerk.
* De tevredenheid van medewerkers speelt in Europa vaak mee in het
bepalen van het succes van IT-investeringen.
* Europese bedrijven hebben te weinig aandacht voor kennismanagement.

Europese bedrijven verliezen hun greep op de uitgaven voor het
vervaardigen en onderhouden van documenten. Het verloren bedrag kan
oplopen tot honderden miljoenen euro's per jaar. Bijna de helft van de
Europese organisaties kan of wil zijn documentgerelateerde kosten niet
in de hand houden. Dit lijkt een direct effect te gaan krijgen op hun
winstgevendheid, en dat in een tijd dat kostenbeheersing de eerste
prioriteit is van Europese bedrijven.
Deze conclusie trekt Xerox uit het onderzoek. 'Een meerderheid van de
ondervraagde managers en stafleden is actief in de IT, de
dienstverlening, en in bemiddelende en financiële functies. Ondanks dat
had zo'n 49 procent geen idee hoeveel hun organisaties uitgaven aan
documenten.'


Goede reden om toch wat aan KM te doen?

Flox den Hartog Jager

--
JBR Organisatie-adviseurs bv
Utrechtseweg 46a
3704 HD ZEIST
the Netherlands
T: +31 (0) 30 699 90 00
F: +31 (0) 30 699 90 01
www.jbr.nl

____________________________________________________________________________
_____

The information contained in this message may be confidential and is
intended to be exclusively for the addressee. Should this message be
sent to you by mistake, please delete the message, do not use the
contents herein and notify the sender immediately by returning the
e-mail.
____________________________________________________________________________
_____

The Services of JBR Organisatie-adviseurs bv are solely rendered and
instructions are only accepted and carried out subject to the General
Conditions of the ROA which include a limitation of our liability.

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!


**********
Dit e-mailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerden. Indien
dit bericht niet voor u is bedoeld, wordt u verzocht de afzender
hiervan op de hoogte te stellen door het bericht te retourneren en
de inhoud niet te gebruiken. Aan dit bericht kunnen geen rechten
worden ontleend.

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Thu, 12 Dec 2002 14:22:07 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Bert Berenschot <[log in to unmask]>
Organization: OLVG
Subject:   Re: Gezocht: tv-programma
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: 7bit

Bel met Euroclip en Reporterservice tel 020-6815815 die radio- en tv uitzendingen van de publieke en commerciele omroepen zes weken
lang bewaard. Ze zijn wel behoorlijk duur.

Bert Berenschot
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis
Amsterdam


----- Original Message -----
From: "Ellen Post" <[log in to unmask]>
To: <[log in to unmask]>
Sent: Thursday, December 12, 2002 11:48 AM
Subject: [NEDBIB-L] Gezocht: tv-programma


Beste collega's,

Ik ben met spoed op zoek naar een documentaire, dan wel een item uit de TV-Show van enige jaren geleden dat een stel acrobaten of
acteurs laat zien die straattheater maken. Zij vallen daarbij van trappen, lopen tegen bushokjes aan enz. Volgens mij gebeurde dit
alles als eerste in Parijs. Ik heb al contact gehad met de Tros, Stichting Beeld & Geluid en het Theather Instituut Nederland.
Misschien heeft iemand meer gegevens zoals een naam van de groep, uitzenddatum of een videoband.

Met vriendelijke groet,

Ellen Post-van der Roest

FHV/BBDO Kenniscentrum
Amsterdamseweg 204
1182 HL Amstelveen
Postbus 470
1180 AL Amstelveen

telefoon    : 020-5437522
fax   : 020-5437778
e-mail  : [log in to unmask]

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Thu, 12 Dec 2002 14:24:16 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Ellen Post <[log in to unmask]>
Subject:   Gevonden: tv-programma
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Beste collega's,

Hartelijk bedankt voor de reacties. Inmiddels ben ik erachter dat het de franse stuntman Cyril Raphael is, die in het programma Kopspijkers te gast was op 31 december 1998. De band is te bestellen via de sales-afdeling van de Publieke Omroep.

Groet,

Ellen Post-van der Roest

FHV/BBDO Kenniscentrum
Amsterdamseweg 204
1182 HL Amstelveen
Postbus 470
1180 AL Amstelveen

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Thu, 12 Dec 2002 14:29:07 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Mary Hommes <[log in to unmask]>
Subject:   Re: Gezocht: tv-programma
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"

Bel met Ivo Niehe Producties, zij produceerden waarschijnlijk de TV-show.
Telefoon: 035-6260100

Met vriendelijke groet,

Mary Hommes
Documentatie Stichting Aids Fonds
Keizersgracht 390-392
1016 GB Amsterdam
020-6262669
www.aidsfonds.nl


----- Original Message -----
From: "Ellen Post" <[log in to unmask]>
To: <[log in to unmask]>
Sent: Thursday, December 12, 2002 11:48 AM
Subject: [NEDBIB-L] Gezocht: tv-programma


Beste collega's,

Ik ben met spoed op zoek naar een documentaire, dan wel een item uit de
TV-Show van enige jaren geleden dat een stel acrobaten of
acteurs laat zien die straattheater maken. Zij vallen daarbij van trappen,
lopen tegen bushokjes aan enz. Volgens mij gebeurde dit
alles als eerste in Parijs. Ik heb al contact gehad met de Tros, Stichting
Beeld & Geluid en het Theather Instituut Nederland.
Misschien heeft iemand meer gegevens zoals een naam van de groep,
uitzenddatum of een videoband.

Met vriendelijke groet,

Ellen Post-van der Roest

FHV/BBDO Kenniscentrum
Amsterdamseweg 204
1182 HL Amstelveen
Postbus 470
1180 AL Amstelveen

telefoon    : 020-5437522
fax   : 020-5437778
e-mail  : [log in to unmask]

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Thu, 12 Dec 2002 14:35:28 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     "Buruma, J." <[log in to unmask]>
Subject:   Re: Gevonden: tv-programma
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
Content-Transfer-Encoding: 7bit

Beste Ellen,

Heb je een telefoonnummer van die sales-afdeling? Misschien kan ik op die
manier aan banden komen van "Valeri Gergjevs Rusland - een muzikale reis".

Jan Buruma

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Ellen Post [mailto:[log in to unmask]]
Verzonden: donderdag 12 december 2002 14:24
Aan: [log in to unmask]
Onderwerp: [NEDBIB-L] Gevonden: tv-programma


Beste collega's,

Hartelijk bedankt voor de reacties. Inmiddels ben ik erachter dat het de
franse stuntman Cyril Raphael is, die in het programma Kopspijkers te gast
was op 31 december 1998. De band is te bestellen via de sales-afdeling van
de Publieke Omroep.

Groet,

Ellen Post-van der Roest

FHV/BBDO Kenniscentrum
Amsterdamseweg 204
1182 HL Amstelveen
Postbus 470
1180 AL Amstelveen

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!

Disclaimer
************************************************************************
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te
vernietigen en de afzender te informeren.
Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van
de mail contact met afzender op te nemen.
************************************************************************

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Thu, 12 Dec 2002 16:09:44 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     "Kuyt, Jannie" <[log in to unmask]>
Subject:   Vacature Sociaal-Economische Raad (SER)
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert de regering en het parlement op sociaal-economisch terrein. De raad en zijn commissies bestaan uit vertegenwoordigers van de centrale ondernemers- en werknemersorganisaties en uit onafhankelijke deskundigen. Het secretariaat bestaat uit circa 155 medewerkers en is gevestigd in Den Haag.De afdeling Bibliotheek en Documentatie van de Sociaal-Economische Raad (SER) zoekt per direct, voor de periode van één jaar een 


MEDEWERKER BIBLIOTHEEK (M/V)


Functie-inhoud: 
beheerswerkzaamheden zoals de tijdschriftencirculatie, jaarverslagencollectie, informatieprofielen, attenderingen; 

diverse administratieve werkzaamheden zoals het verwerken van de post, verzorgen van de in- en externe leenaanvragen, plaatsen van bestellingen, en verzorgen van bindwerk; 

het geven van informatie over publicaties op het gebied van actuele SER-thema's. 

Functie-eisen:
algemene kennis op tenminste havo-niveau, bibliotheekervaring bij voorkeur aangevuld met een GO/A-opleiding; 

belangstelling voor vraagstukken op sociaal- en economisch terrein; 

kennis van en affiniteit met geautomatiseerde systemen; 

accuratesse en goede contactuele vaardigheden. 

Arbeidsvoorwaarden:
De arbeidsduur bedraagt gemiddeld 20 uur per week (vijf ochtenden per week met een aanvangstijd tussen 8.00 en 8.30).


Inlichtingen en sollicitatie:
Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij mevrouw R.E.W. Davies, Hoofd van de afdeling Bibliotheek- en Documentatie, telefoon 070 - 3499 659. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan de SER, t.a.v. mevrouw A.G. Harteveld, stafafdeling Personeel en Organisatie, Postbus 90405, 2509 LK Den Haag. E-mail: [log in to unmask]

Meer informatie over de SER kunt u vinden op onze website: http://www.ser.nl

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Thu, 12 Dec 2002 17:44:02 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Michiel Offeringa <[log in to unmask]>
Subject:   Michiel Offeringa/NL/ABNAMRO/NL has left the bank on 29-11-02
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: 7bit

I will be out of the office from 01-12-2002 until 31-01-2003.

At the moment there is no new librarian within Group Legal.

If you have a very urgent question, send it to
Management Support JZ.
The employees of Group Legals' management support will try to help you, but
cannot asure that they really can.
---------------------------------------------------------------------------
This message (including any attachments) is confidential and may be
privileged. If you have received it by mistake please notify the sender by
return e-mail and delete this message from your system. Any unauthorised
use or dissemination of this message in whole or in part is strictly
prohibited. Please note that e-mails are susceptible to change.
ABN AMRO Bank N.V. (including its group companies) shall not be liable for
the improper or incomplete transmission of the information contained in
this communication nor for any delay in its receipt or damage to your
system. ABN AMRO Bank N.V. (or its group companies) does not guarantee that
the integrity of this communication has been maintained nor that this
communication is free of viruses, interceptions or interference.
---------------------------------------------------------------------------

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Thu, 12 Dec 2002 21:40:42 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     "David N. Jansen" <[log in to unmask]>
Subject:   Re: leen/registratiesystemen
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: 7bit

Beste Nynke,

> *    Mijn tweede vraag betreft het feit dat in onze bibliotheek niet de
> hele tijd iemand aanwezig is om boeken uit te lenen aan mensen. Gevolg is
> dat mensen de boeken maar gewoon meenemen en ze niet altijd terugbrengen...

In de bibliotheek van het ExWi in Bern <http://www.bewi.unibe.ch/>, waar ik
gestudeerd heb, werd een systeem met ,,Stellvertretern'' gebruikt: als je een
boek leent, moet je een kaartje met doorslagen invullen (titel, auteur,
signatuur, gegevens van de lener). Het origineel stop je in een plastic mapje,
dat je (als Stellvertreter) op de plaats waar het boek stond in de kast zet. Zo
kunnen andere gebruikers makkelijk zien wie het boek geleend heeft, en als de
bibliothecaris het boek terugzet ziet hij waar hij de doorslagen moet
verwijderen. De twee doorslagen stop je als gebruiker namelijk in een soort
brievenbus; ze worden door de bibliothecaris op gebruiker en op inleverdatum
gesorteerd in een kaartenbak gezet.

In de bibliotheek van de natuurkunde werd daarvoor een nog eenvoudiger systeem
gebruikt: in elk boek lag een kaartje waarop titel, auteur en signatuur al
voorgedrukt waren. Je hoefde alleen je naam in te vullen en het kaartje in de
brievenbus te stoppen -- dus nog minder werk voor de gebruiker. Alleen is het
dan niet mogelijk met doorslagen te werken; rappeleren en inname is dan
moeilijker.

Twee heel traditionele systemen, maar met een beetje opvoeding van de gebruiker
werkt het prima. Dit systeem of iets wat erop lijkt wordt in veel kleinere
duitstalige bibliotheken gebruikt (zoek in www.google.de naar ,,Bibliothek
Stellvertreter'').

Vriendelijke groeten,
David Jansen
Bellettrie
<http://www.student.utwente.nl/~bellettrie/>

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Fri, 13 Dec 2002 09:13:15 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Pauline Seijffert <[log in to unmask]>
Subject:   Re: Verhuisbericht
In-Reply-To: <[log in to unmask]>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
Content-Transfer-Encoding: 8bit

Veel succes bij verhuizing,
groet Pauline SeiijfertCiteren Martijn Maatman <[log in to unmask]>:

> Geachte heer/mevrouw,
>
> De Hogeschool INHOLLAND Delft gaat per 1 januari 2003 verhuizen. Hiermee zal
> ook de bibliotheek gaan verhuizen.
>
> Het oude adres is :
>
> Hogeschool INHOLLAND Delft
> Bibliotheek
> Brasserskade 1
> 2612 CA Delft
> 015-2150223
> [log in to unmask]
>
> Het nieuwe adres zal per 1 januari 2003 worden :
>
> Hogeschool INHOLLAND Delft
> Bibliotheek
> Kalfjeslaan 2
> 2633 DB Delft
> 015-2519223
> [log in to unmask]
>
> Het postadres blijft ongewijzigd en is Postbus 3190, 2601 DD Delft.
>
> Wij hopen u hiermee voldoende ingelicht te hebben.
>
> Met vriendelijke groet,
>
>
> Bibliotheekteam Delft
>
> ____________________________________________________________
>     Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
>          NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l
>
>    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
> Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
>                Houd hier s.v.p. rekening mee!
>
>
 __________________________________________________________

 Snel en makkelijk e-mailen met Wanadoo Webmail!

 http://www.wanadoo.nl/webmail

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Fri, 13 Dec 2002 10:13:00 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Mirjam Bekker <[log in to unmask]>
Subject:   Vacature mediathecaris PIVM
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1

<html><div style='background-color:'><DIV><FONT size=3>
<P>Het Politie Instituut Verkeer en Milieu stelt zich ten doel de professionaliteit van</P>
<P>de Nederlandse politie te verhogen op het gebied van verkeer(handhaving),</P>
<P>milieu(handhaving) en met verkeer en milieu samenhangende vormen van criminaliteit. Voorts beoogt het instituut de rijvaardigheid van de politie met betrekking tot het uitvoeren van politiële rijtaken te bevorderen. Om dit te bereiken verzorgt het instituut onderwijs, verstrekt advies en geeft voorlichting.</P>
<P>Het PIVM heeft <I><U>voor de duur van 1 jaar</I></U> een vacature voor:</P></FONT><B><FONT face=Arial>
<P alignÎnter></P>
<P alignÎnter>&nbsp;</P></FONT><FONT face=Arial size=5>
<P alignÎnter>Mediathecaris (m/v)</P></FONT><FONT face=Arial>
<P alignÎnter>24 uur, standplaats Apeldoorn</P></FONT><FONT face=Arial size=2>
<P>&nbsp;</P>
<P></B></FONT><B><FONT face=Arial>De functie</P></B></FONT>
<P align=justify></P>
<P align=justify>U adviseert over collectievorming en sanering, verstrekt informatie over het beschikbare materiaal in de mediatheek en houdt ontwikkelingen op het vakgebied bij. Verder vervaardigt u titelbeschrijvingen van ingekomen materiaal en vat u de essentie van de inhoud kort en bondig samen. Ook kent u descriptoren toe ten behoeve van terugvindbaarheid en houdt u zich bezig met de uitleenprocedure van het materiaal binnen de mediatheek.</P>
<P align=justify></P><B>
<P>Uw profiel</P></B>
<P>U bent klantvriendelijk, flexibel en beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Hiernaast bent u accuraat en in staat zowel zelfstandig als in teamverband te werken. Tot slot werkt u gestructureerd en ordelijk.</P><B>
<P>Eisen</P></B>
<P>U heeft een opleiding IDM of BDI afgerond of bent hiermee bezig. </P><B>
<P>Ons aanbod</P></B>
<P>Afhankelijk van genoten opleiding(en), leeftijd en ervaring wordt deze functie maximaal gewaardeerd in schaal 8 BBP. Bij een volledige werkweek van 36 uur is dit maximaal</P>
<P>€ 2906,00 bruto per maand.</P><B><FONT face=Arial>
<P>Interesse?</P></B></FONT>
<P>Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u bellen met mevrouw M. Bekker, telefoonnummer 055-5392452.</P>
<P>Uw schriftelijke sollicitatie kunt u, tezamen met uw curriculum vitae binnen 14 dagen na het verschijnen van deze oproep richten aan de afdeling personeelszaken van het PIVM, t.a.v. mevrouw J.T. Walraven, Postbus 834, 7301 BB te Apeldoorn.</P></DIV></div><br clear=all><hr>Ontvang je Hotmail & Messenger berichten op je mobiele telefoon met Hotmail SMS <a href="http://g.msn.com/8HMINL/2021">Klik hier</a> </html>

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Fri, 13 Dec 2002 11:25:35 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Maaike Hoebe <[log in to unmask]>
Subject:   Re: leen/registratiesystemen
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Dag,

Het door David genoemde leenstelsel (briefjes met doorslagen) gebruiken wij in onze bedrijfsbibliotheek. Onze fee-earners mogen deze kaarten niet zelf tussen de boeken zetten, al doen ze dat soms wel. Advocaten en (kandidaat-)notarissen zijn tamelijk lastig te disciplineren als het om invullen leenbriefjes e.d. gaat. Het blijft daardoor altijd lastig te achterhalen waar sommige populaire handboeken zijn.

Maaike Hoebe
SchutGrosheide advocaten notarissen belastingadviseurs-----Original Message-----
From: David N. Jansen [mailto:[log in to unmask]]
Sent: donderdag 12 december 2002 21:41
To: [log in to unmask]
Subject: Re: [NEDBIB-L] leen/registratiesystemen


Beste Nynke,

> *    Mijn tweede vraag betreft het feit dat in onze bibliotheek niet de
> hele tijd iemand aanwezig is om boeken uit te lenen aan mensen. Gevolg is
> dat mensen de boeken maar gewoon meenemen en ze niet altijd terugbrengen...

In de bibliotheek van het ExWi in Bern <http://www.bewi.unibe.ch/>, waar ik
gestudeerd heb, werd een systeem met ,,Stellvertretern'' gebruikt: als je een
boek leent, moet je een kaartje met doorslagen invullen (titel, auteur,
signatuur, gegevens van de lener). Het origineel stop je in een plastic mapje,
dat je (als Stellvertreter) op de plaats waar het boek stond in de kast zet. Zo
kunnen andere gebruikers makkelijk zien wie het boek geleend heeft, en als de
bibliothecaris het boek terugzet ziet hij waar hij de doorslagen moet
verwijderen. De twee doorslagen stop je als gebruiker namelijk in een soort
brievenbus; ze worden door de bibliothecaris op gebruiker en op inleverdatum
gesorteerd in een kaartenbak gezet.

In de bibliotheek van de natuurkunde werd daarvoor een nog eenvoudiger systeem
gebruikt: in elk boek lag een kaartje waarop titel, auteur en signatuur al
voorgedrukt waren. Je hoefde alleen je naam in te vullen en het kaartje in de
brievenbus te stoppen -- dus nog minder werk voor de gebruiker. Alleen is het
dan niet mogelijk met doorslagen te werken; rappeleren en inname is dan
moeilijker.

Twee heel traditionele systemen, maar met een beetje opvoeding van de gebruiker
werkt het prima. Dit systeem of iets wat erop lijkt wordt in veel kleinere
duitstalige bibliotheken gebruikt (zoek in www.google.de naar ,,Bibliothek
Stellvertreter'').

Vriendelijke groeten,
David Jansen
Bellettrie
<http://www.student.utwente.nl/~bellettrie/>

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Fri, 13 Dec 2002 13:00:20 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Margriet van Eck Poppe <[log in to unmask]>
Subject:   Re: waarom KM?
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
Content-Transfer-Encoding: 8bit

Ik sluit me aan bij de opmerking van Erwin Poppen. Ik hou van simpel: informatie zit
in documenten en kennis in mensen. Informatiemanagement is de basis voor
kennismanagement, dus als je als bedrijf niet in staat bent om de informatiestromen
goed te regelen, zal het met de kennisstromen al helemaal niet lukken!

Ik zie, in principe, een gouden toekomst voor documentalisten en
informatieprofessionals als ik het berichtje lees over het Xerox- rapport! Vreemd
toch dat die visie niet gedeeld wordt door directeuren en managers van bedrijven.
Volgens hetzelfde rapport weten ze niet eens hoeveel geld er wordt uitgegeven aan
documenten! Wat ze aan documentalisten uitgeven wordt ze niet eens gevraagd, dat is
pas erg!
Margriet van Eck Poppe

Flox den Hartog schreef:

> Nonchalance rond kennis en documenten bedreigt concurrentiepositie
>
> In opdracht van Xerox heeft de internationale onderzoeksorganisatie MORI
> Telephone Surveys voor de tweede keer een jaarlijks terugkerend en
> onafhankelijk onderzoek gehouden. Telefonisch zijn 1004 leidinggevenden
> en hun stafleden in zes Europese landen ondervraagd. De bevindingen zijn
> vastgelegd in een rapport onder de titel Documents, People and
> Technology: A European Perspective. Dit onderzoek brengt een aantal
> opmerkelijke en soms alarmerende zaken aan het licht over het Europese
> bedrijfsleven. De vier belangrijkste conclusies:
> * Europese bedrijven verliezen veel geld door onzorgvuldig omgaan met
> documenten.
> * Europese managers voelen zich overspoeld door papierwerk.
> * De tevredenheid van medewerkers speelt in Europa vaak mee in het
> bepalen van het succes van IT-investeringen.
> * Europese bedrijven hebben te weinig aandacht voor kennismanagement.
>
> Europese bedrijven verliezen hun greep op de uitgaven voor het
> vervaardigen en onderhouden van documenten. Het verloren bedrag kan
> oplopen tot honderden miljoenen euro's per jaar. Bijna de helft van de
> Europese organisaties kan of wil zijn documentgerelateerde kosten niet
> in de hand houden. Dit lijkt een direct effect te gaan krijgen op hun
> winstgevendheid, en dat in een tijd dat kostenbeheersing de eerste
> prioriteit is van Europese bedrijven.
> Deze conclusie trekt Xerox uit het onderzoek. 'Een meerderheid van de
> ondervraagde managers en stafleden is actief in de IT, de
> dienstverlening, en in bemiddelende en financiële functies. Ondanks dat
> had zo'n 49 procent geen idee hoeveel hun organisaties uitgaven aan
> documenten.'
>
> Goede reden om toch wat aan KM te doen?
>
> Flox den Hartog Jager
>
> --
> JBR Organisatie-adviseurs bv
> Utrechtseweg 46a
> 3704 HD ZEIST
> the Netherlands
> T: +31 (0) 30 699 90 00
> F: +31 (0) 30 699 90 01
> www.jbr.nl
>
> _________________________________________________________________________________
>
> The information contained in this message may be confidential and is
> intended to be exclusively for the addressee. Should this message be
> sent to you by mistake, please delete the message, do not use the
> contents herein and notify the sender immediately by returning the
> e-mail.
> _________________________________________________________________________________
>
> The Services of JBR Organisatie-adviseurs bv are solely rendered and
> instructions are only accepted and carried out subject to the General
> Conditions of the ROA which include a limitation of our liability.
>
> ____________________________________________________________
>     Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
>          NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l
>
>    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
> Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
>                Houd hier s.v.p. rekening mee!

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Fri, 13 Dec 2002 14:17:57 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Chantale Merz <[log in to unmask]>
Subject:   Re: waarom KM?
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1; format=flowed

Hoi

Voor mij gedlt hetzelfde. Ik wil het rapport ook graag lezen.

Chantale Merz
kennismanager, adviseur HRM
ANDARE, het adviesbureau voor de arbeidsmarkt
Ruimtesonde 19
Postbus 2736
3800 GG Amersfoort

Telefoon  033 - 454 55 34
Fax    033 - 454 55 39

internet  www.andare.nl
e-mail   [log in to unmask]

_________________________________________________________________
Messenger - Wer in Echtzeit kommunizieren will, lädt den MSN Messenger.
Cool, kostenlos und mit 3D Emoticons: http://messenger.msn.de

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Fri, 13 Dec 2002 14:31:44 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     "Smolders, Sarah (EST)" <[log in to unmask]>
Subject:   Re: waarom KM?
MIME-version: 1.0
Content-type: text/plain; charset=iso-8859-1
Content-transfer-encoding: quoted-printable

>>Hoi<<

>>Voor mij gedlt hetzelfde. Ik wil het rapport ook graag lezen.<<

Voor mij ook!


*******************************
Sarah Smolders
Adjunct-Adviseur 
Technische bibliotheek RSVZ
Jan Jacobsplein 6
1000 Brussel
+32 2 546 43 07
*******************************
**Historia magistra vitae est**
*******************************

_________________________________________________________________
Messenger - Wer in Echtzeit kommunizieren will, lädt den MSN Messenger.
Cool, kostenlos und mit 3D Emoticons: http://messenger.msn.de

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS Wellicht is uw
antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Fri, 13 Dec 2002 17:01:23 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Maya Thieme <[log in to unmask]>
Subject:   Re: waarom KM?
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: 7bit

Margriet van Eck Popping:
> Ik sluit me aan bij de opmerking van Erwin Poppen. Ik hou van simpel:
informatie zit
> in documenten en kennis in mensen. Informatiemanagement is de basis voor
> kennismanagement, dus als je als bedrijf niet in staat bent om de
informatiestromen
> goed te regelen, zal het met de kennisstromen al helemaal niet lukken!

Ben het eens met Margriet, maar de basis voor kennismanagement wordt naar
mijn mening niet alleen gevormd door informatiemanagement (= vastgelegde,
expliciete kennis) maar ook door personeelsbeleid:
in welke mate kan/wil een medewerker zijn kennis delen met anderen en welke
belemmeringen zijn er in het kennis nemen van de kennis van anderen.

met vriendelijke groet,
Maya Thieme

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Mon, 16 Dec 2002 08:37:54 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Manon Peet <[log in to unmask]>
Subject:   Re: waarom KM?
MIME-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"

Hoi Jolijn,

ik heb het inmiddels ontvangen, dus je hoeft niet meer te zoeken!

Met vriendelijke groet,

Manon Peet
Informatiespecialist
Arbo Unie Oost-Nederland
Tel. (055) 599 69 50
----- Original Message -----
From: Maya Thieme <[log in to unmask]>
To: <[log in to unmask]>
Sent: Friday, December 13, 2002 5:01 PM
Subject: Re: [NEDBIB-L] waarom KM?


> Margriet van Eck Popping:
> > Ik sluit me aan bij de opmerking van Erwin Poppen. Ik hou van simpel:
> informatie zit
> > in documenten en kennis in mensen. Informatiemanagement is de basis voor
> > kennismanagement, dus als je als bedrijf niet in staat bent om de
> informatiestromen
> > goed te regelen, zal het met de kennisstromen al helemaal niet lukken!
>
> Ben het eens met Margriet, maar de basis voor kennismanagement wordt naar
> mijn mening niet alleen gevormd door informatiemanagement (= vastgelegde,
> expliciete kennis) maar ook door personeelsbeleid:
> in welke mate kan/wil een medewerker zijn kennis delen met anderen en
welke
> belemmeringen zijn er in het kennis nemen van de kennis van anderen.
>
> met vriendelijke groet,
> Maya Thieme
>
> ____________________________________________________________
>     Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
>          NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l
>
>    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
> Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
>                Houd hier s.v.p. rekening mee!
>

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Mon, 16 Dec 2002 09:31:58 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     "Harling, A.E. van" <[log in to unmask]>
Subject:   Re: waarom KM?
MIME-version: 1.0
Content-type: text/plain; charset=iso-8859-1
Content-transfer-encoding: quoted-printable

Natuurlijk ook interesse bij mij!!!!

Albert van Harling
min.van LNV


-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Smolders, Sarah (EST) [mailto:[log in to unmask]]
Verzonden: vrijdag 13 december 2002 14:32
Aan: [log in to unmask]
Onderwerp: Re: [NEDBIB-L] waarom KM?


>>Hoi<<

>>Voor mij gedlt hetzelfde. Ik wil het rapport ook graag lezen.<<

Voor mij ook!


*******************************
Sarah Smolders
Adjunct-Adviseur 
Technische bibliotheek RSVZ
Jan Jacobsplein 6
1000 Brussel
+32 2 546 43 07
*******************************
**Historia magistra vitae est**
*******************************

_________________________________________________________________
Messenger - Wer in Echtzeit kommunizieren will, lädt den MSN Messenger.
Cool, kostenlos und mit 3D Emoticons: http://messenger.msn.de

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS Wellicht is uw
antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Mon, 16 Dec 2002 11:58:19 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     "Toon de Laaf, Bibliothecaris" <[log in to unmask]>
Subject:   Re: waarom KM?
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: 8bit

Ik ook,
Kennelijk willen vele collega's het lezen
Wellicht kunt U aangeven of U het op deze lijst wilt plaatsen...

Met Vriendelijke Groet,

A.J.M. de Laaf
Paleis van Justitie
Centrale Bibliotheek

Postbus 90155
5200 MG 's-Hertogenbosch
tel. 073-620 4551
fax. 073-620 4583
Email : [log in to unmask]
----- Original Message -----
From: "Harling, A.E. van" <[log in to unmask]>
To: <[log in to unmask]>
Sent: maandag 16 december 2002 9:31
Subject: Re: [NEDBIB-L] waarom KM?


> Natuurlijk ook interesse bij mij!!!!
>
> Albert van Harling
> min.van LNV
>
>
> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: Smolders, Sarah (EST) [mailto:[log in to unmask]]
> Verzonden: vrijdag 13 december 2002 14:32
> Aan: [log in to unmask]
> Onderwerp: Re: [NEDBIB-L] waarom KM?
>
>
> >>Hoi<<
>
> >>Voor mij gedlt hetzelfde. Ik wil het rapport ook graag lezen.<<
>
> Voor mij ook!
>
>
> *******************************
> Sarah Smolders
> Adjunct-Adviseur
> Technische bibliotheek RSVZ
> Jan Jacobsplein 6
> 1000 Brussel
> +32 2 546 43 07
> *******************************
> **Historia magistra vitae est**
> *******************************
>
>
>
>
>
> _________________________________________________________________
> Messenger - Wer in Echtzeit kommunizieren will, lädt den MSN Messenger.
> Cool, kostenlos und mit 3D Emoticons: http://messenger.msn.de
>
> ____________________________________________________________
>     Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
>          NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l
>
>    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS Wellicht is
uw
> antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
>                Houd hier s.v.p. rekening mee!
>
> ____________________________________________________________
>     Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
>          NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l
>
>    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
> Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
>                Houd hier s.v.p. rekening mee!
>
> ____________________________________________________________
>     Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
>          NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l
>
>    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
> Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
>                Houd hier s.v.p. rekening mee!
>

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Mon, 16 Dec 2002 14:30:27 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Flox den Hartog <[log in to unmask]>
Subject:   Xerox KM document
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii; x-mac-type="54455854";
       x-mac-creator="4D4F5353"
Content-Transfer-Encoding: 7bit

Collega's,

Ik heb het genoiemde document inmiddels in mijn bezit. Kan het met
attachment niet op de lijst zetten.

Groet,

Flox den Hartog Jager

--
JBR Organisatie-adviseurs bv
Utrechtseweg 46a
3704 HD ZEIST
the Netherlands
T: +31 (0) 30 699 90 00
F: +31 (0) 30 699 90 01
www.jbr.nl

_________________________________________________________________________________

The information contained in this message may be confidential and is
intended to be exclusively for the addressee. Should this message be
sent to you by mistake, please delete the message, do not use the
contents herein and notify the sender immediately by returning the
e-mail.
_________________________________________________________________________________

The Services of JBR Organisatie-adviseurs bv are solely rendered and
instructions are only accepted and carried out subject to the General
Conditions of the ROA which include a limitation of our liability.

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Mon, 16 Dec 2002 14:26:24 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Sjors Clemens <[log in to unmask]>
Subject:   Re: Xerox KM document
In-Reply-To: <[log in to unmask]>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
Content-Transfer-Encoding: 8bit

Hoe zit het met de auteursrechten op dit document? Ik wil het namelijk best
beschikbaar stellen op een internetadres, maar ik heb geen zin in claims wegens
schending van het auteursrecht.

Dus als iemand weet hoe het daarmee zit, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet

Sjors Clemens


Citeren Flox den Hartog <[log in to unmask]>:

> Collega's,
>
> Ik heb het genoiemde document inmiddels in mijn bezit. Kan het met
> attachment niet op de lijst zetten.
>
> Groet,
>
> Flox den Hartog Jager
>
> --
> JBR Organisatie-adviseurs bv
> Utrechtseweg 46a
> 3704 HD ZEIST
> the Netherlands
> T: +31 (0) 30 699 90 00
> F: +31 (0) 30 699 90 01
> www.jbr.nl
>
>
________________________________________________________________________________
_
>
> The information contained in this message may be confidential and is
> intended to be exclusively for the addressee. Should this message be
> sent to you by mistake, please delete the message, do not use the
> contents herein and notify the sender immediately by returning the
> e-mail.
>
________________________________________________________________________________
_
>
> The Services of JBR Organisatie-adviseurs bv are solely rendered and
> instructions are only accepted and carried out subject to the General
> Conditions of the ROA which include a limitation of our liability.
>
> ____________________________________________________________
>     Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
>          NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l
>
>    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
> Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
>                Houd hier s.v.p. rekening mee!
>

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Mon, 16 Dec 2002 14:29:54 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     "A. van Boven" <[log in to unmask]>
Subject:   Vacature OB Goes
Comments: cc: "W. Kempees" <[log in to unmask]>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Wie de jeugd heeft...  Bibliotheek Goes

Het werkgebied van de bibliotheek Goes omvat 36.000 inwoners en heeft 8 peuterspeelzalen, 21 basisscholen en 5 scholen voor het voortgezet onderwijs. Bij de bibliotheek staan 10.500 leden ingeschreven, waarvan 4.640 jonger zijn dan 18 jaar. De organisatie, met ca. 25 medewerkers, heeft een structuur waarin de directeur samen met het hoofd Informatie en Publieksdiensten en het hoofd Uitleenorganisatie het managementteam vormen en verantwoordelijk zijn voor de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering.

Per 1 januari 2003 komt de functie vrij van:

(Jeugd)Bibliothecaris m/v
voor 24 uur per week

Wat gaat u doen?
Binnen de afdeling Informatie en Publieksdiensten bent u verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de jeugdafdeling. Als bibliothecaris voor de doelgroep 0 tot 12 jarigen ontwikkelt u ideeën over en zorgt u voor de coördinatie van (nieuwe) activiteiten voor deze doelgroep. U stelt de collectieprofielen op en bent verantwoordelijk voor de aanschaf en sanering van de collecties voor de jeugd. U geeft op stimulerende wijze leiding aan de uitvoering van het bibliotheekwerk voor de jeugd tot 12 jaar en u denkt actief mee over activiteiten voor de jeugd tot en met 18 jaar. U verricht een aantal uren inlichtingenwerk. Er wordt beroep gedaan op uw beleidsadviserende en beleidsuitvoerende capaciteiten. In het kader van de bibliotheekvernieuwing denkt u mee over functie-innovatie en regionale samenwerking. 


Wat vragen wij van u?

-    IDM, vakopleiding of gelijkwaardige relevante opleiding op HBO niveau
-    ervaring in of affiniteit met het jeugdbibliotheekwerk
-    organisatorische capaciteiten
-    communicatief en extern gericht
-    kennis met en ervaring in het werken met nieuwe mediaWat bieden wij u?

De (jeugd)bibliothecaris wordt conform de CAO Openbare bibliotheken ingedeeld in schaal 7. Uw salaris bedraagt bij een 36-urige werkweek min. € 1770,00 en max. € 2346,00 bruto.


Wat kunt u nu doen?

Vragen over de functie kunnen gesteld worden aan:
mevr. G. Morriën, hoofd afdeling Informatie en Publieksdiensten, tel: 0113-219506. 
Uw sollicitatie met curriculum vitae kunt u tot 11 januari 2003 sturen naar:
Bibliotheek Goes, t.a.v. mevr. G. Morriën, Oostwal 34, 4461 JT Goes. 
De sollicitatiegesprekken zullen in week 4 plaatsvinden.

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Tue, 17 Dec 2002 01:00:24 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Ellen Zwijnenburg <[log in to unmask]>
Subject:   Ellen Zwijnenburg/NMT is niet op zijn/haar kantoor.
MIME-Version: 1.0
Content-type: text/plain; charset=us-ascii

Ik ben afwezig vanaf 16-12-2002 en ik ben niet eerder terug dan
02-01-2003.

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Tue, 17 Dec 2002 01:42:20 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     AlQuin <[log in to unmask]>
Subject:   Re: Ellen Zwijnenburg/NMT is niet op zijn/haar kantoor.
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="US-ASCII"

On 17-12-2002 01:00 Ellen Zwijnenburg wrote:

>Ik ben afwezig vanaf 16-12-2002 en ik ben niet eerder terug dan
>02-01-2003.
>


Fijn, zeg...

Kees de Bondt


* Als je doet wat je altijd al hebt gedaan,
 krijg je het resultaat dat je altijd al hebt gekregen.

AlQuin Total Quality - [fly.to/alquin]
de onafhankelijke professionals voor informatiekwaliteit

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Tue, 17 Dec 2002 15:17:22 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Riya Geboers <[log in to unmask]>
Subject:   leeftijdsgrens leden jeugdbieb
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: 7bit

Mijn collega van de jeugdbibliotheek zou willen weten welke leeftijd wordt
aangehouden als kinderen "overgaan" naar de volwassenen afdeling.
En waarom.

Reacties graag naar:
Annemieke Driessens bibliotheek Weert
[log in to unmask]

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Tue, 17 Dec 2002 15:22:10 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Riya Geboers <[log in to unmask]>
Subject:   succesvolle ledenwerfacties
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: 7bit

Welke openbare bibliotheek heeft succesvolle ledenwerfacties uitgevoerd?
Wij zouden graag willen weten wat jullie hebben gedaan en hoe jullie het
hebben aangepakt. Dan hoeven wij niet opnieuw een wiel uit te vinden, zoals
zo vaak.
Alle tips en ideeen zijn welkom.

Bedankt alvast.

Riya Geboers, bibliotheek Weert

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Tue, 17 Dec 2002 15:16:29 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Henk Mourik <[log in to unmask]>
Organization: Hogeschool van Amsterdam
Subject:   Tijdschriften ter overname
MIME-Version: 1.0
Content-type: text/plain; charset=US-ASCII
Content-transfer-encoding: 7BIT

Oude tijdschriftenjaargangen

Wij bieden de volgende gebonden tijdschriftenjaargangen in z'n
geheel gratis ter overname aan:

National Geographic 1980-1992
Natuur en Techniek  1973-1995
Ons Amsterdam     1955-1996
Scientific American  1973-1996
Spiegel Historiael   1971-1994


Met vriendelijke groet,
Henk Mourik
Hogeschool van Amsterdam
Mediatheek Leeuwenburg
Postbus 1025
1000 BA
Amsterdam
tel. 020 - 595 11 33

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Tue, 17 Dec 2002 16:34:55 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Hans Loonen <[log in to unmask]>
Organization: Oce-Technologies B.V.
Subject:   Xerox KM rapport
MIME-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii

Het Xerox KM rapport is te vinden op:

http://www.ffpress.net/Kunden/XER/Downloads/XER2661.pdf

Groeten,
Hans Loonen

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Tue, 17 Dec 2002 17:21:28 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Comments:   ============================================================        Aan de inhoud van dit bericht en bijgevoegde    =        documenten kunnen geen rechten worden ontleend.          ===========================================================From:     "I.M. Tromp" <[log in to unmask]>
Subject:   Betr.: [NEDBIB-L] Xerox KM rapport
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=US-ASCII
Content-Transfer-Encoding: 7bit

Ik weet niet of er nog wat aan hebt of het al kent!

Inge

>>> [log in to unmask] 17-12 16:34 >>>
Het Xerox KM rapport is te vinden op:

http://www.ffpress.net/Kunden/XER/Downloads/XER2661.pdf

Groeten,
Hans Loonen

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Tue, 17 Dec 2002 17:15:45 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     "Post, Simone" <[log in to unmask]>
Subject:   nieuwe wetten
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"

Voor een collega ben ik op zoek naar een overzicht van nieuwe wetten die
ingaan in 2003. Heeft iemand een idee hoe ik dit op een makkelijke manier
kan vinden. Wij hebben geen abonnement op Opmaat.

Alvast Bedankt
Simone Post
NCRV Documentatie

_________________________________________________________________________

De informatie, opgenomen in dit bericht, kan vertrouwelijk zijn en
is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u dit bericht
onterecht ontvangt wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en
de afzender te informeren door het bericht te retourneren en uit uw
bestanden te verwijderen. De werkgever van afzender aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade, voortvloeiend uit het
gebruik en/of acceptatie van de inhoud van het bericht. Tevens is de
werkgever van de afzender niet aansprakelijk voor de inhoud en eventuele
schadelijke gevolgen van door haar medewerkers verzonden persoonlijke
e-mailberichten.
_________________________________________________________________________

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Tue, 17 Dec 2002 17:27:04 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     "Rodenburg, Marc" <[log in to unmask]>
Subject:   Re: nieuwe wetten
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"

http://www.overheid.nl/wetten/index.html

Hierop staan alleen de wetteksten

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Post, Simone [mailto:[log in to unmask]]
Verzonden: dinsdag 17 december 2002 17:16
Aan: [log in to unmask]
Onderwerp: [NEDBIB-L] nieuwe wetten


Voor een collega ben ik op zoek naar een overzicht van nieuwe wetten die
ingaan in 2003. Heeft iemand een idee hoe ik dit op een makkelijke manier
kan vinden. Wij hebben geen abonnement op Opmaat.

Alvast Bedankt
Simone Post
NCRV Documentatie

_________________________________________________________________________

De informatie, opgenomen in dit bericht, kan vertrouwelijk zijn en
is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u dit bericht
onterecht ontvangt wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en
de afzender te informeren door het bericht te retourneren en uit uw
bestanden te verwijderen. De werkgever van afzender aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade, voortvloeiend uit het
gebruik en/of acceptatie van de inhoud van het bericht. Tevens is de
werkgever van de afzender niet aansprakelijk voor de inhoud en eventuele
schadelijke gevolgen van door haar medewerkers verzonden persoonlijke
e-mailberichten.
_________________________________________________________________________

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Tue, 17 Dec 2002 17:50:42 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     "Harling, A.E. van" <[log in to unmask]>
Subject:   Re: Betr.: [NEDBIB-L] Xerox KM rapport
MIME-version: 1.0
Content-type: text/plain; charset=iso-8859-1

Heb ik reeds....Groet

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: I.M. Tromp [mailto:[log in to unmask]]
Verzonden: dinsdag 17 december 2002 17:21
Aan: [log in to unmask]
Onderwerp: [NEDBIB-L] Betr.: [NEDBIB-L] Xerox KM rapport


Ik weet niet of er nog wat aan hebt of het al kent!

Inge

>>> [log in to unmask] 17-12 16:34 >>>
Het Xerox KM rapport is te vinden op:

http://www.ffpress.net/Kunden/XER/Downloads/XER2661.pdf

Groeten,
Hans Loonen

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Tue, 17 Dec 2002 18:45:14 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     "Henk W. van Asten" <[log in to unmask]>
Subject:   Re: Tijdschriften ter overname
In-Reply-To: <3DFF3FCB.22939.F894B5@localhost>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="us-ascii"; format=flowed

Wat jammer voor de studenten van de HVA dat ze die boeiende tijdschriften
nu niet langer in hun bibliotheek kunnen raadplegen.........


HENK


t 15:16 17-12-02, Henk Mourik wrote:
>Oude tijdschriftenjaargangen
>
>Wij bieden de volgende gebonden tijdschriftenjaargangen in z'n
>geheel gratis ter overname aan:
>
>National Geographic 1980-1992
>Natuur en Techniek  1973-1995
>Ons Amsterdam     1955-1996
>Scientific American  1973-1996
>Spiegel Historiael   1971-1994
>
>
>
>
>
>
>Met vriendelijke groet,
>Henk Mourik
>Hogeschool van Amsterdam
>Mediatheek Leeuwenburg
>Postbus 1025
>1000 BA
>Amsterdam
>tel. 020 - 595 11 33

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Wed, 18 Dec 2002 08:54:48 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Johan De Kroon <[log in to unmask]>
Subject:   AW:   [NEDBIB-L] nieuwe wetten
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Er zijn diverse mogelijkheden om via een omweg de vraag te beantwoorden. Hieronder 2 verwijzingen, die van nut zouden kunnen zijn:

http://till.kub.nl/ en dan op de knop "wetgeving" 
http://juridische.pagina.nl/ (Deze behoort tot de groep "startpagina's)

Er komt in de loop van 2003 een publieksversie van de Wettenbank. Helaas heb je daar op dit moment nog weinig aan, maar je kunt er wel eens gaan kijken. Ook de website www.overheid.nl levert weinig tot niets op. Je moet toch echt zo iets opzoeken via Opmaat of de Wettenbank van de SDU.

Johan de Kroon

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Wed, 18 Dec 2002 11:33:06 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Jeroen FF Heijmans <[log in to unmask]>
Subject:   Re: leeftijdsgrens leden jeugdbieb
In-Reply-To: <007601c2a5d7$b84cd570$6c01a8c0@PCRIA>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
Content-Transfer-Encoding: 8bit

> Mijn collega van de jeugdbibliotheek zou willen weten welke leeftijd
> wordt aangehouden als kinderen "overgaan" naar de volwassenen afdeling.

Ik weet uit mijn jeugdtijd dat er een grens van 12 jaar werd gehanteerd.
Tenzij je al zoveel las dat je naar boven mocht (*grin* in Hellevoetsluis
zat de volwassenenafdeling op de 1e etage :))

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Wed, 18 Dec 2002 12:03:21 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     "Hul, Mw. H.C.M van 't" <[log in to unmask]>
Subject:   Re: leeftijdsgrens leden jeugdbieb
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="ISO-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Waarom überhaupt grenzen? Ik lees nu nog graag jeugdboeken en in mijn jeugd
heb ik eerst vreselijk moeten zeuren om volwassen boeken te mogen lenen. (ik
had naar mijn mening toen alle interessante boeken op de jeugdafdeling al
uit)
Ik zie de A - B - C indeling bij de jeugdboeken ook meer als een indicatie
van de doelgroep dan dat je die boeken moet en mag lezen op een bepaalde
leeftijd. En als je eerder toe bent aan de volwassen boeken dan moet dat
toch gewoon kunnen?
Hoe wordt daar eigenlijk mee omgegaan in de openbare bibliotheek? Daar ben
ik wel nieuwsgierig naar.

Manon van 't Hul
Documentair Beheer 
Gemeente Ede
        -----Oorspronkelijk bericht-----
        Van:  Jeroen FF Heijmans [mailto:[log in to unmask]]
        Verzonden:   woensdag 18 december 2002 11:33
        Aan:  [log in to unmask]
        Onderwerp:   Re: [NEDBIB-L] leeftijdsgrens leden
jeugdbieb

        > Mijn collega van de jeugdbibliotheek zou willen weten
welke leeftijd
        > wordt aangehouden als kinderen "overgaan" naar de
volwassenen afdeling.

        Ik weet uit mijn jeugdtijd dat er een grens van 12 jaar werd
gehanteerd.
        Tenzij je al zoveel las dat je naar boven mocht (*grin* in
Hellevoetsluis
        zat de volwassenenafdeling op de 1e etage :))

        ____________________________________________________________
            Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
                 NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

            EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
         Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
                       Houd hier s.v.p. rekening mee!

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Wed, 18 Dec 2002 17:31:34 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Jeroen FF Heijmans <[log in to unmask]>
Subject:   Re: leeftijdsgrens leden jeugdbieb
In-Reply-To: <[log in to unmask]>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
Content-Transfer-Encoding: 8bit

> Waarom überhaupt grenzen?

Ik was een vroege lezer en bibliotheekmeubilair in die tijd.
De reden was dat boeken voor volwassenen moeilijk waren voor de kinderen.
Dus niet echt 100% verboden, maar ze letten er toen wel op.
Zeker omdat kinderen gratis waren en volwassenen niet.
Wat gebeurde er natuurlijk vaak. Kind krijgt een lidmaatschappie en de
ouders lenen volwassenboeken...

> Ik lees nu nog graag jeugdboeken en in mijn

Strips met name als ik ff een uurtje moet wachten ergens :)

> jeugd heb ik eerst vreselijk moeten zeuren om volwassen boeken te mogen
> lenen. (ik had naar mijn mening toen alle interessante boeken op de
> jeugdafdeling al uit)

Gelukkig hoefde ik niet te zeuren.
Ik was zo bekend dat ik door mocht lopen.

Het leukste vond ik op een gegeven moment dat er nog maar 2 oude passen in
omloop waren.

De gemeente had vroeger 2 vestigingen die samen gingen in 1 grote.
Ik had 1 van de 2 passen met het oude nummer (en nog een ruimte boven de
pas voor een gekleurd kaartje (gaf aan wat je mocht lenen?).
De andere pas was van de bibliotheek zelf :))

> Hoe wordt daar eigenlijk mee omgegaan in de openbare bibliotheek? Daar
> ben ik wel nieuwsgierig naar.

Ik denk redelijk streng. Toch voor het gratis lenen van dingen....


--
Grtz,

Jeroen "FF" Heijmans

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Wed, 18 Dec 2002 23:26:49 +0100
Reply-To:   [log in to unmask]
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Silvia Overbeek <[log in to unmask]>
Subject:   Re: succesvolle ledenwerfacties
MIME-Version: 1.0
Content-type: text/plain
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

EEN PEUTERMAAND MET WAARDEVONNEN UITGEGEVEN VIA KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN LEVERT IN ONZE BIBLIOTHEEK IN COMBINATIE MET EEN GESCHENKJE GEMIDDELD 70 NIEUWE LEDEN OP
 ______________________________________________________________
 Gratis e-mail en meer: http://www.dolfijn.nl/

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Thu, 19 Dec 2002 09:46:49 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Loes Hazes <[log in to unmask]>
Subject:   Vacature bibliotheekmedewerker Bibliotheek Vrije Universiteit
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

De Universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit te Amsterdam (UBVU) zoekt voor de Hoofdafdeling Bèta- en Medische wetenschappen:


BIBLIOTHEEKMEDEWERKER v/m Klinische bibliotheek
(voor maximaal 32 uur)

TAKEN 
· Verzorgen van interbibliothecair leenverkeer 
· Ter beschikking stellen van documentaire informatie (uitleen, verlengen, innemen, reserveren)
· Informatie verstrekken inzake het gebruik van de bibliotheek, de catalogus en het referentiemateriaal (handboeken, cd-rom en internet)
· Verzorgen van bindadministratie
· Beheer studiezaal- en magazijncollecties
 Projectmatige werkzaamheden

FUNCTIE-EISEN
· MBO-opleiding, bij voorkeur aangevuld met GO-A opleiding of IDV-1
· communicatieve vaardigheden, service-gerichtheid, flexibele instelling, nauwkeurigheid en type-vaardigheid
· bij voorkeur ervaring en affiniteit met het werken op een PC en/of geautomatiseerde systemen

BIJZONDERHEDEN
Het betreft een aanstelling op uitzendbasis, met ingang van z.s.m., voor de periode van minimaal een half jaar, met mogelijkheid van verlenging.
Werktijden in overleg.

SALARIS
Afhankelijk van opleiding en ervaring schaal 5 / 6 BBRA (maximaal 
EUR 2151 bruto per maand bij volledige werktijd).

INFORMATIE
Nadere informatie wordt graag verstrekt door mw. C. Frederiks, coördinator dienstverlening Klinische bibliotheek, tel.: (020)-44 41237, e-mail: [log in to unmask] of mw. L.C.M. Hazes, hoofd van het Bureau van de Hoofdafdeling, tel.: (020)-44 45240, e-mail: [log in to unmask]
Schriftelijke sollicitaties richten aan de Vrije Universiteit, de heer drs. D.M. Schut, bibliothecaris UBVU, De Boelelaan 1103, 1081 HV Amsterdam.

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Wed, 18 Dec 2002 10:58:55 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Jacques Teunisse <[log in to unmask]>
Subject:   Vacature bij de Koninklijke Bibliotheek
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

De hoofdafdeling Research & Development zoekt een 

Projectleider digitalisering (v/m)

DE ORGANISATIE De hoofdafdeling Research & Development kent een sterk innovatief karakter. De afdeling werkt in tientallen projecten nauw samen met andere bibliotheken, bedrijven, externe opdrachtgevers, expertisecentra, standaardisatieorganisaties en werkgroepen. De sectie Onderzoek houdt zich bezig met projecten op het terrein van de digitalisering, conservering en andere bibliotheekprocessen.

DE FUNCTIE U geeft leiding aan enkele projecten op het gebied van digitalisering en geïntegreerde informatiediensten. Deze projecten worden in samenwerking met andere Nederlandse instellingen uitgevoerd. U bent verantwoordelijk voor het resultaat, de kwaliteit en de voortgang van de projecten en coördineert de werkzaamheden van de betrokken projectmedewerkers. Tot de projecten behoren Digitalisering Volks- en straatliederen (onder auspiciën van Het Geheugen van Nederland) en Nationale Online Vakbibliografie Nederlandse Geschiedenis.

UW PERSOONLIJK PROFIEL U heeft belangstelling voor digitalisering van cultureel erfgoed ten behoeve van een breed publiek. Tevens heeft u affiniteit met het ontwerpen van geïntegreerde informatiediensten. U kunt complexe projecten leiden en werkt resultaatgericht. U bent initiatiefrijk en functioneert goed zowel zelfstandig als in teamverband. Planning en organisatie zijn sterke kanten van u. 

UW KENNIS EN VAARDIGHEDEN U heeft ervaring met leiding geven aan (digitali-se-rings)projecten. U heeft kennis van de stand van zaken op het gebied van automatisering en internet. U beschikt over goede communicatieve vaardigheden en u kunt zich goed mondeling en schriftelijk uitdrukken in het Nederlands en Engels.

ARBEIDSVOORWAARDEN Volgens de CAO onderzoekinstellingen (CAO-OI). De functie is gewaardeerd op schaal 10 (CAO-OI); maximaal € 3.396,- bruto per maand op basis van een volledige werkweek, exclusief 8% vakantietoelage Het betreft een part-time tijdelijk dienstverband voor 32 uur per week t/m 31 december 2004.

De KB heeft een zeer aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden met onder meer een uitstekende pensioenregeling (ABP), een flexibele ADV-regeling, flexibele werktijden, een hoge bijdrage in de verzekering voor ziektekosten, goede studiefaciliteiten, (gedeeltelijk doorbetaald) ouderschapsverlof en kinderopvang en een spaarloonregeling. Daarnaast bestaat bij de KB de mogelijkheid om een deel van het arbeidsvoorwaardenpakket zelf samen te stellen waarbij onder meer een PC-privé of een fiets-privé of een groter aantal vakantie-uren tot de keuzemogelijk-heden behoort. Op full-time basis heeft u recht op minimaal 42 vrije dagen per jaar (vakantie en adv). De werkplek is gunstig gelegen naast Den Haag Centraal Station en de kosten voor openbaar vervoer (woon-werk) worden door de KB volledig vergoed.

INFORMATIE EN SOLLICITATIE Voor nadere informatie over de functie kunt u vanaf 3 januari 2003 contact op nemen met Marco de Niet, hoofd Innovatieve Projecten binnen de hoofdafdeling Research & Development (070-3140489). Uw sollicitatiebrief met cv kunt u, o.v.v. vacaturenummer 2002129-E tot uiterlijk 13 januari 2003 richten aan de Koninklijke Bibliotheek, Postbus 90407, 2509 LK Den Haag, ter attentie van drs W Camphuis, hoofd Personeel & Organisatie. U kunt uw sollicitatie ook per e-mail opsturen naar: [log in to unmask]

Kijk voor meer informatie over de KB op www.kb.nl

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Thu, 19 Dec 2002 10:05:41 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Kramer Kristian <[log in to unmask]>
Subject:   Re: succesvolle ledenwerfacties
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"

http://www.xs4all.nl/~krkr/images/things/capslock.gif

Bedankt voor je reactie... maar hoeveel leden hebben jullie in totaal?

grkrkr


-----Original Message-----
From: Silvia Overbeek [mailto:[log in to unmask]]
Sent: Wednesday, 18 December, 2002 23:27
To: [log in to unmask]
Subject: Re: [NEDBIB-L] succesvolle ledenwerfacties


EEN PEUTERMAAND MET WAARDEVONNEN UITGEGEVEN VIA KINDEROPVANG EN
PEUTERSPEELZALEN LEVERT IN ONZE BIBLIOTHEEK IN COMBINATIE MET EEN GESCHENKJE
GEMIDDELD 70 NIEUWE LEDEN OP
 ________________________________________________________

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Thu, 19 Dec 2002 11:21:15 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     "Hul, Mw. H.C.M van 't" <[log in to unmask]>
Subject:   VACATURE senior applicatiebeheerder Documenten Beheers Systeem (G
       emeente Ede)
Comments: To: "[log in to unmask]" <[log in to unmask]>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="ISO-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Ben jij de applicatiebeheerder, die het werken in een innoverende en
uitdagende werkomgeving belangrijk vindt?

Bij de afdeling Documentaire Informatie, onderdeel van de hoofdafdeling
Facilitaire Zaken, wordt de formatie van het applicatiebeheer van het
Documenten Beheers Systeem (Circle) uitgebreid met 1 fte (36 uur). 
Reden op zoek te gaan naar een nieuwe collega voor de baan van
Senior applicatiebeheerder v/m
vacaturenr. BBZ 02/33)

Jouw werkzaamheden bestaan voornamelijk uit de volgende taken:
*    je bent beheerder van het functionele deel van het complete
DBS-platform en bezit de z.g "helicopterview".
*    je coördineert ook voorkomende DBS-werkzaamheden op het niet
functionele vlak en bent het aanspreekpunt van gebruikers.
*    naast de reguliere applicatiebeheerstaken ontwikkel en bouw je
verder aan de (projectmatige) uitrol van het product DBS van 100 naar 600
aansluitingen in de gehele organisatie.
*    je levert een grote inbreng bij de verdere ontwikkeling van het
gemeentebrede digitale proces.

Jouw profiel:
Je werkt in teamverband en hebt regelmatig contact met de afnemers van je
diensten, maar ook met de leverancier van de applicatie. Je moet over goede
communicatieve vaardigheden beschikken en het vermogen hebben om de
organisatie "mee" te krijgen. Verder verwachten we van je dat je beschikt
over een diepgaande kennis van en inzicht in de (gemeentelijke) processen en
de DIV-procedures. 
Voor deze functie denken wij aan iemand met een HBO werk- en denkniveau,
waaronder een afgeronde informaticaopleiding (informatieanalyse,
data-modellering en sql vaardigheden). Verder is kennis van de generieke
applicaties (Office-suite) en een meerjarige ervaring daarin belangrijk.

Ons aanbod:
Je komt te werken in een werkomgeving waar ruimte is voor een eigen inbreng.
Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal EUR 3102
bruto per maand (schaal 9). Voor zeer ervaren kandidaten is indeling in
schaal 10 (maximaal EUR 3449 bruto per maand) haalbaar. De gemeente Ede
beschikt over een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden. 

Procedure:
Enthousiast geworden voor deze functie? Je kunt je sollicitatie voor 8
januari 2003 onder vermelding van het vacaturenummer richten aan de gemeente
Ede t.a.v. de algemeen directeur van de sector Burger- en Bestuurszaken, de
heer M.H.M.Cuppen, Postbus 9022, 6710 HK Ede. Als je eerst meer informatie
over de functie wilt hebben, kun je contact opnemen met Piet Smith,
coördinator Documentair Beheer, tel.(0318) 68 04 48.
Op onze website www.ede.nl <http://www.ede.nl> vind je meer informatie over
de gemeente Ede. In verband met ons voorkeursbeleid worden met name
jongeren, vrouwen, allochtonen en gehandicapten uitgenodigd om te
solliciteren.

Acquisitie stellen wij niet op prijs.

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Thu, 19 Dec 2002 12:37:12 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Herms Lunenborg <[log in to unmask]>
Subject:   lundia kasten: onderdelen te koop
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"

Wegens een aanzienlijke verandering van onze bibliotheek hebben we een
partij Lundia-deuren over, in verschillende maten (breedtes 40 en 50 cm,
hoogtes 100 en 200). Naar schatting zijn het zo'n 75 stuks, sommige nog in
de originele verpakking. Hang- en sluitwerk zit erbij.
Ze zijn te koop tegen elk aannemelijk aanbod.
Groeten
Herms Lunenborg
Bibliotheek & Documentatie Nederlands Openluchtmuseum
[log in to unmask]

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Thu, 19 Dec 2002 15:03:32 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Lammert Zwaagstra <[log in to unmask]>
Subject:   100 literaire collecties geconserveerd
MIME-Version: 1.0
Content-Type: TEXT/PLAIN; charset=US-ASCII

___________________________________________________

 EN IK HEB ZE BEWAARD VOOR JOU...
 100 literaire collecties voor de toekomst behouden
 Koninklijke Bibliotheek
 Redactie Chantal Keijsper
 Metamorfoze-publicatie ; 11
 Met een voorwoord van Aad Nuis
 A5-formaat, rijk geillustreerd
 Vormgeving: Marise Knegtmans
 Druk: Mart Spruijt b.v.
 ISBN 90 62591 604
 272 p, gebonden, Prijs Euro 9,50
____________________________________________________

 En ik heb ze bewaard voor jou... presenteert 100 literaire collecties die
 met subsidie van Metamorfoze tussen 1997-2000 zijn geconserveerd en op
 microfilm gezet. Deze collecties behoren tot de belangrijkste literaire
 collecties van ons land en bevinden zich in een dertigtal bibliotheken,
 archieven en musea. Het is een veelzijdig boek over nalatenschappen van
 auteurs als Louis Couperus, Herman Gorter, Multatuli en Frederik van
 Eeden, over archieven van tijdschriften als De Gemeenschap en De Gids,
 archieven van uitgevers als L.J. Veen, A.W. Sijthoff en De Erven F. Bohn,
 oude collecties kinder- en prentenboeken en nog veel meer. Verder komen
 de instellingen aan bod, met informatie over bezoekadressen,
 openingstijden,websites enzovoort. De teksten zijn door medewerkers
 van de instellingen geschreven. Zij hebben ook de vele prachtige
 illustraties van documenten in hun collecties aangedragen.

 Metamorfoze is het landelijk programma voor conservering van
 bibliotheekmateriaal dat in 1997 van start is gegaan
 (http://www.metamorfoze.nl).
 Het richt zich op collecties handschriften, boeken, tijdschriften en
 kranten van Nederlandse origine uit de periode 1840-1950 die door
 papierverval worden bedreigd. Metamorfoze wordt gefinancierd door het
 Ministerie van OCenW en wordt gecoordineerd door de Koninklijke
 Bibliotheek in Den Haag. Het programma is genoemd naar de roman
 Metamorfoze van Louis Couperus uit 1897. Daarin wordt een literaire
 nalatenschap door de echtgenote van de auteur uit de prullemand gered:
 "-Al mijn kritieken! Waarom heb je die bewaard?
 -Je weet, hoe slordig je er altijd mee was, trots al je netheid. Je
 bewaarde ze nooit. Ik vond dat jammer. En ik heb ze bewaard voor jou..."


BESTELFORMULIER

Naam
.........................................................................

Adres
..........................................................................

Postcode
...................................................................

Plaats
.........................................................................

Bestelt .... exempla(a)r(en) van En ik heb ze bewaard voor jou ...
(Euro 9,50)

Dit formulier kunt u opsturen of faxen naar:
Koninklijke Bibliotheek
Bureau Conservering Bibliotheekmateriaal
Chantal Keijsper
Postbus 90407
2509 LK Den Haag
Fax 070-3140427
U kunt uw bestelling ook per e-mail doorgeven: [log in to unmask]

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Thu, 19 Dec 2002 16:15:20 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Elly Besterveld <[log in to unmask]>
Subject:   Betr.: [NEDBIB-L] nieuwe wetten
MIME-Version: 1.0
Content-type: text/plain; charset=iso-8859-1
Content-transfer-encoding: quoted-printable

Beste Simone,

Volgens mij kan dit uitgezocht worden op de site: www.overheid.nl >
officiële publicaties

Je vinkt dan Staatsbladen aan en zoekt bij alle tekst op "1 januari 2003" .
Als je zo zoekt krijg je als resultaat 154 documenten. Ik heb een paar
staatsbladen geopend en deze bevatten regelgeving die op 1 januari in
werking treedt.
Het resultaat is, denk ik, niet volledig maar je krijgt een aardig
overzicht.
NB: Onderaan het Staatsblad staat altijd de datum van inwerkingtreding van
de desbetreffende regelgeving.

Een aantal zeer belangrijke wetten die per 1 januari 2003 in werking treden
/ drastisch veranderen zijn:

* het nieuwe erfrecht
* het nieuwe schenkingsrecht
* de bouwregelgeving

Met vriendelijke groet,

Elly Besterveld

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Fri, 20 Dec 2002 11:59:44 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Rita Niland <[log in to unmask]>
Subject:   Re: succesvolle ledenwerfacties

Beste collega's,

Een ledenwerf-*actie* zou ik het niet noemen, maar wel een idee.
Bij het organiseren van internetcursussen aan senioren in diverse
vestigingen van de Bibliotheek in Rotterdam bleek bij mij, als docente, dat
de helft van de aanmelders geen lid was. Leden ontvingen korting, maar dit
bedrag was niet zo hoog dat men bij het inschrijven voor een cursus
overwoog lid te worden.

Een simpel rekensommetje leerde, dat, als men zich inschreef voor 3
achtereenvolgende cursusmodulen (3 lessen per module), het lid worden
opeens nagenoeg 'gratis was', omdat de combinatie van 3 x korting plus de
seniorenkorting dit veroorzaakte.
Door dit in mijn promotie voor de cursussen mee te nemen, bleek dat een
behoorlijk aantal cursisten dit interessant vond en vervolgens zich
inschreef als lid. Tijdens de lessen liet ik ook elke keer aardige boeken
en tijdschriften zien, die men helaas pas kon lenen als...

Het wordt pas interessant als leden lid *blijven* natuurlijk, maar het idee
van 'koppelverkoop' oftewel bij elke activiteit nadenken hoe je het voor
niet-leden aantrekkelijk kunt maken lid te worden is m.i. iets om bij elke
bibliotheekactiviteit in je achterhoofd te houden!

Groet
Rita Niland
Bibliotheek Rotterdam: Medewerker Innovatie, Unit Ontwikkeling & Advies,
Team Digitale Bibliotheek

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Fri, 20 Dec 2002 12:23:18 +0100
Reply-To:   Elektronische nieuwsbrief voor gebruikers van de UB Groningen
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Frank den Hollander <[log in to unmask]>
Organization: Universiteitsbibliotheek Groningen
Subject:   De 24e Elektronische Nieuwsbrief van de UB Groningen
Comments: To: [log in to unmask]
MIME-Version: 1.0
Content-type: text/enriched; charset=US-ASCII
Content-transfer-encoding: 7BIT

<bold><color><param>0100,0100,0100</param><FontFamily><param>Times New Roman</param><bigger>De 24e Elektronische Nieuwsbrief van de UB Groningen</bold>


De Universiteitsbibliotheek Groningen zorgt er weer voor dat u uw
kerstvakantie rijkelijk gevuld door zult komen - op het geestelijke
vlak dan. In de nieuwste aflevering van onze Elektronische
Nieuwsbrief bieden wij u genoeg stof tot lezen, kijken en zelfs tot
nadenken!

U vindt onze Nieuwsbrief op het vertrouwde adres:

http://www.ub.rug.nl/bib/nieuwsbrief.html


<bold>Retro-project succesvol afgerond

</bold>De catalogiseerafdeling van de UB heeft onlangs de laatste hand
gelegd aan het zogenaamde retro-project door het invoeren van het
laatste cataloguskaartje. Hiermee is een project afgerond, waaraan
ruim 16 jaar is gewerkt.

Een verslag en foto's op

http://www.ub.rug.nl/bib/nieuwsbrief.html#link1


<bold>Pictogram: Webplatform Special

</bold>Pictogram, het ICT-bulletin van UB en RC, komt met een speciale
aflevering (in grotere oplage dan gebruikelijk) die geheel in het
teken staat van het nieuwe RUG-webplatform.
Als alles goed gaat, is vanaf 1 februari 2003 een volledig nieuwe
website in de lucht voor alle geledingen van de Rijksuniversiteit
Groningen. Pictogram zet de feiten op een rijtje, onderzoekt de stand
van zaken en maakt een rondje langs de 'mensen op de werkvloer' die
op dit moment koortsachtig bezig zijn de informatie van de oude
website over te zetten in het nieuwe database-gestuurde platform.

In de Nieuwsbrief zelfs een link naar de backup-server, voor een
<italic>sneak preview</italic>:

http://www.ub.rug.nl/bib/nieuwsbrief.html#link3


<bold>RUG lid van BioMed Central

</bold>De Bibliotheek is recent lid geworden van BioMed Central. BioMed
Central publiceert meer dan 80 online wetenschappelijke tijdschriften
op het gebied van biologie en geneeskunde. De onderzoeksartikelen die
in deze tijdschriften worden gepubliceerd zijn gratis beschikbaar.

Een analyse van deze voorziening, en bovendien het antwoord op de
vraag 'Waarom ondersteunt de RUG BioMed Central?' op

http://www.ub.rug.nl/bib/nieuwsbrief.html#link5


Op onze website is verder een overzicht geplaatst van de precieze
openingstijden van de universitaire bibliotheken tijdens de
Kerstvakantie:

http://www.ub.rug.nl/bib/kerstsluitingen2002.html


De medewerkers van de RUG-bibliotheken wensen u fijne kerstdagen en
een goede jaarwisseling!

<nofill>
***
Wilt u geattendeerd worden op nieuwe afleveringen van
deze nieuwsbrief?
Stuur dan een e-mail naar [log in to unmask] met
in de tekst alleen het woord SUBSCRIBE UBG-NIEUWSBRIEF.
Om van de mailinglijst verwijderd te worden, stuurt u
een e-mail naar hetzelfde adres, met in de tekst SIGNOFF UBG-NIEUWSBRIEF.
***

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Fri, 20 Dec 2002 13:17:12 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     HvdHorst <[log in to unmask]>
Subject:   vacature
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Beste collega's
Onderstaande vacature bij FNB (vroeger heette dat 'blindenbibliotheek' 
maar die naam dekt de lading allang niet meer) is per direct te vervullen. 
Een kans voor een gedreven bibliothecaris die wel eens wat anders wil:


De FNB houdt zich bezig met de lectuurvoorziening aan blinden, slechtzienden en anderen die in hun leesvermogen zijn beperkt. Er zijn vestigingen in Amsterdam, Arnhem, Grave, Den Haag en Rotterdam.

In de locatie Amsterdam van de FNB, afdeling Loket Studie en Vak, is door 
vertrek van de huidige functionaris een vacature ontstaan voor een

Cliëntbemiddelaar /bibliothecaris (m/v)
Voor 36 uur per week

Het Loket Studie en Vak stelt zich ten doel scholieren, studenten en
vakbeoefenaren te voorzien van al het materiaal dat zij nodig hebben voor hun studie of beroep, in de door hen gewenste leesvorm.

Takenpakket
De functionaris:
-    onderhoudt contacten met cliënten
-    is verantwoordelijk voor de levering van boeken(pakketten) en
ander materiaal in de gewenste leesvorm in samenspraak met de cliënt
-    is als zodanig verantwoordelijk voor het (doen) produceren dan wel uitlenen van studie- en vakmateriaal
-    behandelt alle voorkomende vragen, klachten e.d.
-    verricht taken ter begeleiding en controle van (productie-)processen met als doel tijdige levering; voert overleg over de planning
-    beantwoordt vragen over de dienstverlening en de FNB-collectie
-    geeft uitvoering aan het voorlichtingsbeleid in de contacten met 
begeleiders, scholen enz.; levert een bijdrage aan het (schriftelijke)
voorlichtingsmateriaal, o.a. op de website

Vereiste kennis en ervaring:
-    HBO werk- en denkniveau; bibliotheektechnische kennis en ervaring; kennis van muziekbibliotheekwerk strekt tot aanbeveling
-    Vaardigheid in het werken met geautomatiseerde systemen en PC-toepassingen
-    Flexibele instelling
-    Goed kunnen werken onder wisselende werkdruk; bestand tegen regelmatige piekbelasting
-    Teamspeler
-    Zelfstandig kunnen werken en verantwoordelijkheid nemen
-    Dienstverlenende en klantgerichte instelling
-    Actieve opstelling ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen
-    Representatieve uitstraling en goede telefoonstem
-    kennis van muziekbibliotheekwerk strekt tot aanbeveling.

De functie wordt gehonoreerd in schaal 7 van de CAO Openbare Bibliotheken (min. ? 1562,37 max. ? 2130,95 per maand excl. 8% vakantietoeslag en 1% eindejaarsuitkering). Werktijden worden in overleg vastgesteld.
Inlichtingen over de functie zijn verkrijgbaar bij Arie van Tiel, wnd. Hoofd Loket S&V, tel. 0486 486251.

Solliciteren:
Stuur voor 31 januari 2003 een schriftelijke sollicitatie voorzien van CV 
aan:
FNB
t.a.v. Heleen van der Horst, P&O
Molenpad 2
1016 GM AMSTERDAM

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Fri, 20 Dec 2002 13:23:45 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     "Hoogenboom, Joke" <[log in to unmask]>
Subject:   Vacature NIZW
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW is een onafhankelijke
organisatie die zich richt op innovatie van de sector zorg en welzijn. Ter
ondersteuning van de ruim 400.000 beroepskrachten en vele vrijwilligers
houden de medewerkers van het NIZW zich bezig met onderzoek,
expertiseontwikkeling en implementatie van nieuwe methodieken en modellen.
Dat resulteert in een breed scala aan producten en diensten, zoals
congressen, trainingen, boeken, databestanden, websites, cd-rom's, video´s
en informatielijnen. Het NIZW telt 430 medewerkers en is gevestigd op vijf
minuten lopen van Utrecht CS.


BENT U EEN INFORMATIEWERKER, OP ZOEK NAAR EEN DYNAMISCHE FUNCTIE BINNEN EEN
PROFESSIONELE KENNISINTENSIEVE ORGANISATIE?
 
De afdeling Thesaurus stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan
eenheid van taal binnen de sector zorg en welzijn. Ook levert de afdeling
Thesaurus adequate ondersteuning bij het ontsluiten van informatie. De
activiteiten van deze afdeling richten zich zowel op de interne organisatie
als op externe organisaties op het terrein van zorg en welzijn. Momenteel
zijn er zeven personen werkzaam bij de afdeling.

De afdeling Thesaurus zoekt in verband met extra werkzaamheden per 1
februari 2003 een

    MEDEWERKER m/v 

De medewerker thesaurus:
*    levert een praktische en inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling
van de thesaurus;
*    draagt zorg voor de ontsluiting van informatie uit interne
databanken;
*    beantwoordt interne vragen over ontsluiting van informatie en
thesaurusgebruik;
*    levert een praktische en inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling
van databanken.

De kandidaat
*    bezit een diploma IDM of een vergelijkbare opleiding en heeft een
HBO denk- en werkniveau;
*    heeft ervaring met het ontwikkelen van woordsystemen en ontsluiting
van informatie;
*    heeft ervaring met geautomatiseerde systemen en affiniteit met
informatietechnologie;
*    beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en een
dienstverlenende houding;
*    is flexibel, stressbestendig en werkt nauwkeurig;
*    is in staat zelfstandig en in teamverband te werken.

De arbeidsvoorwaarden
Het betreft een part-time functie van 24 uur per week, vooralsnog voor de
duur van 1 jaar met zicht op verlenging en uitbreiding. Het salaris is
afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring. Het NIZW volgt de CAO
Welzijn, kent een 36-urige werkweek en goede secundaire arbeidsvoorwaarden,
zoals een OV-jaarkaart, en kinderopvang.
 
Informatie en sollicitatie
Je kunt je sollicitatie met curriculum vitae o.v.v. vacaturecode THES vóór
14 januari 2003 a.s. richten aan het NIZW, afdeling P&O, t.a.v. Silvana
Mangani, personeelsfunctionaris, Postbus 19152, 3501 DD Utrecht, of per
e-mail aan [log in to unmask] Informatie kun je inwinnen bij Joke
Hoogenboom, coördinator thesaurusafdeling, telefoon (030) 230 6359, b.g.g.
(033) 4571835 (prive).

Voor deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern geworven.
Kandidaten met een vast dienstverband met het NIZW hebben voorrang.

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Fri, 20 Dec 2002 13:34:25 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     "Willems, G. (Geert)" <[log in to unmask]>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Hallo, weet iemand of er Europese Verdragen bestaan waar iets gezegd
wordt over de pensioenrechten van Europese burgers met een dubbele
nationaliteit (in dit geval Nederlandse en Turkse)?

Groeten,

Geert Willems
Bibliotheek Rotterdam

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Fri, 20 Dec 2002 16:00:49 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     "Kuyt, Jannie" <[log in to unmask]>
Subject:   Afmelding vacature SER
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

In onderstaande vacature verzonden via NEDBIB op 12 dec 2002, IS INMIDDELS VOORZIEN

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


De afdeling Bibliotheek en Documentatie van de Sociaal-Economische Raad (SER) zoekt per direct, voor de periode van één jaar een 


MEDEWERKER BIBLIOTHEEK (M/V)


Functie-inhoud: 
beheerswerkzaamheden zoals de tijdschriftencirculatie, jaarverslagencollectie, informatieprofielen, attenderingen; 

diverse administratieve werkzaamheden zoals het verwerken van de post, verzorgen van de in- en externe leenaanvragen, plaatsen van bestellingen, en verzorgen van bindwerk; 

het geven van informatie over publicaties op het gebied van actuele SER-thema's. 

Functie-eisen:
algemene kennis op tenminste havo-niveau, bibliotheekervaring bij voorkeur aangevuld met een GO/A-opleiding; 

belangstelling voor vraagstukken op sociaal- en economisch terrein; 

kennis van en affiniteit met geautomatiseerde systemen; 

accuratesse en goede contactuele vaardigheden. 

Arbeidsvoorwaarden:
De arbeidsduur bedraagt gemiddeld 20 uur per week (vijf ochtenden per week met een aanvangstijd tussen 8.00 en 8.30).

Meer informatie over de SER kunt u vinden op onze website: http://www.ser.nl

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Fri, 20 Dec 2002 18:31:56 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Kurt de Belder <[log in to unmask]>
Subject:   Call for papers - E-library: content and media (EUNIS conferentie
       2003)
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="us-ascii"

Beste collega's,

Graag wil ik uw aandacht vestigen op de 'final call for papers' van de internationale EUNIS (European University Information Systems) conferentie 2003 in Amsterdam.

http://www2.ic.uva.nl/eunis2003/

De EUNIS conferentie 2003 wordt georganiseerd door de Universiteit van Amsterdam en SURF. Het onderwerp van de conferentie is "Beyond the network - Innovative IT services" en heeft de volgende 5 tracks:

- E-learning in higher education
- IT infrastructures, Grid and E-science
- E-University: integrated information systems, design and middleware
- Information management and quality control
- E-library: media and content.

Vooral 'E-library: media and content' moet voor de leden van deze lijst interessant zijn. De volgende thema's worden hierin behandeld:

* Integration issues of heterogeneous content and metadata
* Long-term preservation of and access to digital content
* Multi-lingual content, thesauri and subject access
* E-publishing: reshaping scholarly communication
* Discovery & retrieval of sound, (moving) images and data within e-libraries
* Personalization of content and recommender systems

Graag nodig ik u uit om een abstract (en paper) in te dienen. De uiterste datum voor het indienen van een abstract is 20 januari 2003.

U vindt meer informatie over het programma, de call for papers en de organisatie op de EUNIS 2003 website: http://www2.ic.uva.nl/eunis2003/


Met vriendelijke groet en de allerbeste wensen voor een innovatief 2003,


Kurt De Belder
--------------------------------------------------------
Kurt De Belder
Hoofd sector Elektronische Diensten
Universiteitsbibliotheek, Universiteit van Amsterdam

mailto:[log in to unmask]
http://www.uba.uva.nl
Tel.: +31 20 525 3672
Fax.: +31 20 525 2311

Postadres:
Postbus 19185
1000 GD Amsterdam
Nederland

Bezoekadres:
Singel 425, Amsterdam
--------------------------------------------------------

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Mon, 23 Dec 2002 01:00:13 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Helga Dietrich <[log in to unmask]>
Subject:   Helga Dietrich/YEU/Yakult WW is out of the office.
MIME-Version: 1.0
Content-type: text/plain; charset=us-ascii

I will be out of the office starting 20/12/2002 and will not return until
06/01/2003.

I will respond to your message upon my return.

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Mon, 23 Dec 2002 01:01:28 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Evert Jagerman <[log in to unmask]>
Subject:   Evert Jagerman/AMS/Europe/MCKINSEY is out of the office.
MIME-Version: 1.0
Content-type: text/plain; charset=us-ascii

I will be out of the office starting 12/21/2002 and will not return until
01/06/2003.

Because of the X-mas closure of the Amsterdam Office I will be out of the
office till the 6th of january. I wish you pleasant holidays and a happy
new year.

+---------------------------------------------------------+
This message may contain confidential and/or privileged
information. If you are not the addressee or authorized to
receive this for the addressee, you must not use, copy,
disclose or take any action based on this message or any
information herein. If you have received this message in
error, please advise the sender immediately by reply e-mail
and delete this message. Thank you for your cooperation.
+---------------------------------------------------------+

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Mon, 23 Dec 2002 08:07:42 +0000
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     jan hornman <[log in to unmask]>
Subject:   Re: Helga Dietrich/YEU/Yakult WW is out of the office.
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1; format=flowed

Beste gebruikers van nedbib.

Even voorstellen ik ben Jan Hornman student aan de fontyshogeschool en bezig
met het in kaart brengen van de markt van Bibliothecarissen en
Informatieprofessionals nu is mijn vraag is dit niet al eens gedaan of heeft
er misschien iemand een goede bron voor mij ik zou daar erg mee geholpen
zijn.

Bij voorbaat dank,
Jan Hornman.


_________________________________________________________________
Chatten met je online vrienden via MSN Messenger. http://messenger.msn.nl/

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Mon, 23 Dec 2002 09:47:46 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Gerdien van den Brand <[log in to unmask]>
Subject:   drie publicaties
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Ik ben op zoek naar de publicaties:

National urban policy in the Netherlands 1997
National urban policy in the Europian Union 1997
National urban policy in the European Union: antwoorden van de 15 lidstaten 1998


Het zijn publicaties van Euricur.
De derde publicatie is in boekvorm verschenen.

vriendelijke groeten,

Gerdien van den Brand
ERAC BV
Kastanjelaan 3, 5283 WE BOXTEL
Postbus 296, 5280 AG BOXTEL (NL)
Tel. (+31) (0) 411 68 58 11
Fax (+31) (0) 411 68 31 67
www.erac.nl#####################################################################################
This e-mail message has been scanned for Viruses and Content
#####################################################################################

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Mon, 23 Dec 2002 10:20:48 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     "David N. Jansen" <[log in to unmask]>
Subject:   Re: Evert Jagerman/AMS/Europe/MCKINSEY is out of the office.
In-Reply-To: <[log in to unmask]>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
Content-Transfer-Encoding: 8bit

> I will be out of the office starting 12/21/2002 and will not return
> until 01/06/2003.

Ik ben blij te horen dat Evert Jagerman een half jaar verlof heeft...
Kunnen we ons verheugen op nog meer berichten van hem? :-)

Laatst heb ik gehoord dat dergelijk specifieke berichten ook door inbrekers
zeer op prijs gesteld worden: Dus dan kan ik het huis van Evert Jagerman
leegruimen zonder dat iemand het merkt. Zijn adres is vast via Google
of zo te vinden.
Beter is het je zakelijke e-mail (net als brieven) af te laten handelen
door een collega.
Bedenk dit bij het opmaken van je volgende afwezigheidsmelding.

Vriendelijke groeten, en prettige Kerstdagen!
David Jansen
Bellettrie-Bibliotheek <http://www.student.utwente.nl/~bellettrie/>

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Mon, 23 Dec 2002 10:26:27 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     "Kruger, Rolf" <[log in to unmask]>
Subject:   Re: Evert Jagerman/AMS/Europe/MCKINSEY is out of the o ffice.
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Maandagochtend zeker ;-) Hij is maar 2 weken weg hoor, maar je hebt wel
gelijk
Rolf Krüger
Ministerie van Buitenlandse Zaken

-----Original Message-----
From: David N. Jansen [mailto:[log in to unmask]]
Sent: Monday, 23 December 2002 10:21 AM
To: [log in to unmask]
Subject: Re: [NEDBIB-L] Evert Jagerman/AMS/Europe/MCKINSEY is out of the
office.


> I will be out of the office starting 12/21/2002 and will not return
> until 01/06/2003.

Ik ben blij te horen dat Evert Jagerman een half jaar verlof heeft...
Kunnen we ons verheugen op nog meer berichten van hem? :-)

Laatst heb ik gehoord dat dergelijk specifieke berichten ook door inbrekers
zeer op prijs gesteld worden: Dus dan kan ik het huis van Evert Jagerman
leegruimen zonder dat iemand het merkt. Zijn adres is vast via Google
of zo te vinden.
Beter is het je zakelijke e-mail (net als brieven) af te laten handelen
door een collega.
Bedenk dit bij het opmaken van je volgende afwezigheidsmelding.

Vriendelijke groeten, en prettige Kerstdagen!
David Jansen
Bellettrie-Bibliotheek <http://www.student.utwente.nl/~bellettrie/>

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!


Disclaimer Ministerie van Buitenlandse Zaken:
De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde. Gebruik door onbevoegden, openbaarmaking of vermenigvuldiging is 
verboden. De afzender is niet aansprakelijk in geval van onjuiste overbrenging van 
het e-mailbericht en/of bij ontijdige ontvangst daarvan. 

Disclaimer Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands:
The information transmitted is intended only for the person or entity to whom or which it 
is addressed. Unauthorised use, disclosure or copying is strictly prohibited. The sender 
accepts no liability for the proper transmission of this communication nor for any delay 
in its receipt.

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Mon, 23 Dec 2002 11:09:06 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     AlQuin <[log in to unmask]>
Subject:   Re: Evert Jagerman/AMS/Europe/MCKINSEY is out of the
       office.
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="US-ASCII"

On 23-12-2002 01:01 Evert Jagerman wrote:

>I will be out of the office starting 12/21/2002 and will not return until
>01/06/2003.
>
>Because of the X-mas closure of the Amsterdam Office I will be out of the
>office till the 6th of january. I wish you pleasant holidays and a happy
>new year.
>
>+---------------------------------------------------------+
>This message may contain confidential and/or privileged
>information. If you are not the addressee or authorized to
>receive this for the addressee, you must not use, copy,
>disclose or take any action based on this message or any
>information herein. If you have received this message in
>error, please advise the sender immediately by reply e-mail
>and delete this message. Thank you for your cooperation.
>+---------------------------------------------------------+


Fijn om te weten, en bedankt voor de wensen

Kees de Bondt


* Als je doet wat je altijd al hebt gedaan,
 krijg je het resultaat dat je altijd al hebt gekregen.

AlQuin Total Quality - [fly.to/alquin]
de onafhankelijke professionals voor informatiekwaliteit

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Mon, 23 Dec 2002 11:24:19 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     AlQuin <[log in to unmask]>
Subject:   Re: Helga Dietrich/YEU/Yakult WW is out of the office.
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="US-ASCII"

On 23-12-2002 09:07 jan hornman wrote:

>Beste gebruikers van nedbib.
>
>Even voorstellen ik ben Jan Hornman student aan de fontyshogeschool en bezig
>met het in kaart brengen van de markt van Bibliothecarissen en
>Informatieprofessionals nu is mijn vraag is dit niet al eens gedaan of heeft
>er misschien iemand een goede bron voor mij ik zou daar erg mee geholpen
>zijn.
>
>Bij voorbaat dank,
>Jan Hornman.


Beetje een vage vraag, Jan.
Kun je wat specifieker zijn, bijvoorbeeld door te vertellen wat je met de
informatie wilt doen?

Kees de Bondt


* Als je doet wat je altijd al hebt gedaan,
 krijg je het resultaat dat je altijd al hebt gekregen.

AlQuin Total Quality - [fly.to/alquin]
de onafhankelijke professionals voor informatiekwaliteit

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Mon, 23 Dec 2002 11:27:22 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Bibliotheek Noordwijk <[log in to unmask]>
Subject:   Re: Helga Dietrich/YEU/Yakult WW is out of the office.
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"

Wat je ook wilt met de informatie, het lijkt in elk geval zinnig dat je weet
dat dit boek bestaat:Titel: Succes boeken : prognose van de personeelsbehoefte in de
bibliotheek- en informatiesector / J. Dagevos, G. Evers, H. van der Werff
Jr.

Auteur: J. Dagevos; G. Evers; H. van der Werff Jr.
Jaar: 2000
Uitgever: Tilburg : IVA
Annotatie: tab
Onderaan de bladzijden staat: Project 580 (rapportage/versie 1/april 2000)
Lit.opg
Omvang: 55 bl
Trefwoord: (GTR) Personeel ; (GTR) Bibliotheekwezen ; (GTR)
Informatievoorziening ; (GTR) Nederland; (GTR) Prognoses (vorm)
Onderwerp: 06.05 onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de
documentatiewetenschap


groet,
Willy Duijndam-Salemink, bibliothecaris
Rijngeest Groep, vakbibliotheek,
locatie Noordwijk
Postbus 5000
2200 KA Noordwijk
tel: 0252 342 370
fax: 0252 342 368
@: [log in to unmask]-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: AlQuin [mailto:[log in to unmask]]
Verzonden: maandag 23 december 2002 11:24
Aan: [log in to unmask]
Onderwerp: Re: [NEDBIB-L] Helga Dietrich/YEU/Yakult WW is out of the
office.


On 23-12-2002 09:07 jan hornman wrote:

>Beste gebruikers van nedbib.
>
>Even voorstellen ik ben Jan Hornman student aan de fontyshogeschool en
bezig
>met het in kaart brengen van de markt van Bibliothecarissen en
>Informatieprofessionals nu is mijn vraag is dit niet al eens gedaan of
heeft
>er misschien iemand een goede bron voor mij ik zou daar erg mee geholpen
>zijn.
>
>Bij voorbaat dank,
>Jan Hornman.


Beetje een vage vraag, Jan.
Kun je wat specifieker zijn, bijvoorbeeld door te vertellen wat je met de
informatie wilt doen?

Kees de Bondt


* Als je doet wat je altijd al hebt gedaan,
 krijg je het resultaat dat je altijd al hebt gekregen.

AlQuin Total Quality - [fly.to/alquin]
de onafhankelijke professionals voor informatiekwaliteit

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this email in error please notify the system manager. This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail.

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Tue, 24 Dec 2002 13:43:27 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Jacques Teunisse <[log in to unmask]>
Subject:   Vacature bij de Koninklijke Bibliotheek
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

De afdeling Directe Dienstverlening van de Hoofdafdeling Publieksdiensten (HPD) zoekt een 

MEDEWERKER DIRECTE DIENSTVERLENING (M/V)

DE ORGANISATIE HPD is belast met het op een efficiënte, gebruikersvriendelijke en overzichtelijke wijze beschikbaar stellen van informatie. Deze informatie(bronnen) kan/kunnen zowel aanwezig zijn binnen of buiten de Koninklijke Bibliotheek, in gedrukte of elektronische vorm. Daarnaast biedt HPD een omgeving voor het zoeken naar en verwerken van (documentaire) informatie, zowel ter plaatse, in de Leeszalen, als plaatsonafhankelijk, via internet. De afdeling Directe Dienstverlening verzorgt het directe contact met het publiek onder meer in de vorm van het geven van directe publieksondersteuning en het beschikbaar stellen en innemen van bibliotheekmateriaal.

DE FUNCTIE U bent belast met het ontvangen, instrueren en assisteren van bezoekers en het beschikbaar stellen en innemen van bibliotheekmateriaal. Tot uw taken behoren ook het beheer van de collecties in de leeszalen en het zorgdragen voor een adequate behandeling van aanvragen van bibliotheekmateriaal uit de collecties van de KB en uit collecties van andere instellingen via het landelijk leenverkeer. Ook levert u een bijdrage aan de product- en dienstontwikkeling van en de administratieve gegevensverwerking binnen de (hoofd)afdeling. De functie heeft een brede taakstelling, kent een (hoofd)afdelingsbrede oriëntatie en is op de onderscheiden taken breed inzetbaar.

UW PERSOONLIJK PROFIEL U bent een zelfstandige teamspeler die op een adequate wijze met veel overtuigingskracht de beoogde doelen weet te vertalen naar acties. U beschikt over een prestatiegerichte werkhouding en bent leergierig, flexibel en klantgericht.

UW KENNIS U functioneert op MBO werk- en denkniveau. U heeft bij voorkeur kennis van en ervaring met bibliotheekwerkzaamheden. Hierdoor bent u bekend met de collecties van binnenlandse bibliotheken en instellingen. Daarnaast bent u goed op de hoogte met het gebruik en de mogelijkheden van catalogi en geautomatiseerde bibliotheekbestanden, en van het interbibliothecaire leenverkeer (IBL). 

ARBEIDSVOORWAARDEN Volgens de CAO onderzoekinstellingen (CAO-OI). De functie is gewaardeerd op schaal 6 (CAO-OI); maximaal € 2.191,- bruto per maand op basis van een volledige werkweek, exclusief 8% vakantietoelage Het betreft een fulltime tijdelijk dienstverband met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd. U zult worden ingezet volgens roosterdiensten, en dient bereid te zijn óók in de avonduren en op zaterdag te werken.

De KB heeft een zeer aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden met onder meer een uitstekende pensioenregeling (ABP), een flexibele ADV-regeling, flexibele werktijden, een hoge bijdrage in de verzekering voor ziektekosten, goede studiefaciliteiten, (gedeeltelijk doorbetaald) ouderschapsverlof en kinderopvang en een spaarloonregeling. Daarnaast bestaat bij de KB de mogelijkheid om een deel van het arbeidsvoorwaardenpakket zelf samen te stellen waarbij onder meer een PC-privé of een fiets-privé of een groter aantal vakantie-uren tot de keuzemogelijkheden behoort. Op full-time basis heeft u recht op minimaal 42 vrije dagen per jaar (vakantie en adv). De werkplek is gunstig gelegen naast Den Haag Centraal Station en de kosten voor openbaar vervoer (woon-werk) worden door de KB volledig vergoed.
 
INFORMATIE EN SOLLICITATIE Voor nadere informatie over de functie kunt u contact op nemen met Marthe van Ginkel, hoofd Directe Dienstverlening (070-3140271). Uw sollicitatiebrief met cv kunt u, o.v.v. vacaturenummer 2002122 tot uiterlijk 20 januari 2003 richten aan de Koninklijke Bibliotheek, Postbus 90407, 2509 LK Den Haag, ter attentie van drs W Camphuis, hoofd Personeel & Organisatie. 
Kijk voor meer informatie over de KB op www.kb.nl. 
U kunt uw sollicitatie ook per e-mail opsturen naar: [log in to unmask]

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Sat, 28 Dec 2002 12:42:55 +0100
Reply-To:   [log in to unmask]
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Manja Schledorn <[log in to unmask]>
Subject:   Re:
MIME-Version: 1.0
Content-type: text/plain
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Hallo Geert,

Turkije is (nog) geen lid van de Europese Gemeenschap, het lijkt mij dus onwaarschijnlijk dat voor deze mensen iets geregeld zou zijn in Europese regelgeving.

Mischien kan het Ministerie van SZW of het Voorlichtingscentrum Sociale Verzekeringen je verder helpen?
Voorlichtingscentrum Sociale Verzekeringen
Catherijnesingel 47
Postbus 19260
3501 DG Utrecht
tel. 030 - 230 67 55
fax 030 - 230 67 41
http://www.socialezekerheid.nl

Met vriendelijke groet,
Manja Schledorn
Arbo Unie Zuidoost-Nederland


> Hallo, weet iemand of er Europese Verdragen bestaan waar iets gezegd
> wordt over de pensioenrechten van Europese burgers met een dubbele
> nationaliteit (in dit geval Nederlandse en Turkse)?
> 
> Groeten,
> 
> Geert Willems
> Bibliotheek Rotterdam
> 
> ____________________________________________________________
>     Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
>          NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l
> 
>    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
> Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
>                Houd hier s.v.p. rekening mee!
>


 ______________________________________________________________
 Gratis e-mail en meer: http://www.dolfijn.nl/

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Sat, 28 Dec 2002 23:14:53 +0000
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     =?iso-8859-1?q?Gregoor Nadine?= <[log in to unmask]>
Subject:   Re: pensioenrechten Nederland - Turkije
Comments: To: [log in to unmask]
In-Reply-To: <[log in to unmask]>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
Content-Transfer-Encoding: 8bit

Hoi,
Als vroegere (Belgische) ambassademedewerkster weet ik
dat heel wat landen bilaterale akkoorden afsluiten
o.m. over dit soort onderwerpen
('inkomstenbelastingen' scoort, denk ik, nog iets
hoger op de populariteitspoll).
Wie weet is er een bilateraal akkoord tussen Nederland
en Turkije wat pensioenrechten betreft ?
Waar je je daarvoor moet bevragen in Nederland weet ik
(Belg zijnde) niet zo goed ... Buitenlandse zaken zou
ik hier voor Belgie aanspreken - hoe zit dat in
Nederland ?
Hopenlijk helpt je dit verder,
groeten en een allerbest 2003 ...

Nadine Gregoor
[log in to unmask]


 --- Manja Schledorn <[log in to unmask]>
wrote: > Hallo Geert,
>
> Turkije is (nog) geen lid van de Europese
> Gemeenschap, het lijkt mij dus onwaarschijnlijk dat
> voor deze mensen iets geregeld zou zijn in Europese
> regelgeving.
>
> Mischien kan het Ministerie van SZW of het
> Voorlichtingscentrum Sociale Verzekeringen je verder
> helpen?
> Voorlichtingscentrum Sociale Verzekeringen
> Catherijnesingel 47
> Postbus 19260
> 3501 DG Utrecht
> tel. 030 - 230 67 55
> fax 030 - 230 67 41
> http://www.socialezekerheid.nl
>
> Met vriendelijke groet,
> Manja Schledorn
> Arbo Unie Zuidoost-Nederland
>
>
> > Hallo, weet iemand of er Europese Verdragen
> bestaan waar iets gezegd
> > wordt over de pensioenrechten van Europese burgers
> met een dubbele
> > nationaliteit (in dit geval Nederlandse en
> Turkse)?
> >
> > Groeten,
> >
> > Geert Willems
> > Bibliotheek Rotterdam
> >
> >


__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Everything you'll ever need on one web page
from News and Sport to Email and Music Charts
http://uk.my.yahoo.com

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Mon, 30 Dec 2002 11:21:15 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     "Willems, G. (Geert)" <[log in to unmask]>
Subject:   Re: pensioenrechten Nederland - Turkije
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Hallo Nadine, Van Mercedes Dahmen van Achmea kreeg ik onderstaande mail,
die toch wel aanknopingspunten biedt, met name het Verdrag en het
Administratief akkoord:

Geert,
ik heb de tekst van het "Verdrag tussen Nederland en Turkijke inzake
sociale zekerheid" en de tekst van het Administratief akkoord" mbt de
toepasing van eerder genoemd verdrag.
Als je wilt kan ik het faxen (moet je even je nummer doorgeven). Ik ben
er
niet zeker van of het specifiek genoeg is om jouw vraag te beanwoorden.

Verder zoek ik zelf vaak op de volgende webpagina's:

http://europa.eu.int/index_nl.htm
http://www.europarl.eu.int/basicdoc/default_nl.htm
http://www.kluweronline.com/issn/0377-0915/contents
http://europa.eu.int/eur-lex/nl/index.html

Mocht het vanmiddag lukken dan zoek ik nog even verder voor je.

vriendelijke groet,
Mercedes

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Gregoor Nadine [mailto:[log in to unmask]]
Verzonden: zondag 29 december 2002 0:15
Aan: [log in to unmask]
Onderwerp: Re: [NEDBIB-L] pensioenrechten Nederland - Turkije


Hoi,
Als vroegere (Belgische) ambassademedewerkster weet ik
dat heel wat landen bilaterale akkoorden afsluiten
o.m. over dit soort onderwerpen
('inkomstenbelastingen' scoort, denk ik, nog iets
hoger op de populariteitspoll).
Wie weet is er een bilateraal akkoord tussen Nederland
en Turkije wat pensioenrechten betreft ?
Waar je je daarvoor moet bevragen in Nederland weet ik
(Belg zijnde) niet zo goed ... Buitenlandse zaken zou
ik hier voor Belgie aanspreken - hoe zit dat in
Nederland ?
Hopenlijk helpt je dit verder,
groeten en een allerbest 2003 ...

Nadine Gregoor
[log in to unmask]


 --- Manja Schledorn <[log in to unmask]>
wrote: > Hallo Geert,
>
> Turkije is (nog) geen lid van de Europese
> Gemeenschap, het lijkt mij dus onwaarschijnlijk dat
> voor deze mensen iets geregeld zou zijn in Europese
> regelgeving.
>
> Mischien kan het Ministerie van SZW of het
> Voorlichtingscentrum Sociale Verzekeringen je verder
> helpen?
> Voorlichtingscentrum Sociale Verzekeringen
> Catherijnesingel 47
> Postbus 19260
> 3501 DG Utrecht
> tel. 030 - 230 67 55
> fax 030 - 230 67 41
> http://www.socialezekerheid.nl
>
> Met vriendelijke groet,
> Manja Schledorn
> Arbo Unie Zuidoost-Nederland
>
>
> > Hallo, weet iemand of er Europese Verdragen
> bestaan waar iets gezegd
> > wordt over de pensioenrechten van Europese burgers
> met een dubbele
> > nationaliteit (in dit geval Nederlandse en
> Turkse)?
> >
> > Groeten,
> >
> > Geert Willems
> > Bibliotheek Rotterdam
> >
> >


__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Everything you'll ever need on one web page
from News and Sport to Email and Music Charts
http://uk.my.yahoo.com

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Mon, 30 Dec 2002 11:23:21 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Mercedes Dahmen <[log in to unmask]>
Subject:   Mercedes Dahmen/PVF/AM/Achmea is out of the office.
MIME-Version: 1.0
Content-type: text/plain; charset="us-ascii"

I will be out of the office from 30-12-2002 until 07-01-2003.

********************* DISCLAIMER *********************
De informatie in dit e-mail bericht is uitsluitend
bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan
en gebruik door anderen is niet toegestaan.
Door de electronische verzending van het bericht
kunnen er geen rechten worden ontleend aan de
informatie.
************************************************************

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Mon, 30 Dec 2002 13:01:12 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Maarten Dona <[log in to unmask]>
Subject:   AnnaLise SVP (voorheen SVP Nederland)
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: 8bit

Beste lezers,

SVP Nederland heet tegenwoordig AnnaLise SVP en is gevestigd in Utrecht.
AnnaLise SVP is een business intelligence bureau dat zich richt op het uit
handen nemen van (desk)research taken van haar opdrachtgevers.

Voor o.a. de volgende vragen/opdrachten kunnen bedrijven en organisaties een
beroep doen op de diensten van AnnaLise SVP;

·    Het achterhalen en leveren van (markt)informatie in de breedste zin
    van het woord, bijvoorbeeld;
        o    lijsten met mogelijke distributeurs, leveranciers of prospects
        o    marktaandelen en trends
        o    consumentenprofielen
        o    bedrijfsprofielen, evt. inclusief kredietwaardigheidstoetsing
        o    samples, prijslijsten of producten van concurrenten
            (omdat de opdrachtgever dit niet op eigen titel kan/wil doen)
        o    lokale informatie uit het buitenland via SVP international
        o    jaarverslagen
·    Het up to date houden van een concurrenten databank
·    Het opstellen van een periodieke nieuwsbrief/signalering met artikelen uit
    nationale/internationale bronnen over bv;
        o    trends en ontwikkelingen
        o    klanten
        o    concurrenten
        o    nieuw gepubliceerde marktonderzoeksrapporten
·    Het opvangen van de workload van de bij de opdrachtgever werkzame
    researcher(s), bijvoorbeeld bij extreme drukte of ziekte
·    Een mediascan uitvoeren op een onderwerp of persoon
·    Het maken/leveren van foto's van producten, verpakkingen, schap-indelingen
    of shopfronts
·    Document Delivery

Vragen en opdrachten kunnen vrijblijvend per fax, e-mail of telefonisch
worden voorgelegd. Per opdracht zal AnnaLise SVP vervolgens aangeven;
    ·    Kan de vraag/opdracht door AnnaLise SVP worden uitgevoerd
    ·    Hoeveel uur heeft AnnaLise daarvoor nodig (offerte)
    ·    Wanneer kan AnnaLise SVP de gevraagde informatie leveren

Voor meer informatie of opdrachten kunt u contact opnemen met Maarten Dona
([log in to unmask]).

AnnaLise SVP / Business Intelligence
'Know more, Do more, Achieve more'

Vondellaan 12
3521 GD Utrecht

T: +31 (0) 30 214 83 03
F: +31 (0) 30 214 83 04
E: [log in to unmask]
I: www.svp.nl

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Mon, 30 Dec 2002 13:19:30 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     "J.P. Bloem" <[log in to unmask]>
Subject:   Re: AnnaLise SVP (voorheen SVP Nederland)
In-Reply-To: <[log in to unmask]>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: 8bit

Beste allemaal,

Wat nu? Ongevraagde reclame? Het lijkt me dat dit soort berichten thuishoort
op de website van de IP of zo...

met vriendelijke groet,

Petra Bloem
bibliothecaris/documentalist
Erfocentrum
Vredehofstraat 31
3761 HA SOESTDIJK
www.erfelijkheid.nl <http://www.erfocentrum.nl>
tel: 035-603 4022


> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
> [mailto:[log in to unmask]]Namens Maarten Dona
> Verzonden: maandag 30 december 2002 13:01
> Aan: [log in to unmask]
> Onderwerp: [NEDBIB-L] AnnaLise SVP (voorheen SVP Nederland)
>
>
> Beste lezers,
>
> SVP Nederland heet tegenwoordig AnnaLise SVP en is gevestigd
> in Utrecht.
> AnnaLise SVP is een business intelligence bureau dat zich
> richt op het uit
> handen nemen van (desk)research taken van haar opdrachtgevers.
>
> Voor o.a. de volgende vragen/opdrachten kunnen bedrijven en
> organisaties een
> beroep doen op de diensten van AnnaLise SVP;
>
> ·    Het achterhalen en leveren van (markt)informatie in
> de breedste zin
>     van het woord, bijvoorbeeld;
>         o    lijsten met mogelijke distributeurs,
> leveranciers of prospects
>         o    marktaandelen en trends
>         o    consumentenprofielen
>         o    bedrijfsprofielen, evt. inclusief
> kredietwaardigheidstoetsing
>         o    samples, prijslijsten of producten
> van concurrenten
>             (omdat de opdrachtgever dit niet op
> eigen titel kan/wil doen)
>         o    lokale informatie uit het buitenland
> via SVP international
>         o    jaarverslagen
> ·    Het up to date houden van een concurrenten databank
> ·    Het opstellen van een periodieke
> nieuwsbrief/signalering met artikelen uit
>     nationale/internationale bronnen over bv;
>         o    trends en ontwikkelingen
>         o    klanten
>         o    concurrenten
>         o    nieuw gepubliceerde marktonderzoeksrapporten
> ·    Het opvangen van de workload van de bij de
> opdrachtgever werkzame
>     researcher(s), bijvoorbeeld bij extreme drukte of ziekte
> ·    Een mediascan uitvoeren op een onderwerp of persoon
> ·    Het maken/leveren van foto's van producten,
> verpakkingen, schap-indelingen
>     of shopfronts
> ·    Document Delivery
>
> Vragen en opdrachten kunnen vrijblijvend per fax, e-mail of
> telefonisch
> worden voorgelegd. Per opdracht zal AnnaLise SVP vervolgens aangeven;
>     ·    Kan de vraag/opdracht door AnnaLise SVP
> worden uitgevoerd
>     ·    Hoeveel uur heeft AnnaLise daarvoor nodig (offerte)
>     ·    Wanneer kan AnnaLise SVP de gevraagde
> informatie leveren
>
> Voor meer informatie of opdrachten kunt u contact opnemen met
> Maarten Dona
> ([log in to unmask]).
>
> AnnaLise SVP / Business Intelligence
> 'Know more, Do more, Achieve more'
>
> Vondellaan 12
> 3521 GD Utrecht
>
> T: +31 (0) 30 214 83 03
> F: +31 (0) 30 214 83 04
> E: [log in to unmask]
> I: www.svp.nl
>
> ____________________________________________________________
>     Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
>          NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l
>
>    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
> Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
>                Houd hier s.v.p. rekening mee!
>

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Mon, 30 Dec 2002 14:00:22 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     "Noordhof J.P. (Jan Peter)" <[log in to unmask]>
Subject:   Re: AnnaLise SVP (voorheen SVP Nederland)
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Er is hierover al eens gediscussieerd. Als je kijkt op de site van onze
discussielijst, http://www.kb.nl/infolev/nedbib-l/ onder "etiquette" dan
kun je zien dat eenmalige commerciele boodschappen zijn toegestaan, mits
zakelijk gesteld. Het lijkt me dat heb bericht van AnnaLise SVP daar zeker
aan voldeed.

Met vriendelijke groeten,

Jan-Peter Noordhof Bc.,
senior medewerker Informatiedienstverlening


ARCADIS 
Informatiedienstverlening
Postbus 220
3800 AE Amersfoort
tel: 033-4604450
fax: 033-4604406

email: [log in to unmask]
www.arcadis.nl-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: J.P. Bloem [mailto:[log in to unmask]]
Verzonden: maandag 30 december 2002 13:20
Aan: [log in to unmask]
Onderwerp: Re: [NEDBIB-L] AnnaLise SVP (voorheen SVP Nederland)


Beste allemaal,

Wat nu? Ongevraagde reclame? Het lijkt me dat dit soort berichten thuishoort
op de website van de IP of zo...

met vriendelijke groet,

Petra Bloem
bibliothecaris/documentalist
Erfocentrum
Vredehofstraat 31
3761 HA SOESTDIJK
www.erfelijkheid.nl <http://www.erfocentrum.nl>
tel: 035-603 4022


> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
> [mailto:[log in to unmask]]Namens Maarten Dona
> Verzonden: maandag 30 december 2002 13:01
> Aan: [log in to unmask]
> Onderwerp: [NEDBIB-L] AnnaLise SVP (voorheen SVP Nederland)
>
>
> Beste lezers,
>
> SVP Nederland heet tegenwoordig AnnaLise SVP en is gevestigd
> in Utrecht.
> AnnaLise SVP is een business intelligence bureau dat zich
> richt op het uit
> handen nemen van (desk)research taken van haar opdrachtgevers.
>
> Voor o.a. de volgende vragen/opdrachten kunnen bedrijven en
> organisaties een
> beroep doen op de diensten van AnnaLise SVP;
>
> ·    Het achterhalen en leveren van (markt)informatie in
> de breedste zin
>     van het woord, bijvoorbeeld;
>         o    lijsten met mogelijke distributeurs,
> leveranciers of prospects
>         o    marktaandelen en trends
>         o    consumentenprofielen
>         o    bedrijfsprofielen, evt. inclusief
> kredietwaardigheidstoetsing
>         o    samples, prijslijsten of producten
> van concurrenten
>             (omdat de opdrachtgever dit niet op
> eigen titel kan/wil doen)
>         o    lokale informatie uit het buitenland
> via SVP international
>         o    jaarverslagen
> ·    Het up to date houden van een concurrenten databank
> ·    Het opstellen van een periodieke
> nieuwsbrief/signalering met artikelen uit
>     nationale/internationale bronnen over bv;
>         o    trends en ontwikkelingen
>         o    klanten
>         o    concurrenten
>         o    nieuw gepubliceerde marktonderzoeksrapporten
> ·    Het opvangen van de workload van de bij de
> opdrachtgever werkzame
>     researcher(s), bijvoorbeeld bij extreme drukte of ziekte
> ·    Een mediascan uitvoeren op een onderwerp of persoon
> ·    Het maken/leveren van foto's van producten,
> verpakkingen, schap-indelingen
>     of shopfronts
> ·    Document Delivery
>
> Vragen en opdrachten kunnen vrijblijvend per fax, e-mail of
> telefonisch
> worden voorgelegd. Per opdracht zal AnnaLise SVP vervolgens aangeven;
>     ·    Kan de vraag/opdracht door AnnaLise SVP
> worden uitgevoerd
>     ·    Hoeveel uur heeft AnnaLise daarvoor nodig (offerte)
>     ·    Wanneer kan AnnaLise SVP de gevraagde
> informatie leveren
>
> Voor meer informatie of opdrachten kunt u contact opnemen met
> Maarten Dona
> ([log in to unmask]).
>
> AnnaLise SVP / Business Intelligence
> 'Know more, Do more, Achieve more'
>
> Vondellaan 12
> 3521 GD Utrecht
>
> T: +31 (0) 30 214 83 03
> F: +31 (0) 30 214 83 04
> E: [log in to unmask]
> I: www.svp.nl
>
> ____________________________________________________________
>     Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
>          NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l
>
>    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
> Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
>                Houd hier s.v.p. rekening mee!
>

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
---------------------------- DISCLAIMER -----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd
voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding
en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Gebruik van deze
informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt
verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren
door het bericht te retourneren.

The information sent by means of this e-mail message is intended only
for the use of the addressee. Publication, duplication, distribution
and/or forwarding to third parties of this message, as well as use
of the information by other persons than the intended recipient,
is strictly prohibited. If you have received this communication
in error, please notify the sender immediately by returning it.

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!
========================================================================Date:     Tue, 31 Dec 2002 01:32:10 +0100
Reply-To:   Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
Sender:    Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
       <[log in to unmask]>
From:     Marianne Myrvold <[log in to unmask]>
Subject:   Marianne Myrvold/NL/ABNAMRO/NL is out of the office.
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: 7bit

I will be out of the office from 30/12/2002 until 02/01/2003.

For urgent requests please contact the Library & Information Centre by
phone # 31-20-628 88 82 or by Lotus Notes : Bibliotheek. I will respond to
your message when I return.
---------------------------------------------------------------------------
This message (including any attachments) is confidential and may be
privileged. If you have received it by mistake please notify the sender by
return e-mail and delete this message from your system. Any unauthorised
use or dissemination of this message in whole or in part is strictly
prohibited. Please note that e-mails are susceptible to change.
ABN AMRO Bank N.V. (including its group companies) shall not be liable for
the improper or incomplete transmission of the information contained in
this communication nor for any delay in its receipt or damage to your
system. ABN AMRO Bank N.V. (or its group companies) does not guarantee that
the integrity of this communication has been maintained nor that this
communication is free of viruses, interceptions or interference.
---------------------------------------------------------------------------

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!